Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közüzemi szolgáltatások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közüzemi szolgáltatások"— Előadás másolata:

1 Közüzemi szolgáltatások
Az előadás a három fő közüzemi szolgáltatásra terjed ki (áram, gáz, víz)

2 Mik a közüzemi szolgáltatások ?
Közüzemi szolgáltatás alatt az alapellátás részét képező szükségletek értendők. Ezek a következők: energiaellátás (villamos energia, gáz); közműves ivóvíz- és csatornaszolgáltatás, valamint a csapadékvíz elvezetése; közlekedés (tömegközlekedés, vasút, légi közlekedés); hírközlés és postai szolgáltatás.

3 A közüzemi szerződésről
Általános szabályok: évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, XXXIV. fejezet 387.§ Közüzemi szerződés alapján a szolgáltató köteles - meghatározott időponttól - a felhasználó számára - folyamatosan és biztonságosan - a felhasználó igénye szerint meghatározott közüzemi szolgáltatást - így különösen: gázt, villamos energiát és vizet - - nyújtani, - a felhasználó pedig köteles időszakonként díjat fizetni

4 A közüzemi szerződésről
Szigorú jogszabályi feltételek: Szerződés létrejötte Szolgáltatás megtagadása Szüneteltetése Korlátozása Felmondása

5 Közműves ivóvízellátás és közműves szennyvíz elvezetés
38/1995. (IV.5.) Korm.r. szabályozza ezt a kérdéskört A közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés alapellátás jellegű, nélkülözhetetlen és helyettesíthetetlen közüzemi szolgáltatás Bekötési vízmérő- mellékvízmérő meghatározása: - a bekötési vízmérő nem más, mint a főmérő, mely a lakóközösség közös vízórája - a mellékvízmérő a lakástulajdonosok vízórája, az elkülönített vízhasználatot méri - a bekötési mérő cseréjét, karbantartását a szolgáltató végzi, míg a mellékvízmérő a fogyasztó tulajdonát képezi

6 Közműves ivóvízellátás és közműves szennyvíz elvezetés
-Számlázás - fogyasztó kifogással élhet, de a kifizetésre nem halasztó hatályú - késedelmes számlafizetés következményei fennállnak - Panaszkezelés: a vonatkozó kormányrendelet nem foglakozik fogyasztóvédelmi kérdésekkel - Szolgáltatók üzletszabályzata - A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény panaszkezelésre vonatkozó szabályai - Békéltető testületi eljárás kezdeményezése

7 Közműves ivóvízellátás és közműves szennyvíz elvezetés
Felmérés: - a fogyasztók nagy része tudta, mi a főmérő és a mellékmérő közti különbség - azt azonban kevesebben tudták, hová fordulhatnak panaszukkal – a megadott rossz választ ( Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség) jelölték meg helyes válaszként, annak ellenére, hogy ez nem rendelkezik fogyasztóvédelmi jogosítványokkal

8 Villamosenergia 2007. évi LXXXVI. törvény (VET)
Végrehajtási rendelete: 273/2007. (X.19.) Korm.r

9 Villamosenergia 2008. január 1-től módosulás következett be a villamos energia piacon A közüzemi szolgáltatást felváltotta az egyetemes villamos energia szolgáltatás és a szabadpiaci villamos energia értékesítés Piacnyitás: fennáll a lehetőség, hogy a lakossági fogyasztók válasszanak a kereskedők ajánlatai és a területileg illetékes egyetemes szolgáltatók ajánlatai között, azonban jelen pillanatban a kereskedők sem tudnak kedvezőbb árakat kínálni

10 Villamosenergia Alapfogalmak:
- felhasználó: a villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton vagy engedélyköteles magánvezetéken keresztül vételező személy - lakossági fogyasztó: saját háztartása fogyasztása céljából vásárol villamos energiát, a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet

11 Villamosenergia Védendő fogyasztók:
Külön jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek kedvezményben Pl. időskorúak járadékában részesül, ápolási díjban részesül, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül stb. ( Szoctv. és Gyvt.)

12 Villamosenergia Gyakori probléma:
A számla bonyolult, nem tudják a fogyasztók, mit miért fizetnek A számla főbb elemei: Az áramdíj: a villamos energia, mint termék ellenértéke Rendszerhasználati díj: a villamos energia rendszer működésének költségeit fedezi

13 Villamosenergia Egyéb: ide tartozik pl. a „szénfillér” , a szénipari szerkezetátalakítási támogatás, ill. a villamosenergia iparban dolgozók kedvezményes energiavásárlása következtében fellépő bevételkiesés kompenzálása Ezek nem kifejezetten a szolgáltató nyereségét növelik

14 Villamosenergia Garantált szolgáltatások:
Minimális minőségi követelmények, elvárt színvonal Késedelmes, hibás vagy nem megfelelő teljesítése esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni (pl.: téves számlázás, nem pontos fogyasztásmérő, nem megfelelő feszültség) igénybejelentéstől 30 napon belül meg kell fizetni

15 Villamosenergia Téves számlázás esetén a visszatérítés folyamata:
15 napon belül meg kell állapítani a kifogás jogosságát Ezt követően 8 napon belül kifizetés a fogyasztó részére Mérőcsere: - Helyszíni ellenőrzéstől számított 8 napon belül

16 Villamosenergia Panaszkezelés: -ügyfélszolgálat, 15 nap
elszámolás, számlázás, mérés, díjfizetés, kikapcsolás és visszakapcsolás: NFH Egyéb, pl. feszültségproblémák, szabálytalan vételezés: MEH

17 Villamosenergia Felmérés: Számlát nehezen értelmezik
Nem tudták, hová fordulhatnak

18 Földgáz Piacnyitásra kerül sor
Elkülönül a felhasználó és a fogyasztó fogalma Felhasználó: természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB gázt saját felhasználás céljára vásárol

19 Földgáz Fogyasztó: Az a felhasználó, aki saját háztartása fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet - Védendő fogyasztó itt is megjelenik

20 Földgáz Szolgáltatás színvonala:
Minimális minőségi követelmények, nem teljesülés esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli a szolgáltatót 30 napon belül

21 Felmérés Összességében: Nem tájékozottak a fogyasztók
Kevesellik a rendelkezésre álló információt Tájékoztató kampányokat tartanak szükségesnek Ehhez a szolgáltatók magatartásának is változnia kellene Jobb, áttekinthetőbb jogi szabályozásra lenne szükség

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Közüzemi szolgáltatások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések