Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Dolgozók Országos Szakmai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Dolgozók Országos Szakmai."— Előadás másolata:

1

2 Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa

3 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete és a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Országos Szakmai Tanács részéről tisztelettel köszöntjük az Államtitkári Értekezlet résztvevőit Kosztolányi GyörgyLautner Péter társelnökök

4 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Környezetvédelmi és Természetvédelmi Országos Szakmai Tanácsának 2013. áprilisában volt lehetősége bemutatkozni Államtitkári Értekezleten Lautner Péter OSZT Társelnök prezentációja erről a bemutatkozásról az MKKSZ honlapján megtalálható: www.mkksz.org.hu www.mkksz.org.hu

5 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT A bemutatkozáskor a szakszervezet részéről többek között a következő észrevételek fogalmazódtak meg:

6 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT •A juttatások területén nem szabad megfeledkezni a kiemelkedően végzett munka elismeréséről és a Minisztérium által is igényelt többletmunka (pl.: ügyeleti rendszer, rendkívüli eseményekkel járó többlet feladatok, stb.) finanszírozásáról. •Az MKKSZ részéről támogatott módszer a költségvetés készítésekor a feladat finanszírozás alkalmazása

7 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT •A hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé, illetve ellehetetlenítik a területi szervek tevékenységét a kizárólag szabadidő megváltással, túlórával való, kompenzálással történő megoldás alkalmazása esetén. •Feltétlen szükség van a többlet feladatokhoz (ügyelet, kármentesítés, stb.) kapcsolódó egységes juttatási szabályok kidolgozására. Nem lehet egyetlen megszorító intézkedésnek sem a célja az eredmény alapú munka elismerésének akadályozása

8 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT •Külön ki kell emelni a környezet- és természetvédelem területén dolgozó felsőfokú végzettségűek képzettségi pótlék fizetési lehetőségének a megteremtését, hiszen más tárcákhoz tartozó területi szerveknél, már évek óta rendelkeznek ezzel a lehetőséggel. •Fel kell hívni a figyelmet az elismerések hiányára, a korlátozások miatt jelenleg nincs lehetőség a kiemelkedő szakmai munka alapján történő differenciálásra

9 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT Dr. Illés Zoltán Államtitkár Úrral 2013. július 9-én folytatott egyeztető tárgyaláson az észrevételek részleteinek megvitatása után született döntés a jelen Államtitkári Értekezleten történő konzultáció megtartásáról.

10 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT A tárgyaláson elhangzottak alapján a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségeket, a Nemzeti Park Igazgatóságokat és a Nemzeti Környezetügyi Intézet Kirendeltségeit, illetve felettes szerveiket érintő következő problémakörök konzultációját javasoljuk az Államtitkári Értekezlet résztvevői számára:

11 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT •Konzultációra javasolt problémakörök: I.Ügyeleti irányítási rendszerek problémái II.A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet feladat meghatározásának hiányosságai III.Ügyeleti idő, a víz-, a környezeti- és a természeti károk elleni védekezés ellentételezésének „szabályozatlansága” IV.A környezet- és természetvédelem területén dolgozó felsőfokú végzettségű dolgozók képzetségi pótlék egységes fizetésének hiánya

12 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT •I. Ügyeleti irányítási rendszerek 1.Környezetkárosodás megelőzése és elhárítása (90/2007. (IV. 26.) Korm. r., 219/2004. (VII. 21.) Korm. r., 220/2004. (VII. 21.) Korm. r.) 2.A természetben okozott károsodás mértékének megállapítása, valamint a kármentesítés (91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) 3.Füstköd (szmog)- riadó eseményekkel kapcsolatos felügyelőségi feladatok (306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet) 4.Árvíz-, belvíz és helyi vízkárelhárítás, valamint a környezetet károsítással fenyegető állapot megelőzése és a károsító hatások elhárítása (1995. évi LVII. törvény) 5.Nukleárisbaleset-elhárítás (2011. évi CXXVIII. törvény, 167/2010. (V. 11.) Korm. r., 234/2011. (XI. 10.) Korm. r.)

13 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT •II. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet feladat meghatározásának hiányosságai 1.A Felügyelőségek, a Nemzeti Park Igazgatóságok és a Nemzeti Környezetügyi Intézet Kirendeltségei feladatai között nem, vagy igen hiányosan szerepelnek az egyéb anyagi jogi jogszabályokban rögzített, az ügyeleti irányítási rendszer üzemeltetésével járó kötelező közfeladatok 2.Figyelemre méltó, hogy az OVF és a Vízügyi Igazgatóságok feladatai között szerepel a vizek kártételei elleni védelmi és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának feladata

14 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT •III. Ügyeleti idő, a víz-, a környezeti- és a természeti károk elleni védekezés ellentételezésének „szabályozatlansága” 1.A víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról szóló 6/1989. (V. 13.) KVM rendelet a kereteket rendezi, ugyanakkor a Szervezési és Működési Szabályzatok, a Közszolgálat Szabályzatok nem képesek kezelni az irányítással és az ellátással összefüggő kérdéskörök jogszabályi ellentmondásait 2. Ismereteink szerint általános az ellentételezés fedezetének hiánya 3.Tapasztalatunk szerint egymástól eltérő és részben rendezetlen például a sikeres irányítású és feladat végrehajtású árvízi védekezés közreműködői számára az ellentételezés

15 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT •IV. A környezet- és természetvédelem területén dolgozó felsőfokú végzettségű dolgozók képzetségi pótlék egységes fizetésének hiánya 1.Az egyes területi szerveknél egymástól eltérően – költségvetési lehetőségeik szerint – alakították ki a felsőfokú végzettségű dolgozók képzettségi pótlékfizetési gyakorlatukat 2.Más tárcákhoz tartozó területi szerveknél egységesen történik a dolgozók besorolása

16 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT MKKSZ Környezetvédelmi Természetvédelmi OSZT a felvetett problémák kezelésére a következőket javasolja I. Az ügyeletirányítási rendszerek egységesítése, Kormányzati szinten jogszabály alkotással biztosítani a szakmai kompetenciák érvényesíthetőségét

17 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT II./1. A VM Környezetügyért Felelős Államtitkárság részéről felülvizsgálatot kezdeményezni a 347/2006. Korm. rendelet feladat meghatározásai tekintetében a Vízügyi Igazgatóságokhoz hasonlóan II./2. Az eddig is ellátott szakmai feladatok nevesítése és a költségvetésben – szabályozott módon való - elkülönített tételként való kezelése II./3. A jogszabály módosítások, új jogszabályoknak megfelelő módon való egységes szerkezetű Szerkezeti és Működési Szabályzatok, illetve Közszolgálati Szabályzatok kidolgozása és egységes alkalmazása, különös tekintettel a munkakör alapú foglalkoztatásra való átállás elvárásaira

18 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT III. Ügyeleti idő, a víz-, a környezeti- és a természeti károk elleni védekezés általános és speciális szabályai harmonizálásával az elvégzett feladatok ellentételezésének egységesítése a módosított Miniszteri rendelet(-ek), a korszerűsített Közszolgálati Szabályzatok szerint. Az egységesített szabályozáshoz biztosítani szükséges a költségvetési fedezetet.

19 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT IV. A környezet- és természetvédelem területén dolgozó felsőfokú végzettségű dolgozók képzetségi pótlék egységes fizetése érdekében – konszolidációs keretek biztosításával – intézkedési csomag összeállítása.

20 MKKSZ Az MKKSZ a szabadság egyszeri megváltásáról szóló törvény-javaslatot úgy értékeli, hogy az, az állam részéről nyílt beismerése annak, hogy a közigazgatási munkahelyeken létszámhiány van. Az MKKSZ már többször felhívta a figyelmet arra, hogy a közigazgatásban dolgozók túlterheltek, az állandó túlórák miatt kimerültek. Az érdekképviselet szerint ez a javaslat azt a gyakorlatot akarja leplezni, hogy a közigazgatásban dolgozók a létszámhiány miatt sok esetben nem vehetik ki a jogosan járó szabadságukat.

21 MKKSZ Az MKKSZ reméli, hogy problémák/felvetések tárgyalásos úton történő – a konfliktusok megelőzésére, illetve megoldására irányuló – megoldása/kezelése segíti a Minisztérium, a Környezetvédelemért Felelős Államtitkárság és a területi szervek Vezetőinek munkáját és a területi szervek dolgozói számára is kielégítő megoldást jelent.

22 MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT Köszönjük a figyelmet a közös gondolkodást és a megoldásra való törekvést Köszönjük az Államtitkárság és első sorban Államtitkár Úr által biztosított lehetőséget, hogy ezek az egész ágazatot érintő gondok megoldása irányába tehettünk közös lépéseket! Kosztolányi GyörgyLautner Péter társelnökök


Letölteni ppt "Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Dolgozók Országos Szakmai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések