Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-5.5.7. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jogvédő Főosztály A szociális szolgáltatásokat igénybe vevők jogvédelme Előadó: Galyasné Dósa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-5.5.7. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jogvédő Főosztály A szociális szolgáltatásokat igénybe vevők jogvédelme Előadó: Galyasné Dósa."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-5.5.7. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jogvédő Főosztály A szociális szolgáltatásokat igénybe vevők jogvédelme Előadó: Galyasné Dósa Katalin – Ellátottjogi Képviselő- Heves Megye 2012. Október 18. Eger TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

2 Jogvédelmi rendszerek kiépülése TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz. Alkotmánybíróság Állampolgári jogok Országgyűlési Biztosa KIMISZ Jogi Segítségnyújtó Szolgálata Egyenlő Bánásmód Hivatala BEGYKA- NRSZH-OBDK

3 Jogszabályi Garanciák TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz. Felgyorsult a törvényalkotás, új jogintézmények születtek. A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. módosítása (alkotmányos jogok beemelése, jogvédelem megerősítése). Az egyenlő bánásmódról szóló 2003. évi CXXV. tv.

4 Jogok TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz. Emberi jogok, alapjogok (velünk született, elidegeníthetetlen) 1948. dec. 10. ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata -élethez, emberi méltósághoz való jog, -embertelen, megalázó bánásmód tilalma, -testi épséghez való jog, -testi-lelki egészséghez való jog.

5 Jogok TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz. ALAPTÖRVÉNY 2011. ÁPRILIS 25. Szabadságjogok, szabad mozgás, önrendelkezés. Hátrányos megkülönböztetés tilalma. Magántitok, személyes adatvédelem. Lehető legmagasabb szintű test-lelki egészség. Szociális biztonság. Jogorvoslathoz való jog.

6 Jogok TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz. Ellátáshoz fűződő jog (szociális jogok, gyermekjogok, betegjogok) Teljeskörű ellátás, személyre szóló gondozás, információk megismerése, tájékoztatás, kapcsolattartás joga, panaszjog stb. Speciális jogok: akadálymentes környezet, autonómia, rehabilitáció, integráció, diszkrimináció tilalma, esélyegyenlőség, képességek fejlesztése, felülvizsgálat stb.

7 Ki az az ellátottjogi képviselő? TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz. Ellátottjogi képviselő, 1993. évi III. tv. 94/K. § 1/2004. (I.5.) ESZCSM rendelet a jogvédők működéséről. A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat igénybevevők számára nyújt segítséget jogaik gyakorlásában. Az ellátottjogi képviselő jogvédelmi feladatot lát el, mivel az ellátáshoz fűződő, az állampolgári-és az emberi jogok területén fejti ki tevékenységét. Pályázat útján történik kinevezése (feltételek, diploma, ellátottjogi végzettség, szakmai gyakorlat, szakmai program)

8 Feladata Segíthet az ellátottnak panasza megfogalmazásában, Kezdeményezheti annak kivizsgálását Meghatalmazása esetén képviselheti az ellátottat a panaszkivizsgálás során TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

9 Tájékoztatást adhat az intézményben dolgozók számára az ellátotti jogokról, különös tekintettel a fogyatékos személyek speciális jogaira Az akadálymentessé tétel elmaradásának problémáját megbeszélheti az intézményvezetővel, sőt, kezdeményezheti azt a fenntartónál is. TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

10 Felkeresi az intézményvezetőt, és elé tárja a panaszt Fenntartót Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Egyéb hatóság, szervezet TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

11 Kérdést intéz Az ügyben megtett intézkedéseiről, a megoldás lehetőségeiről a panaszost tájékoztatja Észrevételt tesz TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

12 Az idős embernek beszélgetésük során tanácsot adhat, tájékoztatást nyújthat Segítséget nyújthat a felmerülő panasz megfogalmazásában TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

13 Segítséget nyújthat a problémák, konfliktusok megoldásában Észrevételt tehet az intézményvezető felé az eset kapcsán megjelenő jogsértésekre. TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

14 Javaslatokat tehet a gyakorlatban megjelenő hiányosságok megszüntetése érdekében, a szabályozásokban általa szükségesnek ítélt változtatásokra Dokumentációkba betekinthet TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

15 Megnézheti a házirendben az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét, illetve a hozzátartozókkal való kapcsolattartás szabályait A panaszjog érvényesülésére felhívhatja a szolgáltató figyelmét TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

16 Tájékoztathatja a szolgáltatót a gondnokság alá helyezés szabályozásairól, meglátása alapján felhívhatja a figyelmét a gondnokság alá helyezés szükségességére Javaslatot tehet az intézményben történő, a haldoklás során megvalósuló gondozási gyakorlatba a hospice ellátás szellemiségének beépítésére TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

17 Segítséget nyújthat különös tekintettel a cselekvőképességet korlátozó vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló ellátottak kisérésére vonatkozó előírás, ill. eljárásrend kidolgozásában Észrevételt tehet az intézményben folyó gondozási munkára vonatkozóan. TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

18 Segítséget nyújthat a korlátozó intézkedések szabályozásának kialakításában, szükség esetén módosításában A személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

19 Működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire A jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

20 Észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan Amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé A korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

21 •2011. évi statisztika Heves Megye TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz. 2011. é vi statisztika Feladatok Éves összesen tevékenység 1. Tájékoztatás összesen: ebből151 - ellátottak, törvényes képviselő, érdekképv. lakók 100 - intézmény, fenntartó, hatóság, egyéb szolgáltató 51

22 TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz. 2. Segítségnyújtás összesen: ebből: 76 - panasz megfogalmazása39 - probléma megoldása37

23 TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz. 3. Eljárás kezdeményezése összesen, ebből: 131 - intézmény vezetője felé,100,8 - fenntartó felé,20,1 - hatóság felé10,08

24 TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz. 4. Intézkedés kezdeményezése, ebből151,25 - intézmény vezetője90,75 - fenntartó50,4 - hatóság, és egyéb10,08

25 TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz. 5. Észrevételezés kezdeményezése összesen, ebből 232 - intézményvezető felé141,1 - hatóság, egyéb90,75

26 TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz. 6. Vizsgálat: korlátozó intézkedés dokumentációja 121 7. Képviselet, meghatalmazással összesen, egyéb 20,1 - ellátott által20,1 - törvényes képviselője által00

27 TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz. 8. Egyéb feladat összesen:444 - munkaértekezlet, szakmai fórum 181,5 - bemutatkozás, konzultáció, saját rendezvény 262 Feladatok összesítése (1-8 tételig összesen) 33637

28 TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz. Első helyen Tájékoztatáshoz való jog A szociális ellátáshoz való jog: 15 Az élethez, emberi méltósághoz való jog: 23 A testi épséghez, testi-lelki egészséghez való jog: 18 A kapcsolattartás joga: 11 Az intézményen belüli, kívüli szabad mozgás joga: 13 A tájékoztatáshoz való jog: 151 Az önrendelkezéshez való jog: 10 Személyes tulajdon használatának joga: 10 A dokumentációk megismerésének joga: 6 Személyes adatok védelme, magánélettel kapcsolatos titokvédelem: 8

29 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! Galyasné Dósa Katalin 20-489-9654 galyasne.katalin@jogvedok.hu TÁMOP-5.5.7. Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.


Letölteni ppt "TÁMOP-5.5.7. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jogvédő Főosztály A szociális szolgáltatásokat igénybe vevők jogvédelme Előadó: Galyasné Dósa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések