Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Marosi Ildikó PPKE ÁJK április

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Marosi Ildikó PPKE ÁJK április"— Előadás másolata:

1 Marosi Ildikó PPKE ÁJK 2014. április
Bírósági igazgatás Marosi Ildikó PPKE ÁJK 2014. április

2 Az Alaptörvény módosításai
Közlönyállapot: 25. cikk (5) bekezdés: „A bírói önkormányzati szervek közreműködnek a bíróságok igazgatásában.” 2013. március 25. – az Alaptörvény negyedik módosítása: - A bíróságok központi igazgatását az OBH elnöke végzi, + a bírói önkormányzati szervek („közreműködnek”) - OBH elnökét a köztársasági elnök jelöli, az Ogy. választja kétharmados többséggel [25.cikk (5)-(6)] -Az OBH elnökének szolgálati jogviszonya 70 éves koráig tart -Az ügyáthelyezés intézménye [26. cikk (2)] 2013. október 1. – az Alaptörvény ötödik módosítása: Az ügyáthelyezés hatályon kívül helyezése

3 2011 Kritikai vélemények az OIT és Hivatala működésével összefüggésben: A bírósági vezetők önmagukat ellenőrzik; Rotáció nem működik (nincs újraválaszthatósági korlát); Nehézkes (havonkénti ülésezés); OIT elnöke = LB elnöke; Hatalmi centrumok; Nyilvánosság, számonkérhetőség, stb. 2010. CLXXXIII. törvény (elfogadva: december 23., átalakítási kísérletek) 2011. évi CLXI. törvény (kihirdetve december 2., a Kúria elnökének és az OBH elnökének megválasztása december 13. )

4 Igazgatási modellek 1. miniszteri modell – minden, a bíróságokkal kapcsolatos igazgatási kérdés az igazságügyi miniszter hatáskörében van; (Ausztria, Finnország) 2. vegyes modell – az igazgatási feladatok megoszlanak az igazságügyi miniszter és választott bírói testületek között; (Olaszország, Franciaország) 3. önkormányzati modell – a választott bírói tanácsok széles igazgatási hatáskörrel rendelkeznek; (Svédország, Dánia, Hollandia)

5 2012 - I. A 2011. évi CLXI. törvény Alapelvek:
Az eddigi „hagyományos” elvek (függetlenség, költségvetési önállóság, jogegyenlőség, törvénye bíróhoz való jog) Ügyelosztási rend részletes szabályozása (a bíróság elnöke határozza meg; előzetesen; módosítási lehetőségek; az ügyelosztási rend tartalma – tanácsok, kirendelt bírák, bírósági titkárok; helyettesítési rend; szignálási rend és jogosultság; tárgyaló bírósági vezető; kiemelt büntető és polgári ügyek; Kúria ügyelosztási rendje – önkormányzati tanács, elvi közzétételi tanács; ügykiosztás szempontjai; nyilvánosság;) OBH és OBT, a bírósági vezetők kötelezettsége a nyilvános működéssel kapcsolatosan A tanácsok összetétele

6 2012 – II. A bírósági igazgatás magyar modellje:
Központi igazgatás – Országos Bírósági Hivatal elnöke – központi igazgatás, fejezet irányító, felügyelet a bíróságok belső igazgatása felett + Országos Bírói Tanács – bírói önkormányzati szerv Egyes bíróságok igazgatása, vezetése – felettük felügyeletet gyakorol az Országos Bírósági Hivatal elnöke

7 Országos Igazságszolgáltatási Tanács
1997 – 2011 X. Kormány, Országgyűlés Országos Igazságszolgáltatási Tanács Elnöke – LB elnöke Hivatala megyei bíróságok, bt helyi bíróságok Ítélőtáblák, bt

8 2012 – III. Kormány, Országgyűlés Országos Bírósági Hivatal
Elnöke – Országos Bírói Tanács Törvényszékek elnökei Bírói tanácsok helyi bíróságok Ítélőtáblák elnökei Bírói tanácsok

9 2012 – III/A. OIT elnöke OIT LB elnöke Kúria OBH OBT elnöke

10 2012 - IV. az ELNÖK - határozatlan időre kinevezett bíró;
- legalább ötéves gyakorlati idő; - nem újraválasztható; A mandátum megszerzése a köztársasági elnök jelöli; - Országgyűlés kétharmados többséggel választja meg; - összeférhetetlenségi okok (szolgálati okok, személyi okok) - a bírákra vonatkozó szabályokat kell vele szemben alkalmazni.

11 2012 – V. A mandátum megszűnése: - mandátumának 9 éve lejár;
- ha már nem bíró; Ogy. elnök megáll. - lemond; - összeférhetetlenség kimondásával; - felmentéssel (neki fel nem róható okból); Ogy. - megfosztás (neki felróható ok, méltatlanság)

12 2012 – VI. az ELNÖK feladatai: 1. általános központi igazgatás
2. OBH irányításával kapcsolatos feladatok 3. bíróságok költségvetésével kapcsolatos feladatok 4. statisztika, ügyelosztás, munkateher mérés feladati 5. személyzeti kérdések 6. bíróságok igazgatásával kapcsolatos feladatok 7. képzéssel kapcsolatos feladatok 8. nyilvánossággal kapcsolatos feladatok 9. egyebek…

13 2012 – VII. 1. általános központi igazgatás
bíróságokra kötelező szabályzatokat alkot; ajánlások, határozatok; jogszabályalkotásra tesz javaslatot, véleményezi a bíróságokat érintő jogszabály-tervezeteket; képviseli a bíróságokat peres eljárásokban;

14 2012 – VIII. 2. OBH irányításával kapcsolatos feladatok
irányítja az OBH-t mint szervezetet; megállapítja az OBH szervezeti és működési szabályzatát; javaslatot tesz az OBH elnökhelyetteseinek személyére

15 2012 – IX. 3. bíróságok költségvetésével kapcsolatos feladatok
Összeállítja a központi költségvetésről szóló törvény Bíróságról szóló fejezete számára a bíróságok költségvetésére vonatkozó javaslatát; fejezetet irányító szerv vezetője – a költségvetési fejezet felett diszponál; gazdálkodik; Irányítja a bíróságok belső ellenőrzését; Cafetéria juttatásokat meghatározza;

16 2012 – X. 4. statisztika, ügyelosztás, munkateher mérés feladati
statisztikai adatok alapján meghatározza, hogy hány bíró és igazságügyi alkalmazott szükséges a bíróságokon, törvényszékek esetében a hozzájuk tartozó járási bíróságokkal és KMB-kel együtt; statisztikai adatgyűjtés módja, a feldolgozás módszere; munkateher vizsgálat módszerét meghatározza; meghatározza a peres és nemperes eljárások átlagos országos munkaterhét;

17 2012 – XI. 5. személyzeti kérdések kiírja a bírói pályázatokat;
Felterjeszt a köztársasági elnökhöz; Bírót első kinevezéskor beoszt bíróságra; Beosztja a bírót az OBH-ba, a Kúriára, vagy a KIM-be; Dönt az áthelyezésről; Dönt más szolgálati helyre történő kirendelésről; Kinevezi és felmenti a bírsági vezetőket;

18 2012 – XI. 6. bíróságok igazgatásával kapcsolatos feladatok
Jóváhagyja az ítélőtáblák és a törvényszékek szervezeti és működési szabályzatát; Irányítja és ellenőrzi a bíróságok igazgatási tevékenységét; Elvégzi a bírósági vezetők vizsgálatát; Fegyelmi eljárást kezdeményez;

19 2012 – XII. 7. képzéssel kapcsolatos feladatok
Dönt a központi oktatási feladatokról és felügyeli azok végrehajtását; Kinevezi a Magyar Igazságügyi Akadémia vezetőjét; Meghatározza a bírósági fogalmazók központi képzési rendszerét;

20 2012 – XIII. 8. nyilvánossággal kapcsolatos feladatok
A szervezet felé irányuló tájékoztatás (OBT-t, Kúria, ítélőtáblák törvényszékek elnökeit tevékenységéről); A szervezeten kívülre irányuló tájékoztatás (évente az Ogy.-t és az alkotmányügyi bizottságot) beszámolóit közzéteszi webes felületen;

21 2012 – XIV. 9. egyebek… Vagyonnyilatkozatok kezelése; Címadományozás;
Adatkezelő;

22 2012 – XV. Az elnökhelyettes(ek) – több, de hány?
egyikük bíró [a másik/a többiek igazságügyi alkalmazott(ak)] pályázat, határozatlan idő, a köztársaság nevezi ki; A Hivatal

23 2012 – XVI. tagjai: a Kúria elnöke + 15 bíró
az ÖNKORMÁNYZATI SZERV az Országos Bírói Tanács a központi igazgatás felügyeleti szerve + közreműködik a bíróságok igazgatásában tagjai: a Kúria elnöke + 15 bíró az elnöke vezeti (félévente rotál) elektoros választás (küldött értekezlet) mandátum: 6 év

24 2012 – XVI. Az Országos Bírói Tanács feladatai:
1. általános központi igazgatás 3. bíróságok költségvetésével kapcsolatos feladatok 4. statisztika, ügyelosztás, munkateher mérés feladati 5. személyzeti kérdések 7. képzéssel kapcsolatos feladatok 9. egyebek…

25 2012 – XVI. 1. általános központi igazgatás
Ellenőrzi az elnök központi igazgatási tevékenységét; Indítványozza az elnöknél a jogalkotás kezdeményezésére vonatkozó jogköre gyakorlását; Véleményezi az elnök által kiadott szabályzatokat, és ajánlásokat; Jóváhagyja a szolgálati bíróság ügyrendjét; Elfogadja a bírák etikai kódexét;

26 2012 – XVII. 3. bíróságok költségvetésével kapcsolatos feladatok
Véleményezi az elnök által összeállított költségvetésre vonatkozó javaslatot, és a végrehajtásra vonatkozó beszámolót; Ellenőrzi a bíróságok gazdálkodását; Véleményezi az egyéb juttatások részletes feltételeit és mértékét;

27 2012 – XVIII. 4. statisztika, ügyelosztás, munkateher mérés feladati
Kivételesen indokolt esetben elrendeli a társadalom széles körét érintő vagy nagyobb jelentőségű ügyek soron kívüli intézését;

28 2012 – XIX. 5. személyzeti kérdések
Személyesen meghallgatja az OBH és a Kúria elnöki tisztségére jelölt személyeket és róluk véleményt nyilvánít; Meghatározza a pályázatok elbírálásánál az OBH és a Kúria elnöke számára irányadó szempontokat; Egyetértési jogot gyakorol kinevezési kérdésekben; Dönt a bírósági vezetői kinevezések esetén, ha ismételt mandátum betöltésről van szó; Véleményezi az OBH és a Kúria elnökének pályázat-elbírálási gyakorlatáról; Felmentést adhat bírósági vezető összeférhetetlenségi ügyében; Címet adományozhat;

29 2012 – XX. 7. képzéssel kapcsolatos feladatok
Véleményezés, javaslattétel 9. egyebek…

30 2012 – XXI. Az Országos Bírói Tanács működése:
Legalább évente 4 alkalommal, de amikor az elnök összehívja; Határozatképesség (kétharmad jelenléte); Szótöbbség; Nyilvános a bírák számára; Tanácskozik: az OBH elnöke, az igazságügyért felelős miniszter, legfőbb ügyész, MÜK elnöke, MOKK elnöke; Emlékeztető, közzététel;

31 2012 – XXII. Velencei Bizottság; Alkotmánybíróság;
Trócsányi László – Schanda Balázs (szerk., Csink Lóránt közreműködésével): Bevezetés az alkotmányjogba : az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. (Budapest : HVG-ORAC, 2012) Alkotmánybírósági határozatok: 53/1991. (X. 31.) AB határozata; 38/1993. (VI. 11.) AB határozat; 28/1995. (V. 19.) AB határozat; 97/2009. (X. 16.) AB határozat; 13/2013. (VI. 17.) AB határozat;


Letölteni ppt "Marosi Ildikó PPKE ÁJK április"

Hasonló előadás


Google Hirdetések