Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OMBUDSMANI ÁLLÁSFOGLALÁS A GYERMEKEK KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSÁNAK KÉRDÉSÉBEN FORRÁS: SZEKSZÁRDI GYERMEKJÓLÉTI MÓDSZERTANI KÖZPONT Prof. Dr. Szabó Máté Dr. Lenkovics.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OMBUDSMANI ÁLLÁSFOGLALÁS A GYERMEKEK KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSÁNAK KÉRDÉSÉBEN FORRÁS: SZEKSZÁRDI GYERMEKJÓLÉTI MÓDSZERTANI KÖZPONT Prof. Dr. Szabó Máté Dr. Lenkovics."— Előadás másolata:

1 OMBUDSMANI ÁLLÁSFOGLALÁS A GYERMEKEK KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSÁNAK KÉRDÉSÉBEN FORRÁS: SZEKSZÁRDI GYERMEKJÓLÉTI MÓDSZERTANI KÖZPONT Prof. Dr. Szabó Máté Dr. Lenkovics Barnabás

2 Az alanyi jogok korlátja - a másik ember alapvető jogainak sérthetetlensége  Európai Unió - Alapszerződés  Magyar Alkotmány Mindkét dokumentum tartalmazza az emberi jogok törvény általi korlátozásának lehetőségét a közegészség védelme érdekében Alkotmánybíróság gyakorlatában a szükségesség és arányosság elve érvényesül (az elérni kívánt cél fontossága összhangban van az ennek érdekében okozott alapjog sérelem súlyával)

3 Hatályos jogszabályok  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. • 57. § (1) A védőoltás célja a fertőző betegségekkel szembeni aktív, illetve passzív védettség kialakítása (2) Az egészségügyi miniszter rendeletben határozza meg azokat a fertőző betegségeket, amelyek esetében a) életkorhoz kötötten, b) megbetegedési veszély esetén, illetőleg c) külföldre történő kiutazás esetén a kiutazó költségén kötelező védőoltás elrendelésének van helye

4 Hatályos jogszabályok • 58.§ (4) Ha a védőoltásra kötelezett személy e kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget, az egészségügyi hatóság a védőoltást határozattal rendeli el. A védőoltást elrendelő határozat - jogorvoslatra tekintet nélkül - azonnal végrehajtható • A járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) Nm rendelet 5.§ (6) bekezdése szerint, azoknál a gyermekeknél, akiknél bármelyik kötelező védőoltás elmarad, azt a legrövidebb időn belül pótolni kell (az életkor szerint kötelező oltások ellenőrzése kötelező)

5 Állásfoglalás Dr Lenkovics Barna OBH 4902/2003  Senkinek nincs joga • Az érvényes és hatályos jogszabályok önkényes félre tételére • Személyes önrendelkezési jog olyan kiterjesztésére, mely a hatályos törvényekkel való szembeszegülést célozza  A szülő saját önrendelkezési jogát nem szabad összetéveszteni a gyermek nevelése során gyakorolt szülői jogaival  A szülő személyes vélemény nyilvánítása nem terjed ki automatikusan arra, hogy milyen gyógykezelésben, jelen esetben – kötelező védőoltásban – részesüljön gyermeke

6 Állásfoglalás Dr Lenkovics Barna OBH 4902/2003  Az a szülő, aki orvosi javallat és a törvényi kötelezettség ellenére nem engedi beadni a kötelező védőoltást megfosztja gyermekét az Alkotmányban deklarált testi, lelki egészséghez való jogától, ill. a közösség többi tagjának ugyanezt a jogát veszélyezteti  A gyermek kötelező védőoltása (közegészségügy) a szülő által történő megtagadása nem veszélyeztetheti más gyermek egészségét

7 Állásfoglalás Prof. Dr Szabó Máté OBH 5199  A szülő személyes meggyőződése nem terjedhet ki automatikusan arra, hogy milyen kötelező védőoltásban részesüljön a gyermeke  Nem okoz visszásságot, ha az iskolai kampányolás keretében az egészségügy szakember beoltja annak a gyerekét, akinek a szülője orvosi szakvéleménnyel nem igazolja az oltás alóli mentesítésének szakmai indokait ( a kampányoltás pontos idejéről értesítés kell !!)

8 Állásfoglalás Prof. Dr Szabó Máté OBH 5199  A védőoltás elmulasztása - orvosi ellenjavallat hiánya, törvényi kötelezettség ellenére megfosztja gyermekét és az egészséghez való jogtól és veszélyezteti a közösség tagjainak ugyanezt a jogát  Az egészségügyi rendszer nem bízza a szülőre a kötelező védőoltás beadásának eldöntését. Ennek feloldására sem egészségügyi szakmai, sem jogi, sem morális indok nem áll fenn

9 Jogorvoslat Prof. Dr Szabó Máté OBH 5199  Aki a vonatkozó rendelkezéseket kifogásolja az fordulhat • Állampolgári Jogok Országgyűlés Biztosához • az Alkotmánybíróság előtt kezdeményezheti a vitatott jogszabály normakontrollját (a jogszabály v. annak egyes rendelkezései megsemmisítését)

10 Köszönöm a figyelmüket! Bicskeiné Zsófi


Letölteni ppt "OMBUDSMANI ÁLLÁSFOGLALÁS A GYERMEKEK KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSÁNAK KÉRDÉSÉBEN FORRÁS: SZEKSZÁRDI GYERMEKJÓLÉTI MÓDSZERTANI KÖZPONT Prof. Dr. Szabó Máté Dr. Lenkovics."

Hasonló előadás


Google Hirdetések