Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Állampolgársága végképp eltörölve

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Állampolgársága végképp eltörölve"— Előadás másolata:

1 Állampolgársága végképp eltörölve
Állampolgársága végképp eltörölve? Hontalanok Szlovéniában a Kuric és társai kontra Szlovénia ügy apropóján Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fóruma dr. Lőrincz Aranka tanársegéd NKE RTK Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék

2 Végképp eltörölve? 1991. június 25: Szlovénia függetlensége (a szlovén népesség 10 %-a más jugoszláv tagállam állampolgára) Demokratikusan? Emberi jogok tiszteletben tartásával? 1992. február 26: fő „eltörölve” 2012. június 26. : EJEB döntés a Kuric és tsai kontra Szlovénia ügyben

3 Jogi helyzet 1991. június 25 előtt kétszintű állampolgárság: jugoszláv és tagállami Szlovén állampolgárság kérelmezésére határidő december 25-ig – az 1991.évi szlovén állampolgársági törvény 39. és 40. cikke (6 hónap) 1992. február 26: törlés a népességnyilvántartásból Szlovénia területén illegálisan tartózkodó hontalan/külföldi/jogilag nem létező személyek

4 Következmény Alapvető jogoktól való megfosztás
Személyes dokumentumok hiánya Munkához való jog korlátozása Utazás korlátozása Életkörülmények (lakhatás, egészségügyi, nyugdíjellátás) megváltozása Kitoloncolás

5 Szlovén Alkotmánybíróság döntése (1999)
Az június 25-én elfogadott idegenrendészeti törvény alkotmányellenes: A „sima” külföldiek kedvezőbb elbánásban részesülnek, mint a volt jugoszláv állampolgárok. Nem szabályozza az „eltöröltek” jogi státuszát. Új törvény elfogadása július 8-án

6 Szlovén Alkotmánybíróság döntése (2003)
Jogi Státuszról szóló 1999-es törvény alkotmányellenes visszamenőleg nem biztosított jogi státuszt a törölt személyeknek; nem határozta meg a „jelenleg Szlovénia területén tartózkodó személyek” fogalmát; a kitoloncoltak helyzetéről nem szólt törvény módosítása (hatályba lépés: július 24.)

7 EJEB döntés: a Kuric és tsai kontra Szlovénia (2012. június 26.)
Emberi jogok Európai Egyezménye Panaszosok: Állandó lakosként a jogi státuszuktól való önkényes megfosztás: EJEE 8., 13, és 14. Cikk megsértése Szlovén állam: Állampolgársághoz való jog, tartózkodáshoz való jog nem szerepel az EJEE-ben

8 Magán – és családi élet tiszteletben tartásához való jog EJEE 8. cikk
1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. 2. E jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat be, amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges. A panaszosok társadalmi, kulturális, gazdasági kapcsolatai megalapozzák a 8. cikk vizsgálatát A beavatkozás: 1. a törvénnyel összhangban?– NEM: a következmények nem voltak előreláthatóak, nem volt hivatalos értesítés a „törlésről”! 2. legitim célt szolgál? - IGEN: a szlovén állampolgárság kérelmezésére nyitva álló rövid határidő nemzetbiztonsági célt szolgált 3. szükséges egy demokratikus társadalomban (arányosság)? – NEM: a törlés következtében illegális tartózkodók/ hontalanok; állampolgárság nélkül, külföldiként is jogszerű tartózkodás lehetőségét kellett volna biztosítani

9 Hatékony jogorvoslathoz való jog EJEE 13. cikk
Bárkinek, akinek a jelen Egyezményben meghatározott jogait és szabadságait megsértették, joga van ahhoz, hogy a hazai hatóság előtt a jogsérelem hatékony orvoslását kérje az esetben is, ha e jogokat hivatalos minőségben eljáró személyek sértették meg. EJEB döntés: nem biztosított a megfelelő és hatékony jogorvoslathoz való jog!

10 A megkülönböztetés általános tilalma EJEE 14. cikk
A jelen Egyezményben meghatározott jogok és szabadságok élvezetét minden megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani. EJEB: Szlovénia függetlenségét követően eltérő bánásmód a volt jugoszláv állampolgárok és a „sima” külföldiek között: az idegenrendészeti törvény alapján a jugoszláv állampolgárok „jogi vákuumba” kerültek, míg a „sima” külföldiek továbbra is legális jogcímen tartózkodhattak – nemzeti vagy társadalmi származás alapján történő megkülönböztetés!

11 Konklúziók Státuszrendezés ? Állami kötelezettség
Kártérítés fizetése ( EUR/fő) 1 éven belül kompenzációs rendszer kidolgozása valamennyi „eltöröltnek”

12 Szlovénia 2013. június 26-ig (határidő lejárta): a Népességnyilvántartásból Törölt Személyek kártérítéséről szóló jogszabály tervezetének elfogadása minden „eltörölt” hónapért 40 EUR átalánydíj csak annak, aki már legalizálta a státuszát (állampolgár vagy letelepedési engedéllyel rendelkező) további kártérítésért polgári bírósághoz 2013. július 25.:Kormány 2013. szeptember: Parlament A Törvény elfogadása végéig Az EJEB-döntés végrehajtásának felügyelete : Európa Tanács Miniszteri Bizottsága – 3 x vizsgálat; legközelebb december

13 Államutódlás és állampolgársághoz való jog
Európai Állampolgársági Egyezmény (1997) Az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezmény (2006) Szlovénia nem részese!

14 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Állampolgársága végképp eltörölve"

Hasonló előadás


Google Hirdetések