Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi vizsgálatok a KÖZOP beruházások vonatkozásában A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi vizsgálatok a KÖZOP beruházások vonatkozásában A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról."— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi vizsgálatok a KÖZOP beruházások vonatkozásában A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet módosítása Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatóság - Workshop Budapest, 2011. július 06.

2 2 Tartalom A környezeti hatásvizsgálati szabályozás háttere A jogszabály módosításának szükségessége: problémás területek, megoldási javaslatok A magyar hatásvizsgálati rendszer új eleme, a szakhatósági eljárás bemutatása

3 3 A környezeti hatásvizsgálati szabályozás Nemzetközi jogszabályok Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelv, valamint módosításai Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló ENSZ EGB egyezmény (Espooi egyezmény), kihirdette a 148/1999. (X.13.) Korm. rendelet Fontos: Európai Bíróság ítéletei, élőhely-védelmi irányelv (92/43/EGK), Aarhusi egyezmény

4 4 A környezeti hatásvizsgálati szabályozás Hazai jogszabályok A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.23.) Korm. rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény (Ket.)

5 5 A jogszabály módosításának szükségessége Kötelezettségszegési eljárás az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelv nem megfelelő átültetése miatt A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.23.) Korm. rendelet módosítása vált szükségessé (3. mellékletre vonatkozó előírások vonatkozásában) – 82/2011. (V.18.) Korm. rendelet

6 6 Problémás területek, megoldási javaslatok 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete Projektek megítélése a mérethez vagy kapacitáshoz kapcsolódó kizárólagos küszöbérték / abszolút kritérium alapján; Környezeti hatások jelentőségének megítéléséhez figyelembe vett jellemzők szűk(ebb) köre Kibővülnek a beruházások elhelyezkedésével kapcsolatos szempontok; küszöbérték csökkentése / eltörlése; érzékeny területen minden esetben előzetes vizsgálati kötelezettség (háztartási méretű tevékenységek kiszűrése)

7 7 Problémás területek, megoldási javaslatok 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete Projektek bővítésének nem megfelelő kezelése Projektek bővítése esetén megszűnik a kettős (25%-os bővítés + a vonatkozó küszöb elérése) kritérium (amennyiben a 3. melléklet küszöbértéke alatti tevékenység a bővítés következtében eléri vagy meghaladja a vonatkozó küszöbértéket, előzetes vizsgálat / hatásvizsgálat köteles lesz)

8 8 Problémás területek, megoldási javaslatok 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete „Szalámizás” „Összetartozó tevékenység” fogalmának bevezetése, hozzá kapcsolódó eljárási szabállyal együtt - 2. § (2) e): összetartozó tevékenység: a 3. számú melléklet szerinti és az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel azonos, a környezethasználó által e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, közös beruházási céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték alá esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel együtt a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték teljesül; - A Kr. 3. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: [A környezethasználó – az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével – előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a felügyelőséghez, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely] „c) összetartozó tevékenységnek minősül és a 2/A. §-ban meghatározott (szakhatósági) eljárás lefolytatására nem került sor.”

9 9 Problémás területek, megoldási javaslatok 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete Esetenkénti vizsgálat lehetőségének hiánya a küszöbérték alatti / kritériumoknak meg nem felelő projekteknél Esetenkénti vizsgálat lehetősége a küszöbérték alatti / kritériumoknak meg nem felelő projekteknél szakhatósági eljárás keretében

10 10 A magyar hatásvizsgálati rendszer új eleme, a szakhatósági eljárás bemutatása Meglévő hatósági rendbe illeszkedő javaslat A szóba jöhető alternatívák közül a legegyszerűbb és a lehető legkisebb többlet adminisztrációs és közteherrel járó megoldás Környezeti hatások jelentőségének vizsgálata a küszöbérték alatti / kritériumoknak meg nem felelő tevékenységeknél

11 11 A magyar hatásvizsgálati rendszer új eleme, a szakhatósági eljárás bemutatása Tevékenység végzéséhez több engedély szükséges –Ebből van, amit a felügyelőség ad ki => saját eljárásában vizsgál –Egyiket sem a felügyelőség adja ki, de van építési eljárás => ebben vizsgál –Egyiket sem a felügyelőség adja ki, és nincs építési eljárás => egyéb eljárásban vizsgál

12 12 A magyar hatásvizsgálati rendszer új eleme, a szakhatósági eljárás bemutatása Környezeti hatások nem jelentősek –A felügyelőség hozzájárul az adott (más) engedély kiadásához Környezeti hatások jelentősek –Hatásvizsgálati eljárás lefolytatása –Adott alapengedélyezési eljárás felfüggesztése

13 13 - alapeljárásban benyújtandó tervdokumentáció + egyszerűsített adatlap (314/2005. (XII.25.) Kr. 13. melléklet) -adatlap elkészítése nem igényel külön szakértőt Szakhatósági eljárásban vizsgálandó dokumentáció Kérelem benyújtása Környezeti hatások jelentőségének vizsgálata -Önálló igazgatási szolgáltatási díj - 30 nap (Ket: eljáró hatóság kérésére, indoklással 15 nap) Eljárás felfüggesztése és környezeti hatásvizsgálati eljárás Eljárás nem kerül felfüggesztésre és az alapeljárás folytatódik Egy engedélyezési eljárás (szakhatósági eljárással) SZAKHATÓSÁGI ELJÁRÁS Környezeti hatások jelentősek Környezeti hatások nem jelentősek

14 14 Leválogatott tervdokumentáció összeállítása Előzetes szakhatósági eljárás Közúti, vasúti és hajózási létesítmények esetén 1 szakkérdésre (környezeti hatások jelentőségének vizsgálata) Alapeljárás + felügyelőség szakhatósági közreműködése 5 szakkérdésben Teljes tervdokumentáció elkészítése Környezeti hatásvizsgálati eljárás (alapeljárás felfüggesztve) Környezeti hatások nem jelentősek Alapeljáráshoz szükséges teljes tervdokumentáció Előzetes szakhatósági eljárás építésügy, bányászati hatósági, légiközlekedési eljárás esetén 6 szakkérdésre (környezeti hatások jelentőségének vizsgálata+ levegő, zaj, hulladék, víz, természetvédelem) Környezetei hatások jelentősek Környezeti hatások nem jelentősek Alapeljárás (a felügyelőség szakhatósági közreműködése nélkül) Előzetes szakhatósági eljárás kizárólag az ügyfél kérelme alapján Környezeti hatások jelentősek Környezeti hatásvizsgálati eljárás (alapeljárás felfüggesztve

15 15 Érintett eljárások vízjogi engedélyezési eljárás (A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet); általános építési engedélyezési eljárás (Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet); a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal építési és létesítési engedélyezési eljárása (A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet); a Nemzeti Közlekedési Hatóság létesítési, üzemeltetési és műszaki engedélyezési eljárásai (A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet; A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet); honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás (A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet); a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal építésügyi engedélyezési eljárásai (A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet; A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet );

16 16 Érintett eljárások a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal erdőterület igénybevételi engedélyezési eljárása, erdőtelepítési engedélyezési eljárása, továbbá élelmiszer-előállító hely működésének engedélyezésére irányuló eljárása (A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet); az Országos Gyógyszerészeti Intézet gyógyszerkészítmény gyártó létesítmény engedélyezésére irányuló eljárása (Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet); A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet

17 17 Adamovics Orsolya osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési és –fejlesztési Főosztály Környezetmegőrzési Osztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. telefon: (06-1)795-2443 fax: (06-1)795-0005 e-mail: krisztina.orsolya.adamovics@vm.gov.hukrisztina.orsolya.adamovics@vm.gov.hu Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Környezetvédelmi vizsgálatok a KÖZOP beruházások vonatkozásában A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések