Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, VALAMINT A ZAJ- ÉS REZGÉSKIBOCSÁTÁS ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ 93/2007. ( XII. 18.) KvVM rendelet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, VALAMINT A ZAJ- ÉS REZGÉSKIBOCSÁTÁS ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ 93/2007. ( XII. 18.) KvVM rendelet."— Előadás másolata:

1 1 A ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, VALAMINT A ZAJ- ÉS REZGÉSKIBOCSÁTÁS ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ 93/2007. ( XII. 18.) KvVM rendelet Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

2 Mikor kerül sor zajkibocsátási határérték megállapítására ?
2 Mikor kerül sor zajkibocsátási határérték megállapítására ? 284/2007.(X.29.) Kormány rendelet 10.§ A környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős tevékenység megkezdése előtt az üzemeltető kérelmére. (használatbavételi, telepengedélyezési eljárás ) A 284/2007. ( X. 29.) Kormányrendelet hatályba lépésekor működő, de kibocsátási határérték határozattal nem rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetőjének kérelmére. A kérelem benyújtásának határideje december 31 ! A környezetvédelmi hatóság saját hatáskörben kezdeményezett eljárása során. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

3 3 Az építés időszakárára zajterhelési határérték teljesítése alóli felmentés, kivitelező kérelmére. (Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Int.) Közlekedési létesítmény üzemeltetőjének kérelmére zajterhelési határérték teljesítése alóli felmentés(Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Int.) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

4 4 Mikor nem kerül sor zajkibocsátási határérték megállapítására ? 284/2007.(X.29.) Kormány rendelet 10.§ (3) bek. a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület,épület,helyiség. a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telek határán belül esik. (a telekingatlant az üzemeltetőjén kívül más nem használja !) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

5 Napszakos és időszakos használat esetén a használat idejére
5 A zajkibocsátási határértéket a zajforrás közvetlen hatásterületére kell megállapítani ( A HATÁSTERÜLETET a 284/2007. ( X.29.) Korm. rendelet 5.§ és a 6.§ alapján kell meghatározni ) Napszakos és időszakos használat esetén a használat idejére A rendszeresen előforduló legnagyobb kibocsátás ( évi legalább 12 alkalom ) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

6 6 A környezetvédelmi hatóság a létesítmény zajkibocsátási határértékeit a 27/2008. (XII.3.) KvVM- EüM együttes rendelet mellékleteiben előírt terhelési határértékek A hatályos Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat szerinti terület felhasználás figyelembe vételével, illetve ennek hiányában a tényleges beépítés alapján állapítja meg. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

7 L TH = zajterhelési határérték (dB)
7 A ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉK ( L KH ) MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDSZERE (93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. számú melléklet ) Az üzemi és szabadidős zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével. (L KH = L TH ) Az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke azonos a zajterhelési határértékkel L KH = zajkibocsátási határérték (dB) L TH = zajterhelési határérték (dB) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

8 KN = 10*lg N, de legfeljebb 5 dB , ahol
8 Több zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll L KH = L TH – KN (dB) KN = 10*lg N, de legfeljebb 5 dB , ahol N = azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, beleértve az eljárás tárgyát képező zajforrást is, amelyek közvetlen hatásterülete a fedésben van az eljárás tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással (NMAX.= 3 ) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

9 9 Határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, a kérelmező részére megállapított határérték. L KH = L TH – 5 (dB) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

10 10 A számított értéktől akkor kell eltérni, ha valamennyi érintett fél közös kérelmet nyújt be a zajkibocsátási határérték megállapítására vagy módosítására, és abban számszerűen megjelölik az egyes üzemeltetők által kért kibocsátási határértékeket. A ZAJFORRÁSOKTÓL SZÁRMAZÓ EGYÜTTES ZAJKIBOCSÁTÁS NEM EREDMÉNYEZHET ZAJTERHELÉSI HATÁRÉRTÉK TÚLLÉPÉST ! Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

11 11 Példa: 3 kibocsátó megegyezése alapján : 1. üzem kibocsátása 40 dB üzem kibocsátása 47 dB 3. üzem kibocsátása 47 dB a zajforrások kibocsátása. LTH= 50 dB 10*lg ,7+104,7= 50,4 dB Megállapodás nélkül - a 2. pont szerint minden üzemelő LKH= 45 – 45dB, - a 3. pont alapján az új üzemeknek LKH= 45 dB, a határértékkel rendelkező az eredeti kibocsátási értékre jogosult. LKH= 50 dB Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

12 A DDKTVF HONLAPJÁN TALÁLHATÓ MEG A TÁJÉKOZTATÓ
12 KÉRELEM BENYÚJTÁSA A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a környezetvédelmi hatósághoz a zajforrás üzemeltetőjének a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti űrlapon kell benyújtani. A DDKTVF HONLAPJÁN TALÁLHATÓ MEG A TÁJÉKOZTATÓ Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

13 13 Mellékelni kell: Külön jogszabály vagy környezetvédelmi hatóság előírása értelmében a zajforrás hatásterületének meghatározásá- hoz készített háttérterhelés vizsgálati eredményeit, a hatásterület számítására vonatkozó eredményeket. A 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet 5.§ (3) bek. teljesülésének igazolását.(telekhatár+ 100 m.) a hivatalos szabályozási terv térkép részletét – az elfogadó rendelet számának feltüntetésével -, mely ábrázolja az üzemi zajforrást, a hatásterületet és az azon elhelyezkedő a védendő létesítményeket beazonosítható formában. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

14 HATÁROZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYI
14 HATÁROZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYI RENDELKEZŐ RÉSZ: zajkibocsátási határérték mértéke külön nappali és éjszakai időszakra a hatásterületen elhelyezkedő védendő területek (hrsz.), épületek (cím) a teljesülés helye ( cég neve, címe, telephely) jogerőre emelkedés időpontja IDOKLÁSBAN: Védendő területek településrendezési terv szerinti besorolása A hatásterületen elhelyezkedő épületek építményjegyzék szerinti besorolása Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

15 A KÉRELEM ELJÁRÁSI SZOLGÁLTATÁS DÍJA
15 A KÉRELEM ELJÁRÁSI SZOLGÁLTATÁS DÍJA (33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet) Egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, költségvetési szerv 112 500 Ft. Minden egyéb esetben 150 000 Ft Az építési kivitelezői tevékenységtől származó - határozott időtartamra vonatkozó – zaj határérték túllépés engedélyezése 210 000 Ft Egyes közlekedési zajterhelési határértékek túllépésének engedélyezése Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

16 VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
16 VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A környezeti zajforrás üzemeltetőjének a 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet 11.§ (5.) bekezdésben foglaltaknak megfelelően bejelentést kell tenni - 30 napon belül - a környezetvédelmi hatósághoz, - a 93/2007. XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti nyomtatványon - ha a zajforrás területén és annak hatásterületén bekövetkezett változás határérték túllépést okozhat. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

17 A hangterjedés a szabadban MSZ 15036 számú szabvány
17 ÜZEMI ÉS SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSI ZAJFORRÁS ZAJKIBOCSÁTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSI MÓDSZERE Az üzem és szabadidős létesítmény zajkibocsátásának, zajkibocsátási határérték teljesülésének ellenőrzésére vonatkozó vizsgálat módszerét a 93/2007.(XII.18.) KvVM rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A mérés során az MSZ szabvány vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. A hangterjedés a szabadban MSZ számú szabvány Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

18 MÉRÉS FOLYAMATA VIZSGÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE
18 MÉRÉS FOLYAMATA VIZSGÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE a terület kijelölése (hatásterület, részterület) a mérési pontok kijelölése ( legalább annyi pont, hogy a kritikus pont minden részterületen kiválasztható legyen) kiegészítő mérési pontok ÜZEMI LÉTESÍTMÉNY MŰKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEI a rendszeresen előforduló, legkedvezőtlenebb üzemelési állapot vagy annak számbavétele Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

19 19 MÉRÉS FOLYAMATA a zajkibocsátást döntően meghatározó zajforrások a megítélési időtartamban folyamatosan vagy szabályozott módon szakaszosan üzemelnek, a mérés az üzemeltető személyes közreműködése, jelenléte nélkül is elvégezhető. A zajmérést végző nyilatkozatot köteles kérni az üzemeltetőtől a működés körülményeiről. Vitás esetben a mérést az üzemeltető jelenlétében, vagy előzetes értesítését követően meg kell ismételni. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

20 20 MÉRÉS FOLYAMATA meghatározó zajforrások működése a tevékenység igénye szerint változik vagy a vizsgálat ideje alatt nem működnek a mérés az üzemeltető közreműködésével elvégezhető. A zajforrásokat egyenként vagy meghatározott csoportban működtetik és az üzemeltető nyilatkozata alapján a legkedvezőtlenebb üzemelési állapotra kell meghatározni. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

21 21 A MÉRÉS LEFOLYTATÁSA a mérésnél az MSZ szabvány vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. (mérőberendezés kiválasztása, mérési pontok,időtartam, mérési eredmények meghatározása, háttérterhelés, impulzusos, keskenysávú jelleg stb.) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

22 MEGHATÁROZANDÓ ZAJJELLEMZŐK
22 MEGHATÁROZANDÓ ZAJJELLEMZŐK a létesítmény zajkibocsátására jellemző, az MSZ előírásai szerinti LAM megítélési szintet kell meghatározni minden mérési ponton. (Megitélési szint LAM ; vizsgált zaj egyenértékű A hangnyomás- szintjének a zaj impulzustartalma és keskeny sávú összetevője szerint a vonatkoztatási időre korrigált értéke ) VIZSGÁLAT EREDMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE a vizsgálati eredményeket a létesítmény zajkibocsátási határértékével kell összehasonlítani Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

23 23 LAKOSSÁG A hatásterületen érintett lakósság a működési körülményekről az üzemeltetőtől eltérően nyilatkozik, akkor az értékelést annak megfelelően is el kell végezni, és a jegyzőkönyvben, szakvéleményben rögzíteni kell. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

24 JOGHATÁSSAL JÁRÓ MÉRÉS
24 JOGHATÁSSAL JÁRÓ MÉRÉS a joghatással járó zajmérés csak hitelesített 1. pontossági osztályú műszerrel végezhető. ( MSZ : pont ) a joghatással járó zajmérésről, illetve rezgésmérésről mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. az üzemi és szabadidős zajforrásokra vonatkozó mérési jegyzőkönyv tartalmi követelményeit a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. ( zajmérő műszer pontosságát, hitelesítési bizonyítvány másolatát) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

25 25 VONALAS KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ( KÖZÚT, KÖZFORG. ELŐLELNEM ZÁRT MAGÁNÚT, VASÚTI PÁLYA, VÍZI ÚT ) a vonalas közlekedési zajforrás kibocsátását és az ettől származó terhelést – stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 2., 3., 4., 5. mellékletében megadott mérési, számítási módszerrel kell meghatározni. eltérés, hogy az LAM megítélési szintet nem 4m, hanem 1,5 m magasságra kell vonatkoztatni. ( 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 5.§, MSZ : pont ) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

26 26 VONALAS KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ( KÖZÚT, KÖZFORG. ELŐLELNEM ZÁRT MAGÁNÚT, VASÚTI PÁLYA, VÍZI ÚT ) a közlekedési zajforrások mérési jegyzőkönyvét a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 6. potja, illetve 5. számú melléklet 6. pontja szerinti melléklettel kell elkészíteni. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária

27 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET !
27 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET ! Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária


Letölteni ppt "1 A ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, VALAMINT A ZAJ- ÉS REZGÉSKIBOCSÁTÁS ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ 93/2007. ( XII. 18.) KvVM rendelet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések