Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IDŐBELI ORGANIZÁCIÓ – PROGRAMOZÁS: Az építési folyamatok térben és időben játszódnak le. Az organizációs tervezés : – térbeli és – időbeli feladatot jelent.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IDŐBELI ORGANIZÁCIÓ – PROGRAMOZÁS: Az építési folyamatok térben és időben játszódnak le. Az organizációs tervezés : – térbeli és – időbeli feladatot jelent."— Előadás másolata:

1 IDŐBELI ORGANIZÁCIÓ – PROGRAMOZÁS: Az építési folyamatok térben és időben játszódnak le. Az organizációs tervezés : – térbeli és – időbeli feladatot jelent. Az építésszervezésnek azokat a vonatkozásait, amelyek a termelés elemeinek (folyamatok, erőforrások) meghatározott időrendben való kapcsolódásaival, felhasználásával foglalkoznak időtervezésnek vagy időbeli organizációnak nevezzük. Célja: az építési feladatok végrehajtásának időbeli megtervezése.

2 AZ ÉPÍTŐIPARI TEVÉKENYSÉG- Építési folyamat Az építési folyamat sajátosságai: (szervezési szempontból) – Az építmény (termék) helyhez kötött, – A termelő folyamat helyváltoztató jellegű, – A természeti hatások szakaszossá teszik az építési folyamatot, – Az építési folyamatok egyedi jellegűek, (nem sorozatgyártás) – Az építés térben és időben korlátozott egyidejűséggel végezhető, – Az építési feladat nagytömegű anyag szállítását – mozgatását igényli, – Az építés helyszíni üzeme ideiglenes jellegű – A tevékenység osztott munkaterületen, általában alvállalkozók bevonásával végezhető.

3 Megbízói érdekek az időtervezésben: Az üzembe helyezés, használatbavétel legkorábbi időpontja, Az építés szakaszos megvalósítása, az építmények részleges üzembehelyezése, Az építés gyorsítása

4 Vállalkozói érdekek az időtervezésben: A termelő kapacitás folyamatos és teljes körű igénybevétele, A minimális anyag készletek biztosítása, A részszámlázás sűrítése (havi) A saját építési technológia folyamatos felhasználása, A legalacsonyabb önköltség biztosítása

5 A organizációs tervező munka feltételei: A tervezett építmény teljes körű ismerete: Funkciója, Szerkezeti kialakítása, Technológia – gépesítés lehetőségei, Építés geotechnikai adottságai, Infrastrukturális kapcsolatai, Az építés időtartamához, a teljesítés határidejéhez fűződő Megbízói és Vállalkozói érdekek ismerete – szerződés Szervezési ismeretek, tapasztalat: Az építési folyamatok kialakításának lehetőségei, Az építési folyamatok erőforrás szükségletei, Az építés környezeti feltételei: akadályoztatás… A térség közlekedési, szállítási lehetőségei, A Vállalkozó építési kapacitásának ismerete.

6 Az időbeli organizáció A szükséges dokumentumok: Műszaki terv Költségvetés kiírás Méretkimutatás és mennyiség számítás. Az időbeli organizáció eredményei: Munkamenet ütemtervek Erőforrás ütemtervek Táblázatok, kimutatások

7 Folyamatok az építésben: Részletezettségük szerint lehetnek: – Építési folyamatok: Az építmény teljes megvalósítását foglalja magában – Építési részfolyamatok: egy-egy önálló létesítmény megvalósítása – Technológiai folyamatok: Technológiailag elkülönült szerkezetek építését jelenti – Munkafolyamatok: egy-egy szerkezet létrehozása (időben, térben egy helyen egy munkacsoport végzi)

8 Folyamatok az építésben: Jelentőségük szerint lehetnek: – Főfolyamatok: Az építmény előállításánál meghatározó szereppel bíró folyamat, (beton bedolgozó géplánc) A főfolyamat elemei hálótervezésnél a kritikus úton vannak. – Mellérendelt folyamatok: A főfolyamathoz szorosan kapcsolódó tevékenységek, (beton szállítása) Háló tervezésnél tartalék idővel rendelkeznek. – Mellékfolyamatok: A főfolyamattal kapcsolatban nincsen, így a sorrendiséget nem befolyásoló tevékenység. (épület körüli járda építése)

9 Az építési feladat folyamatokra bontása: Folyamatképzés az építési részfeladatok meghatározott kritériumok alapján történő célirányos elkülönítését, csoportosítását értjük alatta.

10 Folyamatkapcsolási módok: Párhuzamos: Az érintett folyamatok egyidőben, egymással párhuzamosan végezhetőek. Átlapoló: Az összefüggő folyamatok kezdési és befejezési időpontjai között időbeli késleltetés van. A vizsgált folyamat a megelőző folyamat megkezdése után, de annak befejezése előtt kezdhető, befejezése pedig a megelőző folyamat befejezése után történik. Egymás utáni (soros): A folyamat a megelőző folyamat befejezése után kezdődhet. Az érintett folyamatok egyidejű végzése kizárt!

11 Az építőipari erőforrás az építés során alkalmazott: – Emberi munkaerő, – Gépek és berendezések, – Építési anyagok, – Szállítóeszközök, – Pénzeszközök.

12 Az építőipari norma fogalma, fajtái: Norma: egységnyi mennyiségű építési feladat elkészítéséhez felhasználandó erőforrások mennyisége. Erőforrás fajtája szerint: – anyagnorma: egységnyi feladathoz szükséges anyagmennyiség (pl.: db/m 2, kg/m 2 ) – gépnorma: egységnyi feladat elvégzéséhez szükséges munkagép ráfordítás (műszakóra, teljesítmény [kWh]) – munkaerő-norma: egységnyi feladat elvégzéséhez szükséges munkaerő ráfordítás (képzettség szerint, pl. szakmunkás, segédmunkás) A gép- és munkaerőnormák lehetnek: – időnorma (pl.: óra/m 3 ) – teljesítménynorma (pl.:m 3 /óra)

13 Az erőforrás igények meghatározása: W = erőforrás szükséglet: Nagyvonalú tervezésnél: Termelési érték (eFt) W = ------------------------------------- Termelékenység (eFt/fő/hónap) Részletes tervezésnél: Mennyiség V (m 3 ) W = --------------------- = --------------------- Telj. norma N t (m 3 /óra) (mélyépítés) vagy W = Mennyiség * Időnorma = V (m 3 )* N i (óra/m 3 ) (magasépítés) Az erőforrás szükséglet = a V volumenű munka elvégzéséhez szükséges : – munkaidőt, – gépműszakidőt, – anyag mennyiséget, – pénz eszközöket jelenti.

14 A MUNKAFOLYAMATOK IDŐTARTAMA: A munkafolyamatok időtartama a munkafolyamat elvégzéséhez biztosított erőforrások mennyiségétől függ. d = munkafolyamat elvégzésének időtartama Erőforrás szükséglet [W] d = ----------------------------------------------- = ------ Időegység alatt felhasznált erőforrás menny. [C] Az időegység alatt felhasznált erőforrás mennyiségének a növelésével a megvalósulási időtartam csökkenthető.

15 Ütemtervek fajtái Tartalmuk szerint: – Folyamatokat ábrázoló időtervek – Erőforrás-felhasználási tervek: Munkaerő-szükségleti-, Gépszükségleti-, Anyagszükségleti-, Pénzügyi-, Részletezettségük szerint: – Vázlatos ütemterv – Generál ütemterv – Részletes ütemterv

16 Ütemtervek fajtái Aktualizálhatóság szerint: – Statikus (kézzel írott, rajzolt) – Dinamikus (számítógéppel készített)

17 Időtervek ábrázolási módjai: 1. Gantt-diagram – sávos ütemterv 2. Ciklogram 3. Hálós ütemtervek – CPM (Critical Path Method) – MPM (Metra Potential Method)

18 Sávos ütemterv

19 Ciklogram

20 Hálós ütemterv


Letölteni ppt "IDŐBELI ORGANIZÁCIÓ – PROGRAMOZÁS: Az építési folyamatok térben és időben játszódnak le. Az organizációs tervezés : – térbeli és – időbeli feladatot jelent."

Hasonló előadás


Google Hirdetések