Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fogyatékos személyeknek nyújtott szolgáltatási rendszer átalakítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fogyatékos személyeknek nyújtott szolgáltatási rendszer átalakítása"— Előadás másolata:

1 A fogyatékos személyeknek nyújtott szolgáltatási rendszer átalakítása
Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya

2 a) Jogszabályi kötelezettség
Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról A Stratégia elkészítésének indokai: a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény (Fot.) 17. § 50 főnél nagyobb férőhelyszámú fogyatékos személyek és pszichoszociális fogyatékossággal élők (pszichiátriai betegek) számára ápolást-gondozást nyújtó intézményeket ki kell váltani

3 Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó
szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról A Fot. az intézményi férőhely kiváltásához szükséges forrásról is rendelkezik: európai uniós társfinanszírozással valósul meg a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program – Bentlakásos intézmények kiváltása (TIOP kódszámú) program A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló 1014/2011. (I.19.) Korm. határozat a pályázat kiírásának feltétele a Stratégia elkészítése

4 Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó
szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény az ENSZ Egyezmény átfogó és koherens módon gyűjti egybe a fogyatékos embereket érintő alapvető jogokat Magyarország a évi XCII. Törvénnyel ratifikálta 19. cikk Önálló életvitel és a közösségbe való befogadás

5 Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó
szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról A Stratégia elkészítésének indokai: b) Egyéni szükségletekre és képességekre alapozott szolgáltatás iránti igény

6 Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó
szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról Előzmények: Már az elmúlt év is a normalizáció elve mentén indított el minden infrastrukturális és humán fejlesztés: lakóotthoni program 2002 támogató szolgáltatás modellprogramja (képzéssel) 2007 Fecske program, mint kiegészítő program 2011. január 1-jét követően fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátása céljából új férőhelyet csak lakóotthoni formában lehet létrehozni

7 Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó
szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról Mi a Stratégia célja? Átfogó cél: Kijelölni a hosszú távú irányokat az intézmények és a fogyatékos személyek számára nyújtott szolgáltatási rendszer teljes átalakítására. Konkrét cél: Lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulás. Végső cél: Olyan társadalmi környezet kialakítása, amely elősegíti a fogyatékossággal élő személy egyéni szükségleteinek megfelelő komplex fejlődését.

8 Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó
szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról A Stratégia célcsoportja Közvetlen célcsoport Ellátotti oldal: azon fogyatékos személyek, akik jelenleg bentlakásos intézményi ellátásban részesülnek. A célcsoport alanyai azon fogyatékos személyek is, akik szenvedélybetegséggel, pszichiátriai zavarral küzdenek. Intézményi oldal: azon intézmények, akik működési engedélye/szociális szolgáltatási tevékenysége a fogyatékossággal élő emberek ellátására szól, és egyaránt vonatkozik a tartós bentlakást nyújtó nagy létszámú ápoló-gondozó intézményekre és a nem fogyatékos embereket ellátó, vagy vegyes profilú intézmények esetében a fogyatékos embereket ellátó részlegre Közvetett célcsoport otthonukban, saját lakásukban élő fogyatékos személyek fogyatékos személy hozzátartozója az egész társadalom

9 Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó
szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról A Stratégia időtávja Tervezett időtartam: első három év feladatait a fogyatékos személyek számára ápolást gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII.21.) Korm. hat. tartalmazza 2014 első félév – Három Éves Cselekvési Terv

10 A bentlakásos intézmény által nyújtott komplex szolgáltatás
Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról Stratégia alapelve A bentlakásos intézmény által nyújtott komplex szolgáltatás Önálló életvitelt segítő szolgáltatás Lakhatási szolgáltatás Személyre szabott, az egyén szükségleteire, képességeire épül Érintettek bevonása – igényeik, vágyaik megismerése Önálló életvitel támogatása – csak annyi támogatást adni, amennyire az egyénnek szüksége van Integráció – társadalmi és infrastrukturális

11 Célcsoport: fogyatékos személy, pszichiátriai beteg, szenvedélybetegek
A Stratégia első három évének megvalósítása – TIOP A 7 Mrd keretösszeg 6 nyertes pályázó Célcsoport: fogyatékos személy, pszichiátriai beteg, szenvedélybetegek Támogatás: mentorhálózat, Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (

12 Támogatott lakhatás 2013. január 1. – Szociális törvény Stratégia alapelvei jelennek meg Célcsoport: a fogyatékos személyek, pszichiátriai- és szenvedélybeteg, valamint hajléktalan emberek

13 Támogatott lakhatás Komplex szükségletfelmérésen alapul Biztosítja: Lakhatási szolgáltatást Esetvitelt Kísérő támogatást Szükségletfelmérés alapján, igény esetén: étkezést, az ápolás-gondozást, a fejlesztést, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat.

14 TELEPÜLÉSBE INTEGRÁLTAN KELL BIZTOSÍTANI
Támogatott lakhatás Lakhatási szolgáltatás: legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében TELEPÜLÉSBE INTEGRÁLTAN KELL BIZTOSÍTANI

15 Támogatott lakhatás 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet Normalizáció elve Cél: önálló életvitel fenntartása és segítése Komplex szükségletfelmérés Egyéni szolgáltatási terv szolgáltatások formái – felelősei elérendő rövid- és hosszú távú célokat – eszközök, ütemezés kockázati tényezők – elhárításuk eszközei és módja integráció eszközei kapcsolatok, támogatói háló szolgáltatásnyújtás kezdő időpontjától számított 3 hónap elteltével felül kell vizsgálni – ezt követően félévente értékelés

16 Támogatott lakhatás A lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása, a lakhatás és a segítői szolgáltatás különböző formáinak rugalmas kombinációja. Személyközpontú. Cél, hogy az egyén olyan támogatást kapjon, ami teljes egészében a szükségleteihez és elvárásaihoz illeszkedik. Mindenki számára elérhető. Nem lehet kizárni senkit a támogatott életvitelből azért, mert pl. súlyosan fogyatékos. Az érintettek a saját életük irányítóivá válhatnak a passzív és sok esetben kiszolgáltatott ellátotti státusz helyett. Az érintettek személyes kapcsolatainak a támogatása és erősítése.

17 TIOP 3.4.1. A pályázat nyertesei
Támogatott lakhatás TIOP A pályázat nyertesei 2013. január elsejétől új férőhelyet csak támogatott lakhatás szerinti lakásban vagy házban lehet létrehozni 50 fő feletti intézmények csak támogatott lakhatási formába alakulhatnak át Lakóotthonok átalakítási kötelezettsége

18 Első Hároméves Cselekvési Terv – tapasztalatok becsatornázása
Támogatott lakhatás Jövőbeli célok Első Hároméves Cselekvési Terv – tapasztalatok becsatornázása Kiváltás folytatása Szolgáltatás Telephelyek száma Engedélyezett férőhelyek száma Igénybevevők száma Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona 171 13 901 13 327 Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona 78 8480 8117 Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona 25 1398 1377

19 Jogszabályok felülvizsgálata
Támogatott lakhatás Jövőbeli célok Jogszabályok felülvizsgálata Szükséglet alapú támogatáshoz illeszkedő finanszírozás Folyamatos kommunikáció – társadalom érzékenyítése

20 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A fogyatékos személyeknek nyújtott szolgáltatási rendszer átalakítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések