Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakfelügyelet a fizioterápiában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakfelügyelet a fizioterápiában"— Előadás másolata:

1 Szakfelügyelet a fizioterápiában
Zaletnyik Zita vezető gyógytornász ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete Ápolásfelügyeleti Osztály Köszöntöm a kedves kolegákat, a megjelent tisztelt hallgatóságot! Nagy örömömre szolgál, hogy lehetőséget kaptam ezen a fórumon beszélni eddigi munkámról - annál is inkább, mivel tudtommal országosan is egyetlen gyógytornász ápolási szakfelügyelőként tevékenykedem 4 éve már a fővárosban. Szakmai ellenőrzési tapasztalataimat örömmel osztom meg Önökkel, Veletek - abban a reményben, hogy a jövőben országos viszonylatban is lesznek követői munkámnak.

2 A fiziotrápia szó, fogalom szerepel előadásom címében, s ezért is fontosnak tartom tisztázni, hogy mit értünk a fizioterápia fogalmán. Az ábra egy modernebb, 1986-os, német eredetű felosztás, amely a bevitt energiára történő biológiai válasz alapján kategorizál. E rendszerben a gyógytorna, és a masszázs a mechanoterápia részeként tartozik a fizikai energiákat hasznosító fizikoterápia fogalmába, amely a fő kategória, a természeti energiákkal gyógyító fizioterápia része.

3 Fizioterápiában érintett egészségügyi szakmák
Reumatológus - fizioterápiás szakorvos gyógytornász - „fizioterapeuta” fizio-, vagy fizikoterápiás asszisztens gyógymasszőr, fürdősmasszőr Egyéb szakmák Egyéb mozgásterapeuták - speciális intézményekben: konduktor, szomatopedagógus, ergoterapeuta, gyógytestnevelő

4 Eddigi gyógytorna - fizioterápia szakmai ellenőrzési tevékenység 1.
1. Otthoni szakápolás gyógytornászi tevékenység ellenőrzése 31 szolgálat, 91 fő gyógytornász személy szerinti ellenőrzése 2. Önálló egyéni vállalkozók, alapítványi alkalmazottak, csoportos vállalkozók ellenőrzése 38 fő gyógytornász személy szerinti ellenőrzése

5 Eddigi gyógytorna - fizioterápia szakmai ellenőrzési tevékenység 2.
3. Járóbeteg - ellátás gyógytorna - fizioterápia ellenőrzése 4. Fekvőbeteg - ellátás gyógytorna - fizioterápia ellenőrzése tól jelenleg is 5. Működési engedélyeztetés gyógytorna - fizioterápia helyszíni vizsgálat - folyamatosan

6 Jogi szabályozási háttér, hivatkozások - 1.
1997. évi CLIV. Tv. Az egészségügyről 1991. Évi XI. Tv. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról 2003. évi XLIII. Tv. Az eü-i szolgáltatókról és az eü-i közszolgáltatások szervezéséről 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelete az eü-i szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Mindannyian ismerjük azokat a jogszabályokat, amelyek alapján szakfelügyeleti munkánkat végeznünk kell, Ezek közül csak 3-at emelnék ki, amelyek speciálisan e szakmákat érintően szükségesek

7 Jogi szabályozási háttér, hivatkozások - 2.
21/1998. (VI.3.) NM rendelet az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről 36/1996. (III.5.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képzési követelményeiről 6/1996. (III.13.) NM rendelete a fizioterápiás asszisztens szakmai követelményeinek kiadásáról 36/1996. (III.5.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képzési követelményeiről. 6/1996. (III.13.) NM rendelete a fizioterápiás asszisztens szakmai követelményeinek kiadásáról

8 Jogi szabályozási háttér, hivatkozások - 3.
35/1996. (X.9.) NM rendelete a masszőrök szakmai és vizsgáztatási követelményeinek kiadásáról 20/1996. (VII.26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről szakmai irányelvek, módszertani útmutatók, protokollok, állásfoglalás 35/1996. (X.9.) NM rendelete a masszőrök szakmai és vizsgáztatási követelményeinek kiadásáról Jogszabályilag nem szabályozott kérdésekben szakmai irányelvek, módszertani útmutatók, állásfoglalások a mérvadóak munkánk során.

9 Fővárosi szakrendelések járóbeteg gyógytornászi- és fizikoterápiás tevékenysége

10 Budapest –járóbeteg szakrendeléseken megjelent esetszám (gyógyinfok 2000)
A fővárosi rehabilitációs valamint fizio- és mozgásterápiás szakrendeléseken megjelent össz-esetszámot láthatjuk. Érdekességképpen említem, hogy Budapest 2002-es lakosságszáma megközelítőleg ugyanennyi.

11 Vizsgálati minta 24 fővárosi intézmény, 36 fizikoterápiás, 36 gyógytorna és 11 masszázs részlegét vizsgáltuk, valamint 89 gyógytornász személyes jegyzőkönyvét vettük fel. Mindez összesen 185 jegyzőkönyv anyagában lelhető fel.

12 Vizsgálatunk szempontjai
Szervezeti körülmények Személyi feltételek A működés tárgyi feltételei A működés rendje, szabályozottsága Az alkalmazott kezelési módok, kivitelezésük körülményei A szervezeti körülmények vizsgálatára a gyógytorna – fizioterápia részlegek reumatológiai szakrendelésekhez való kötődése szempontjából került sor. A személyi feltételek esetében a létszámadatok, szakképzettség, továbbképzéseken való részvétel került górcső alá. Elemeztük a kezelő helységek, a tornaterem, a kiszolgáló helységek adottságait, felszereltségét, terápiás eszközök jellemzőit. A működés rendje, szabályozottsága tekintetében a rendelési idő, a betegirányítás, a beteg-beutalás menete került a vizsgálat körébe. Szakmai ellenőrzésről lévén szó - az alkalmazott kezelési módok, azok kivitelezése, és körülményei is nagy hangsúlyt kaptak vizsgálatunk során. Lényeges pont volt a gyógytornászok által vezetett fizioterápiás dokumentáció mikéntje, tartalma. A betegforgalmi adatok információt adnak leterheltségre, kapacitásra, a munkavégzés mennyiségi- és minőségi paramétereire vonatkozóan. Fizioterápiás beteg-dokumentáció Forgalmi adatok

13 Szervezeti körülmények
Reumatológiai szakrendeléshez kapcsolódó részlegként 87,5 % Önálló fizioterápiás részlegként, vagy mozgásterápiaként 12,5 % A 36 fizio-és mozgásterápiai részleg közül reumatológiai szakrendeléshez kapcsolódóan 87,5%, önálló fizoterápiás részlegként, vagy mozgásterápiaként 12,5% működött.

14 Személyi feltételek Továbbképző tanfolyamokon való részvétel
Betöltött álláshelyek aránya gyógytornász 87% fizikoterápiás asszisztens 95% masszőr 100% Végzettség nem megfelelő gyógytornász 3,4% 3 fő fizikoterápiás asszisztens 1,6% 3 fő masszőr 4% 1 fő A gyógytornászoknál 87%, a fizikoterápiás asszisztenseknél 95%, a masszőröknél pedig 100% a betöltött álláshelyek aránya. A masszőrök közül 1 fő volt szakképzetlen, a fizikoterápiás asszisztensek közül 3 fő nem rendelkezett szakképzettséggel. A gyógytornászok között pedig 3 fő dolgozott nem megfelelő – azaz humánkineziológus - végzettséggel. A gyógytornászok 25,8%-a 3 éven belül, 32,6 % - a pedig a diploma megszerzése óta soha nem vett részt továbbképző tanfolyamokon. Továbbképző tanfolyamokon való részvétel gyógytornászok 25,8%-a 3 éven belül nem járt,  melynek 32,6 % - a pedig soha nem járt 

15 Tárgyi feltételek - gyógytorna
Tornatermek átlagos mérete 36,36 m2 Csoporttorna esetén a maximális beteglétszám 10 fő átlagban A személyes légkör nem biztosítható 11.1%-ban A tornatermek átlagos mérete 36,36 m2, csoporttorna esetén a maximális beteglétszám 10 fő átlagban. 2, vagy több gyógytornász egyidejű munkája esetén a terület nem szeparálható 11,1%-ban.

16 Tárgyi feltételek - gyógytorna
Betegenként új lepedő 22.2%-ban   Betegöltözők mérete, elhelyezkedése 14%- ban közvetlenül nehezíti a munka szervezését  A gyógytorna – fizioterápia szakrendeléseken gondot jelent, hogy a matracokon, kezelőágyakon betegenként új lepedőt, vagy egyszer-használatos lepedőt biztosítsanak. Ez az igény a kezelőágyak esetében 22,2%-ban teljesül. A betegöltözők mérete, elhelyezkedése a vizsgált terület 14%-ában közvetlenül nehezíti a munka szervezését.

17 Tárgyi feltételek – fizikoterápia 1.
Fizikoterápiás készülékek átlagéletkora 14,5 év  Közti anyagok fertőtlenítő mosása, szárítása nem a megfelelő módon történik 14%-ban  A 36 részlegben működő fizikoterápiás készülékek átlagéletkora 14,5 év. A legidősebb géppark 30, a legfiatalabb 4,5 éves átlagéletkorú.. Az elektroterápiás kezelések során használt köztianyag fertőtlenítő mosása, szárítása nem megfelelően megoldott 14%-ban.

18 Tárgyi feltételek – fizikoterápia 2.
UH fejek fertőtlenítése 17%-ban megoldatlan  Paraffin olaj ecsetes felvitele történt 19%-ban Lepedőcsere  - heti 1x 8,3% - heti 2x 5,6%-ban Kezelőfülkék átlagmérete 4,2 m2 Az UH kezelések során két probléma merült fel nagy gyakorisággal: az UH fejek fertőtlenítése 17%-ban megoldatlan volt, a kezelésnél használt paraffin olaj ecsetes felvitele történt 19%-ban. A kezelőfülkék átlagmérete 4,2 m2. 8,3%-nál csak heti egyszer, 5,6%-ban pedig heti kétszer cserélik a textil lepedőt. A probléma hátterében az esetek zömében az áll, hogy kevés a rendelkezésre álló lepedő a betegforgalomhoz képest.

19 Dokumentáció - gyógytornászok
A gyógytornászok által vezetendő komplett fizioterápiás betegdokumentáció szükséges elemeit láthatjuk – problémás fizioterápiás vizsgálat a terápiás cél, a kezelési terv meghatározása, a fizioterápiás vizitlap vezetése, és a záró állapot felmérés, értékelés.

20 Alkalmazott fizioterápiás tevékenységek
A gyógytornászok által alkalmazott fizioterápiás tevékenységekről elmondható, hogy igen széles skálán mozog a szolgáltatások köre. A továbbképző tanfolyamok választéka bővül, újabb és újabb hatékony fizioterápiás eljárások ismeretanyaga válik hozzáférhetővé. 55 féle ! !

21 Forgalmi adatok A diagramm az ellenőrzött 24 intézmény évi összes gyógytorna, fizikoterápia, és masszázs kezelés betegforgalmi adatait szemlélteti. A legnagyobb betegforgalom érthető módon a rövidebb kezelési idejű ( átlag=8,2 perc/kezelés ) fizikoterápiákon tapasztalható. A betegek átlagosan 2,86 fizikoterápiás kezelést kapnak egy alkalommal.

22 Munkavégzés minőségét jellemző mennyiségi paraméterek
Az ábra a munkavégzés mennyiségi paramétereit mutatja a kapott betegforgalmi és munkaórák alapján. Ezek a mennyiségi paraméterek a munkavégzés minőségét is jellemzik. A 11,3-es perc/kezelési átlagidő a gyógytornán nem valós, csak egy számított érték, mely akkor lenne igaz, ha minden beteg egyéni kezelésben részesülne. A masszázs tekintetében a 26,57 százados érték már valóban az átlagos kezelési időt tükrözi.

23 Gyógytorna kezelések megoszlása
A betegek átlag 38,4%-ban részesülnek egyéni kezelésben a gyógytorna rendeléseken. Az itt végzett szakmai munka egyik minőségi mutatója a csoportos és egyéni kezelések aránya. Az egyéni kezelések hatékonyabbak, de a nagy betegforgalom, az ellátás e formája iránti fokozott igény, és a finanszírozásban rejlő ellentmondások eredményeképpen nagyobb a csoporttornák aránya. (nincs jelentős különbség az egyéni- és a csoportos finanszírozás pontértéke között)

24 Egyéni kezelés - 38% Előnye: egyénre szabott hatékony Hátránya:
kevesebb beteg látható el naponta Nemzetközi viszonylatban jellemző, hogy a physiotherapeuták terápiaként csak egyéni kezeléseket alkalmaznak.

25 Csoportos kezelés - 62% Előnye: közösségi teljesít- mény serkentő
jó hangulat nagyobb beteg- forgalom A csoporttornák jelentősége inkább a prevencióban nagyobb, ahol nem szükséges az egyénre szabott terápia. Hátránya: nem teljesen egyénre szabott hatékonysága kisebb NOTA BENE!

26 Összegzés, feladatok 1. Szakmai minimum feltétel
Rendszeres továbbképzés Betegellátás minőségének javítása érdekében: tevékenységek írásbeli szabályozása átlagos kezelési idő 30 perc/beteg napi ellátható betegszám egyéni 1 - 2 csoport A gyógytornászok vonatkozásában az alábbi problémák várnak megoldásra: Nincs jogszabályilag meghatározott szakmai minimum feltétel gyógytornászi tevékenységre. A pontszerző továbbképzéseken való részvétel arányszáma még mindig alacsony. Magas a csoportos kezelések száma. A csoportos foglalkozások pontos, írásban lefektetett tematikája alapján meg kell fogalmazni a csoportba kerülés kritériumait. Szakmailag alátámasztható, általunk ajánlott, és elfogadott munkavégzési paraméterek: Átlagos egyéni kezelési idő 30 perc/beteg Napi ellátható betegszám: 9-10 egyéni, csoportfoglalkozás

27 Összegzés, feladatok 2. Gyógytornász protokollok, standardok
Teljesítmény-finanszírozás - minőségi terápia összhangja Fizioterápiás dokumentáció teljeskörű vezetése A gyógytornászi tevékenységek standardjai, protokolljai csak részben vannak kidolgozva. Ez a munka folyamatban van. Vannak olyan szolgáltatási területek, ahol a finanszírozás és a minőségi fizioterápia összhangja hiányzik. A finanszírozás felé készített dokumentáció szakmailag nem ad elég információt a betegellátás teljes folyamatára vonatkozóan. Problémás a fizioterápiás dokumentáció teljes körű vezetése.Szükségességéről szinte egyenként kellett a gyógytornászokat meggyőzni, elfogadtatni, helyi példákon keresztül mikéntjét megmagyarázni. A fizioterápiák, tornatermek speciális felszereltsége okán, az általános intézeti takarítási, felületfertőtlenítési eljárási rendektől eltér, ezért szükségesnek látjuk külön írásban szabályozni. A megfelelő higiénés körülményeket biztosítani kell a gyógytorna rendeléseken is! Megfelelő higiénés körülmények

28 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Végezetül – ezzel a művészi spirállal kívánok mindenkinek inspiráló légkörű, további hasznos időtöltést e konferencián. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Szakfelügyelet a fizioterápiában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések