Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fogyatékos személyeknek nyújtott szolgáltatási rendszer átalakítása Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fogyatékos személyeknek nyújtott szolgáltatási rendszer átalakítása Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások."— Előadás másolata:

1 A fogyatékos személyeknek nyújtott szolgáltatási rendszer átalakítása Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya

2 a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 17. § Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról A Stratégia elkészítésének indokai: 50 főnél nagyobb férőhelyszámú fogyatékos személyek és pszichoszociális fogyatékossággal élők (pszichiátriai betegek) számára ápolást-gondozást nyújtó intézményeket ki kell váltani

3 A Fot. az intézményi férőhely kiváltásához szükséges forrásról is rendelkezik: • európai uniós társfinanszírozással valósul meg ↓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program – Bentlakásos intézmények kiváltása (TIOP 3.4.1. kódszámú) program A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló 1014/2011. (I.19.) Korm. határozat • a pályázat kiírásának feltétele a Stratégia elkészítése Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról

4 A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény •az ENSZ Egyezmény átfogó és koherens módon gyűjti egybe a fogyatékos embereket érintő alapvető jogokat •Magyarország a 2007. évi XCII. Törvénnyel ratifikálta •19. cikk Önálló életvitel és a közösségbe való befogadás Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról

5 b) Egyéni szükségletekre és képességekre alapozott szolgáltatás iránti igény Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról A Stratégia elkészítésének indokai:

6 Már az elmúlt 10-15 év is a normalizáció elve mentén indított el minden infrastrukturális és humán fejlesztés: • 1998-2006 lakóotthoni program • 2002 támogató szolgáltatás modellprogramja (képzéssel) • 2007 Fecske program, mint kiegészítő program • 2011. január 1-jét követően fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátása céljából új férőhelyet csak lakóotthoni formában lehet létrehozni Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról Előzmények:

7 Átfogó cél: Kijelölni a hosszú távú irányokat az intézmények és a fogyatékos személyek számára nyújtott szolgáltatási rendszer teljes átalakítására. Konkrét cél: Lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulás. Végső cél: Olyan társadalmi környezet kialakítása, amely elősegíti a fogyatékossággal élő személy egyéni szükségleteinek megfelelő komplex fejlődését. Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról Mi a Stratégia célja?

8 Közvetlen célcsoport Ellátotti oldal: azon fogyatékos személyek, akik jelenleg bentlakásos intézményi ellátásban részesülnek. A célcsoport alanyai azon fogyatékos személyek is, akik szenvedélybetegséggel, pszichiátriai zavarral küzdenek. Intézményi oldal: azon intézmények, akik működési engedélye/szociális szolgáltatási tevékenysége a fogyatékossággal élő emberek ellátására szól, és egyaránt vonatkozik a tartós bentlakást nyújtó nagy létszámú ápoló-gondozó intézményekre és a nem fogyatékos embereket ellátó, vagy vegyes profilú intézmények esetében a fogyatékos embereket ellátó részlegre Közvetett célcsoport • otthonukban, saját lakásukban élő fogyatékos személyek • fogyatékos személy hozzátartozója • az egész társadalom Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról A Stratégia célcsoportja

9 Tervezett időtartam: 2011-2041 • első három év feladatait a fogyatékos személyek számára ápolást gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII.21.) Korm. hat. tartalmazza • 2014 első félév – Három Éves Cselekvési Terv Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról A Stratégia időtávja

10 A bentlakásos intézmény által nyújtott komplex szolgáltatás Önálló életvitelt segítő szolgáltatás Lakhatási szolgáltatás •Személyre szabott, az egyén szükségleteire, képességeire épül •Érintettek bevonása – igényeik, vágyaik megismerése •Önálló életvitel támogatása – csak annyi támogatást adni, amennyire az egyénnek szüksége van •Integráció – társadalmi és infrastrukturális Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról Stratégia alapelve

11 •7 Mrd keretösszeg •6 nyertes pályázó •Célcsoport: fogyatékos személy, pszichiátriai beteg, szenvedélybetegek •Támogatás: mentorhálózat, Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (www.szocialisportal.hu/web/szocialis-agazati- portal/kivaltast-koordinalo-testulet)www.szocialisportal.hu/web/szocialis-agazati- portal/kivaltast-koordinalo-testulet A Stratégia első három évének megvalósítása – TIOP 3.4.1. A

12 2013. január 1. – Szociális törvény •Stratégia alapelvei jelennek meg •Célcsoport: a fogyatékos személyek, pszichiátriai- és szenvedélybeteg, valamint hajléktalan emberek Támogatott lakhatás

13 •Komplex szükségletfelmérésen alapul Biztosítja: •Lakhatási szolgáltatást •Esetvitelt •Kísérő támogatást •Szükségletfelmérés alapján, igény esetén: •étkezést, •az ápolás-gondozást, •a fejlesztést, •a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat. Támogatott lakhatás

14 Lakhatási szolgáltatás: •legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy •hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy •legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében TELEPÜLÉSBE INTEGRÁLTAN KELL BIZTOSÍTANI Támogatott lakhatás

15 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet •Normalizáció elve •Cél: önálló életvitel fenntartása és segítése •Komplex szükségletfelmérés •Egyéni szolgáltatási terv -szolgáltatások formái – felelősei -elérendő rövid- és hosszú távú célokat – eszközök, ütemezés -kockázati tényezők – elhárításuk eszközei és módja -integráció eszközei -kapcsolatok, támogatói háló -szolgáltatásnyújtás kezdő időpontjától számított 3 hónap elteltével felül kell vizsgálni – ezt követően félévente értékelés Támogatott lakhatás

16 1.A lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása, a lakhatás és a segítői szolgáltatás különböző formáinak rugalmas kombinációja. 2.Személyközpontú. Cél, hogy az egyén olyan támogatást kapjon, ami teljes egészében a szükségleteihez és elvárásaihoz illeszkedik. 3.Mindenki számára elérhető. Nem lehet kizárni senkit a támogatott életvitelből azért, mert pl. súlyosan fogyatékos. 4.Az érintettek a saját életük irányítóivá válhatnak a passzív és sok esetben kiszolgáltatott ellátotti státusz helyett. 5.Az érintettek személyes kapcsolatainak a támogatása és erősítése. Támogatott lakhatás

17 •TIOP 3.4.1. A pályázat nyertesei •2013. január elsejétől új férőhelyet csak támogatott lakhatás szerinti lakásban vagy házban lehet létrehozni •50 fő feletti intézmények csak támogatott lakhatási formába alakulhatnak át •Lakóotthonok átalakítási kötelezettsége Támogatott lakhatás

18 Jövőbeli célok •Első Hároméves Cselekvési Terv – tapasztalatok becsatornázása •Kiváltás folytatása Támogatott lakhatás SzolgáltatásTelephelyek száma Engedélyezett férőhelyek száma Igénybevevők száma Fogyatékos személyek ápoló- gondozó otthona 17113 90113 327 Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona 7884808117 Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona 2513981377

19 Jövőbeli célok •Jogszabályok felülvizsgálata •Szükséglet alapú támogatáshoz illeszkedő finanszírozás •Folyamatos kommunikáció – társadalom érzékenyítése Támogatott lakhatás

20 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! agnes.csicsely@emmi.gov.hu


Letölteni ppt "A fogyatékos személyeknek nyújtott szolgáltatási rendszer átalakítása Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések