Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hatósági áras közszolgáltatások XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2012. április 26. Dr. Grabner Péter elnökhelyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hatósági áras közszolgáltatások XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2012. április 26. Dr. Grabner Péter elnökhelyettes."— Előadás másolata:

1 A hatósági áras közszolgáltatások XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2012. április 26. Dr. Grabner Péter elnökhelyettes

2 Tartalom Az állam szerepe a közszolgáltatásban A MEH szerepe a hatósági árak meghatározásában A közszolgáltatások rendszere Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás A hatósági áras közszolgáltatások

3 A közszolgáltatások rendszere Közszolgáltatás: •közcélú, illetve közérdekű szolgáltatás, mely egy nagyobb közösség minden tagjára nézve azonos feltételek mellett vehető igénybe •olyan szolgáltatás, amelynek megszervezéséért végső fokon az állam (önkormányzat) felel •a közszolgáltatásból való kizárás csak jogszabály alapján lehetséges •Nincs egységes definíció •A közszolgáltatások köre történelmileg változó •Jelentős részben közhatalmi döntés kérdése, hogy mit tekintünk közszolgáltatásnak A hatósági áras közszolgáltatások

4 A közszolgáltatások egy lehetséges csoportosítása HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Például: •Oktatás •Kultúra •Egészségügyi és szociális ellátások ANYAGI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Például: •Energia ellátás •Vízellátás •Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás •Közterület tisztántartás A hatósági áras közszolgáltatások

5 Néhány közszolgáltatás Víziközmű Villamos energia Távhő Földgáz Tömegközlekedés Postai szolgáltatás Vezetékes közszolgáltatások Nem vezetékes közszolgáltatások (példák) Egyetemes szolgáltatás Hulladék- gazdálkodás A hatósági áras közszolgáltatások

6 Az állam szerepe a közszolgáltatások szabályozásában •Alapvető indok: természetes monopólium léte  állami beavatkozás szükséges a megfelelő infrastruktúra és a méltányos fogyasztói árak biztosításához •A fogyasztók érdekében erős külső kontroll alatt szükséges tartani •az árakat, vagy az árképzés rendszerét •a minőséget és •a szolgáltatás egyéb feltételeit •Különböző nézetek az állami szerepvállalás mértékére vonatkozóan: •Pl. a nagyfeszültségű átviteli rendszerek számos Nyugat-európai tagállamban is állami tulajdonban vannak, míg az elosztóhálózatok esetében a magántulajdon jellemző •A lakossági fogyasztók esetén szükség lehet a szabályozott árak fenntartására, …. A hatósági áras közszolgáltatások

7 Közszolgáltatások árának szabályozása (1) •A szabályozói beavatkozás nyomán kialakított árrendszernek a tartós piacon maradás érdekében lehetővé kell tennie a szolgáltatás indokolt költségeinek megtérülését, beleértve az indokolt tőkeköltséget (normál profitot) is. •A szabályozó csak ott avatkozhat be, ahol az feltétlenül szükséges és csak olyan mértékig, amennyire az elengedhetetlen. A döntések többségét lehetőleg hagyja a vállalatok vezetőire, akik inkább rendelkeznek a megfelelő döntéshez szükséges információkkal. •Az árak ösztönözzenek az erőforrások hatékony felhasználására, azaz úgy kerüljenek kialakításra, hogy a felhasználók fizessék meg a teljes költséget, s ne legyenek ösztönözve a nem hatékony fogyasztásra. A hatósági áras közszolgáltatások A megvalósítás elvi alapjai

8 Közszolgáltatások árának szabályozása (2) •Számos különböző meggondolásokon alapuló árszabályozási módszertan létezik •Néhány módszertani elemre, esetleg konkrét módszertanra rendelkezésre állnak a hazai szakmai tapasztalatok •Fontosabb módszertanok: –Évenkénti díjkalkuláció (számos ösztönzési és kiszámíthatósági probléma van) •pl. távhőszektor –Megtérülési ráta alapú szabályozás (számos ösztönzési és kiszámíthatósági probléma van) –A költség plusz szabályozás (számos ösztönzési és kiszámíthatósági probléma van) –Ársapka •maximálja az adott időközönkénti áremelés mértékét (indexálási formula) •P max =P inf – X (P inf : infláció mértékének üteme, X: hatékonyságjavulási tényező) •a legelterjedtebb szabályozási mód •pl. távközlés bizonyos részei, villamosenergia- és földgázipar részben A hatósági áras közszolgáltatások

9 Hatósági árak •Jogszabályi háttér: ártörvény (1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról) •Központi szabályozás (pl. villamos energia, földgáz, vasút, egyes postai szolgáltatások) •Önkormányzati hatáskörű ármegállapítás (pl. menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés; korábban víz- és csatornaszolgáltatás, távhőszolgáltatás) A hatósági áras közszolgáltatások

10 Magyar Energia Hivatal – tények és számok Alapítás éve: 1994 Létszám: 119 fő Költségvetés: 3,4 Mrd Ft (forrás: felügyelt engedélyesek befizetése) Felügyelt engedélyesek száma: 648 db Felügyelt engedélyesek árbevétele: kb. 6090 Mrd Ft Kiadott határozatok száma (2011): 1702 db ebből fogyasztóvédelmi határozatok száma: 826 db Felügyelt szektorok: villamos energia, földgáz, távhő, víziközmű A hatósági áras közszolgáltatások

11 A MEH közműszolgáltatással kapcsolatos jelenlegi feladatai EngedélyezésTevékenység felügyeletÁrelőkészítésDíjmegállapításDíjfelügyeletPiacfelügyeletPiacszabályozásFogyasztóvédelem A hatósági áras közszolgáltatások

12 Árelőkészítés – javaslat a miniszternek •Egyetemes szolgáltatási árak Villamos energia, földgáz •A távhőszolgáltatónak értékesített távhő ára •A lakossági felhasználónak és külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díja •A fenti legmagasabb hatósági árak szerkezete és alkalmazási feltételei •Milyen módon? •Adatszolgáltatási kötelezettség alapján benchmarkok, indokolt költségek figyelembe vétele, 50/2011. NFM rendelet alapján bizonyos mértékű nyereség figyelembe vétele (még meg nem térült: 4,5%; már megtérült, illetve távhőszolgáltató esetén: 2%) Távhő •A közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás díja •A víziközműves kapcsolódó szolgáltatás díjai (ivóvíz átadási ára és az átvett szennyvíz kezelési díja) Víziközmű A hatósági áras közszolgáltatások

13 Díjmegállapítás, díjfelügyelet •Csatlakozási díjak •Rendszerhasználati díjak •A díjakra vonatkozó rendelkezések betartását a Hivatal ellenőrzi Villamos energia, földgáz •A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke külön-külön közműves ivóvízellátásra és közműves szennyvízelvezetés és –tisztításra (módszer előírásával is meghatározható) •A víziközmű-szolgáltatás díjaira vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése, szükség esetén szankcionálás Víziközmű A hatósági áras közszolgáltatások

14 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás T/5538. számú törvényjavaslat a hulladékról – jelenleg az Országgyűlés előtt Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: •az önkormányzatokról szóló törvény szerint az önkormányzatok által biztosított, a települési hulladék ingatlantulajdonostól történő átvételét, elszállítását és kezelését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás A Javaslat szerint: •a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg •a Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év szeptember 15-ig megküldi A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításának szempontjai: •a vegyes települési hulladék mennyiségével arányosan, legalább egyéves díjfizetési időszakra, egységnyi díjtételek szerint, •egytényezős vagy kéttényezős díjként (rendelkezésre állási díj és ürítési díj) A hatósági áras közszolgáltatások

15 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat – a vegyes települési hulladék mennyiségével arányosan – a költségekre, az árakra, illetve a díjakra vonatkozó közgazdasági összehasonlító elemzések felhasználásával úgy kell meghatározni, hogy figyelembe vételre kerüljenek: •a folyamatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás indokolt költségei, a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségei; •a közszolgáltatás tartós ellátásához, fejlesztéséhez szükséges, indokolt költségek; •a céltartalék vagy biztosítás indokolt költsége; •a közszolgáltatás körében működtetett hulladékgazdálkodási létesítmény bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és a monitoring indokolt költsége; •a díjak a legkisebb költségű hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, a közszolgáltatás hatékonyságának javítására, a kapacitások hatékony igénybevételére, a közszolgáltatás minőségének folyamatos javítására, a környezetterhelés csökkentésére ösztönözzenek. A hatósági áras közszolgáltatások

16 Köszönöm a figyelmüket! Dr. Grabner Péter elnökhelyettes Magyar Energia Hivatal titkarsag@eh.gov.hu titkarsag@eh.gov.hu


Letölteni ppt "A hatósági áras közszolgáltatások XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2012. április 26. Dr. Grabner Péter elnökhelyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések