Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012.október 12. Sopron Az idős ember méltóságát védő jogok idősek otthonában Magyarországon 2011- dec.31-én 88 886 ember élt szociális intézményben (KSH)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012.október 12. Sopron Az idős ember méltóságát védő jogok idősek otthonában Magyarországon 2011- dec.31-én 88 886 ember élt szociális intézményben (KSH)"— Előadás másolata:

1 2012.október 12. Sopron Az idős ember méltóságát védő jogok idősek otthonában Magyarországon 2011- dec.31-én 88 886 ember élt szociális intézményben (KSH)

2 2012.október 12. Sopron

3 „ Az emberi méltóság sérthetetlen.Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz” ( II.cikk ) Tisztelet Méltóság Emberi méltóság Erkölcsi méltóság Emberi méltóság alapvető tisztelete- Alapvető kötelezettség-alapvető jog

4 2012.október 12. Sopron Tisztelet A tisztelet minden embernek ember- voltából adódóan kijár, mivel mindenkit jellemez az észhasználat képessége.( Cicero) A tisztelet erkölcsi igény a társadalmi érintkezésben, kapcsolódik az illemhez és a szeretethez Méltósággal lát el, elismeri valakinek a valós és eszmei értékét.

5 2012.október 12. Sopron Méltóság Az emberként való létezés az emberi világban értéket képvisel: - emberi lényektől származik, - emberi géneket hordoz, - az emberi faj része Az emberi méltóság alapja az emberi személyként létezés, mint önértékkel bíró minőség Minden egyén úgy tekinthet magára, mint önértékkel bíró személyre, akinek életét, szabadságát, egyedi személyiségét más személyekével azonos módon tisztelik.

6 2012.október 12. Sopron Más szavakkal: „Úgy néztem magamra mindig, Ahogy csodára nézni illik. Csodára, az ember fiára, Kezeire, nyírott hajára” (Szécsi Margit)

7 2012.október 12. Sopron Emberi méltóság Az emberi méltóság tisztelete alapvető kötelezettségként tiszteletben tartani : Más emberek életének szentségét Lehető legkiterjedtebb szabadságát Egyedi személyiségét

8 2012.október 12. Sopron Erkölcsi méltóság A tisztelet nem jár mindenkinek, csak annak aki jó életet él, és jónak tartott erkölcsi tulajdonságok alapján cselekszik. Külső megjelenés méltósága: mozdulatokban, gesztusokban jelenik meg.

9 2012.október 12. Sopron Méltóság elv követelménye: Az emberi személynek joga van ahhoz, hogy másokéval egyenlő tiszteletben tartsák: -életének szentségét,- élethez való jog, -a lehető legkiterjedtebb szabadságát, egyenlőséghez, szabadsághoz való jog, vallásszabadság, szólásszabadság, stb -egyedi személyiségét- integritáshoz való jog

10 2012.október 12. Sopron Az emberi méltóság tisztelete elvének elemeihez köthető jogok és a belőlük levezethető részjogok nevezhetők emberi jogoknak Részjogok: - szociális jogok - egészségügyi ellátáshoz való jog

11 2012.október 12. Sopron Szociális jogok A szociális jogok lényege az, hogy mindenki számára biztosítani kell azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik számára egyéb jogaik gyakorlását.

12 2012.október 12. Sopron Egészségügyi ellátáshoz való jog 1997.évi CLIV.tv. Lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog Betegség esetén a megélhetéshez szükséges ellátáshoz való jog. Betegjogok

13 2012.október 12. Sopron Betegjogok Egészségügyi ellátáshoz való jog Emberi méltósághoz való jog Kapcsolattartás joga Gyógyintézet elhagyásának joga Tájékoztatáshoz való jog Önrendelkezéshez való jog Ellátás visszautasításának joga Eü. dokumentáció megismerésének joga Orvosi titoktartáshoz való jog

14 2012.október 12. Sopron Ellátotti jogok 1993.évi III.tv. Szociális helyzete, egészségi és mentális állapota szerinti teljes körű ellátásra való jog Egyenlő bánásmód követelménye A szolgáltatás nyújtása során alapjogok teljes körű tiszteletben tartása Adatvédelem, magánéletével kapcsolatos titokvédelem, jó hírnévhez, magántitok, személyes adatok védelméhez való jog A személyes tárgyak használatának biztosítása

15 2012.október 12. Sopron II. Vagyontárgyainak, értékeinek biztonságos megőrzése Szabad mozgás joga intézményen belül és kívül Önrendelkezés joga Lelkiismeret és vallás szabadsága Családi kapcsolatok fenntartása, rokonok, látogatók fogadása Véleménynyilvánítás joga Panaszjog- folyamata

16 2012.október 12. Sopron III. Speciális jogok Akadálymentes környezet Információhoz való jog, közérdekű adatokhoz hozzáférés biztosítása Önrendelkezés elve, Társadalmi integrációhoz való jog Képesség, készségek fejlesztése Korlátozó intézkedés garanciális szabályainak betartása Szakképzett, speciális tudással rendelkező szakember jelenléte

17 2012.október 12. Sopron Fogyasztóvédelmi jog 1997.évi CLV.tv. Védelem a tisztességtelen szerződéssel szemben, A jótállás garancia törvényi szabályozása, A hibás teljesítés, a vásárlók megtévesztésének kiküszöbölése

18 2012.október 12. Sopron Érdekképviseleti Fórum- Civil Kontroll Ellátottak egészségi és mentális állapota Jogismeret igényének hiánya, Jogtudatosság hiánya Hozzátartozók passzivitása Ellátottjogi képviselő- mediáció Nem hatóság, nem szankcionál ! ÉF - Civil kontroll

19 2012.október 12. Sopron Köszönöm a figyelmet !

20 2012.október 12. Sopron

21 …. Nincs nagyobb támadás az emberi méltóság ellen mint a félelem. A félelmek meggátolnak abban, hogy önmagunk legyünk. Lelki bajaink legnagyobb része a gyávaságunkból fakad. Csak a bátorság ad belső tartást és emberi méltóságot. (Popper Péter)

22 2012.október 12. Sopron Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "2012.október 12. Sopron Az idős ember méltóságát védő jogok idősek otthonában Magyarországon 2011- dec.31-én 88 886 ember élt szociális intézményben (KSH)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések