Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanácsok szerepe 15. foglalkozás 2009. április 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanácsok szerepe 15. foglalkozás 2009. április 29."— Előadás másolata:

1 A tanácsok szerepe 15. foglalkozás 2009. április 29.

2 Történeti áttekintés I.
: népi demokrácia 1945: országgyűlési választások – kisgazda győzelem, 1947: országgyűlési választások – kommunista győzelem, 1948: MKP és SZDP egyesülése – MDP 1949: országgyűlési választások – Magyar Függetlenségi Népfront 1949: XX. tv. alkotmány

3 Az államhatalom helyi szervei (29-35 §)
Tanácsok – alap I. 1949: XX. tv. alkotmány V. FEJEZET Az államhatalom helyi szervei (29-35 §) - területi felosztás: megyék, járások, városok, községek – városok kerületekre - tanácsok - testületek: megyei, járási, városi, községi – városi kerületi az államhatalom helyi szervei tagjai: 4 évre választottak, az országgyűlési képviselőválasztás alapelvei szerint, jogszabályok alapján visszahívhatók tevékenység ük keretei: alkotmányosan hozott jogszabályi, felsőbb szervek által meghatározott. megj.: pártszervezetek irányító-ellenőrző szerepe

4 I. Végrehajtó bizottságok (VB)
Tanácsok – alap I. 1949: XX. tv. alkotmány V. FEJEZET Helyi tanácsok – végrehajtó, intézkedő szervei I. Végrehajtó bizottságok (VB) 1. tagjai a tanács tagjai sorából választottak, 2. élén elnök (tanácselnök), ügyvitelét viszi a titkár (VB-titkár), elnök, elnök-helyettes(ek), titkár: VB tagok sorából választott 3. felelősség: helyi tanácsnak (saját testületnek), felsőbb tanácsok végrehajtó bizottságainak, kötelesség: államigazgatási szervek rendelkezéseinek megtartása, megjegyzés: pártszervezetek irányító-ellenőrző szerepe

5 II. Szakigazgatási szervek
Tanácsok – alap I. 1949: XX. tv. alkotmány V. FEJEZET Helyi tanácsok – végrehajtó, intézkedő szervei II. Szakigazgatási szervek VB-k mellett az államigazgatási szervek ágazatonként külön szerveket létesíthetnek, amelyek szakirányítás szempontjából az államigazgatás felsőbb szerveinek, közvetlen munkájuk tekintetében pedig a végrehajtó bizottságnak vannak alárendelve megjegyzés: pártszervezetek irányító-ellenőrző szerepe

6 Tanácsok – alap I. 1949: XX. tv. alkotmány V. FEJEZET 35. § A helyi tanácsokra és végrehajtó bizottságokra vonatkozó részletes szabályokat külön törvény állapítja meg: Tanácstörvények (Tt.): 1950: I. tv. – I. Tt. 1954: X. tv. – II. Tt. 1971: I. tv. – III. Tt. 1985: IV. tv. – (1971. I. tv. módosítása).

7 1950-1954 - részletes szabályok: 1950: I. tv. – első Tt
részletes szabályok: 1950: I. tv. – első Tt., valamint végrehajtási utasítások, rendeletek Helyi tanácsok - feladatok, tevékenység 1. a helyi gazdasági, társadalmi és kulturális tevékenység vezetése, 2. a törvények és a felelős rendeletek végrehajtása, 3. az alárendelt államhatalmi és államigazgatási szervek irányítása és ellenőrzése, 4. az állami rend és a közvagyon védelmének elősegítése, 5. a dolgozók jogainak oltalmazása, 6. a helyi gazdasági terv és költségvetés megtárgyalása és elfogadása, azok végrehajtásának ellenőrzése, 7. a helyi jellegű gazdasági vállalatok munkájának irányítása és ellenőrzése, 8. a dolgozók szövetkezeteinek támogatása,

8 1950-1954 - részletes szabályok: 1950: I. tv. – első Tt
részletes szabályok: 1950: I. tv. – első Tt., valamint végrehajtási utasítások rendeletek Helyi tanácsok - feladatok, tevékenység 9. az alsóbb tanácsokhoz általános jellegű irányítást tartalmazó utasítások kiadása, 10. a végrehajtó-bizottság megválasztása és a bizottságnak vagy tagjainak visszahívása, 11. az alsóbb végrehajtó-bizottság és tagjai megválasztásának és visszahívásának jóváhagyása, 12. a tanács állandó és ideiglenes bizottságainak megalakítása, 13. a jogszabályok által meghatározott esetekben a végrehajtó-bizottság határozatai ellen irányuló jogorvoslatok elbírálása, 14. a törvény által meghatározott esetekben az alsóbb tanácsok rendeleteinek, határozatainak vagy intézkedéseinek megsemmisítése és megváltoztatása, 15. intézkedés a jogszabállyal hatáskörébe utalt minden ügyben, 16. helyi rendelet-alkotás.

9 1950: I. tv. – első Tt. végrehajtási utasítások rendeletek - részletes szabályok, 1950-1954
alakulások: 1950. jún. 15.: megyei, budapesti városi tan. 1950. aug. 15.: járási, városi, bp-i kerületi tan. 1950. okt : községi tan. és miskolci v. 1950. okt. 22.: első tanácstag választás 4 évre, lajstromos: Magyar Függetlenségi Népfront jelöltjei

10 *kivéve 1. megyeszékhelyek,
Tanácsok országgyűlés minisztertanács 1953-ig BM, ’53-tól HTT NET megyei tanács fővárosi tanács járási tanács kerületi tanács városi tanács* községi tanács *kivéve 1. megyeszékhelyek, 2. járásokkal azonos városok: Baja, Nagykanizsa, Sopron, Szeged, – Kisújszállás, Karcag

11 Tanácsok – alap II. 1954: VIII. tv
Tanácsok – alap II. 1954: VIII. tv. az alkotmány módosításáról cél: a tanácsok továbbfejlesztése és megerősítése előzmény: MDP III. kongresszusa (de: 1949: XX. tv. V. Fejezet) 1954: X. tv. – második Tt., valamint végrehajtási utasítások, rendeletek (1970) 1965: 8. sz. tvr. – kormány felhatalmazása a II. Ttv-től eltérő szabályozásra jövőbeni törvény (III. Tt.) előkészítése érdekében (Pl.: nagyközség létesítése, városi tanács alá rendelt község stb.) Megjegyzés: Hazafias Népfront (!)

12 I. a helyi társadalmi, gazdasági és kulturális tevékenység vezetése,
részletes szabályok: 1954: X. tv. – második Tt., valamint végrehajtási utasítások, rendeletek Helyi tanácsok - feladatok, tevékenység - fő csoportok: I. a helyi társadalmi, gazdasági és kulturális tevékenység vezetése, II. közreműködés az országos jelentőségű társadalmi, gazdasági és kulturális jellegű állami feladatok helyi megvalósításában. III. saját működésével, valamint az alá rendelt szervek létrehozása, irányítása és ellenőrzése

13 1954-1970 - részletes szabályok: 1954: X. tv. – második Tt
részletes szabályok: 1954: X. tv. – második Tt., valamint végrehajtási utasítások, rendeletek Helyi tanácsok - feladatok, tevékenység – I.: A tanács vezeti a helyi társadalmi, gazdasági és kulturális tevékenységet. Ebben a jogkörben: 1. megállapítja - az állami népgazdasági terv és az állami költségvetés keretein belül - a tanács helyi tervét és költségvetését; irányítja és ellenőrzi a terv és a költségvetés végrehajtását, megvitatja az ezzel kapcsolatos beszámolókat; 2. irányítja a helyi mezőgazdasági és ipari termelést, a helyi kereskedelmet és közlekedést, város- és községgazdálkodást; elősegíti a dolgozó parasztság önkéntes termelőszövetkezeti mozgalmát, a szövetkezetek megszilárdítását és fejlesztését; 3. biztosítja a tanács rendelkezése alatt álló állami vagyon helyes kezelését és felhasználását, valamint a tanács alá rendelt vállalatok és egyéb szervek megfelelő működését; a helyi szükségletek kielégítésére vállalatokat (szerveket) létesít; 4. gondoskodik az egészségügyi, kulturális és szociális feladatok megoldásáról; 5. megállapítja a város- és községfejlesztési tervet és gondoskodik annak végrehajtásáról.

14 1954-1970 - részletes szabályok: 1954: X. tv. – második Tt
részletes szabályok: 1954: X. tv. – második Tt., valamint végrehajtási utasítások, rendeletek Helyi tanácsok - feladatok, tevékenység – II.: A tanács közreműködik az országos jelentőségű társadalmi, gazdasági és kulturális jellegű állami feladatok helyi megvalósításában. Ebben a jogkörben: 1. figyelemmel kíséri a tanács alá nem rendelt gazdasági és egyéb szervek működését és segítséget nyújt azoknak; 2. megvitatja a tanács alá nem rendelt gazdasági és egyéb szervek működésével kapcsolatos beszámolókat és javaslatokat tesz e szervek munkájának megjavítására; 3. megválasztja a járásbíróságok (városi, városi kerületi bíróságok), valamint a megyei bíróságok, illetőleg a fővárosi bíróság bíráit és népi ülnökeit, 4. közreműködik az állami és társadalmi rend biztosításában, az ország védelmi képességének fejlesztésében és megszilárdításában; 5. védi és szilárdítja a szocialista törvényességet, megismerteti a lakossággal a Népköztársaság törvényeit és neveli az állampolgárokat a törvények megtartására; 6. oltalmazza az állampolgárok alkotmányos jogait; 7. szilárdítja az állampolgári fegyelmet, biztosítja az állampolgári kötelességek teljesítését; 8. biztosítja a nemzetiségek jogainak érvényesülését; 9. megvitatja az országos jelentőségű kérdéseket és javaslatokat terjeszt a felsőbb államhatalmi szervek elé.

15 5. irányítja, ellenőrzi és beszámoltatja a végrehajtó-bizottságot;
részletes szabályok: 1954: X. tv. – második Tt., valamint végrehajtási utasítások, rendeletek Helyi tanácsok - feladatok, tevékenység – III.: A tanács saját működésével, a tanácsnak alárendelt szervek létrehozásával, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatban: 1. megválasztja a küldöttek mandátumait vizsgáló 3-5 tagú bizottságot, meghallgatja e bizottság jelentését és dönt az egyes tanácstagok választásának törvényességéről; 2. a közvetlenül alárendelt tanácsoknál új választást tűz ki, ha egyes tanácstagok helyét kell betölteni; 3. tagjai sorából megválasztja és indokolt esetben visszahívja a tanács végrehajtó- bizottságát, vagy annak egyes tagjait; 4. jóváhagyja a közvetlenül alárendelt tanácsok végrehajtó-bizottsági tagjainak megválasztását, ill. visszahívását; 5. irányítja, ellenőrzi és beszámoltatja a végrehajtó-bizottságot; 6. irányítja, ellenőrzi és beszámoltatja a közvetlenül alárendelt tanácsokat; 7. határoz az állandó és ideiglenes bizottságok létesítéséről; megválasztja, illetőleg visszahívja azok elnökét és tagjait; irányítja, ellenőrzi és beszámoltatja a bizottságokat; 8. a jogszabályok keretei között szakigazgatási szerveket létesít, illetőleg szüntet meg; beszámoltatja a szakigazgatási szervek vezetőit; 9. határoz a tanácstagok összeférhetetlenségi ügyeiben, lemondásuk elfogadása tárgyában és tanácstagságukból folyó tevékenységükkel összefüggő, személyüket érintő egyéb kérdésekben.

16 minisztertanács közvetve, vb-k és szakig.-en keresztül,
Tanácsok minisztertanács közvetve, vb-k és szakig.-en keresztül, továbbá pl. jogszabálysértő tanácsi rendeletet, határoza-tot felfüggeszthette, de csak a NET-en és az érintett tanácson keresztül országgyűlés NET megyei tanács mj.* városi tanács fővárosi tanács kerületi tanács kerületi tanács járási tanács jj. * városi tanács községi tanács mj.: megyei jogú jj.: járási jogú

17 Előzmények (reformok) :
Tanácsok – alap III : I. tv. – harmadik Tt., valamint végrehajtási utasítások, rendeletek, (de: 1949: XX. tv. V. Fejezet) Előzmények (reformok) : 1965: 8. sz. Tvr. – kormány felhatalmazása a II. Ttv- től eltérő szabályozásra (III. Tt. előkészítése) 1968: új gazdasági mechanizmus Megjegyzés: Hazafias Népfront (!)

18 1971-1985 - részletes szabályok: 1971: I. tv. – harmadik Tt
részletes szabályok: 1971: I. tv. – harmadik Tt., valamint végrehajtási utasítások, rendeletek Helyi tanácsok - feladatok, tevékenység: I. Általános: 1. képviseli a lakosság érdekeit; 2. gondoskodik a jogszabályok végrehajtásáról: védi és erősíti a szocialista törvényességet és a társadalmi tulajdont; ellátja a szövetkezetek állami felügyeletét; biztosítja az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, védi a személyi tulajdont; gondoskodik, hogy a lakosság megismerje a jogszabályokat, és neveli a lakosságot a jogszabályok megtartására; 3. gondoskodik a központi állami célkitűzések megvalósításáról; 4. biztosítja az államigazgatási feladatok végrehajtását; közreműködik az állami és társadalmi rend biztosításában; részt vesz a honvédelmi feladatok ellátásában; 5. érvényre juttatja a nemzetiségek jogait; 6. szervezi a lakosság közvetlen és állandó részvételét a tanácsi feladatok megoldásában. 7. A tanács megvitathat országos jelentőségű kérdéseket, és javaslatokat terjeszthet központi szervekhez.

19 1971- (1985) 1990 - részletes szabályok: 1971: I. tv. – harmadik Tt
1971- (1985) részletes szabályok: 1971: I. tv. – harmadik Tt., valamint végrehajtási utasítások, rendeletek Helyi tanácsok - feladatok, tevékenység – II. Helyi, települési: 1. gondoskodik a terület és a település fejlesztéséről, szervezi a lakosság szükségleteinek kielégítését, különösen: a művelődésügyi, egészségügyi, szociális, lakás-, kommunális, kereskedelmi ellátást és az egyéb szolgáltatásokat. E feladatkörében a) felméri, és tervezi területe szükségleteit; állást foglal a szükségletek lehetőségeknek megfelelő kielégítésében; b) meghatározza - anyagi eszközeinek és társadalmi erőforrásainak figyelembevételével - területe fejlesztésének céljait és mértékét; c) létrehoz vállalatokat és intézményeket; d) kezdeményezi a tanács hatáskörét vagy anyagi lehetőségeit meghaladó intézkedések megtételét, a szükségletek kielégítésére alkalmas vállalatok, intézmények létesítését; e) ellenőrzi az ellátó, szolgáltató tevékenységet, intézkedik a fogyatékosságok megszüntetéséről. 2. elfogadja a település általános rendezési tervét, és gondoskodik végrehajtásáról.

20 1971-(1985) 1990 - részletes szabályok: 1971: I. tv. – harmadik Tt
1971-(1985) részletes szabályok: 1971: I. tv. – harmadik Tt., valamint végrehajtási utasítások, rendeletek Helyi tanácsok - feladatok, tevékenység – III.: saját működésével, az alárendelt szervek létrehozásával, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatban: 1. megválasztja a küldöttek mandátumait vizsgáló 3-5 tagú bizottságot, meghallgatja e bizottság jelentését és dönt az egyes tanácstagok választásának törvényességéről; 2. a közvetlenül alárendelt tanácsoknál új választást tűz ki, ha egyes tanácstagok helyét kell betölteni; 3. tagjai sorából megválasztja és indokolt esetben visszahívja a tanács végrehajtó- bizottságát, vagy annak egyes tagjait; 4. jóváhagyja a közvetlenül alárendelt tanácsok végrehajtó-bizottsági tagjainak megválasztását, ill. visszahívását; 5. irányítja, ellenőrzi és beszámoltatja a végrehajtó-bizottságot; 6. irányítja, ellenőrzi és beszámoltatja a közvetlenül alárendelt tanácsokat; 7. határoz az állandó és ideiglenes bizottságok létesítéséről; megválasztja, illetőleg visszahívja azok elnökét és tagjait; irányítja, ellenőrzi és beszámoltatja a bizottságokat; 8. a jogszabályok keretei között szakigazgatási szerveket létesít, illetőleg szüntet meg; beszámoltatja a szakigazgatási szervek vezetőit; 9. határoz a tanácstagok összeférhetetlenségi ügyeiben, lemondásuk elfogadása tárgyában és tanácstagságukból folyó tevékenységükkel összefüggő, személyüket érintő egyéb kérdésekben.

21 1971-(1985) 1990 - részletes szabályok: 1971: I. tv. – harmadik Tt
1971-(1985) részletes szabályok: 1971: I. tv. – harmadik Tt., valamint végrehajtási utasítások, rendeletek Helyi tanácsok - feladatok, tevékenység – IV. gazdasági: 1. anyagi eszközeivel önállóan gazdálkodik. 2. meghatározza fejlesztési programját, terveit, középtávú pénzügyi tervét és költségvetését, irányítja végrehajtásukat, határoz a végrehajtásukról szóló beszámolók elfogadásáról; 3. dönt pénzeszközeinek átcsoportosításáról, a pénzmaradvány és a tartalékok felhasználásáról, valamint nem tanácsi szerv részére anyagi eszközei terhére nyújtandó támogatásról; hitelek felvételéről; 4. dönt a hatáskörébe utalt adók mértékének és az adó jellegű kötelezettségek megállapításáról; 5. rendelkezik a kezelésébe adott állami tulajdonnal; gondoskodik gyarapításáról és rendeltetésszerű használatáról. 6. pénzalapjainak bevételi forrásait, a belőlük való részesedés mértékét és az állami hozzájárulás összegét középtávra költségvetési törvényben kell megállapítani.

22 Tanácsok központi irányítása:
1971-(1985) részletes szabályok: 1971: I. tv. – harmadik Tt., valamint végrehajtási utasítások, rendeletek Tanácsok központi irányítása: 1. Országgyűlés: meghatározza a tanácsok fő feladatait, szervezetük és működésük alapvető szabályait és anyagi eszközeit; ellenőrzi a törvények végrehajtását. 2. Elnöki Tanács (NET): alkotmányos felügyeletet gyakorol a tanácsok felett. 3. Minisztertanács: irányítja a tanácsokat, ellátja a tanácsok tevékenysége törvényességének felügyeletét a Minisztertanács Tanácsi Hivatala (MTTH) önálló, országos hatáskörű szerv közreműködésével.

23 Tanácsok 1971-1990 Minisztertanács - MTTH országgyűlés NET
fővárosi tanács megyei tanács m* városi tanács kerületi tanács kerületi tanács városi tanács járási hivatal 1985-ig községi tanács – közös községi tanács m: megyei város

24 1985: IV. Tv. - (1971: I. tv. módosítása)
Tanácsok – alap III : I. tv. – harmadik Tt., valamint végrehajtási utasítások, rendeletek, (de: 1949: XX. tv. V. Fejezet) módosítások : 1983. évi 26. tvr. 1985: IV. Tv. - (1971: I. tv. módosítása) Megjegyzés: Hazafias Népfront (!)

25 Tanácsok – alap III. 1971: I. tv. – harmadik Tt., (de: 1949: XX. tv. V. Fejezet)
1985-ös módosítás: Cél: erősíteni a helyi tanács felelősségét, döntési jogosultságát, önkormányzati tevékenységének gazdasági megalapozását, a helyi anyagi és szellemi erőforrások feltárását, összefogását, valamint a település és lakossága érdekeinek képviseletét

26 IV. Gazdasági, költségvetési:
1971: I. tv. – harmadik Tt., 1985-ös módosítás valamint végrehajtási utasítások, rendeletek Helyi tanácsok - feladatok, tevékenység: I. Általános: 2. ….. ellátja a szövetkezetek állami felügyeletét; helyett: ellátja a hatáskörébe tartozó szervezetek törvényességi felügyeletét II. Helyi, települési létrehoz vállalatokat és intézményeket, kieg: gazdasági társulásban vehet részt, IV. Gazdasági, költségvetési: A tanács bevételi forrásainak körét és az állami támogatás összegét törvény állapítja meg, helyi tanács részére az állami támogatás összegét a fővárosi, megyei tanács határozza meg, és azt törvényben, törvényerejű rendeletben, minisztertanácsi rendeletben és határozatban szabályozott esetekben módosíthatja.


Letölteni ppt "A tanácsok szerepe 15. foglalkozás 2009. április 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések