Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

12.4 A választási rendszer. A helyi önkormányzatok feladatai, szervezetei és működésük. A magyar alkotmányosság elemei (pl. a konstruktív bizalmatlanság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "12.4 A választási rendszer. A helyi önkormányzatok feladatai, szervezetei és működésük. A magyar alkotmányosság elemei (pl. a konstruktív bizalmatlanság."— Előadás másolata:

1 12.4 A választási rendszer. A helyi önkormányzatok feladatai, szervezetei és működésük. A magyar alkotmányosság elemei (pl. a konstruktív bizalmatlanság intézménye, népszavazás) és intézményei (pl. Alkotmánybíróság, ombudsman intézménye).

2 JOGÁLLAM ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐINEK MEGVÁLASZTÁSA ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

3 jogállam Elnöki kormányzati rendszer Parlamentáris kormányzati rendszer A VÁLASZTÓJOG Általános Egyenlő A SZAVAZÁS Közvetlen Titkos Legfontosabb közhivatalokat választás útján töltik be Teljeskörűen biztosítják az egyéni szabadságjogokat Országgyűlés Európai Parlament Önkormányzatokkal Pártállam ( az 5%-os küszöb, érvényességi feltételek, egy, illetve két forduló). Egyéni jelöltek pártlisták ellenzék kormányt VEGYES VÁLASZTÁSI RENDSZER Koalíciós kormány Többséget megszerző párt vagy párt koalíció alakít végrehajtó hatalmat egykamarás Törvényhozó hatalom ellenőrzi Parlamenti munka: plenáris üléseken és a bizottságokban folyik Köztársasági elnököt A törvényhozó és a végrehajtó hatalom ellenőrzésére Alkotmánybíróság választás egyfordulós listás szavazás, amelyre 5 évente kerül sor, és csak pártok indulhatnak rajta.pártok 22 – mandátumot osztanak ki a legalább 5%-ot elért listák között a leadott szavazatok arányában. A választáson részt vehet minden EU-tagállam Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgára, amennyiben jelzi ilyetén szándékát. Ő ekkor a magyar pártokra szavaz. Magyar állampolgárok hasonló módon vehetnek részt más országok EP-választásán, vagyis akkor a másik EU-ország pártjaira szavaznak. Falvak, városok, a főváros és kerületei, valamint a megyék rendelkeznek Helyi önkormányzatok Területi önkormányzatok Legfőbb szerve a közvetlenül megválasztott: Képviselő-testület Ellenőrzi a polgármesteri hivatal tevékenységét, helyi rendeleteket alkot, kinevezi az önkormányzati intézmények vezetőit,stb polgármester Az önkormányzat választott vezetője Munkáját segíti, illetve a törvényességre ügyel a képviselő testület által megválasztott. jegyző

4 Parlamentáris kormányzati rendszer Elnöki rendszer Legfontosabb közhivatalokat választás útján töltik be Teljeskörűen biztosítják az egyéni szabadságjogokat Csak a törvényhozást választja a nép, és a törvényhozásban többséget szerző párt által kijelölt miniszterelnök alakít kormányt A kormány elsősorban a törvényhozásnak felelős Elnök nevezi ki a kormányt, mely elsősorban neki felelős JOGÁLLAM

5 Választási rendszer Listás választás 176 Egyéni választás 210 vegyes A kormány zavartalan működésének feltétele:a mandátumok 51%nak a megszerzése Területi lista Országos lista Az egyéni körzet negyedében jelölt állítása a fővárosban vagy megyékben Hét területi lista esetén

6 VÁLASZTÁSI ALAPELVEK A VÁLASZTÓJOG Általános Minden nagykorú Állampolgárt megillet. Minden állampolgárnak Ugyanannyi szavazata van. A SZAVAZÁS Egyenlő Minden állampolgár személyesen szavazhat mind az országgyűlési, mind helyinkormányzati képviselőkre Közvetlen Titkos A választópolgárok a szavazat tartalmának Nyilvánosságra kerülése nélkül adhatják le szavazataikat.

7

8 Önkormányzati képviselők választása Listáról Budapest és a megyei közgyűlések képviselőire Egyéni jelöltek Egyénileg Települések nagysága és típusa szerint eltérő A tízezernél kevesebb lakosú A nagyobb települések a képviselők többségét Kisebb részüket választják Közvetlenül Listáról POLGÁRMESTER Közvetlenül

9 Érettségi feladatok

10 12. A feladat a mai magyar választási rendszerhez kapcsolódik. Egészítse ki az ábra értelmezésével a hiányos szöveget! (Elemenként 1 pont.)

11 VÁLASZTÁSI ALAPELVEK A VÁLASZTÓJOG Általános Minden nagykorú Állampolgárt megillet. Minden állampolgárnak Ugyanannyi szavazata van. A SZAVAZÁS Egyenlő Minden állampolgár személyesen szavazhat mind az országgyűlési, mind helyinkormányzati képviselőkre Közvetlen Titkos A választópolgárok a szavazat tartalmának Nyilvánosságra kerülése nélkül adhatják le szavazataikat.

12

13 „ Jelenleg Magyarországon ……………… (a) választójog érvényesül, amely 18 év felett minden – a közügyektől el nem tiltott – magyar állampolgár számára biztosítja a közügyekben való részvételt. A választások alkalmából az egyes szavazók ………………… (b) választhatják meg képviselőjüket. A választópolgárok szavazataikat ………………………. (c) adhatják le, mely a demokratikus hatalomgyakorlás egyik fontos eleme. Hazánkban a választók két szavazólapon szavazhatnak, az egyikben …………………. (d) képviselőjelöltre, a másikban pedig a …………………… (e) listára szavazhatnak.” (tankönyvi szöveg)

14 2007/12. A feladat a magyar országgyűlési választásokkal kapcsolatos. Válaszoljon a kérdésekre az ábra, a szöveg és ismeretei felhasználásával!

15 Egyéni választókörzet 176 fő Területi pártlista 152 fő Országgyűlési képviselők 386 fő Országos pártlista 58 fő

16 Szavazólap Országgyűlési képviselő választásra ….. év, …. hó, …. nap ……………….. megye ……………….. szavazókörzet Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet Baba Éva O Nemtudomka Párt Micsoda János O Repülni Vágyó Párt Rettenetes Elek O Független jelölt Vezér Lehel O Nemzeti Kürt Párt A jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet. Szavazólap Országgyűlési képviselő választásra ….. év, …. hó, …. nap ……………….. megye ……………….. szavazókörzet Érvényesen szavazni csak egy listára lehet O O O Nemtudomka Repülni Vágyó Nemzeti Kürt Párt Párt Párt Baba Éva Micsoda János Vezér Lehel A jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet.

17 Az országgyűlési képviselők választása általános és egyenlő választójog alapján, közvetlenül és titkosan történik. A képviselők arányosra törekvő vegyes választási rendszer keretében jutnak mandátumhoz. E szerint a képviselők részben egyéni választókerületekből, részben pártok választási listáiról jutnak a törvényhozói testületbe.

18 a) Kiknek a szavazatai alapján juthatnak be a képviselők az Országgyűlésbe? (1 pont)...…………………………………………………… …………………………………………… b) Hol kell győznie annak az országgyűlési képviselőjelöltnek, akit a választók közvetlenül választanak meg? (1 pont)...…………………………………………………… …………………………………………… c) Kik kerülnek be az országgyűlésbe a pártokra leadott szavazatok alapján? (1 pont)...…………………………………………………… …………………………………………… d) Kikre szavazhatunk az (Elemenként 0,5 pont.) 1. I. szavazólappal? ………………………………………… 2. II. szavazólappal? ………………………………………… 4 pont

19 jogállam Elnöki kormányzati rendszer Parlamentáris kormányzati rendszer A VÁLASZTÓJOG Általános Egyenlő A SZAVAZÁS Közvetlen Titkos Legfontosabb közhivatalokat választás útján töltik be Teljeskörűen biztosítják az egyéni szabadságjogokat Országgyűlés Európai Parlament Önkormányzatokkal Pártállam ( az 5%-os küszöb, érvényességi feltételek, egy, illetve két forduló). Egyéni jelöltek pártlisták ellenzék kormányt VEGYES VÁLASZTÁSI RENDSZER Koalíciós kormány Többséget megszerző párt vagy párt koalíció alakít végrehajtó hatalmat egykamarás Törvényhozó hatalom ellenőrzi Parlamenti munka: plenáris üléseken és a bizottságokban folyik Köztársasági elnököt A törvényhozó és a végrehajtó hatalom ellenőrzésére Alkotmánybíróság választás egyfordulós listás szavazás, amelyre 5 évente kerül sor, és csak pártok indulhatnak rajta.pártok 22 – mandátumot osztanak ki a legalább 5%-ot elért listák között a leadott szavazatok arányában. A választáson részt vehet minden EU-tagállam Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgára, amennyiben jelzi ilyetén szándékát. Ő ekkor a magyar pártokra szavaz. Magyar állampolgárok hasonló módon vehetnek részt más országok EP-választásán, vagyis akkor a másik EU-ország pártjaira szavaznak. Falvak, városok, a főváros és kerületei, valamint a megyék rendelkeznek Helyi önkormányzatok Területi önkormányzatok Legfőbb szerve a közvetlenül megválasztott: Képviselő-testület Ellenőrzi a polgármesteri hivatal tevékenységét, helyi rendeleteket alkot, kinevezi az önkormányzati intézmények vezetőit,stb polgármester Az önkormányzat választott vezetője Munkáját segíti, illetve a törvényességre ügyel a képviselő testület által megválasztott. jegyző

20 jogállam Elnöki kormányzati rendszer Parlamentáris kormányzati rendszer A VÁLASZTÓJOG Általános Egyenlő A SZAVAZÁS Közvetlen Titkos Legfontosabb közhivatalokat választás útján töltik be Teljeskörűen biztosítják az egyéni szabadságjogokat Országgyűlés Európai Parlament Önkormányzatokkal Pártállam ( az 5%-os küszöb, érvényességi feltételek, egy, illetve két forduló). Egyéni jelöltek pártlisták ellenzék kormányt VÁLASZTÁSI RENDSZER: vegyes Koalíciós kormány Többséget megszerző párt vagy párt koalíció alakít végrehajtó hatalmat egykamarás Törvényhozó hatalom ellenőrzi Parlamenti munka: plenáris üléseken és a bizottságokban folyik Köztársasági elnököt A törvényhozó és a végrehajtó hatalom ellenőrzésére Alkotmánybíróság választás egyfordulós listás szavazás, amelyre 5 évente kerül sor, és csak pártok indulhatnak rajta.pártok 22 – mandátumot osztanak ki a legalább 5%-ot elért listák között a leadott szavazatok arányában. A választáson részt vehet minden EU-tagállam Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgára, amennyiben jelzi ilyetén szándékát. Ő ekkor a magyar pártokra szavaz. Magyar állampolgárok hasonló módon vehetnek részt más országok EP-választásán, vagyis akkor a másik EU-ország pártjaira szavaznak. Falvak, városok, a főváros és kerületei, valamint a megyék rendelkeznek Helyi önkormányzatok Területi önkormányzatok Legfőbb szerve a közvetlenül megválasztott: Képviselő-testület Ellenőrzi a polgármesteri hivatal tevékenységét, helyi rendeleteket alkot, kinevezi az önkormányzati intézmények vezetőit,stb polgármester Az önkormányzat választott vezetője Munkáját segíti, illetve a törvényességre ügyel a képviselő testület által megválasztott. jegyző


Letölteni ppt "12.4 A választási rendszer. A helyi önkormányzatok feladatai, szervezetei és működésük. A magyar alkotmányosság elemei (pl. a konstruktív bizalmatlanság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések