Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. Közlekedési szövetségek alakítása, lehet ő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. Közlekedési szövetségek alakítása, lehet ő."— Előadás másolata:

1 A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. Közlekedési szövetségek alakítása, lehet ő ségek, korlátok, tapasztalatok Kéthelyi József ügyvezet ő igazgató BKSZ Budapesti Közlekedés-Szervez ő Nonprofit Közhasznú Kft.

2 A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. KÖZLEKEDÉSI SZÖVETSÉGEK SZEREPL Ő I (NYUGAT-EURÓPAI PÉLDÁK ALAPJÁN) •közlekedési szolgáltatók (1960-as évek) vagy •közlekedési szolgáltatók és ellátásért felel ő sök (kés ő bb) vagy •ellátásért felel ő sök (manapság) önkéntes együttm ű ködése

3 A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. MI A KÖZLEKEDÉSI SZÖVETSÉG? A közlekedési szövetség a közösségi közlekedésért ellátási felel ő sséggel rendelkez ő testületek közös akaratából jön létre abból a célból, hogy •viteldíj kedvezmény • egységes szerkezet ű viteldíj- és kedvezményrendszer mellett, •teljesítmény • összehangolt teljesítménykínálattal, • autóhasználattal szemben • vonzó alternatívát nyújtsanak az autóhasználattal szemben.

4 A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. MIK A SARKALATOS DÖNTÉSEK ÉS KIK HOZZÁK MEG Ő KET? •viteldíjak •utazási kedvezmények •menetrend •tevékenységi engedély

5 A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. BIZALOMRA VAN SZÜKSÉG! •Áttekinthet ő elszámolás kell •Garantált finanszírozás kell

6 A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. KÉT BIZALOMFOKOZÓ JAVASLAT •egyesített bérletrendszer •elektronikus jegy- és bérletrendszer

7 A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. A BUDAPESTI EGYESÍTETT BÉRLET

8 A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. AZ ELEKTRONIKUS JEGYRENDSZER

9 A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. A HELYI KÖZLEKEDÉS JELENLEGI STRUKTÚRÁJA forrás: TRANSMAN Kft.

10 A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. A REGIONÁLIS KÖZLEKEDÉS CÉLUL T Ű ZÖTT MODELLJE forrás: TRANSMAN Kft.

11 A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. A MEGRENDEL Ő I SZERVEZET ÁTALAKULÁSÁNAK ÜTEMEI •A megrendel ő i szervezet meger ő sítése (2009-2011) •A verseny megjelenése a régió közösségi közlekedésében (2011-2019) •A megrendel ő i szervezet komplex közlekedésmenedzsmenti feladatai (2019 után)

12 A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. A MEGRENDEL Ő I SZERVEZET MEGER Ő SÍTÉSE (2009-2011) •Menetrendi, teljesítményi döntések el ő készítése (utasigények felmérése, paraméterkönyv kidolgozása, a költségigény meghatározása) •Viteldíjrendszer fejlesztésének el ő készítése, javaslatok kidolgozása •Szolgáltatások monitoring rendszerének kidolgozása és az ellen ő rzési feladatok elvégzése •Közszolgáltatási szerz ő dések el ő készítése és az elvárt szolgáltatási kritériumok kidolgozása •Bevételfelosztási feladatok •Egységes utastájékoztatás •A szervezet felkészítése a versenyeztetési feladatok lebonyolítására

13 A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. A VERSENY MEGJELENÉSE A RÉGIÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉBEN (2011-2019) •Tendereztetési és tevékenységi döntéseket el ő készít ő feladatok •Éves finanszírozási szerz ő dések megkötése az ellátásért felel ő sökkel (önkormányzatok, állam, ill. régió) •Közszolgáltatási szerz ő dések megkötése és az el ő írt szolgáltatási kritériumok ellen ő rzése •A menetdíjbeszedés és viteldíjellen ő rzés feladatainak átvétele (bruttó költség alapú szerz ő dések) •Kapcsolódás az egyéni közlekedés szabályozásába (parkolás, P+R, kerékpárközlekedés stb.)

14 A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. A MEGRENDEL Ő I SZERVEZET KOMPLEX KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENTI FELADATAI (2019 UTÁN) •Közlekedési stratégiai célok kidolgozása •Összehangolt régiós közlekedési infrastruktúra fejlesztés •Behajtási díjak beszedése •Taxiszolgáltatás szabályozása, integrálása •Központi közúti forgalomirányítás IT alapú szervezése •Közlekedésinformációs szolgáltatások egységesítése (közösségi közlekedés, közúti közlekedés)

15 A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. KÜLÖNBÖZ Ő KERETFELTÉTELEK (MELYEK NEHEZÍTIK A KSZ ALAKÍTÁSÁT) (1) •Különbözőek a működési keretek: –különbözőek az ellátásért felelősök; •helyi személyszállításért – amennyiben van – a települési önkormányzatok felelősek, •helyközi személyszállításért, beleértve a környéki és a távolsági személyszállítást is, az állam (közlekedési miniszter) felelős, –más az ármegállapító, a menetrend jóváhagyó, a közszolgáltatási szerződés aláírója (megrendelő);

16 A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. •Elkülönültek a helyi és helyközi (utóbbin belül a vasúti és közúti) hálózatok; •Különbözőek a viteldíjrendszerek; •Különbözőek a támogatási rendszerek; •Különbözőek a utazási kedvezményrendszerek; •Különbözőek az információs és utastájékoztató rendszerek; •Különbözőek a fejlesztések. Ezek összehangolására van szükség a KSZ alakításához! KÜLÖNBÖZ Ő KERETFELTÉTELEK (2)

17 A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. KoncepcióKöltségháttérKonszenzusKooperáció

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A térségi vasutak, az élhető vidék 2009. október 27. A térségi vasutak, az élhető vidék – 2009. október 27. Közlekedési szövetségek alakítása, lehet ő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések