Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Alkotmányjog II. Óravázlatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Alkotmányjog II. Óravázlatok"— Előadás másolata:

1 Magyar Alkotmányjog II. Óravázlatok
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közjogi Intézet Alkotmányjogi Tanszék 2012/2013. tanév II. félév Tantárgyfelelős: Dr. Cserny Ákos PhD., dékán, egyetemi docens A tantárgy oktatói: Dr. Cserny Ákos, Dr. Borbás Beatrix, Dr. Bódi Stefánia, Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Téglási András

2 I. előadás A VÁLASZTÓJOG MINT POLITIKAI ALAPJOG, A VÁLASZTÁSI RENDSZEREK február 5. kedd ó A választás funkciói A választójog kialakulása, a választójogi küzdelmek A választójog fogalma, aktív és passzív oldala, a választójogból kizárt személyek köre, a választójog forrásai Választási alapelvek: A választójog általánossága A választójog egyenlősége A szavazás közvetlensége A szavazás titkossága A választási rendszerek típusai

3 II. Előadás AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYAI 2013
II. Előadás AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYAI február 12. kedd ó A magyar választási rendszer anyagi jogi szabályai (választási kerületek, választási szervek, választási határidők) A választási eljárás garanciái (kampány, ajánlás, a szavazási eljárás, jogorvoslat)

4 III. előadás AZ ORSZÁGGYŰLÉS FUNKCIÓI, HELYE AZ ÁLLAMSZERVEZETBEN 2013
III. előadás AZ ORSZÁGGYŰLÉS FUNKCIÓI, HELYE AZ ÁLLAMSZERVEZETBEN február 19. kedd ó Az Országgyűlés a hatalommegosztás rendszerében Az Országgyűlés feladatai A parlamentek fő funkciói, a törvényalkotás A parlamenti ellenőrzés típusai (az interpelláció és a kérdés, a beszámoló, a politikai vita…) Az Országgyűlés hatalmának közjogi korlátai A kétkamarás parlamentek, a második kamarák szerepe, perspektívája és típusai

5 IV. előadás AZ ORSZÁGGYŰLÉS MŰKÖDÉSÉNEK ALAPKÉRDÉSEI 2013. február 26
IV. előadás AZ ORSZÁGGYŰLÉS MŰKÖDÉSÉNEK ALAPKÉRDÉSEI február 26. kedd ó A parlamenti jog fogalma Az Országgyűlés szervezete és megalakulása (az alakuló ülés, a tisztségviselők, az Országgyűlés bizottsági rendszere, a frakciók, a parlamenti apparátus) Az Országgyűlés működési rendje (megbízatási ideje, ülésszakai és ülései, tanácskozási rendje) A képviselők jogállása (a mandátum jellege, keletkezése és megszűnése, a mentelmi jog, az összeférhetetlenség és az anyagi juttatási rendszer hatályos szabályai)

6 V. Előadás A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÉS AZ ÁLLAMFŐI FUNKCIÓ A MAGYAR ALKOTMÁNYJOGBAN március 5. kedd ó A köztársasági elnöki intézmény fogalma, előzményei Magyarországon Az elnök hatáskörei Az elnök kapcsolata más állami szervekkel Az elnök jogállása, a tisztség keletkezése és megszűnése Az államfő felelőssége

7 VI. Előadás A KORMÁNY ALKOTMÁNYOS HELYZETE ÉS FUNKCIÓI
VI. Előadás A KORMÁNY ALKOTMÁNYOS HELYZETE ÉS FUNKCIÓI. KORMÁNYZÁS – KÖZIGAZGATÁS – ÁLLAMIGAZGATÁS március 12. kedd ó A kormányzás fogalma, a Kormány megalakulása, feladatai A Kormány összetétele, megbízatása, a miniszterelnöki kormányzás jellemzői A Kormány megbízatásának megszűnése, az ügyvezető Kormány fogalma A konstruktív bizalmatlansági indítvány és a bizalmi szavazás A Kormány és az Országgyűlés kapcsolata, az Országgyűlésnek felelős Kormány A miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok jogállása A Kormány és a közigazgatás kapcsolata, az „államigazgatási és a közigazgatási” szervek

8 VII. Előadás A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ALKOTMÁNYOS SZABÁLYOZÁSA 2013
VII. Előadás A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ALKOTMÁNYOS SZABÁLYOZÁSA március 19. kedd ó Az önkormányzatok, az önkormányzás fogalma, jogi háttere, az önkormányzatok feladatai A magyar önkormányzati rendszer sajátosságai Az önkormányzatok belső szervezete (a képviselőtestület, a bizottságok, a településrészi önkormányzat, a polgármester, a jegyző fogalma, feladatai) Az önkormányzatok társulásai A területszervezési eljárások lényege Az önkormányzatok gazdálkodása és bevételei Az önkormányzatok törvényességi felügyelete Az önkormányzati reform elemeinek összefoglalása

9 VIII. Előadás A BÍRÓSÁGOK SZERVEZETE ÉS IGAZGATÁSA 2013. március 26
VIII. Előadás A BÍRÓSÁGOK SZERVEZETE ÉS IGAZGATÁSA március 26. kedd ó Az igazságszolgáltatás szervezetének helye a hatalmi ágak rendszerében Az igazságszolgáltatás alkotmányos alapelvei I. Anyagi jogi alapelvek A bírósághoz fordulás joga Az igazságszolgáltatás bírói monopóliuma (rendes bíróságok, különbíróságok, rendkívüli bíróságok fogalma, a választottbírósági rendszer, a bírósági szervezetrendszer, a fellebbviteli fórumrendszer) A bírói függetlenség elve (személyi és szervezeti jogi garanciák, a bírói tisztség)

10 IX. Előadás AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ALAPELVEI, A BÍRÁK JOGÁLLÁSÁNAK ALAPKÉRDÉSEI április 9. kedd ó Az igazságszolgáltatás eljárásjogi alapelvei: A társasbíráskodás, az ülnökök részvételének elve A tárgyalás nyilvánosságának elve Az anyanyelv használat elve Az ártatlanság vélelme A védelemhez való jog A jogorvoslati jogosultság elve A tisztességes vagy fair eljárás elve

11 X. előadás AZ ÜGYÉSZSÉG 2013. április 16. kedd 8.00-9.35 ó
Az ügyészi funkció bemutatása és az ügyészség rövid története Az ügyész feladatai Az ügyész és a nyomozás kapcsolata Az ügyész részvétele a bírósági eljárásokban A büntetés-végrehajtás ügyészi felügyelete Egyéb ügyészi felügyelet Az ügyészi jogviszony keletkezése és megszűnése, a jogviszony sajátosságai Az ügyészség szervezete hazánkban

12 XI. Előadás AZ ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS MODELLJEINEK ALAPKÉRDÉSEI 2013
XI. Előadás AZ ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS MODELLJEINEK ALAPKÉRDÉSEI április 23. kedd ó Az alkotmánybíráskodás fogalma, kialakulása, szükségessége Az alkotmánybíráskodás szervezeti modelljei A decentralizált modell A centralizált modell A vegyes modell Jogrendszerek alkotmánybíráskodás nélkül Kvázi alkotmánybírósági feladatokat ellátó más szervek

13 XII. Előadás A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 2013. április 30. kedd 8. 00-9
A magyar Alkotmánybíróság létrejötte és előzményei, a jogszabályi háttér ismertetése Az AB eljárásai: Az előzetes és az utólagos normakontroll fogalma Az alkotmányjogi panasz A nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata A népszavazással kapcsolatos eljárás A köztársasági elnök tisztségtől való megfosztása Az Alaptörvény értelmezése A hatásköri összeütközés feloldása Az eljárások általános sajátosságai, a határozatok jogkövetkezményei Az AB szervezetének bemutatása, az alkotmánybírók jogállása, a tisztség keletkezése és megszűnése

14 XIII. Előadás OMBUDSMAN, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK, KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS 2013. május 7. kedd 8.00-9.35 ó
Az országgyűlési biztos megjelenése a magyar közjogban, történeti előzmények Az alapvető jogok biztosa és helyetteseinek jogállása, a tisztség keletkezése és megszűnése, feladataik Az alapvető jogok biztosának függetlensége A vizsgálható szervek köre Az alapvető jogok biztosának eljárása és eszközrendszere, módszerei és intézkedései Az Európai Uniós ombudsmanok fogalma és hatásköre ÁSZ: fogalma, feladatai, működése, a vizsgálható szervek köre A számvevőszék múltja A Költségvetési Tanács: fogalma, létrejötte, szabályozása

15 XII. Előadás MAGYAR HONVÉDSÉG, A RENDŐRSÉG ÉS A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK ALKOTMÁNYOS SZABÁLYOZÁSA május 14. kedd ó A Magyar Honvédség fogalma, feladatai, jogszabályi háttere A hivatásos, a szerződéses katonák és az önkéntes tartalékosok fogalma A Különleges jogrend alkotmányos szabályozása A Magyar Honvédség és más állami szervek kapcsolata A Rendőrség fogalma, feladatai, jogi háttere A rendőrség szervezeti tagozódása, a rendőri jogviszony sajátosságai A nemzetbiztonsági szervek fogalma, feladatai, szükségessége A nemzetbiztonsági szervezet tagolódása hazánkban A titkos információgyűjtés fogalma


Letölteni ppt "Magyar Alkotmányjog II. Óravázlatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések