Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új Országos Fogyatékosügyi Program és annak középtávú intézkedési terve dr. Juhász Péter Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs F ő osztály Szociális és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új Országos Fogyatékosügyi Program és annak középtávú intézkedési terve dr. Juhász Péter Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs F ő osztály Szociális és."— Előadás másolata:

1 Az új Országos Fogyatékosügyi Program és annak középtávú intézkedési terve dr. Juhász Péter Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs F ő osztály Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007. szeptember 20.

2 A fogyatékos emberek helyzete Magyarországon  Ez a csoport sokáig „láthatatlan” réteg volt  2001-es népszámlálás: 577 ezer fogyatékos ember él Magyarországon (alábecsült adat)  Ez a teljes lakosság csaknem 6%-a

3 A hazai szabályozás alapjai  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl ő ségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.)  Az els ő kifejezetten fogyatékosságügyi jogszabály Magyarországon.  Legfontosabb alapelvei:  a fogyatékos emberek egyenrangúsága és egyenjogúsága  megel ő zés  a fogyatékos embereket megillet ő jogok érvényesítésének állami kötelezettsége  indokolt esetekben pozitív diszkrimináció

4 Az Országos Fogyatékosügyi Program  Megalkotását a Fot. írja el ő  Az Országgy ű lés fogadja el, határozati formában  Az els ő : Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 100/1999. (XII. 10.) OGY határozat  Hatályos: Az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat

5 Az Országos Fogyatékosügyi Program  7 évre határoz meg fogyatékosságügyi prioritásokat 4 célterületen:  társadalmi szemléletformálás  a fogyatékos személyek és családjuk életmin ő ségének javítása  a társadalom életében való aktív részvétel  rehabilitáció

6 A középtávú intézkedési terv  Az OFP alapján a Kormány fogadja el, határozati formában  Az OFP által felölelt 7 évet két id ő beli egységre osztja  Részletezi és ütemezi az OFP által kijelölt prioritásokat:  Az elérend ő célokhoz konkrét feladatokat rendel  Meghatározza az egyes feladatok  államigazgatási felel ő sét (felel ő seit)  a végrehajtás határidejét  a szükséges forrásokat

7 A középtávú intézkedési terv  Hatályos: Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervér ő l szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat  az OFP négyes felosztását követi  összesen 33 intézkedést tartalmaz

8 I. Társadalmi szemléletformálás  Antidiszkriminációs m ű sorok indítása  Az Oktatás területén megvalósítandó intézkedések:  Integrált iskolák körének fejlesztése  Oktatási tananyagok fejlesztése  Fogyatékosságügyi ismeretek beépítése a tanító- és tanárképzésbe  Turisztikai szolgáltatók szemléletformálása (tourism for all )

9 II. A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítása  A lakások akadálymentesítési rendszerének átalakítása  Feln ő ttképzési programok elérhet ő vé tétele  képzés + infrastruktúra  Alternatív eszközök kölcsönz ő rendszerének kiépítése  Személyi segítés fejlesztése  FECSKE program

10 III. A társadalom életében való aktív részvétel elősegítése  Prevenciós oktatófilmek, tájékoztató kiadványok  Közszolgálati televíziós m ű sorok feliratozása, jelnyelvi fordítása  Segít ő kutya-kiképzés  Támogatott döntéshozatal modelljének kidolgozása  Fogyatékosságügyi ENSZ-Egyezmény

11 IV. Rehabilitáció  Korai intervenció szabályainak kidolgozása  Autizmussal él ő emberek komplex rehabilitációja  Szakképzési intézmények fejlesztése  A fogyatékosságügyben dolgozó szakemberek kiégésének (burning out ) megel ő zése

12 Áttekintés A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény Országos Fogyatékosügyi Program Középtávú Intézkedési Terv A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény

13 Köszönöm a figyelmüket! dr. Juhász Péter Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs F ő osztály Szociális és Munkaügyi Minisztérium juhasz.peter@szmm.gov.hu (06-1)475-5893


Letölteni ppt "Az új Országos Fogyatékosügyi Program és annak középtávú intézkedési terve dr. Juhász Péter Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs F ő osztály Szociális és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések