Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A rezsicsökkentés tapasztalatai a távhőszektorban dr. Orbán Péter Visegrád, 2013. november 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A rezsicsökkentés tapasztalatai a távhőszektorban dr. Orbán Péter Visegrád, 2013. november 14."— Előadás másolata:

1 A rezsicsökkentés tapasztalatai a távhőszektorban dr. Orbán Péter Visegrád, 2013. november 14.

2 Az előadás célja •Áttekinteni az elmúlt 11 hónap rezsicsökkentéssel kapcsolatos ügyeit: –Mi történt? –Hol tartunk? –Mit értünk el?

3 Az előadás tartalma •A szabályozási háttér: –Kormányhatározat; –Árrendelet; –Rezsitörvény; –Számlakép törvény; •A rezsicsökkentés számokban •Érdekérvényesítés: –Rezsicsökkentés; –Számlakép; •Összegzés

4 Kormányzati döntés a rezsicsökkentésről •1586/2012. (XII. 15.) Korm. határozat a lakossági villamos energia, földgáz és távhő végfogyasztói árak csökkentéséről •A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Energia Hivatal bevonásával tegyen javaslatot a lakossági villamos energia, földgáz és távhő végfogyasztói árak 2013. január 1-jétől történő 10 százalékos csökkentésére, és készítse elő az ehhez szükséges jogszabály- módosításokat.

5 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet •A rendelet 3. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető 2013. január 1-jétől a távhőszolgáltatásért a 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

6 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról •Irományszám: T/10383 •A törvényjavaslat benyújtása: 2013. március 13. •A törvényjavaslat elfogadása: 2013. április 29. •A törvényjavaslatban sor került: –a távhőszolgáltatásért fizetendő összeg 10%-os csökkentésének rögzítésére; –a számla megküldésével egyidejű tájékoztatási kötelezettség előírására; –a szerződésszegés esetére vonatkozó 10.000 Ft-os kötbérfizetési kötelezettség rögzítésére;

7 A Rezsitörvény 1. módosítása •Irományszám: T/11205 •A törvényjavaslat benyújtása: 2013. május 17. •A törvényjavaslat elfogadása: 2013. június 21. •A törvényjavaslatban sor került: –a tájékoztatási kötelezettség formájának („rezsibox”) meghatározására; –a közvetített víziközmű-szolgáltatás esetében annak rögzítésére, hogy a víziközmű-szolgáltatónak a 10%-os díjcsökkentést érvényesítenie kell a távhőszolgáltató felé;

8 A Rezsitörvény 2. módosítása •Irományszám: T/12491 •A törvényjavaslat benyújtása: 2013. szeptember 27. •A törvényjavaslat elfogadása: 2013. október 14. •A törvényjavaslatban rögzítésre került: –a távhőszolgáltatás díjának 2013. november 1. napjától történő 20%-os csökkentése; –a 3. § (2) bekezdés hatályon kívül helyezése; –a 2013. november 1-je óta eltelt időszakban elért összes megtakarítás 2014. január 1-től történő feltüntetésének kötelezettsége; –a díjalkalmazási feltételek módosításával történő árváltoztatás tilalma; –a kötbér mértékének megállapításánál a hatóság mérlegelési lehetősége (legfeljebb 10.000 Ft);

9 Az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása •A rendelet 3. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető 2013. november 1-jétől a távhőszolgáltatásért a 2013. október 31. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 11,1 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

10 Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény (1) •Irományszám: T/12977 •A törvényjavaslat benyújtása: 2013. november 8. •A törvényjavaslat elfogadása: 2013. november 12.

11 Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény (2) •Számlatípusok: –Részszámla; –Elszámoló számla; •Az első lap második oldalán számlainformáció nem szerepeltethető. •A szolgáltató a számlakép adattartalmát más adatsorokkal további oldalak hozzáadása révén bővítheti. •A szöveges magyarázatok nem képezik a számlakép részét. •A szolgáltatót és a számla kiállítóját (előállító?) egyetemleges felelősség terheli. •A nehezen érthető szakkifejezéseket évente legalább egyszer meg kell magyarázni. •A törvényt első alkalommal a 2013. december 31-ét követő elszámolási időszakot is tartalmazó számlákra kell alkalmazni.

12 Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény (3) •A törvényjavaslatba szabályozásra kerültek a távhőszolgáltatók részéről alkalmazandó számlakép formai előírásai: –Betűtípus: •Times New Roman; –Betűméret: •első oldalon 11 pontos; •további adatok 8 pontos; –A színes mező háttérszíne: •#DDA0DD (plum, azaz lila);

13 3. alkalommal is módosul a Rezsitörvény •Nem lép hatályba az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 2013. évi CLXVII. törvény azon rendelkezése, mely szerint 2014. január 1-jét követően a távhőszolgáltatónak a 2013. november 1- jét követő megtakarítások összesített összegéről is tájékoztatást kell adnia.

14 Módosul a Tszt. is! •A fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban a fogyasztónak igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos és az eljárás alapjául szolgáló panaszt az érintett távhőszolgáltató felé (előzetesen) megtette.

15 A „rezsibox” tartalma kizárólag távhőszolgáltatás számlázása esetén 2013. május 10 – 2013. június 30.: 2013. július 1 – 2013. december 31.: 2014. január 1-től:

16 Felgyorsuló jogalkotás Napok száma

17 A lakossági távhődíj változása

18 Átlaglakás éves bruttó átlagos távhődíjának alakulása (2009-2014) Árhatóság a nemzeti fejlesztési miniszter, árelőkészítő a MEKH. Ft Átlaglakás paraméterei Alapterület: 50 m 2 Fűtési fogyasztás: 28 GJ/évHMV: 10,68 GJ

19 Lakossági támogatás

20 A rezsicsökkentés hatása a fogyasztók fizetési képességére Késedelmes napok száma Késedelembe esett számlák száma Késedelembe esett fogyasztók tartozásának nagysága 1-30Csökkent 31-60Inkább nőttInkább csökkent 61-120Inkább csökkent > 120Nőtt Vizsgált időszak: 2012. augusztus 31. – 2013. augusztus 31. A rezsicsökkentés egyértelműen pozitívan hatott a 30 napon belüli késedelmes fogyasztók fizetési képességére, azonban a 120 napon túli késedelmes fogyasztók helyzete romlott.

21 A rezsicsökkentés és az érdekérvényesítés (1) TörvényjavaslatMaTáSzSz javaslatEredményHatás T/10383igénybevett távhőszolgáltatásért  Nem lett, mert a víziközmű- szolgáltatás díja csak később változott. T/10383valamint a 64. § (4) a) b) pontjában meghatározott körben lakossági díjon elszámolt felhasználásra  Nem lett, mert a víziközmű- szolgáltatás díja csak később változott.

22 A rezsicsökkentés és az érdekérvényesítés (2) TörvényjavaslatMaTáSzSz javaslatEredményHatás T/11205valamint a 64. § (4) a) b) pontjában meghatározott körben lakossági díjon elszámolt felhasználásra ✓ Elfogadásával a víziközmű- szolgáltatóknak meg kell adniuk a 10%-os díjcsökkentést a távhőszolgáltatók felé. T/12491igénybevett távhőszolgáltatásért ✓ Csak a távhőszolgáltatás díjának kell 20%-kal csökkennie.

23 A rezsicsökkentés és az érdekérvényesítés (3) MaTáSzSz javaslatEredmény A kötbér vonatkozásában érvényesüljön a fokozatosság elve. ✓ A 11,1%-os rezsicsökkentés hatályba lépésére a hónap első napjával kerüljön sor. ✓ A felhasználónak a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos panaszával először a távhőszolgáltatóhoz kelljen fordulnia. ✓ A Rezsitörvény 3. § (2) bekezdése kerüljön törlésre. ✓ A 2013. november 1-je óta elért összesített megtakarítás összegét ne kelljen külön feltüntetni a „rezsiboxban”. ✓

24 A számlakép és az érdekérvényesítés (1) •Javasoltuk, hogy egy számlában lehessen részfizetést és elszámolást is számlázni. •Az egyes költségcsoportoknál javasoltuk, hogy a törvényjavaslat mellékleteiben rögzítetteken túl a távhőszolgáltatók alkalmazhassák a településenként eltérő hatósági és egyéb díjtételeiket is. •A 4.10. pontban javasoltuk, hogy a folyamatos szolgáltatásra vonatkozó leírás szerepeljen. •A vízfelmelegítési célú költségeknél javasoltuk az „alapdíj” feltüntethetőségét. Ezzel párhuzamosan javasoltuk, hogy amennyiben az adott távhőszolgáltatónál a két szolgáltatásra vonatkozóan együttes alapdíj tarifa van érvényben azt a fűtési célú alapdíjnál legyen lehetőség feltüntetni.

25 A számlakép és az érdekérvényesítés (2) •A távhőszolgáltatók nem nyújtanak víziközmű-szolgáltatást, csupán számláikban közvetített szolgáltatásként továbbszámlázzák azt. Javasoltuk ennek következetes megjelenítését a szövegben. Emellett javasoltuk, hogy a távhőszolgáltatók a jelenlegi formában számlázhassák tovább a víziközmű-szolgáltatást. •Javasoltuk, hogy a számla első és harmadik oldalán a felhasználó és a vevő helyett egységesen „felhasználó/díjfizető” megnevezés szerepeljen. •Javasoltuk, hogy a számla első oldala is feleljen meg a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak. Erre figyelemmel a számla első oldalának is hordoznia kell a számlasorszámot, az SZJ számot, illetve a számla keltét (Áfa törvény 169. §).

26 Összegzés •Az NFM és a MEKH nyitott a szakmailag megalapozott érveinkre. •Hatékony érdekérvényesítésre csak a tagvállalatok partnersége és adatszolgáltatása mellett van lehetőségünk. •Különösen fontos a MaTáSzSz szakmai bizottságainak munkája. •A számlakép ügyében a közeljövőben még lesz feladatunk.

27 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A rezsicsökkentés tapasztalatai a távhőszektorban dr. Orbán Péter Visegrád, 2013. november 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések