Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Emberi méltóság – korlátok nélkül” „Emberi méltóság – korlátok nélkül” avagy mégis minden a gyerekjogokkal kezdődik Dr. Borza Beáta főosztályvezető Országgyűlési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Emberi méltóság – korlátok nélkül” „Emberi méltóság – korlátok nélkül” avagy mégis minden a gyerekjogokkal kezdődik Dr. Borza Beáta főosztályvezető Országgyűlési."— Előadás másolata:

1 „Emberi méltóság – korlátok nélkül” „Emberi méltóság – korlátok nélkül” avagy mégis minden a gyerekjogokkal kezdődik Dr. Borza Beáta főosztályvezető Országgyűlési Biztos Hivatala 2011. Szeptember 28. Balatonalmádi Nemzetközi Médiakonferencia Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

2 Emberi méltóság korlátok nélkül •

3 •„Emberi méltósága és élete mindenkinek érinthetetlen, aki ember, függetlenül fizikai és szellemi fejlettségétől, illetve állapotától, és attól is, hogy emberi lehetőségeiből mennyit valósított meg, és miért annyit.” 64/1991. (XII.17.) AB hat. •„az életek egyenlőségét a méltóság garantálja”

4 Gyerekek és az emberi méltóság t ENSZ Egyezmény a Gyermekek jogairól Bevezető … a gyermeknek teljes mértékben felkészültnek kell lennie önálló élet vitelére a társadalomban, valamint, … az Egyesült Nemzetek Alapokmányában meghirdetett eszmények, különösen a béke, az emberi méltóság, a türelmesség, a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás szellemében szükséges nevelni, 29. cikk 1. Az Egyezményben részes államok megegyeznek abban, hogy a gyermek oktatásának a következő célokra kell irányulnia: a) elő kell segíteni a gyermek személyiségének kibontakozását, valamint szellemi és fizikai tehetségének és képességeinek a lehetőségek legtágabb határáig való kifejlesztését; b) a gyermek tudatába kell vésni az emberi jogok és az alapvető szabadságok, valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányában elfogadott elvek tiszteletben tartását;

5 Az ombudsman, mint gyerekjogi biztos Alkotmány 67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. /Alaptörvény XVI. Cikk Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz./

6 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről… •11. § (1) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. •(2) A gyermek alkotmányos jogainak védelmét az országgyűlési biztos (a továbbiakban: biztos) a maga sajátos eszközeivel segíti, és ennek során •a) a biztos feladata, hogy a gyermek alkotmányos jogait érintő - tudomására jutott - visszaéléseket kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen, •b) a biztos az a) pontban megnevezett intézkedéseiről évente beszámol az Országgyűlésnek.

7 Az ombudsman vizsgálati lehetőségei •Reaktív - hatásköri korlátok –(2010. év: kb. 8 ezer ügy, kb. 650 vizsgálat., 13% gyerekjogi vonatkozású) •Proaktív – Gyerekjogi Projekt –Jogismeret – jogtudatosság –Fórum

8 Eurobarométer adatok 2008 •235. számú vizsgálata az ENSZ Gyermek jogairól szóló Egyezményével kapcsolatos ismeretek az EU 27 tagországának 15-18 év közötti lakossága körében. •A megkérdezett fiatalok többsége, 67% tudja, hogy a 18 év alattiakat speciális jogok illetik meg •Magyarországon ez 38%, a válaszadó fiatalok 61%-a nem tudta, hogy vannak ilyen jogok •Tíz megkérdezett fiatal közül 7 (70%) véleménye szerint az Internet az az információs csatorna, amelyről a legkönnyebben lehet ismeretekhez jutni, •Magyarországon ez az arány az uniós átlag fölött áll 79%.

9 www.gyermekjogok.obh.hu •Az internet használat következményei –Tudatosság (jogok és felelősség) –Növekvő aktivitás (panaszok, kérdések) •Napi 2-3 kérdés •Szélesebb spektrum (család, iskola, kapcsolatok körén kívüli témák)

10 Emberi jogi indikátor Ombudsman mint jogvédő fórum Ombudsman mint jogvédő felület + fb

11 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "„Emberi méltóság – korlátok nélkül” „Emberi méltóság – korlátok nélkül” avagy mégis minden a gyerekjogokkal kezdődik Dr. Borza Beáta főosztályvezető Országgyűlési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések