Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai május 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai május 17."— Előadás másolata:

1 A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai 2011. május 17.
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai május 17. 2011. május A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai Előadó: Forisek Ilona

2 Eljárási idők változása 1988. évi I. tv. egyéb változásai, Egyéb
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Tartalomjegyzék Hatáskör változások, Eljárási idők változása 1988. évi I. tv. egyéb változásai, Egyéb 2011. május A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai Előadó: Forisek Ilona

3 A közlekedési felügyelőség vasúthatósági hatásköre megszűnt,
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Hatáskör változás: Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII.20) Kormány rendelet: A közlekedési felügyelőség vasúthatósági hatásköre megszűnt, 4. § (2) bekezdés h. pontja alapján: szintbeli vasúti átjáró – az ideiglenesesen létesített vasúti átjáró kivételével – létesítésének, áthelyezésének, megszüntetésének engedélyezése és a biztosítási mód meghatározása NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal hatásköre, Vasúti gyalogos-átkelőhely létesítés, áthelyezés, megszüntetés engedélyezése maradt a közlekedési felügyelőségnél. 2011. május A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai Előadó: Forisek Ilona

4 Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 8. § (11) bekezdés alapján: közutak (autópálya, autóút kivételével) és közforgalom elől el nem zárt magánutak engedélyezésekor az ezek részét képező 30 m szabad nyílás feletti hidak és az alagutak engedélyezése is a közlekedési felügyelőségek hatásköre (NKH szakhatóság híd szempontból), 2011. május A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai Előadó: Forisek Ilona

5 Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. :
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti közlekedésről szóló évi I. tv. : A 29. § (11) bekezdés alapján (nem csak a NIF) a helyi önkormányzat – az országos közút tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének előzetes hozzájárulásával – az országos közút területén építtetőnek minősül: autóbusz-öböl, útcsatlakozás, kerékpárút, parkolósáv, járda építés, csapadékvíz elvezető rendszer esetén. 2011. május A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai Előadó: Forisek Ilona

6 Eljárási idők változása:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Eljárási idők változása: Az évi I. tv. 29. § (7) bekezdés szerinti útügyi engedélyezési eljárások ügyintézési határideje 60 nap (45 munkanap helyett), Egyéb közlekedéshatósági eljárás ügyintézési ideje 30 nap, A 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 30/B. § alapján az útügyi hatóság szakhatósági eljárásának ideje továbbra is 22 munkanap maradt. 2011. május A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai Előadó: Forisek Ilona

7 1988. évi I. tv. egyéb változásai
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 1988. évi I. tv. egyéb változásai Reklámtábla elhelyezés 12. §. (3) bekezdés: tilos elhelyezni a közút területén, a közút felett és mellett jelet, jelzést, egyéb tárgyat, berendezést, amely a közúti jelzésekkel összetéveszthető, áthatóságot akadályozza, közlekedők figyelmét elterelheti, a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti. 2011. május A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai Előadó: Forisek Ilona

8 a közút területén és felett az út műtárgyán, az út tartozékán,
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 12. § (5) bekezdés: tilos továbbá elhelyezni – a közút úttesten kívüli burkolatlan területe a járda, gyalogút és kerékpárút kivételével – a közút területén és felett az út műtárgyán, az út tartozékán, közvilágítási-, villany-, telefonoszlopon, közút lakott területen kívüli szakasza mellett reklámtáblát, reklámhordozót és egyéb reklámcélú berendezést. 2011. május A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai Előadó: Forisek Ilona

9 és a közlekedés biztonságát elősegítő információs táblák.
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Kivétel: a lakott területen kívüli m-en kívül elhelyezésre kerülő 4 m2 felületet meg nem haladó táblák, az üzemanyagtöltő állomások területén elhelyezésre kerülő cégjelzést és árakat tartalmazó táblák, és a közlekedés biztonságát elősegítő információs táblák. 2011. május A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai Előadó: Forisek Ilona

10 2011. július 1-től: 12.§ (4) bekezdés helyébe:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2011. július 1-től: 12.§ (4) bekezdés helyébe: Kérelem esetén a közlekedési hatóság annak az ingatlannak a tulajdonosát, amelynek területén a jogszabályban előírt tilalmat megszegik, a jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó és egyéb tárgy eltávolítására és 500 eFt bírság fizetésére kötelezi. Önkormányzatok amennyiben rendelkeznek a reklámtáblákkal kapcsolatos rendelettel azt indokolt felülvizsgálni a törvény változás miatt. 2011. május A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai Előadó: Forisek Ilona

11 a) engedélyezési eljárásokban ügyfélnek minősül: építtető vagyonkezelő
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége A tv. 29/B. § (2) bekezdés: a) engedélyezési eljárásokban ügyfélnek minősül: építtető vagyonkezelő közművek tulajdonosa, kezelője továbbá ügyféli minőség vizsgálata nélkül azon személyek akinek ingatlana a hatásterületen fekszik. 2011. május A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai Előadó: Forisek Ilona

12 e) engedélyezési eljárásokban hatásterületnek minősül azon
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége A tv. 29/B. § (2) bekezdés: e) engedélyezési eljárásokban hatásterületnek minősül azon ingatlanok területe: amelyeket e tervezett tevékenység terület-igénybevétellel érint, amely a tevékenységgel igénybevett ingatlan tervezési határok közötti területével közvetlenül határos, amelynek a kapubejárója az eljárás tárgyát képező útszakaszhoz közvetlenül csatlakozik. 2011. május A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai Előadó: Forisek Ilona

13 Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Egyebek A 193/2009. (IX.15) Kormány rendeletben nevesített esetekben a közlekedési hatóság szakhatóságként részt vesz az építéshatósági eljárásokban. Kérésünk: A szakhatósági megkereséshez kerüljön csatolásra a jogszabály 4. sz. melléklet szerinti közútkezelői állásfoglalás és a közlekedési tervdokumentáció. Az eljáró építésügyi hatóság hívja fel az ügyfelet a Ket. alapján hiánypótlásra ha ezek hiányoznak. Az eljáró hatóság a megkeresésben jelezze, hogy a tervező által meghatározott várakozóhelyek száma az OTÉK előírásait kielégíti-e. 2011. május A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai Előadó: Forisek Ilona

14 Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége A gépjármű fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet hatálya alá tartozó gépjárműfenntartók ellenőrzése esetén probléma, hogy az induló vállalkozások nem tesznek eleget a jogszabály szerinti bejelentési kötelezettségüknek és így az ilyen jellegű tevékenység pontos nyilvántartása és ellenőrzése is lehetetlen. Kérésünk: Mivel a tevékenységgel kapcsolatos működési engedély, vagy nyilvántartásba vétel jegyzői hatáskör, javasoljuk a kiadásra kerülő döntés egy példányának megküldését a közlekedési hatóságnak. 2011. május A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai Előadó: Forisek Ilona

15 Köszönöm a figyelmet! Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A közlekedési igazgatás aktuális jogszabályváltozásai május 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések