Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociális szolgáltatásokat igénybe vevők jogvédelme

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociális szolgáltatásokat igénybe vevők jogvédelme"— Előadás másolata:

1 A szociális szolgáltatásokat igénybe vevők jogvédelme
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése TÁMOP Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jogvédő Főosztály A szociális szolgáltatásokat igénybe vevők jogvédelme Előadó: Galyasné Dósa Katalin – Ellátottjogi Képviselő- Heves Megye 2012. Október 18. Eger Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

2 Jogvédelmi rendszerek kiépülése
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Jogvédelmi rendszerek kiépülése Alkotmánybíróság Állampolgári jogok Országgyűlési Biztosa KIMISZ Jogi Segítségnyújtó Szolgálata Egyenlő Bánásmód Hivatala BEGYKA- NRSZH-OBDK Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

3 Jogszabályi Garanciák
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Jogszabályi Garanciák Felgyorsult a törvényalkotás, új jogintézmények születtek. A gyermekek védelméről szóló évi XXXI. tv. Az egészségügyről szóló évi CLIV. tv. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. módosítása (alkotmányos jogok beemelése, jogvédelem megerősítése). Az egyenlő bánásmódról szóló évi CXXV. tv. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

4 TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Jogok Emberi jogok, alapjogok (velünk született, elidegeníthetetlen) dec. 10. ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata -élethez, emberi méltósághoz való jog, -embertelen, megalázó bánásmód tilalma, -testi épséghez való jog, -testi-lelki egészséghez való jog. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

5 Jogok ALAPTÖRVÉNY 2011. ÁPRILIS 25.
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Jogok ALAPTÖRVÉNY ÁPRILIS 25. Szabadságjogok, szabad mozgás, önrendelkezés. Hátrányos megkülönböztetés tilalma. Magántitok, személyes adatvédelem. Lehető legmagasabb szintű test-lelki egészség. Szociális biztonság. Jogorvoslathoz való jog. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

6 TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Jogok Ellátáshoz fűződő jog (szociális jogok, gyermekjogok, betegjogok) Teljeskörű ellátás, személyre szóló gondozás, információk megismerése, tájékoztatás, kapcsolattartás joga, panaszjog stb. Speciális jogok: akadálymentes környezet, autonómia, rehabilitáció, integráció, diszkrimináció tilalma, esélyegyenlőség, képességek fejlesztése, felülvizsgálat stb. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

7 Ki az az ellátottjogi képviselő?
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Ki az az ellátottjogi képviselő? Ellátottjogi képviselő, évi III. tv. 94/K. § 1/2004. (I.5.) ESZCSM rendelet a jogvédők működéséről. A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat igénybevevők számára nyújt segítséget jogaik gyakorlásában. Az ellátottjogi képviselő jogvédelmi feladatot lát el, mivel az ellátáshoz fűződő, az állampolgári-és az emberi jogok területén fejti ki tevékenységét. Pályázat útján történik kinevezése (feltételek, diploma, ellátottjogi végzettség, szakmai gyakorlat, szakmai program) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

8 Segíthet az ellátottnak panasza megfogalmazásában,
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Feladata Segíthet az ellátottnak panasza megfogalmazásában, Kezdeményezheti annak kivizsgálását Meghatalmazása esetén képviselheti az ellátottat a panaszkivizsgálás során Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

9 TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Tájékoztatást adhat az intézményben dolgozók számára az ellátotti jogokról, különös tekintettel a fogyatékos személyek speciális jogaira Az akadálymentessé tétel elmaradásának problémáját megbeszélheti az intézményvezetővel, sőt, kezdeményezheti azt a fenntartónál is. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

10 Felkeresi az intézményvezetőt, és elé tárja a panaszt Fenntartót
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Felkeresi az intézményvezetőt, és elé tárja a panaszt Fenntartót Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Egyéb hatóság, szervezet Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

11 TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Kérdést intéz Az ügyben megtett intézkedéseiről, a megoldás lehetőségeiről a panaszost tájékoztatja Észrevételt tesz Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

12 Segítséget nyújthat a felmerülő panasz megfogalmazásában
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Az idős embernek beszélgetésük során tanácsot adhat, tájékoztatást nyújthat Segítséget nyújthat a felmerülő panasz megfogalmazásában Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

13 Segítséget nyújthat a problémák, konfliktusok megoldásában
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Segítséget nyújthat a problémák, konfliktusok megoldásában Észrevételt tehet az intézményvezető felé az eset kapcsán megjelenő jogsértésekre. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

14 Dokumentációkba betekinthet
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Javaslatokat tehet a gyakorlatban megjelenő hiányosságok megszüntetése érdekében, a szabályozásokban általa szükségesnek ítélt változtatásokra Dokumentációkba betekinthet Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

15 A panaszjog érvényesülésére felhívhatja a szolgáltató figyelmét
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Megnézheti a házirendben az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét, illetve a hozzátartozókkal való kapcsolattartás szabályait A panaszjog érvényesülésére felhívhatja a szolgáltató figyelmét Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

16 TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Tájékoztathatja a szolgáltatót a gondnokság alá helyezés szabályozásairól, meglátása alapján felhívhatja a figyelmét a gondnokság alá helyezés szükségességére Javaslatot tehet az intézményben történő, a haldoklás során megvalósuló gondozási gyakorlatba a hospice ellátás szellemiségének beépítésére Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

17 Észrevételt tehet az intézményben folyó gondozási munkára vonatkozóan.
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Segítséget nyújthat különös tekintettel a cselekvőképességet korlátozó vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló ellátottak kisérésére vonatkozó előírás, ill. eljárásrend kidolgozásában Észrevételt tehet az intézményben folyó gondozási munkára vonatkozóan. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

18 TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Segítséget nyújthat a korlátozó intézkedések szabályozásának kialakításában, szükség esetén módosításában A személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

19 TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény rendelkezéseire A jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

20 TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan Amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé A korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

21 2011. évi statisztika Heves Megye Feladatok Éves összesen tevékenység
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése 2011. évi statisztika Heves Megye Feladatok Éves összesen tevékenység 1. Tájékoztatás összesen: ebből 151 - ellátottak, törvényes képviselő, érdekképv. lakók 100 - intézmény, fenntartó, hatóság, egyéb szolgáltató 51 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

22 2. Segítségnyújtás összesen: ebből: 76
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése 2. Segítségnyújtás összesen: ebből: 76 - panasz megfogalmazása 39 - probléma megoldása 37 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

23 3. Eljárás kezdeményezése összesen, ebből: 13 1
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése 3. Eljárás kezdeményezése összesen, ebből: 13 1 - intézmény vezetője felé, 10 0,8 - fenntartó felé, 2 0,1 - hatóság felé 0,08 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

24 4. Intézkedés kezdeményezése, ebből 15 1,25
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése 4. Intézkedés kezdeményezése, ebből 15 1,25 - intézmény vezetője 9 0,75 - fenntartó 5 0,4 - hatóság, és egyéb 1 0,08 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

25 5. Észrevételezés kezdeményezése összesen, ebből 23 2
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése 5. Észrevételezés kezdeményezése összesen, ebből 23 2 - intézményvezető felé 14 1,1 - hatóság, egyéb 9 0,75 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

26 6. Vizsgálat: korlátozó intézkedés dokumentációja 12 1
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése 6. Vizsgálat: korlátozó intézkedés dokumentációja 12 1 7. Képviselet, meghatalmazással összesen, egyéb 2 0,1 - ellátott által - törvényes képviselője által Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

27 8. Egyéb feladat összesen: 44 4
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése 8. Egyéb feladat összesen: 44 4 - munkaértekezlet, szakmai fórum 18 1,5 - bemutatkozás, konzultáció, saját rendezvény 26 2 Feladatok összesítése (1-8 tételig összesen) 336 37 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

28 Első helyen Tájékoztatáshoz való jog
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Első helyen Tájékoztatáshoz való jog A szociális ellátáshoz való jog: 15 Az élethez, emberi méltósághoz való jog: A testi épséghez, testi-lelki egészséghez való jog: A kapcsolattartás joga: Az intézményen belüli, kívüli szabad mozgás joga: A tájékoztatáshoz való jog: Az önrendelkezéshez való jog: Személyes tulajdon használatának joga: 10 A dokumentációk megismerésének joga: Személyes adatok védelme, magánélettel kapcsolatos titokvédelem: 8 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

29 Galyasné Dósa Katalin 20-489-9654 galyasne.katalin@jogvedok.hu
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! Galyasné Dósa Katalin Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.


Letölteni ppt "A szociális szolgáltatásokat igénybe vevők jogvédelme"

Hasonló előadás


Google Hirdetések