Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELTE ÁJK 2008. Április 25. Bíróságok, ügyészségek költségvetése Dr Darák Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELTE ÁJK 2008. Április 25. Bíróságok, ügyészségek költségvetése Dr Darák Péter."— Előadás másolata:

1 ELTE ÁJK 2008. Április 25. Bíróságok, ügyészségek költségvetése Dr Darák Péter

2 A bíróság és ügyészség mint költségvetési szerv Jogi személyiség az államháztartás része jogszabályban meghatározott állami feladat alaptevékenységkéntkötelezettségként haszonszerzési cél hiánya

3 Irányítás és felügyelet Alapítás, megszüntetés ellenőrzésutasításjóváhagyás előirányzat és létszámkeret - meghatározás munkáltatói jogok hatáskörelvonás tilalma

4 Felügyeleti szerv A költségvetési szerv maga fejezetgazda

5 Alapítás Alapítóktípusok alapítás módja /törzskönyvi nyilvántartás

6 Működés Pénzügyi források –alapító elkülönített vagyona –bevételek támogatás támogatásértékű bevétel saját bevétel pénzforgalom nélküli bevétel /maradvány

7 Gazdálkodás Éves elemi kltsv alapján szakaszai –tervezés –végrehajtás –beszámolás

8 Gazdálkodási tilalmak, korlátok, lehetőségek Tilalmak, korlátok –hitel –kezesség-vállalás –értékpapír-vásárlás –váltó, kötvény kibocsátás –lízing, faktoring szerződés kötése –társadalmi szervezet, alapítvány alapítása, támogatása –gazdálkodó szervezet alapítása, abban való részvétel

9 Költségvetési jogállás Önállóság –önálló –részben önálló rendelkezési jogosultság –teljes jogkörű –részjogkörű –részjogkörű egység kincstárhoz kapcsolódás –kincstári kör kincstári ügyfél nem kincstári ügyfél

10 Megszüntetés Jogutód nélkül jogutódlással –feladat és –vagyonátadás

11 A bírósági, ügyészségi költségvetés előirányzatai Személyi juttatásra dologi és folyó kiadásra intézményi beruházásra felújításra fejezeti egyensúlyi tartalék

12 A bírósági költségvetés sajátosságai I. OIT állítja össze személyi juttatás magas aránya (90%) igények és megállapított költségvetés nagymértékben eltérnek (10-19 milliárd Ft különbség!) bázisszemlélet, kis mozgástér hiány a dologi költségekben –rugalmatlan kiadások (pl. fűtési költség)

13 A bírósági költségvetés sajátosságai II. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. Törvény A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. Törvény 6. §-a szerint a bíróságok költségvetését a központi költségvetés szerkezeti rendjében önálló fejezetként kell megjeleníteni. A kltsv-i törvény meghatározza a bevételi- kiadási főösszegeket kiemelt előirányzat - támogatási igény PM korlátozott jogkörű – –tervezési köriratnak csak az általános elvei érvényesülnek /pl. bérfejlesztés – –egyebekben automatikusan nem alkalmazandó /pl. zárolás sem

14 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. Törvény költségvetési rendelkezései I. 20.§ (3) A megyei bíróság jogi személy. 22.§ (4) Az ítélőtábla jogi személy. 24. § (1) A Magyar Köztársaság legfőbb bírói szerve a Legfelsőbb Bíróság. 34. § (1) Az OIT a bírói függetlenség alkotmányos elvének megtartásával ellátja a bíróságok igazgatásának központi feladatait, és felügyeletet gyakorol az ítélőtábla és a megyei bíróság elnökének igazgatási tevékenysége felett. (2) Az OIT jogi személy. (3) Az OIT irányítása alatt Hivatal működik.

15 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. Törvény költségvetési rendelkezései II. 39. § Az OIT b) összeállítja a bírósági fejezet költségvetésére és a költségvetés végrehajtására vonatkozó javaslatát, amelyet a Kormány a központi költségvetési, illetve a zárszámadási törvényjavaslat részeként előterjeszt az Országgyűlésnek, c) gyakorolja a bírósági fejezet gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, g) közvetlenül irányítja a belső ellenőrzést és a bírósági fejezet felügyeleti, pénzügyi ellenőrzését, 46. § (1) Az OIT elnöke b) képviseli az OIT-t, ideértve a 39. § g) pontjában meghatározott feladatok ellátását is, c) ellátja az államháztartásról szóló törvényben és más jogszabályokban a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője számára meghatározott feladatokat a bíróságok költségvetési fejezete tekintetében,

16 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. Törvény költségvetési rendelkezései III. 63. § (1) A bíróság elnöke a) a költségvetési keretek között gondoskodik a bíróság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről, 64. § A helyi és a munkaügyi bíróság elnöke a 63. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat a bíróság sajátosságainak megfelelő eltérésekkel gyakorolja: a) gazdálkodik a rendelkezésére bocsátott költségvetési kerettel, e körben utalványozási és kötelezettségvállalási joga van. A rendes működés kereteit meghaladó - a szervezeti és működési szabályzatban megállapított összeghatáron felüli - kiadásokhoz a megyei bíróság elnökének előzetes írásbeli engedélye szükséges, b) bér- és létszámgazdálkodási, illetve általános munkáltatói jogköre csak a bírósági tisztviselőkre, ügykezelőkre és a fizikai dolgozókra terjed ki.

17 A bírósági költségvetés sajátosságai III. OIT jóváhagyás OIT elnöke tárgyal OIT és PM eltérő kltsv-i javaslatot tesz. Országgyűlés dönt. Állami Számvevőszék szerint a bíróságok alulfinanszírozottak

18 1972. évi V. törvény a Magyar Köztársaság ügyészségéről költségvetési rendelkezései I. 5. § (1) Az ügyészi szervezetet a legfőbb ügyész vezeti és irányítja. (2) A legfőbb ügyész k) összeállítja az ügyészségi fejezet költségvetésére és a költségvetés végrehajtására vonatkozó javaslatát, amelyet a Kormány a központi költségvetési, illetve a zárszámadási törvényjavaslat részeként előterjeszt az Országgyűlésnek.

19 1972. évi V. törvény a Magyar Köztársaság ügyészségéről költségvetési rendelkezései II. 18. § (1) A Magyar Köztársaság ügyészi szervei: a) a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészsége; b) a fellebbviteli főügyészségek; c) a főügyészségek; d) a helyi ügyészségek; e) a Katonai Főügyészség; f) a Katonai Fellebbviteli Ügyészség; g) a területi katonai ügyészségek. (2) Az ügyészségi nyomozás, továbbá indokolt esetben más ügyészségi feladatok ellátására önálló helyi ügyészség vagy önálló főügyészség létesíthető. (3) Az ügyészség tudományos, kutató és képzési szerve az Országos Kriminológiai Intézet. (6) Az ügyészség szervezetét, működését és illetékességét, valamint a helyi ügyészségek felsorolását a legfőbb ügyész utasítással szabályozza. Az utasítást a Magyar Közlönyben közleményként közzé kell tenni.

20 Az ügyészségi költségvetés sajátosságai I. Fejezetgazda a Legfőbb Ügyész Kormány terjeszti elő a kltsv-i javaslatot PM költsv-i körirat a létszámcsökkentési előírástól eltekintve elvileg alkalmazandó centralizált gazdálkodási struktúra /nem önálló a megye, fellebbvitel, Kriminológiai Intézet

21 Az ügyészségi költségvetés sajátosságai II. LÜ az egyetlen önálló kltsv-i szerv, csak itt van beruházási és felújítási előirányzat FŐÜ részjogkörű kltsv-i egység, de kincstári ügyfél, havi ellátmánnyal, előirányzat keretében utalványoz /pl. napidíjat, üzemeltetési költséget

22 Költségvetési reformok Eddig: Nettó finanszírozás, fejezeti egyensúlyi tartalék Ezután: Bázisszemlélet helyett mutatószámok? Fajlagos költségszámítás /bíróra, m2-re? teljesítmény-szemléletpályázatok


Letölteni ppt "ELTE ÁJK 2008. Április 25. Bíróságok, ügyészségek költségvetése Dr Darák Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések