Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A stratégiai zajtérképek Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 1 Dél-dunántúli Környezetvédelmi,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A stratégiai zajtérképek Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 1 Dél-dunántúli Környezetvédelmi,"— Előadás másolata:

1 A stratégiai zajtérképek Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 1 Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

2 Mi is az a „stratégiai zajtérkép”? Meglévő vagy előre jelzett = zajhelyzetre vonatkozó adatok bemutatásának módja, ahol fel kell tüntetni = a terhelési zajszinteket – napi un. L den mutatóra, és éjszakai L éjjel mutatóra = a „stratégiai küszöbértékek” túllépésének eseteit (nem határérték, nem hagyományos hatósági eljárás alapját képezi!) = az adott területen a zajhatásnak = az adott területen a zajhatásnak kitett lakóépületek/intézmények számát Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 2 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

3 Mitől „STRATÉGIAI” a stratégiai zajtérkép? •Csak a jelentősebb zajforrásokat veszi figyelembe •Éves forgalomra és működésre készül  Nagyobb összefüggő területre vonatkozó, térségi problémákat kezel – nem városra, hanem agglomerációra készül CÉL:  Az intézkedési terv megalapozása STRATÉGIAI TERVEZÉS… Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 3 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

4 1995 évi LIII. törvény (a környezet védelmének általános szabályairól) •a környezetállapot-értékelést környezeti zajra vonatkozóan stratégiai zajtérkép alapján kell elkészíteni •az elkészítendő környezetvédelmi programok stratégiai zajtérképekre épülő intézkedési terveket kell, hogy tartalmazzanak Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 4 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

5 Jogszabályi háttér •49/2002/EK (Parlament és Tanács) irányelv a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről •280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről •25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 5 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

6 Jogszabályi háttér A dokumentálás tartalmi és formai követelményeire vonatkozó jogszabályi előírások: ―stratégiai zajtérképek dokumentálásával kapcsolatosan a dokumentálással összefüggésben a 280/2004. (X. 20.) korm. rendelet 7. § (2) és a 6. sz. melléklete (a Bizottság részére megküldendő adatok) is. –további követelményeket rögzítenek a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 9.§-ában foglaltak. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 6 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

7 Alaptérképre vonatkozó dokumentációs kötelezettség Jogszabályi előírások: - 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 9.§ (2) bekezdés b) és c) pontok: „ 9.§ (2) A dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia: b) a (miniszteri rendelet) 2.§ (1) bekezdés szerinti térkép megnevezése, származási helyének, műszaki jellemzőinek megadása, c) a domborzati modell megnevezése a térkép szállítójának megadása szerint. 2. § (1) A zajtérképet a helyszínt és a geometriai adatokat az egységes ország vetületi rendszerben (a továbbiakban: EOV) megadó, állami alapadatokra épülő, digitális formátumú térképre kell építeni…, A dokumentálás formája, tartalma: •Műszaki leírás az alaptérkép készítéséről, előállításáról – nyomtatott formában! Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 7 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

8 Alapadatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség Jogszabályi előírások: - 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 9.§ (2) a) bekezdés : 9. § (2) A dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a) zajkibocsátási adatok tekintetében: aa) a közúti-, vasúti-, légi közlekedés zajkibocsátásának számításához felhasznált valamennyi adat táblázatos formában, -280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdés a) pont „7. § (2) A zajtérképhez csatolni kell: a) a felhasznált forgalmi adatokat” Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 8 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

9 Alapadatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség A dokumentálás formája, tartalma: •Műszaki leírás a közlekedési adatok előállításáról,– nyomtatott formában! •A számításhoz használt adatok táblázatos (excell) formában – elektronikus formátumban! (Elsősorban a kezelhetőség és a terjedelem miatt!) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 9 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

10 A számításokkal kapcsolatos dokumentációs kötelezettség Jogszabályi előírások: - 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 9.§ (2) bekezdés d)-f) pont: (2) A dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia: d) a számítás módszerének megadása (így például: hivatkozás e rendeletre és a vonatkozó műszaki előírásra), e) a számítási paraméterek megadása, f) az alkalmazott számítógépes program megnevezése, g) a pontosságot, a számítás eredményét befolyásoló tényezők, jellemzők (így például: a hangvisszaverődés számítási módja, az esetleges elhanyagolt zajforrások) megadása. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 10 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

11 A számításokkal kapcsolatos dokumentációs kötelezettség A dokumentálás formája, tartalma: A számítás módszerének megadása •Műszaki leírás a zajszámítások elvégzéséről (hivatkozás a releváns jogszabályra, aminek a számítási módszere a térkép készítésénél felhasználásra került) – nyomtatott formában A számítási paraméterek megadása •A) lehetőség: a számításhoz használt adatok táblázatos (excell) formában történő megadására készített táblázat (2.2.) a számítási paramétereket is tartalmazni fogja – elektronikus formátumban! •B) lehetőség: külön táblázatban – elektronikus formátumban Az alkalmazott számítógépes program megnevezése •Műszaki leírás a zajszámítások elvégzéséről – nyomtatott formában A pontosságot, a számítás eredményét befolyásoló tényezők, jellemzők (így például: a hangvisszaverődés számítási módja) megadása Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 11 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

12 A zajtérképek dokumentálása -25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 8.§-a (3) A zajszintgörbék által határolt sávokat az MSZ ISO 1996-2 szabvány 1. táblázata szerinti színskálával kell megjelentetni az alábbiak szerint:… (4) Az alkalmazott szinttartományokat a térképen fel kell tüntetni. (5) A konfliktustérképen az érintett lakosság, valamint az érintett lakóépületek, iskolák és kórházak számát 5 dB-es lépcsők szerinti tartományban kell táblázatosán megadni, - közlekedési létesítmények esetében érintett településenként külön-külön és összesítve is. A számadatokat a legközelebbi 100-ra kell fel- vagy lekerekíteni. (6) A rendelkezésre álló adatok alapján meg kell határozni azon lakosok számát, akik a Zr.-ben megfogalmazott csendes homlokzatú, valamint a legzajosabb homlokzatú lakóházakban élnek. •- A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete (a Bizottság részére megküldendő adatok) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 12 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

13 A zajtérképek dokumentálása A dokumentálás formája, tartalma: A Bizottság részére megküldendő adatok •Táblázatos adatok – elektronikusan excel file formában A zajtérképek dokumentálása •a térképeket mind nyomtatott (M=1:10.000 méretarányban), mind pedig elektronikus formában (CD-n) át kell adni a felügyelőség részére, •az elektronikus forma: kép file – pdf formátum •ahol nincs konfliktus, ott nem kell nyomtatott konfliktus térkép: •a konfliktustérképek egységes színezése: –Nincs konfliktus: fehér szín marad (vagy azért, mert nem védendő a terület – külterület, vagy pedig azért, mert a terhelés nem éri el a küszöbértéket.) –Túllépés 0-5 dB: sárga (citrom) szín –Túllépés 5-10 dB: narancssárga szín –Túllépés >10 dB: piros szín Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 13 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

14 Szakértővel szemben támasztott követelmény Jogszabályi előírások: •280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7.§. (2) bekezdés b) pont 7. § (2) A zajtérképhez csatolni kell:, b) a stratégiai zajtérképet készítő szakértői engedélyének hiteles másolatát, A dokumentálás formája, tartalma: Tekintettel arra, hogy időközben megváltozott a jogszabályi környezet (2004. évi CXL. törvény) elegendő lenne a szakértői engedély számára hivatkozni, de a KTI szakértői másolatot is csatolnak. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 14 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

15 Szöveges értékelés készítésének kötelezettsége Jogszabályi előírások: - 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 5.§. (7) bekezdés „5. § (7) A stratégiai zajtérkép eredményeit a külön jogszabály szerinti szöveges értékelésben kell összefoglalni.” - 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7.§. (2) bekezdés c) pont „7. § (2) A zajtérképhez csatolni kell: c) az 5. § (7) bekezdésben meghatározott szöveges értékelést.” Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 15 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

16 Szöveges értékelés készítésének kötelezettsége Kívánalmak: Önálló értelmezés és értékelés lehetőségét biztosító dokumentáció elkészítése. Két részből áll: —egy olyan általános rész, amely a zajjal, zajtérképezéssel kapcsolatos valamennyi információt oly módon tartalmazza, hogy az alapján a térképek értelmezése bárki számára egyszerű és magától értetődő lesz. ―Specifikus rész : szöveges leírást és értékelést is a konkrét zajtérképhez Formája: – nyomtatott és elektronikus formában Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 16 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

17 A felügyelőségek stratégiai zajtérképpel kapcsolatos feladatai •A fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképét a környezetvédelmi felügyelőség hagyja jóvá. •A kötelezett önkormányzatok stratégiai zajtérképét a környezetvédelmi felügyelőség meghatározott szempontok alapján a benyújtást követő 2 hónapon belül véleményezi Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11. 17

18 Zajtérkép készítési első határidő:  2007. június 30: – 250.000-nél több lakosú városok – évente 6 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító közutak – évente 60.000 szerelvénynél többet áteresztő vasútvonalak – fő repülőterek Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 18 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

19 Mire kell mindenképp felhívni a figyelmet? (1) Stratégiai zajtérkép csakis a stratégiai tervezés szempontjait meghatározó zajforrásokat veszi figyelembe, nem a tényleges zajhelyzet átfogó ábrázolása! (Például külön-külön kell az egyes főbb zajforrás-csoportokat megjeleníteni.) A zajszámítás alapjául szolgáló alapadatok nem „online” adatok - a vonatkozó jogszabályok szerint nem régebbiek, mint 3 év. A stratégiai zajtérképeken megjelenített indikátorok (Lden és Léjjel) is a stratégiai tervezés szempontjait tartva szem előtt, eltérnek a hazánkban is eddig kizárólagosan alkalmazott (Lnappal és Léjszaka) mutatóktól – mind műszaki tartalmukban, mind megítélési/vonatkoztatási idejükben. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 19 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

20 Mire kell mindenképp felhívni a figyelmet? (2) A térképeken megjelenített értékek minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerinti számítási módszerrel meghatározott mennyiségek – nem mért értékek! Ezért a számítási eljárás különböző megfontolásai miatt bizonyos esetekben (pl. repülési zaj) mindenképp eltérnek a méréssel meghatározható terhelési értékektől. Jogszabályban meghatározott un. „küszöbértékek” a stratégiai zajtérképezés jellegét és célját figyelembe véve kerültek megállapításra az Lden és Léjjel indikátorokra. Nem azonosak az egyéb hatósági eljárásban használatos „zajterhelési határértékekkel”. A stratégiai zajtérképeken bemutatott adatok alapján nem indítható hatósági eljárás – a stratégiai zajtérképezés célja nem is ez! Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 20 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

21 A stratégiai zajtérkép „rendeltetése” - Stratégiai jellegű/szintű zajcsökkentések tervezéséhez, várható hatás bemutatásához - Jelentős (stratégiai szintű) beavatkozások zajhatásának térségi vizsgálata (pl. lakónegyed kialakítása, ipari park kialakítása stb.) - A stratégiai zajtérkép önmagában is alkalmas: - A stratégiai zajtérkép lehetőséget teremt: - Környezeti hatásvizsgálatok részletesebb kidolgozására (kiegészítő munkával!) - Helyi zajhelyzetek bemutatásának kidolgozására (kiegészítő munkával!) - Bármilyen jellegű – akár helyi - zajforrás okozta terhelés részletes bemutatására (pl. koncert, Sziget-fesztivál) - Változtatások hatásainak szemléletes bemutatására – döntéshozók, lakosság!!! Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 21 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

22 Nem alkalmas (nem elegendő) önmagában az irányelv előírásainak megfelelő stratégiai zajtérkép •Lokális zajhelyzetek pontos bemutatására • Eredő zaj bemutatására •Részletes zajcsökkentési/akusztikai tervezéshez Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 22 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

23 Mi nem várható el a szabályozás és az intézkedések megvalósítása után? A környezeti zajhelyzet nem fog látványosan csökkenni – városaink nem lesznek egyhamar csendesek! (Közösségi szintű megoldás!!!) Forgalomfelezés – 3 dB csökkenés!!! Nem lehet azonnali és kizárólagos cél, hogy a küszöbértékeket teljesítsük, hanem, hogy valamit tegyünk – végre megalapozottan és hatékonyan - a környezeti állapot javításáért. Ebben lehet hatékony eszköz a STRATÉGIAI zajtérkép! Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 23 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

24 Geodéziai adatok (domborzat, felszín, stb.) Forgalmi adatok (forgalomnagyság, összetétel stb.) Akusztikai/zaj adatok (pl. felszín elnyelése, üzemi források stb.) Népességi adatok GIS adatbázis kialakítása Adatbevitel a zajszámítási szoftverbe, zajszámítási modell felépítése Különböző zajtérképek előállítása Dokumentációk előállítása Térkép alapú informatikai rendszer elkészítése A stratégiai zajtérkép előállításának főbb lépései a főbb munkafolyamatok áttekintésével Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 24 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

25 A számítási teljesítmény növelésének lehetősége Vizsgált terület A részenként történő raszter-számítás a teljes hálózat teljesítményét igénybe veszi, kihasználja Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 25 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

26 Milyen adatok álltak elő? (1) Térképek 16 Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 26 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

27 Milyen adatok álltak elő? (2) Konfliktustérkép – terhelési térkép L den Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 27 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

28 Közúti közlekedés - minta Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 28 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

29 Vasúti közlekedés - minta Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 29 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.

30 Köszönöm a figyelmet! Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 30 PTE-PM Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 2011. 11.


Letölteni ppt "A stratégiai zajtérképek Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ropoliné Lázár Mária 1 Dél-dunántúli Környezetvédelmi,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések