Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi Médiakonferencia Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi Médiakonferencia Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat"— Előadás másolata:

1 Nemzetközi Médiakonferencia Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
„Emberi méltóság – korlátok nélkül” avagy mégis minden a gyerekjogokkal kezdődik Dr. Borza Beáta főosztályvezető Országgyűlési Biztos Hivatala 2011. Szeptember 28. Balatonalmádi Nemzetközi Médiakonferencia Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

2 Emberi méltóság korlátok nélkül

3 „Emberi méltósága és élete mindenkinek érinthetetlen, aki ember, függetlenül fizikai és szellemi fejlettségétől, illetve állapotától, és attól is, hogy emberi lehetőségeiből mennyit valósított meg, és miért annyit.” 64/1991. (XII.17.) AB hat. „az életek egyenlőségét a méltóság garantálja”

4 Gyerekek és az emberi méltóság
ENSZ Egyezmény a Gyermekek jogairól Bevezető … a gyermeknek teljes mértékben felkészültnek kell lennie önálló élet vitelére a társadalomban, valamint, … az Egyesült Nemzetek Alapokmányában meghirdetett eszmények, különösen a béke, az emberi méltóság, a türelmesség, a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás szellemében szükséges nevelni, 29. cikk 1. Az Egyezményben részes államok megegyeznek abban, hogy a gyermek oktatásának a következő célokra kell irányulnia: a) elő kell segíteni a gyermek személyiségének kibontakozását, valamint szellemi és fizikai tehetségének és képességeinek a lehetőségek legtágabb határáig való kifejlesztését; b) a gyermek tudatába kell vésni az emberi jogok és az alapvető szabadságok, valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányában elfogadott elvek tiszteletben tartását; t

5 Az ombudsman, mint gyerekjogi biztos
Alkotmány 67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. /Alaptörvény XVI. Cikk Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz./

6 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről…
11. § (1) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. (2) A gyermek alkotmányos jogainak védelmét az országgyűlési biztos (a továbbiakban: biztos) a maga sajátos eszközeivel segíti, és ennek során a) a biztos feladata, hogy a gyermek alkotmányos jogait érintő - tudomására jutott - visszaéléseket kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen, b) a biztos az a) pontban megnevezett intézkedéseiről évente beszámol az Országgyűlésnek.

7 Az ombudsman vizsgálati lehetőségei
Reaktív - hatásköri korlátok (2010. év: kb. 8 ezer ügy, kb. 650 vizsgálat., 13% gyerekjogi vonatkozású) Proaktív – Gyerekjogi Projekt Jogismeret – jogtudatosság Fórum

8 Eurobarométer adatok 2008 235. számú vizsgálata az ENSZ Gyermek jogairól szóló Egyezményével kapcsolatos ismeretek az EU 27 tagországának év közötti lakossága körében. A megkérdezett fiatalok többsége, 67% tudja, hogy a 18 év alattiakat speciális jogok illetik meg Magyarországon ez 38%, a válaszadó fiatalok 61%-a nem tudta, hogy vannak ilyen jogok Tíz megkérdezett fiatal közül 7 (70%) véleménye szerint az Internet az az információs csatorna, amelyről a legkönnyebben lehet ismeretekhez jutni, Magyarországon ez az arány az uniós átlag fölött áll 79%.

9 www.gyermekjogok.obh.hu Az internet használat következményei
Tudatosság (jogok és felelősség) Növekvő aktivitás (panaszok, kérdések) Napi 2-3 kérdés Szélesebb spektrum (család, iskola, kapcsolatok körén kívüli témák)

10 Emberi jogi indikátor Ombudsman mint jogvédő fórum
Ombudsman mint jogvédő felület + fb

11 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Nemzetközi Médiakonferencia Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések