Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

szakértői tevékenység hatósági munka jogi szabályozás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "szakértői tevékenység hatósági munka jogi szabályozás"— Előadás másolata:

1 szakértői tevékenység hatósági munka jogi szabályozás
VITAINDÍTÓ ELŐADÁS Márkus Miklós FONOR Tóbiás Krisztián KDTKTVF Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

2 A probléma felvetése adott egy régóta üzemelő zajforrás (100 éves üzem) a telekhatártól méterre egy lakópark létesül a lakópark megépül, a lakók beköltöznek lakossági panaszok az üzem és az Önkormányzat felé szakértőt kérnek fel az eset kivizsgálására (az üzem) a szakértő megállapítja a lakóépületek védendő homlokzata előtt dB túllépés mérhető ki nappali és éjjeli időszakban a lakópark épületei az üzem zajvédelmi hatásterületén belül épültek meg Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

3 Megjegyzések az üzemnek nem volt tudomása a beruházásról az üzem tehetetlen a kialakult helyzettel szemben a lakók saját felelősségükre költöztek az üzem mellé a zajterhelés miatt a lakások vételára is mérsékeltebb a lakók részéről a zajpanasz nem teljesen elfogadható de jogilag ettől függetlenül a lakók panaszt emelhetnek a kialakult helyzet mindenkinek problémát okoz! ? Kérdés, hogyan épülhettek meg a jelentős mértékű zajjal terhelt lakóházak közvetlenül az üzem mellé? A beruházó, a szakértő, vagy a hatóság hibája? Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

4 Engedélyezési eljárás - előzmények
Feltételezések a beruházóval kapcsolatban: a tervezett beruházás 3 ha területfoglalás feletti nem ismeri a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendeletet elkészült az építési engedélyezési tervdokumentáció a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet szerint Első lépések: építési engedély kérelem > építésügyi hatóság az építésügyi hatóság megindítja az eljárást Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

5 Engedélyezési eljárás - ÜZEM
Az engedélyezési eljárás az üzem oldaláról: az eljáró hatóság bevonja a szomszédokat > üzem az üzem szakértőt kér fel a helyzet elemzésére megállapítást nyer, hogy a tervezett lakóépületek az üzem zajvédelmi hatásterületén belül létesülnének, a védendő homlokzatok jelentős mértékű zajjal terheltek Az üzem nem adja hozzájárulását az építkezéshez! csak a határértékek teljesülése mellett zajcsökkentési megoldások megvalósítása Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

6 Engedélyezési eljárás - KTVF
Az engedélyezési eljárás a Felügyelőség oldaláról: az eljáró hatóság bevonhatja a szakhatóságokat a Felügyelőségnek nem áll módjában szakhatósági állásfoglalást adni, mivel a 314/2005 rendelet 3. melléklet 140. pontja alapján előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni > beruházó a beruházó előzetes vizsgálati eljárást kezdeményez, ehhez bead egy 314/2005 rendelet 4. melléklete szerinti előzetes vizsgálati dokumentációt > KTVF Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

7 Előzetes vizsgálati eljárás - KTVF
a Felügyelőség dönt a hatásvizsgálat elvégzéséről részletes, vagy részleges hatástanulmány 2006 előtt 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a Felügyelőség hatásvizsgálati eljárásba utalja, mivel a tervezett létesítmény zajjal terhelt lesz > beruházó részletes, vagy részleges hatástanulmány > KTVF megállapítást nyer, hogy a tervezett lakóépületek az üzem zajvédelmi hatásterületén belül létesülnének Amennyiben a beruházó nem tudja biztosítani a zajterhelési határértékek teljesülését a Felügyelőség elutasíthatja az engedély kérelmet! Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

8 3 hektárnál kisebb beruházás esete
az építésügyi hatóság a 46/1997 (XII. 29.) KTM rendelet szerint nem köteles bevonni szakhatóságot az eljárásba, mivel a lakókert nem minősül zajforrásnak a 45/1997 (XII. 29.) KTM rendelet szerint az eng. tervdokumentációnak igazoló műszaki számításokat kell tartalmaznia a határérték feletti környezeti zajjal terhelt építményeknél az akusztikai megoldásokról az előzetes környezeti állapotfelmérés alapján a tervezett akusztikai megoldásokkal teljesülnie kell az előírt zajterhelési határértékeknek! Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

9 A felelősség kérdésköre
Az építésügyi hatóságnak lehetősége van zajos környezetben is engedélyezni lakóházak megépítését!? 12/1983. (V.12.) MT rendelet 4. § (1) bekezdése: „…a zajtól, illetőleg a rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell egymáshoz viszonyítva elhelyezni, hogy a zaj és a rezgés ne haladja meg a megengedett zaj-, illetőleg rezgésterhelési határértékeket.” Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

10 A felelősség kérdésköre
Az építésügyi hatóság felelőssége: az akusztikai tervfejezet meglétének ellenőrzése a helyzet tisztázása (zajjal terhelt építmény esetén) külső szakértő bevonása a tervfejezet ellenőrzésére a KTVF bevonása, szakhatósági állásfoglalás kérése az elvárható legnagyobb körültekintéssel eljárni 1995. évi LIII. törvény 12/1983. (V.12.) MT rendelet A tervezett építmény védendő homlokzata előtt is teljesülnie kell a vonatkozó terhelési határértékeknek! Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

11 Eljárási hibák Milyen eljárási hibákat véthet az eljáró hatóság:
nem vonja be az eljárásba a szomszédokat nem vonja be az eljárásba a szakhatóságokat nem von be külső szakértőt a tényállás tisztázására nem jár el az elvárható legnagyobb körültekintéssel Az építésügyi hatóság eljárási hibát vét, ha tudtával az üzem zajvédelmi hatásterületén belül létesül lakóépület! Ez nem egyedülálló eset! Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

12 Következmények nem teljesülnek a zajterhelési határértékek a védendő homlokzatok előtt a Felügyelőség zajcsökkentésre kötelezi a zajterhelést okozó zajforrás üzemeltetőjét nem veheti figyelembe, hogy a lakóépületen belül teljesülnek a terhelési határértékek nem az üzem a felelős a környezet állapotának negatív irányú megváltozásáról a szükséges zajcsökkentés költségeinek átvállalása céljából az üzem beperelheti az Önkormányzatot Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

13 Következmények az Önkormányzat tovább terhelheti a költségeket a beruházó felé, ha körültekintően járt el és előírta a terhelési határértékek betartását az építési engedélyben zajcsökkentés költség-hatékony megoldásokkal munkaszervezési intézkedések (éjszakai műszak) műszaki zajcsökkentés (karbantartás, szabályozás) zajárnyékolás, tokozás, falak technológiai fejlesztés Több milliós kiadás az üzemnek és az Önkormányzatnak! Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

14 Helyi zajrendeletek - jogi háttér
Alkotmány a helyi Önkormányzat képviselő-testülete feladatkörében rendeletet alkothat az Önkormányzat rendelete nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 16. § (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére… önkormányzati rendeletet alkot. Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

15 Helyi zajrendeletek - jogi háttér
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) A települési önkormányzat… a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot hoz. 48. § (1) A képviselő-testület… a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg. 65. § (1) A környezetvédelmi hatósági feladatokat első fokon az önkormányzati környezetvédelmi hatóság, …a hatáskörébe nem tartozó ügyekben az illetékes felügyelőség látja el. Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

16 Helyi zajrendeletek - jogi problémák
1995. évi LIII. törvény 89. § (3) A határértéket a miniszter rendeletben, vagy rendeletben meghatározott esetekben a környezetvédelmi hatóság állapítja meg. 12/1983. (V.12.) MT rendelet melléklete meghatározza a jegyző hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyeket, mely tevékenységekből származó zajra állapíthat csak meg határértékeket. Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

17 Helyi zajrendeletek - jogi problémák
Következtetések: az Önkormányzat helyi zajrendeletben nem állapíthat meg ipari üzemekre vonatkozó határértékeket az Önkormányzat rendelete nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal a 8/2002 (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet az évi XI. törvény alapján magasabb szintű a helyi Önkormányzati zajrendeleteknél nem szigoríthatja a más jogszabályban meghatározott határértékeket az előírtaknál nagyobb mértékben Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

18 Helyi zajrendeletek - szakmai problémák
megítélési időszakok megváltoztatása (esti időszak) új védendő létesítmények kijelölése (légakna) különböző besorolású területekre azonos határértékek kibocsátási és terhelési határértékek összekeverése pontatlan megfogalmazások (környezetében) Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

19 Konklúzió Az Önkormányzatoknak a helyi zajrendeletek megalkotásánál, illetve a területrendezési és engedélyezési eljárások során zaj-, és rezgésvédelmi szakértő segítségét kellene igénybe venni a vázolt problémák elkerülése végett! „…együttes munkával lehet csak eredményt elérni!” Reis Frigyes 2006, Debrecen Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.

20 Köszönjük figyelmüket!
Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen november 8-10.


Letölteni ppt "szakértői tevékenység hatósági munka jogi szabályozás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések