Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Alkotmányjog II. Óravázlatok Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közjogi Intézet Alkotmányjogi Tanszék 2012/2013. tanév II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Alkotmányjog II. Óravázlatok Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közjogi Intézet Alkotmányjogi Tanszék 2012/2013. tanév II."— Előadás másolata:

1 Magyar Alkotmányjog II. Óravázlatok Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közjogi Intézet Alkotmányjogi Tanszék 2012/2013. tanév II. félév Tantárgyfelelős: Dr. Cserny Ákos PhD., dékán, egyetemi docens A tantárgy oktatói: Dr. Cserny Ákos, Dr. Borbás Beatrix, Dr. Bódi Stefánia, Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Téglási András

2 I. előadás A VÁLASZTÓJOG MINT POLITIKAI ALAPJOG, A VÁLASZTÁSI RENDSZEREK 2013. február 5. kedd 8.00-9.35 ó A választás funkciói A választójog kialakulása, a választójogi küzdelmek A választójog fogalma, aktív és passzív oldala, a választójogból kizárt személyek köre, a választójog forrásai Választási alapelvek: – A választójog általánossága – A választójog egyenlősége – A szavazás közvetlensége – A szavazás titkossága A választási rendszerek típusai

3 II. Előadás AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYAI 2013. február 12. kedd 8.00-9.35 ó – A magyar választási rendszer anyagi jogi szabályai (választási kerületek, választási szervek, választási határidők) – A választási eljárás garanciái (kampány, ajánlás, a szavazási eljárás, jogorvoslat)

4 III. előadás AZ ORSZÁGGYŰLÉS FUNKCIÓI, HELYE AZ ÁLLAMSZERVEZETBEN 2013. február 19. kedd 8.00-9.35 ó – Az Országgyűlés a hatalommegosztás rendszerében – Az Országgyűlés feladatai – A parlamentek fő funkciói, a törvényalkotás – A parlamenti ellenőrzés típusai (az interpelláció és a kérdés, a beszámoló, a politikai vita…) – Az Országgyűlés hatalmának közjogi korlátai – A kétkamarás parlamentek, a második kamarák szerepe, perspektívája és típusai

5 IV. előadás AZ ORSZÁGGYŰLÉS MŰKÖDÉSÉNEK ALAPKÉRDÉSEI 2013. február 26. kedd 8.00-9.35 ó – A parlamenti jog fogalma – Az Országgyűlés szervezete és megalakulása (az alakuló ülés, a tisztségviselők, az Országgyűlés bizottsági rendszere, a frakciók, a parlamenti apparátus) – Az Országgyűlés működési rendje (megbízatási ideje, ülésszakai és ülései, tanácskozási rendje) – A képviselők jogállása (a mandátum jellege, keletkezése és megszűnése, a mentelmi jog, az összeférhetetlenség és az anyagi juttatási rendszer hatályos szabályai)

6 V. Előadás A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÉS AZ ÁLLAMFŐI FUNKCIÓ A MAGYAR ALKOTMÁNYJOGBAN 2013. március 5. kedd 8.00-9.35 ó – A köztársasági elnöki intézmény fogalma, előzményei Magyarországon – Az elnök hatáskörei – Az elnök kapcsolata más állami szervekkel – Az elnök jogállása, a tisztség keletkezése és megszűnése – Az államfő felelőssége

7 VI. Előadás A KORMÁNY ALKOTMÁNYOS HELYZETE ÉS FUNKCIÓI. KORMÁNYZÁS – KÖZIGAZGATÁS – ÁLLAMIGAZGATÁS 2013. március 12. kedd 8.00-9.35 ó – A kormányzás fogalma, a Kormány megalakulása, feladatai – A Kormány összetétele, megbízatása, a miniszterelnöki kormányzás jellemzői – A Kormány megbízatásának megszűnése, az ügyvezető Kormány fogalma – A konstruktív bizalmatlansági indítvány és a bizalmi szavazás – A Kormány és az Országgyűlés kapcsolata, az Országgyűlésnek felelős Kormány – A miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok jogállása – A Kormány és a közigazgatás kapcsolata, az „államigazgatási és a közigazgatási” szervek

8 VII. Előadás A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ALKOTMÁNYOS SZABÁLYOZÁSA 2013. március 19. kedd 8.00-9.35 ó – Az önkormányzatok, az önkormányzás fogalma, jogi háttere, az önkormányzatok feladatai – A magyar önkormányzati rendszer sajátosságai – Az önkormányzatok belső szervezete (a képviselőtestület, a bizottságok, a településrészi önkormányzat, a polgármester, a jegyző fogalma, feladatai) – Az önkormányzatok társulásai – A területszervezési eljárások lényege – Az önkormányzatok gazdálkodása és bevételei – Az önkormányzatok törvényességi felügyelete – Az önkormányzati reform elemeinek összefoglalása

9 VIII. Előadás A BÍRÓSÁGOK SZERVEZETE ÉS IGAZGATÁSA 2013. március 26. kedd 8.00-9.35 ó – Az igazságszolgáltatás szervezetének helye a hatalmi ágak rendszerében – Az igazságszolgáltatás alkotmányos alapelvei – I. Anyagi jogi alapelvek A bírósághoz fordulás joga Az igazságszolgáltatás bírói monopóliuma (rendes bíróságok, különbíróságok, rendkívüli bíróságok fogalma, a választottbírósági rendszer, a bírósági szervezetrendszer, a fellebbviteli fórumrendszer) A bírói függetlenség elve (személyi és szervezeti jogi garanciák, a bírói tisztség)

10 IX. Előadás AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ALAPELVEI, A BÍRÁK JOGÁLLÁSÁNAK ALAPKÉRDÉSEI 2013. április 9. kedd 8.00-9.35 ó – Az igazságszolgáltatás eljárásjogi alapelvei: A társasbíráskodás, az ülnökök részvételének elve A tárgyalás nyilvánosságának elve Az anyanyelv használat elve Az ártatlanság vélelme A védelemhez való jog A jogorvoslati jogosultság elve A tisztességes vagy fair eljárás elve

11 X. előadás AZ ÜGYÉSZSÉG 2013. április 16. kedd 8.00-9.35 ó – Az ügyészi funkció bemutatása és az ügyészség rövid története – Az ügyész feladatai – Az ügyész és a nyomozás kapcsolata – Az ügyész részvétele a bírósági eljárásokban – A büntetés-végrehajtás ügyészi felügyelete – Egyéb ügyészi felügyelet – Az ügyészi jogviszony keletkezése és megszűnése, a jogviszony sajátosságai – Az ügyészség szervezete hazánkban

12 XI. Előadás AZ ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS MODELLJEINEK ALAPKÉRDÉSEI 2013. április 23. kedd 8.00-9.35 ó – Az alkotmánybíráskodás fogalma, kialakulása, szükségessége – Az alkotmánybíráskodás szervezeti modelljei – A decentralizált modell – A centralizált modell – A vegyes modell – Jogrendszerek alkotmánybíráskodás nélkül – Kvázi alkotmánybírósági feladatokat ellátó más szervek

13 XII. Előadás A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 2013. április 30. kedd 8.00-9.35 ó – A magyar Alkotmánybíróság létrejötte és előzményei, a jogszabályi háttér ismertetése – Az AB eljárásai: Az előzetes és az utólagos normakontroll fogalma Az alkotmányjogi panasz A nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata A népszavazással kapcsolatos eljárás A köztársasági elnök tisztségtől való megfosztása Az Alaptörvény értelmezése A hatásköri összeütközés feloldása – Az eljárások általános sajátosságai, a határozatok jogkövetkezményei – Az AB szervezetének bemutatása, az alkotmánybírók jogállása, a tisztség keletkezése és megszűnése

14 XIII. Előadás OMBUDSMAN, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK, KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS 2013. május 7. kedd 8.00-9.35 ó – OMBUDSMAN: Az országgyűlési biztos megjelenése a magyar közjogban, történeti előzmények Az alapvető jogok biztosa és helyetteseinek jogállása, a tisztség keletkezése és megszűnése, feladataik Az alapvető jogok biztosának függetlensége A vizsgálható szervek köre Az alapvető jogok biztosának eljárása és eszközrendszere, módszerei és intézkedései Az Európai Uniós ombudsmanok fogalma és hatásköre – ÁSZ: fogalma, feladatai, működése, a vizsgálható szervek köre A számvevőszék múltja – A Költségvetési Tanács: fogalma, létrejötte, szabályozása

15 XII. Előadás MAGYAR HONVÉDSÉG, A RENDŐRSÉG ÉS A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK ALKOTMÁNYOS SZABÁLYOZÁSA 2013. május 14. kedd 8.00-9.35 ó – A Magyar Honvédség fogalma, feladatai, jogszabályi háttere – A hivatásos, a szerződéses katonák és az önkéntes tartalékosok fogalma – A Különleges jogrend alkotmányos szabályozása – A Magyar Honvédség és más állami szervek kapcsolata – A Rendőrség fogalma, feladatai, jogi háttere – A rendőrség szervezeti tagozódása, a rendőri jogviszony sajátosságai – A nemzetbiztonsági szervek fogalma, feladatai, szükségessége – A nemzetbiztonsági szervezet tagolódása hazánkban – A titkos információgyűjtés fogalma


Letölteni ppt "Magyar Alkotmányjog II. Óravázlatok Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közjogi Intézet Alkotmányjogi Tanszék 2012/2013. tanév II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések