Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai 2011. május 17. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. május 17.A.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai 2011. május 17. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. május 17.A."— Előadás másolata:

1 A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai 2011. május 17. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. május 17.A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásaiElőadó: Forisek Ilona

2 Tartalomjegyzék •Hatáskör változások, •Eljárási idők változása •1988. évi I. tv. egyéb változásai, •Egyéb Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. május 17.A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásaiElőadó: Forisek Ilona

3 Hatáskör változás: Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII.20) Kormány rendelet: •A közlekedési felügyelőség vasúthatósági hatásköre megszűnt, •4. § (2) bekezdés h. pontja alapján: szintbeli vasúti átjáró – az ideiglenesesen létesített vasúti átjáró kivételével – létesítésének, áthelyezésének, megszüntetésének engedélyezése és a biztosítási mód meghatározása NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal hatásköre, •Vasúti gyalogos-átkelőhely létesítés, áthelyezés, megszüntetés engedélyezése maradt a közlekedési felügyelőségnél. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. május 17.A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásaiElőadó: Forisek Ilona

4 •8. § (11) bekezdés alapján: közutak (autópálya, autóút kivételével) és közforgalom elől el nem zárt magánutak engedélyezésekor az ezek részét képező 30 m szabad nyílás feletti hidak és az alagutak engedélyezése is a közlekedési felügyelőségek hatásköre (NKH szakhatóság híd szempontból), Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. május 17.A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásaiElőadó: Forisek Ilona

5 Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. : •A 29. § (11) bekezdés alapján (nem csak a NIF) a helyi önkormányzat – az országos közút tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének előzetes hozzájárulásával – az országos közút területén építtetőnek minősül:  autóbusz-öböl,  útcsatlakozás,  kerékpárút,  parkolósáv,  járda építés,  csapadékvíz elvezető rendszer esetén. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. május 17.A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásaiElőadó: Forisek Ilona

6 Eljárási idők változása: •Az 1988. évi I. tv. 29. § (7) bekezdés szerinti útügyi engedélyezési eljárások ügyintézési határideje 60 nap (45 munkanap helyett), •Egyéb közlekedéshatósági eljárás ügyintézési ideje 30 nap, •A 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 30/B. § alapján az útügyi hatóság szakhatósági eljárásának ideje továbbra is 22 munkanap maradt. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. május 17.A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásaiElőadó: Forisek Ilona

7 1988. évi I. tv. egyéb változásai •Reklámtábla elhelyezés 12. §. (3) bekezdés: tilos elhelyezni a közút területén, a közút felett és mellett jelet, jelzést, egyéb tárgyat, berendezést, amely a közúti jelzésekkel  összetéveszthető,  áthatóságot akadályozza,  közlekedők figyelmét elterelheti,  a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. május 17.A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásaiElőadó: Forisek Ilona

8 12. § (5) bekezdés: tilos továbbá elhelyezni – a közút úttesten kívüli burkolatlan területe a járda, gyalogút és kerékpárút kivételével –  a közút területén és felett az út műtárgyán, az út tartozékán,  közvilágítási-, villany-, telefonoszlopon,  közút lakott területen kívüli szakasza mellett reklámtáblát, reklámhordozót és egyéb reklámcélú berendezést. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. május 17.A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásaiElőadó: Forisek Ilona

9 Kivétel:  a lakott területen kívüli 50-100 m-en kívül elhelyezésre kerülő 4 m 2 felületet meg nem haladó táblák,  az üzemanyagtöltő állomások területén elhelyezésre kerülő cégjelzést és árakat tartalmazó táblák,  és a közlekedés biztonságát elősegítő információs táblák. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. május 17.A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásaiElőadó: Forisek Ilona

10 • 2011. július 1-től: 12.§ (4) bekezdés helyébe: Kérelem esetén a közlekedési hatóság annak az ingatlannak a tulajdonosát, amelynek területén a jogszabályban előírt tilalmat megszegik, a jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó és egyéb tárgy eltávolítására és 500 eFt bírság fizetésére kötelezi. •Önkormányzatok amennyiben rendelkeznek a reklámtáblákkal kapcsolatos rendelettel azt indokolt felülvizsgálni a törvény változás miatt. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. május 17.A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásaiElőadó: Forisek Ilona

11 •A tv. 29/B. § (2) bekezdés: a) engedélyezési eljárásokban ügyfélnek minősül:  építtető  vagyonkezelő  közművek tulajdonosa, kezelője  továbbá ügyféli minőség vizsgálata nélkül azon személyek akinek ingatlana a hatásterületen fekszik. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. május 17.A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásaiElőadó: Forisek Ilona

12 A tv. 29/B. § (2) bekezdés: e) engedélyezési eljárásokban hatásterületnek minősül azon ingatlanok területe:  amelyeket e tervezett tevékenység terület-igénybevétellel érint,  amely a tevékenységgel igénybevett ingatlan tervezési határok közötti területével közvetlenül határos,  amelynek a kapubejárója az eljárás tárgyát képező útszakaszhoz közvetlenül csatlakozik. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. május 17.A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásaiElőadó: Forisek Ilona

13 Egyebek •A 193/2009. (IX.15) Kormány rendeletben nevesített esetekben a közlekedési hatóság szakhatóságként részt vesz az építéshatósági eljárásokban. Kérésünk:  A szakhatósági megkereséshez kerüljön csatolásra a jogszabály 4. sz. melléklet szerinti közútkezelői állásfoglalás és a közlekedési tervdokumentáció. Az eljáró építésügyi hatóság hívja fel az ügyfelet a Ket. alapján hiánypótlásra ha ezek hiányoznak.  Az eljáró hatóság a megkeresésben jelezze, hogy a tervező által meghatározott várakozóhelyek száma az OTÉK előírásait kielégíti-e. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. május 17.A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásaiElőadó: Forisek Ilona

14 •A gépjármű fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet hatálya alá tartozó gépjárműfenntartók ellenőrzése esetén probléma, hogy az induló vállalkozások nem tesznek eleget a jogszabály szerinti bejelentési kötelezettségüknek és így az ilyen jellegű tevékenység pontos nyilvántartása és ellenőrzése is lehetetlen. Kérésünk: Mivel a tevékenységgel kapcsolatos működési engedély, vagy nyilvántartásba vétel jegyzői hatáskör, javasoljuk a kiadásra kerülő döntés egy példányának megküldését a közlekedési hatóságnak. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. május 17.A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásaiElőadó: Forisek Ilona

15 Köszönöm a figyelmet! Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége


Letölteni ppt "A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai 2011. május 17. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. május 17.A."

Hasonló előadás


Google Hirdetések