Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bontási munkák előírásai Hogyan valósulnak meg a gyakorlatban a tervezési előírások? Különböző bontási módoknál mit tekintünk veszélyzónának?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bontási munkák előírásai Hogyan valósulnak meg a gyakorlatban a tervezési előírások? Különböző bontási módoknál mit tekintünk veszélyzónának?"— Előadás másolata:

1 Bontási munkák előírásai Hogyan valósulnak meg a gyakorlatban a tervezési előírások? Különböző bontási módoknál mit tekintünk veszélyzónának?

2 Bontási munkák előírásai: A 4/2002 (II.20) SzCsM –EüM együttes rendeletben meghatározottak szerint

3 Bontási munka csoportosítása: 1. Teljes épület elbontás 2. Részleges épület bontás  Teherhordó szerkezet bontása  Homlokzat, épület funkció megváltoztatásával járó bontás  Nem teherhordó szerkezet bontása

4 Bontási munka csoportosítása bontási mód szerint:  Kézi bontás  Gépi erővel történő bontás  Döntéssel történő bontás  Robbantással történő bontási tevékenység

5 Bontás megkezdése előtt betartandó alapvető előírások:  Teljes épület, az épület teherhordó szerkezetének, illetve az épület funkciójának, homlokzatának megváltoztatásával járó bontási tevékenység építési engedély köteles tevékenység.  Valamennyi bontási tevékenység végzéséhez bontási tervet kell készíteni, mely tartalmazza a bontás sorrendjét, technológiáját a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezeteket.

6  Bontás megkezdése előtt fel kell tárni, hogy az épület tartalmaz –e azbeszt tartalmú anyagot.  A bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni és ennek függvényében lehet megállapítani a bontási sorrendet.  Meg kell vizsgálni a becsatlakozó vezetékek állapotát, fajtáját. És leválasztásáról gondoskodni kell.

7 A bontási tevékenység végzésének személyi feltételei:  Az érvényes jogszabályoknak megfelelő szakképesítésű, és szakmai tapasztalattal rendelkező irányító személy jelenléte  A bontást végző munkavállalók szakmai, technológiai és munkavédelemi ismerete (bizonyítható módon).

8 Bontás végzésének alapvető előírásai:  A bontás végzését az építéssel fordított sorrendben kell végezni.  A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni és az illetéktelen személyek bejutását meg kell akadályozni,  A bontási munka megszakítása esetén az épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell.  Épületek összefüggő szerkezeteit több szinten egyszerre bontani nem szabad.

9  Bizonytalan teherbírású épületszerkezetre állvány vagy dúcolatot elhelyezni nem szabad.  Építmény vagy annak részeit aláásással, vagy egyéb stabilitást veszélyeztető módszerrel dönteni tilos.  Közlekedési és menekülési útvonalakat törmeléktől tisztán kell tartani.  Kibontott anyagot eltávolítani úgy lehet, hogy a környezetre káros vagy kellemetlen hatást ne jelentsen.

10 Kézi bontásra vonatkozó egyedi előírások.  Az építéssel ellentétes sorrendben történik.  A munkavállalók leesés elleni védelméről gondoskodni kell.

11 Gépi erővel történő bontás egyedi előírásai  Markolóval történő bontás esetén a felemelt markoló és a bontandó építmény felső szintje között 0,5 méter szabad távolságnak kell lennie.  A bontásban részt vevő gépek kezelőfülkéjét a lehulló tárgyak ellen védeni kell.  Súllyal történő bontás esetén a munkagép gémállását úgy kell megválasztani, hogy a gém csúcsa és a bontandó épületrész legmagasabb szintje között legalább 1,5 méter szabad szakasz legyen.

12 Döntéssel történő bontás  Döntéssel történő bontás időpontjáról a környékben lakókat értesíteni kell.  A döntés irányába eső területet szabaddá kell tenni és körül kell keríteni.  Bedöntött falrészeket csak az állva maradt falrészek stabilitásának ellenőrzése után szabad megközelíteni.

13 Robbantással történő bontás  A robbantással történő bontás időpontjáról a környékben lakókat értesíteni  A robbantómester utasításait a munkaterületen lévőknek be kell tartani.

14 Veszélyzónák a bontási területen  Alapvető előírás, az elbontandó falmagasság kétszeresének megfelelő sáv

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Bontási munkák előírásai Hogyan valósulnak meg a gyakorlatban a tervezési előírások? Különböző bontási módoknál mit tekintünk veszélyzónának?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések