Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bontási munkák előírásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bontási munkák előírásai"— Előadás másolata:

1 Bontási munkák előírásai
Hogyan valósulnak meg a gyakorlatban a tervezési előírások? Különböző bontási módoknál mit tekintünk veszélyzónának?

2 Bontási munkák előírásai:
A 4/2002 (II.20) SzCsM –EüM együttes rendeletben meghatározottak szerint

3 Bontási munka csoportosítása:
1.    Teljes épület elbontás 2.    Részleges épület bontás Teherhordó szerkezet bontása Homlokzat, épület funkció megváltoztatásával járó bontás Nem teherhordó szerkezet bontása

4 Bontási munka csoportosítása bontási mód szerint:
Kézi bontás Gépi erővel történő bontás Döntéssel történő bontás Robbantással történő bontási tevékenység

5 Bontás megkezdése előtt betartandó alapvető előírások:
Teljes épület, az épület teherhordó szerkezetének, illetve az épület funkciójának, homlokzatának megváltoztatásával járó bontási tevékenység építési engedély köteles tevékenység. Valamennyi bontási tevékenység végzéséhez bontási tervet kell készíteni, mely tartalmazza a bontás sorrendjét , technológiáját a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezeteket. 

6 Bontás megkezdése előtt fel kell tárni, hogy az épület tartalmaz –e azbeszt tartalmú anyagot.
A bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni és ennek függvényében lehet megállapítani a bontási sorrendet. Meg kell vizsgálni a becsatlakozó vezetékek állapotát, fajtáját. És leválasztásáról gondoskodni kell.

7 A bontási tevékenység végzésének személyi feltételei:
Az érvényes jogszabályoknak megfelelő szakképesítésű, és szakmai tapasztalattal rendelkező irányító személy jelenléte A bontást végző munkavállalók szakmai, technológiai és munkavédelemi ismerete (bizonyítható módon).

8 Bontás végzésének alapvető előírásai:
A bontás végzését az építéssel fordított sorrendben kell végezni. A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni és az illetéktelen személyek bejutását meg kell akadályozni, A bontási munka megszakítása esetén az épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell. Épületek összefüggő szerkezeteit több szinten egyszerre bontani nem szabad.

9 Bizonytalan teherbírású épületszerkezetre állvány vagy dúcolatot elhelyezni nem szabad.
Építmény vagy annak részeit aláásással, vagy egyéb stabilitást veszélyeztető módszerrel dönteni tilos. Közlekedési és menekülési útvonalakat törmeléktől tisztán kell tartani. Kibontott anyagot eltávolítani úgy lehet, hogy a környezetre káros vagy kellemetlen hatást ne jelentsen.

10 Kézi bontásra vonatkozó egyedi előírások.
Az építéssel ellentétes sorrendben történik. A munkavállalók leesés elleni védelméről gondoskodni kell.

11 Gépi erővel történő bontás egyedi előírásai
Markolóval történő bontás esetén a felemelt markoló és a bontandó építmény felső szintje között 0,5 méter szabad távolságnak kell lennie. A bontásban részt vevő gépek kezelőfülkéjét a lehulló tárgyak ellen védeni kell. Súllyal történő bontás esetén a munkagép gémállását úgy kell megválasztani, hogy a gém csúcsa és a bontandó épületrész legmagasabb szintje között legalább 1,5 méter szabad szakasz legyen.

12 Döntéssel történő bontás
Döntéssel történő bontás időpontjáról a környékben lakókat értesíteni kell. A döntés irányába eső területet szabaddá kell tenni és körül kell keríteni. Bedöntött falrészeket csak az állva maradt falrészek stabilitásának ellenőrzése után szabad megközelíteni.

13 Robbantással történő bontás
A robbantással történő bontás időpontjáról a környékben lakókat értesíteni A robbantómester utasításait a munkaterületen lévőknek be kell tartani.

14 Veszélyzónák a bontási területen
Alapvető előírás, az elbontandó falmagasság kétszeresének megfelelő sáv

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Bontási munkák előírásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések