Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szabályozási és végrehajtási problémák a biztonsági intézkedések köréből.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szabályozási és végrehajtási problémák a biztonsági intézkedések köréből."— Előadás másolata:

1 Szabályozási és végrehajtási problémák a biztonsági intézkedések köréből

2 A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK Jogszabályi háttér 1. 1979. évi 11. sz. tvr. (a továbbiakba: Bv. tvr, hatályos 2009. VIII. 09-től., csak négy intézkedést szabályoz, és nem teljes körűen), 2. 6/1996.IM rendelet, (a továbbiakban: Rendelet)

3 A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK  Biztonsági elkülönítés,  Különleges biztonságú zárkába, illetve körletre helyezés,  A mozgást korlátozó eszközök alkalmazása,  A személymotozás,  A biztonsági ellenőrzés, a biztonsági vizsgálat és a biztonsági szemle,  Az ajtók zárva tartásának elrendelése,  Az egyes jogok gyakorlásának a Bv. tvr.-ben meghatározott felfüggesztése.

4 Helye és szerepe a biztonsági tevékenységben A rendkívüli események  megelőzése,  megszakítása,  felszámolása.

5 Az intézkedések során betartandó alapelvek Az alapelvek forrásai:  Nemzetközi egyezmények,  Alkotmány,  A büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok: pl. Bv.tvr., 1995. évi CVII. tv.

6 Az intézkedések alkalmazására ható alapelvek 1995. évi CVII. tv.  Intézkedési jog és kötelezettség  Arányosság követelménye  Kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalma  Élet, testi épség védelme

7 Intézkedési jog és kötelezettség  A személyi állomány tagja feladatának jogszerű ellátása során a jogszabályokban meghatározott intézkedések megtételére  jogosult és köteles.

8 Az arányosság eleve  Az intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban annak törvényes céljával.  Több lehetséges és alkalmas intézkedés közül azt kell választani, amely az eredményesség biztosítása mellett a legkisebb személyi korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár. Pl. biztonsági elkülönítés, mozgáskorlátozó eszköz alkalmazása.

9 Kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalma  Az intézkedő nem alkalmazhat  kínzást,  kényszervallatást,  embertelen vagy megalázó bánásmódot,  az erre vonatkozó utasítást köteles megtagadni. Pl. kbk, kbz, mozgáskorlátozó eszköz, személymotozás.

10 Élet és testi épség védelme  Az intézkedés során kerülni kell a sérülés okozását, az emberi élet kioltását. Pl. mozgáskorlátozó eszköz, személymotozás szabálytalan alkalmazása.

11 A különleges biztonságú zárka – és körlet Kik kerülhetnek ide?  a IV. biztonsági csoportba soroltak,  akinek az életének vagy testi épségének a védelme más módon nem biztosítható.

12 Fontosabb korlátozások:  állandó felügyelet alatt áll,  az intézet területén engedéllyel és felügyelettel mozoghat, zárkáját zárva kell tartani,(pl. csak mozgáskorlátozó eszközben hagyhatja el a zárkát)  munkát a különlegesen kialakított körletrészen belül, illetve a parancsnok által kijelölt helyen végezhet,  az elítéltek öntevékeny szervezeteiben nem vehet részt.

13 Az új szabályozás (2012. 01.01-től hatályos) Előzmények:  Emberi Jogok Európai Bírósága: elmarasztaló ítélet,  Ombudsmani vizsgálat: több hiányosság feltárása.

14  A kbz, kbk bekerült a Bv. tvr.-be,  Indokolt határozatot kell hozni mindkettőről,  A kbk-ról országos parancsnok dönt, (jelenleg bizottság,)  Mindkét esetben bv. bíróhoz fellebbezhet,  A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya,  Kiterjeszti az előzetesen letartóztatottra is, de azonos szabályokkal.

15 Mozgást korlátozó eszközök Cél: a rendkívüli események megelőzése. Konkrétan: erőszakos, támadó magatartások és szökés megelőzése. Eszközök:  bilincs, (patent, vagy lábbilincs)vagy  a végtagra helyezett, testi sérülést nem okozó más eszköz alkalmazható. (nincs kihasználva).

16 Problémák  Bv. tvr. nem engedi a 12 óra időtartamot áttörni, a Rendelet igen.  A túlzott, szakmailag indokolatlan alkalmazás. (aránytalanság, megalázó, embertelen bánásmód veszélye)  Ennek elkerülése: egyedi, személyre szóló, szakmailag indokolt döntés.  Módszertani Útmutató szükségessége!

17 Személymotozás Cél: Bűncselekmények és rendkívüli események megelőzése, Konkrétan: olyan tárgyak, eszközök elvétele, amelyek veszélyt jelentenek a fogva tartás biztonságára. Problémák  Megalázó végrehajtás tilalmának hiánya,  A jogszabályoknak nem megfelelő gyakorlati végrehajtás, (Bántalmazás hivatalos eljárásban bcs. veszélye)  Módszertani Útmutató hiánya.

18 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


Letölteni ppt "Szabályozási és végrehajtási problémák a biztonsági intézkedések köréből."

Hasonló előadás


Google Hirdetések