Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, VALAMINT A ZAJ- ÉS REZGÉSKIBOCSÁTÁS ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ 93/2007. ( XII. 18.) KvVM rendelet Dél-dunántúli.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, VALAMINT A ZAJ- ÉS REZGÉSKIBOCSÁTÁS ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ 93/2007. ( XII. 18.) KvVM rendelet Dél-dunántúli."— Előadás másolata:

1 A ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, VALAMINT A ZAJ- ÉS REZGÉSKIBOCSÁTÁS ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ 93/2007. ( XII. 18.) KvVM rendelet Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 1

2 Mikor kerül sor zajkibocsátási határérték megállapítására ? 284/2007.(X.29.) Kormány rendelet 10.§ A környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős tevékenység megkezdése előtt az üzemeltető kérelmére. (használatbavételi, telepengedélyezési eljárás ) A 284/2007. ( X. 29.) Kormányrendelet hatályba lépésekor működő, de kibocsátási határérték határozattal nem rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetőjének kérelmére. A kérelem benyújtásának határideje 2008. december 31 ! A környezetvédelmi hatóság saját hatáskörben kezdeményezett eljárása során. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 2

3 Az építés időszakárára zajterhelési határérték teljesítése alóli felmentés, kivitelező kérelmére. (Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Int.) Közlekedési létesítmény üzemeltetőjének kérelmére zajterhelési határérték teljesítése alóli felmentés(Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Int.) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 3

4 Mikor nem kerül sor zajkibocsátási határérték megállapítására ? 284/2007.(X.29.) Kormány rendelet 10.§ (3) bek. a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület,épület,helyiség. a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telek határán belül esik. ( a telekingatlant az üzemeltetőjén kívül más nem használja !) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 4

5 A zajkibocsátási határértéket a zajforrás közvetlen hatásterületére kell megállapítani ( A HATÁSTERÜLETET a 284/2007. ( X.29.) Korm. rendelet 5.§ és a 6.§ alapján kell meghatározni ) Napszakos és időszakos használat esetén a használat idejére A rendszeresen előforduló legnagyobb kibocsátás ( évi legalább 12 alkalom ) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 5

6 A környezetvédelmi hatóság a létesítmény zajkibocsátási határértékeit a 27/2008. (XII.3.) KvVM- EüM együttes rendelet mellékleteiben előírt terhelési határértékek A hatályos Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat szerinti terület felhasználás figyelembe vételével, illetve ennek hiányában a tényleges beépítés alapján állapítja meg. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 6

7 A ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉK ( L KH ) MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDSZERE (93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. számú melléklet ) Az üzemi és szabadidős zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével. (L KH = L TH ) Az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke azonos a zajterhelési határértékkel L KH = zajkibocsátási határérték (dB) L TH = zajterhelési határérték (dB) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 7

8 2.Több zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll L KH = L TH – K N (dB) K N = 10*lg N, de legfeljebb 5 dB, ahol N = azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, beleértve az eljárás tárgyát képező zajforrást is, amelyek közvetlen hatásterülete a fedésben van az eljárás tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással ( N MAX. = 3 ) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 8

9 3.Határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, a kérelmező részére megállapított határérték. L KH = L TH – 5 (dB) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 9

10 4.A számított értéktől akkor kell eltérni, ha valamennyi érintett fél közös kérelmet nyújt be a zajkibocsátási határérték megállapítására vagy módosítására, és abban számszerűen megjelölik az egyes üzemeltetők által kért kibocsátási határértékeket. A ZAJFORRÁSOKTÓL SZÁRMAZÓ EGYÜTTES ZAJKIBOCSÁTÁS NEM EREDMÉNYEZHET ZAJTERHELÉSI HATÁRÉRTÉK TÚLLÉPÉST ! Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 10

11 Példa: 3 kibocsátó megegyezése alapján : 1. üzem kibocsátása 40 dB 2. üzem kibocsátása 47 dB 3. üzem kibocsátása 47 dB a zajforrások kibocsátása. L TH = 50 dB 10*lg 10 4 +10 4,7 +10 4,7 = 50,4 dB Megállapodás nélkül - a 2. pont szerint minden üzemelő L KH = 45 – 45dB, - a 3. pont alapján az új üzemeknek L KH = 45 dB, a határértékkel rendelkező az eredeti kibocsátási értékre jogosult. L KH = 50 dB Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 11

12 KÉRELEM BENYÚJTÁSA A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a környezetvédelmi hatósághoz a zajforrás üzemeltetőjének a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti űrlapon kell benyújtani. A DDKTVF HONLAPJÁN TALÁLHATÓ MEG A TÁJÉKOZTATÓ Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 12

13 Mellékelni kell: Külön jogszabály vagy környezetvédelmi hatóság előírása értelmében a zajforrás hatásterületének meghatározásá- hoz készített háttérterhelés vizsgálati eredményeit, a hatásterület számítására vonatkozó eredményeket. A 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet 5.§ (3) bek. teljesülésének igazolását.( telekhatár+ 100 m.) a hivatalos szabályozási terv térkép részletét – az elfogadó rendelet számának feltüntetésével -, mely ábrázolja az üzemi zajforrást, a hatásterületet és az azon elhelyezkedő a védendő létesítményeket beazonosítható formában. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 13

14 HATÁROZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYI RENDELKEZŐ RÉSZ : zajkibocsátási határérték mértéke külön nappali és éjszakai időszakra a hatásterületen elhelyezkedő védendő területek ( hrsz.), épületek ( cím ) a teljesülés helye ( cég neve, címe, telephely ) jogerőre emelkedés időpontja IDOKLÁSBAN: Védendő területek településrendezési terv szerinti besorolása A hatásterületen elhelyezkedő épületek építményjegyzék szerinti besorolása Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 14

15 A KÉRELEM ELJÁRÁSI SZOLGÁLTATÁS DÍJA (33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet) Egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, költségvetési szerv 112 500 Ft. Minden egyéb esetben 150 000 Ft Az építési kivitelezői tevékenységtől származó - határozott időtartamra vonatkozó – zaj határérték túllépés engedélyezése 210 000 Ft Egyes közlekedési zajterhelési határértékek túllépésének engedélyezése 210 000 Ft Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 15

16 VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A környezeti zajforrás üzemeltetőjének a 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet 11.§ (5.) bekezdésben foglaltaknak megfelelően bejelentést kell tenni - 30 napon belül - a környezetvédelmi hatósághoz, - a 93/2007. XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti nyomtatványon - ha a zajforrás területén és annak hatásterületén bekövetkezett változás határérték túllépést okozhat. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 16

17 ÜZEMI ÉS SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSI ZAJFORRÁS ZAJKIBOCSÁTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSI MÓDSZERE Az üzem és szabadidős létesítmény zajkibocsátásának, zajkibocsátási határérték teljesülésének ellenőrzésére vonatkozó vizsgálat módszerét a 93/2007.(XII.18.) KvVM rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A mérés során az MSZ 18150-1 szabvány vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. A hangterjedés a szabadban MSZ 15036 számú szabvány Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 17

18 MÉRÉS FOLYAMATA 1.VIZSGÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE a terület kijelölése (hatásterület, részterület) a mérési pontok kijelölése ( legalább annyi pont, hogy a kritikus pont minden részterületen kiválasztható legyen) kiegészítő mérési pontok 2.ÜZEMI LÉTESÍTMÉNY MŰKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEI a rendszeresen előforduló, legkedvezőtlenebb üzemelési állapot vagy annak számbavétele Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 18

19 MÉRÉS FOLYAMATA a zajkibocsátást döntően meghatározó zajforrások a megítélési időtartamban folyamatosan vagy szabályozott módon szakaszosan üzemelnek, a mérés az üzemeltető személyes közreműködése, jelenléte nélkül is elvégezhető. A zajmérést végző nyilatkozatot köteles kérni az üzemeltetőtől a működés körülményeiről. Vitás esetben a mérést az üzemeltető jelenlétében, vagy előzetes értesítését követően meg kell ismételni. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 19

20 MÉRÉS FOLYAMATA meghatározó zajforrások működése a tevékenység igénye szerint változik vagy a vizsgálat ideje alatt nem működnek a mérés az üzemeltető közreműködésével elvégezhető. A zajforrásokat egyenként vagy meghatározott csoportban működtetik és az üzemeltető nyilatkozata alapján a legkedvezőtlenebb üzemelési állapotra kell meghatározni. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 20

21 A MÉRÉS LEFOLYTATÁSA a mérésnél az MSZ 18150-1 szabvány vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. (mérőberendezés kiválasztása, mérési pontok,időtartam, mérési eredmények meghatározása, háttérterhelés, impulzusos, keskenysávú jelleg stb.) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 21

22 MEGHATÁROZANDÓ ZAJJELLEMZŐK a létesítmény zajkibocsátására jellemző, az MSZ 18150-1 előírásai szerinti L AM megítélési szintet kell meghatározni minden mérési ponton. (Megitélési szint L AM ; vizsgált zaj egyenértékű A hangnyomás- szintjének a zaj impulzustartalma és keskeny sávú összetevője szerint a vonatkoztatási időre korrigált értéke ) VIZSGÁLAT EREDMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE a vizsgálati eredményeket a létesítmény zajkibocsátási határértékével kell összehasonlítani Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 22

23 LAKOSSÁG A hatásterületen érintett lakósság a működési körülményekről az üzemeltetőtől eltérően nyilatkozik, akkor az értékelést annak megfelelően is el kell végezni, és a jegyzőkönyvben, szakvéleményben rögzíteni kell. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 23

24 JOGHATÁSSAL JÁRÓ MÉRÉS a joghatással járó zajmérés csak hitelesített 1. pontossági osztályú műszerrel végezhető. ( MSZ 18150-1:1998 2. pont ) a joghatással járó zajmérésről, illetve rezgésmérésről mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. az üzemi és szabadidős zajforrásokra vonatkozó mérési jegyzőkönyv tartalmi követelményeit a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. ( zajmérő műszer pontosságát, hitelesítési bizonyítvány másolatát) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 24

25 VONALAS KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ( KÖZÚT, KÖZFORG. ELŐLELNEM ZÁRT MAGÁNÚT, VASÚTI PÁLYA, VÍZI ÚT ) a vonalas közlekedési zajforrás kibocsátását és az ettől származó terhelést – stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 2., 3., 4., 5. mellékletében megadott mérési, számítási módszerrel kell meghatározni. eltérés, hogy az L AM megítélési szintet nem 4m, hanem 1,5 m magasságra kell vonatkoztatni. ( 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 5.§, MSZ 18150-1:1998 5.1.3. pont ) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 25

26 VONALAS KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ( KÖZÚT, KÖZFORG. ELŐLELNEM ZÁRT MAGÁNÚT, VASÚTI PÁLYA, VÍZI ÚT ) a közlekedési zajforrások mérési jegyzőkönyvét a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 6. potja, illetve 5. számú melléklet 6. pontja szerinti melléklettel kell elkészíteni. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 26

27 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET ! Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 27


Letölteni ppt "A ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, VALAMINT A ZAJ- ÉS REZGÉSKIBOCSÁTÁS ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ 93/2007. ( XII. 18.) KvVM rendelet Dél-dunántúli."

Hasonló előadás


Google Hirdetések