Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közigazgatási reformtörekvések és az önkormányzatok működése Ukrajnában Darcsi Karolina.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közigazgatási reformtörekvések és az önkormányzatok működése Ukrajnában Darcsi Karolina."— Előadás másolata:

1 Közigazgatási reformtörekvések és az önkormányzatok működése Ukrajnában Darcsi Karolina

2 Ukrajna 1991 óta független állam Területe: 603 700 km 2 Lakossága: 47 millió Államberendezkedése: Elnöki-parlamentáris Törvényhozó hatalom: Legfelsőbb Tanács (parlament) Végrehajtó hatalom: Államelnök+ Miniszteri Kabinet élén a miniszterelnökkel (+a Krím Autonóm Köztársaság elnöke és a krími minisztertanács) Választási rendszere: 1994-ig többségi, 1998-2002 között vegyes, jelenleg listás.

3 A közigazgatás szerkezete: Négy szintű (Választott testület) (Választott testület) 1. Legfelsőbb (állami) szint 2. Megyei szint (24 megye + Krím Autonóm Köztársaság, Kijev és Szevasztopol) 3. Járási szint (+járási jogú városok) 4. Helyi önkormányzatok (falvak, települések, városi típusú települések, illetve a városok) /1999-es önkormányzati törvény/ Mellette működik (kinevezett adminisztrációk) Elnöki adminisztrácó Megyei adminisztráció elnöke Járási adminisztráció elnöke

4 Választások Elnök – kétfordulós választáson a nép által választják 5 évre. Miniszterelnök – a parlament hagyja jóvá, az elnök javaslata alapján. Miniszterek – az elnök nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Megyei Tanács – egyfordulós választáson a nép által, a parlamenti választásokkal egyszerre,4 évre, járásonként ugyanannyi főt, méretüktől függetlenül. Elnököt választ saját soraiból. Járási Tanács – egyfordulós választáson a nép által, a parlamenti választásokkal egyszerre, 4 évre. Településenként ugyanannyi főt, méretüktől függetlenül. Elnököt választ saját soraiból. Helyi Tanács – egyfordulós választáson a település lakossága választja, 4 évre a polgármesterrel együtt. /1999-es önkormányzati törvény/

5 Adminisztráció Jelenlegi működése Az adminisztráció elnökét (kormányzót) Ukrajna elnöke nevezi ki és váltja le. Az adminisztráció elnökét (kormányzót) Ukrajna elnöke nevezi ki és váltja le. A megyei tanács 2/3-os többséggel az elnök elé utalhatja az adminisztráció elnökének a leváltását (feles szavazás esetén az elnök nem köteles figyelembe venni a képviselőtestület javaslatát) A megyei tanács 2/3-os többséggel az elnök elé utalhatja az adminisztráció elnökének a leváltását (feles szavazás esetén az elnök nem köteles figyelembe venni a képviselőtestület javaslatát) Lehetséges megoldások: 1. Ha a kormányzót nem kineveznék, hanem a nép választaná meg. (1994-ig választották) 2. Ha teljesen megszűntetnék ezt a tisztséget, a jogköröket pedig a tanács hatáskörébe utalnák.

6 Önkormányzati szintek Megyei szint: regionális irányító központnak számít, dönt a megye költségvetéséről. Járási szint: az alapszintek irányítását a végzi; meghatározza a helyi önkormányzatok költségvetését a járási költségvetésből nem normatív-, hanem klientúra rendszer alapján. Az alapszinten lévő szociális szféra – az esetek túlnyomó többségében az oktatási és egészségügyi szféra– teljes mértékben a járás által van irányítva. Helyi önkormányzat: nincs kinevezett adminisztráció-elnök, a végrehajtó hatalmat a polgármester gyakorolja; a megválasztott testület dönt a település költségvetéséről; helyi szinten azonban pénzeszközök és hatáskörök nemigen vannak. Járási jogú városok: nincs kinevezett adminisztráció-elnök, nagyobbak a hatáskörök és pénzeszközök is vannak.

7 Problémák és lehetséges megoldások A járás egy közbeiktatott elem a rendszerben. Feladata alsóbb szintre lebontva megegyezik a megyei tanács feladataival. A járások többnyire történelmileg alakultak ki, így nagymértékűek a járások közötti méretbeli és egyéb különbségek is. Megoldás lehet: 1.Ha a járásokat megnagyobbítanák összevonással 2.Ha megszüntetnék a járásokat teljesen

8 Önkormányzatok működése A helyi önkormányzatok működése nem megfelelő. A jelenlegi ukrán közigazgatási rendszert, Ukrajna a Szovjetunótól örökölte meg és vette át. A rendszer mostani formájában erősen centralizált, ahol nem lehet kielégíteni az emberek jogos igényeit, és nem felel meg az Ukrajna által is aláírt és 1997-ben ratifikált „Helyi önkormányzatok európai chartájának”. Helyi szinten nincsenek megfelelő döntési hatáskörök és pénzeszközök. A települések teljesen ki vannak szolgáltatva a felettük elhelyezkedő szinteknek, elsősorban a járásoknak. A települések teljesen ki vannak szolgáltatva a felettük elhelyezkedő szinteknek, elsősorban a járásoknak. A helyi önkormányzatok nem tudják ellátni maradéktalanul feladatukat és a rendszer irányítási mechanizmusai sem hatékonyak. A civil szervezetek bevonása és részvétele az önkormányzati döntés-előkészítésbe, önkormányzati munkába pedig, teljes hiányossága a rendszernek.

9 Reformtörekvések 2004-ben az új elnök és a kormány meghirdette a közigazgatási reformot. Létrehozta a kormányban az adminisztratív reformért felelős miniszterelnök-helyettesi posztot Roman Bezszmertnij vezetésével. Megalkotásra került a közigazgatási reformról szóló törvénytervezet, melynek vitája jelenleg is folyik. A törvénytervezet lényege, hogy megvalósítanák a reform által a decentralizáció és a szubszidiaritás elvein alapuló valódi, helyi önkormányzatiságot, melyben a községek valóban jogokat kapnának arra, hogy az ügyeiket maguk intézzék.

10 A tervezet Lengyel mintára készült. Három szintet különítenének el: a közösséget, a járást és a régiót. 1. 1. Közösség - a területi beosztás legalsó szintje, amelyet egy- vagy több település társulása alkotna, és minimális lélekszáma 5000 fő. 2. 2. Járás - a közösségek egyesüléseiből jönne létre, a közös érdekek megvalósítása céljából, lakosságuk létszáma nem lehet kevesebb, mint 70 000 fő. 3. a járások és a járási jogú városok egyesüléseiből jönne létre a közös érdekek megvalósítása és a terület kiegyenlített fejlődése céljából. Itt is azok a városok, amelyek lakosságszáma eléri a 750 000 főt, megkaphatják a régió jogú város státuszt mely nem képezné részét a régiónak. 3. Régió - a járások és a járási jogú városok egyesüléseiből jönne létre a közös érdekek megvalósítása és a terület kiegyenlített fejlődése céljából. Itt is azok a városok, amelyek lakosságszáma eléri a 750 000 főt, megkaphatják a régió jogú város státuszt mely nem képezné részét a régiónak.

11 Hatáskörök Közösség - általános iskolák, óvodák, szociális és gyámügyek, egészségügy, tervezés, földügyek, környezetvédelem, területrendezés, utak karbantartása, helyi közlekedés, kulturális élet, helyi infrastruktúra és a Köjál-ügyek tartoznának ide. Ezeknek az ügyeknek a nagy része jelenleg járási szinten vannak felgyűjtve, a helyi szintek csupán végrehajtanak.

12 Hatáskörök - kiterjedne a kórházi ellátásra, nővérképzésre, szakközépiskolákra, helyi rendőrségre, járási szintű utak karbantartására, közlekedésre, kulturális életre. Járási szint - kiterjedne a kórházi ellátásra, nővérképzésre, szakközépiskolákra, helyi rendőrségre, járási szintű utak karbantartására, közlekedésre, kulturális életre. A jelenleg működő járási adminisztrációk megszűnnének az új rendszerben, helyettük a közigazgatási egység irányítására a járási tanács végrehajtó bizottságot választana meg.

13 Hatáskörök Régió - a törvényesség, az állampolgári jogok betartásának felügyelete, az állami szervek regionális kirendeltségei munkáinak koordinálása, a költségvetés kontrollja. Mellettük működnének a megyei, vagyis regionális tanácsok, melyek hatásköre a regionális fejlesztési programokra, a felsőoktatásra, a regionális tudományos kutatásra, a regionális jelentőségű utak karbantartására, a megyei közlekedési hálózatra, speciális egészségügyi hálózatra, katasztrófavédelemre, a helyi rendőrség tevékenységének koordinációjára, kultúrára terjedne ki.

14 Előnyök és hátrányok Előnyök az adminisztrációk megszüntetése az adminisztrációk megszüntetése jelentős hatásköröket és forrásokat csoportosítanának át helyi szintre jelentős hatásköröket és forrásokat csoportosítanának át helyi szintre megjelenhetne a valódi önkormányzatiság megjelenhetne a valódi önkormányzatiság Hátrányok ugyanúgy megmarad a négy szint (közösség, járás, régió és központi szint), csak a méretek változnak egyes települések elveszíthetik adminisztratív önállóságukat és leépülhetnek.

15 „Köszönöm megtisztelő figyelmüket!” Darcsi Karolina


Letölteni ppt "Közigazgatási reformtörekvések és az önkormányzatok működése Ukrajnában Darcsi Karolina."

Hasonló előadás


Google Hirdetések