Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az emberi jogok európai védelme 1. Az Európa Tanács és az Emberi Jogok Európai Egyezménye 2. Az Európai Unió és az Alapjogi Karta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az emberi jogok európai védelme 1. Az Európa Tanács és az Emberi Jogok Európai Egyezménye 2. Az Európai Unió és az Alapjogi Karta."— Előadás másolata:

1 Az emberi jogok európai védelme 1. Az Európa Tanács és az Emberi Jogok Európai Egyezménye 2. Az Európai Unió és az Alapjogi Karta

2 1. Az Európa Tanács (ET) és az Emberi Jogok Európai Egyezménye (ECHR, EJEE) 1.1. A védett jogok köre élethez való jog (2. cikk) élethez való jog (2. cikk) kínzás, embertelen, megalázó bánásmód és büntetés tilalma (3. cikk) kínzás, embertelen, megalázó bánásmód és büntetés tilalma (3. cikk) rabszolgaság, kényszer- vagy kötelező munka tilalma (4. cikk) rabszolgaság, kényszer- vagy kötelező munka tilalma (4. cikk) szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jog (5. cikk) szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jog (5. cikk) tisztességes eljáráshoz való jog (6. cikk) tisztességes eljáráshoz való jog (6. cikk) nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege elve (7. cikk) nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege elve (7. cikk) a magán- és családi élet, a lakás, a levelezés sérthetetlensége (8. cikk) a magán- és családi élet, a lakás, a levelezés sérthetetlensége (8. cikk) gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadság (9. cikk) gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadság (9. cikk) véleménynyilvánítás szabadsága (10. cikk) véleménynyilvánítás szabadsága (10. cikk)

3 gyülekezés és egyesülés szabadsága (11. cikk) gyülekezés és egyesülés szabadsága (11. cikk) házasságkötés és családalapítás joga (12. cikk) házasságkötés és családalapítás joga (12. cikk) jogorvoslathoz való jog (13. cikk) jogorvoslathoz való jog (13. cikk) az egyezményben foglalt jogok diszkrimináció-mentes biztosítása (14. cikk) az egyezményben foglalt jogok diszkrimináció-mentes biztosítása (14. cikk) tulajdonhoz, oktatáshoz való jog, választójog (1. kiegészítő jegyzőkönyv) tulajdonhoz, oktatáshoz való jog, választójog (1. kiegészítő jegyzőkönyv) mozgásszabadság, állampolgárok kiutasításának tilalma (4. kieg. jkv.) mozgásszabadság, állampolgárok kiutasításának tilalma (4. kieg. jkv.) halálbüntetés tilalma békében (6. kieg. jkv.) halálbüntetés tilalma békében (6. kieg. jkv.) külföldiek kiutasításának eljárási garanciái, elítéltek fellebbezési, kártalanítási joga, házastársak jogegyenlősége (7. kieg. jkv.) külföldiek kiutasításának eljárási garanciái, elítéltek fellebbezési, kártalanítási joga, házastársak jogegyenlősége (7. kieg. jkv.) diszkrimináció-tilalom (12. kieg. jkv.) diszkrimináció-tilalom (12. kieg. jkv.) halálbüntetés teljes tilalma (13. kieg. jkv.) halálbüntetés teljes tilalma (13. kieg. jkv.)

4 1.2. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (E.Ct.H.R., EJEB) 1998-ig (11. kieg. jkv.-ig) kétszintű eljárás: Bizottság, Bíróság (panaszos csak a Biz.-hoz fordulhat → alanyi jogon való fellebbezés hiánya) 1998-ig (11. kieg. jkv.-ig) kétszintű eljárás: Bizottság, Bíróság (panaszos csak a Biz.-hoz fordulhat → alanyi jogon való fellebbezés hiánya) 1999. november 1-től csak Bíróság → hatékony jogvédelem, DE NEM nemzetközi fellebbezés → nemzeti bírósági döntés megsemmisítése NEM! 1999. november 1-től csak Bíróság → hatékony jogvédelem, DE NEM nemzetközi fellebbezés → nemzeti bírósági döntés megsemmisítése NEM! deklaratív jellegű döntések, DE Mo.-on perújítási ok! európai minimumkövetelmények → államok „értékelési zónája” (margin of appreciation): ECOSOC szélesebb, polgári-politikai szűkebb államok közötti jogviták is: Au. vs. Italy; Ireland vs. UK

5 1.3. Az egyéni panasz feltételei EJEE-ben foglalt jog sérelme EJEE-ben foglalt jog sérelme jogsérelmet szenvedett panasza jogsérelmet szenvedett panasza EJEE-ben részes állam közhatalmi szerveivel szemben EJEE-ben részes állam közhatalmi szerveivel szemben rendes jogorvoslatok kimerítése (hatékony, effective remedy) → Mo.: felülvizsgálati kérelem igen, AB nem rendes jogorvoslatok kimerítése (hatékony, effective remedy) → Mo.: felülvizsgálati kérelem igen, AB nem jogerős határozat kézhezvételétől 6 hónapon belül jogerős határozat kézhezvételétől 6 hónapon belül EJEE hatálybalépése után befejeződött v. folyamatban lévő ügyek EJEE hatálybalépése után befejeződött v. folyamatban lévő ügyek

6 1.4. Az eljárás szakaszai elfogadhatósági szakasz elfogadhatósági szakasz 3 tagú bírói tanácsok → elutasítás (egyhangúság) v. elfogadhatóság 3 tagú bírói tanácsok → elutasítás (egyhangúság) v. elfogadhatóság érdemi szakasz érdemi szakasz a) 7 tagú eljáró kamara (tagállami bíró részvételével) érdemi döntése: elutasítás v. EJEE-sérelem → felek fellebbezése (3 hónap) v. kamara döntése → b) 17 tagú nagykamara 5 tagú tanácsának döntése az elfogadhatóságról c) nagykamara érdemi döntése EJEE megsértésének megállapítása, megtérítendő kár + költségek EJEE megsértésének megállapítása, megtérítendő kár + költségek 40.000 panasz/év → 14. kieg. jkv.: elutasítás jelentős sérelem hiányában 40.000 panasz/év → 14. kieg. jkv.: elutasítás jelentős sérelem hiányában

7 1.5. Magyarország csatlakozása az EJEE-hez 1993: XXXI. tv. EJEE kihirdetése (kárpótlások NEM, szabálysértési elj. bírói út 2000-ig NEM) 1993: XXXI. tv. EJEE kihirdetése (kárpótlások NEM, szabálysértési elj. bírói út 2000-ig NEM) 1998: XLII. tv. a 11. kieg. jkv. kihirdetése 1998: XLII. tv. a 11. kieg. jkv. kihirdetése 1.6. Fontosabb magyar ügyek Strasbourgban Adelmanné-ügy (1998): 6. cikk, eljárás elhúzódása (13, 5 év) Adelmanné-ügy (1998): 6. cikk, eljárás elhúzódása (13, 5 év) Magyar-ügy (2001): 6. cikk, eljárás elhúzódása (adminisztratív hanyagság) Magyar-ügy (2001): 6. cikk, eljárás elhúzódása (adminisztratív hanyagság) APÜSZ-ügy (2000): 6. cikk, tisztességes eljárás, „fegyveregyenlőség” APÜSZ-ügy (2000): 6. cikk, tisztességes eljárás, „fegyveregyenlőség” Dallos-ügy (2001): 6. cikk, büntetőjogi minősítés megváltoztatása → elutasítás Dallos-ügy (2001): 6. cikk, büntetőjogi minősítés megváltoztatása → elutasítás Sárközy-ügy (1997): 8. cikk, börtönlevelezés felbontása Sárközy-ügy (1997): 8. cikk, börtönlevelezés felbontása Farkas-ügy (2000): 3. cikk, rendőri bántalmazás → elutasítás Farkas-ügy (2000): 3. cikk, rendőri bántalmazás → elutasítás

8 Kmetty-ügy (2003): 3. cikk, rendőri bántalmazás (kivizsgálás hiánya) Kmetty-ügy (2003): 3. cikk, rendőri bántalmazás (kivizsgálás hiánya) Balogh-ügy (2004): 3. cikk, rendőri bántalmazás (hatósági bizonyítás hiánya) Balogh-ügy (2004): 3. cikk, rendőri bántalmazás (hatósági bizonyítás hiánya) Maglódi-ügy (2004): 5. cikk, 4 év 5 hónapos előzetes letartóztatás Maglódi-ügy (2004): 5. cikk, 4 év 5 hónapos előzetes letartóztatás Rekvényi-ügy (1999): 10., 11. cikk, véleményszabadság, egyesülési jog → elutasítás Rekvényi-ügy (1999): 10., 11. cikk, véleményszabadság, egyesülési jog → elutasítás

9 2.1. Az Európai Unió Bírósága (ECJ, EB) 1957. Római szerződés: 4 alapszabadság → áruk, szolgáltatások, tőke, munkaerő szabad áramlása 1957. Római szerződés: 4 alapszabadság → áruk, szolgáltatások, tőke, munkaerő szabad áramlása Maastrichti szerződésig (1992) EK alapító szerződéseiben emberi jogok védelme hiányzik Maastrichti szerződésig (1992) EK alapító szerződéseiben emberi jogok védelme hiányzik A közösségi szintű jogvédelem kialakítása az EB által : A közösségi szintű jogvédelem kialakítása az EB által : a)A közösségi jog aktusaival szemben - Stauder-ügy (1969): általános elv - Stauder-ügy (1969): általános elv - Internationale Handelsgesellschaft-ügy (1970): tagállamok közös alkotmányos hagyományai - Nold-ügy (1974): emberi jogi egyezmények 2. Az Európai Unió és az Alapjogi Karta

10 b)A tagállamok aktusaival szemben - Wachauf-ügy (1989): közösségi jog végrehajtása során - Rutili-ügy (1975): mérlegelési jog csak indokolt esetben - Rutili-ügy (1975): mérlegelési jog csak indokolt esetben - Demirel-ügy (1987): EJEE-nek való megfelelés vizsgálata nem hatáskör - Demirel-ügy (1987): EJEE-nek való megfelelés vizsgálata nem hatáskör - ERT-ügy (1991): emberi jogok tiszteletben tartása a tagállamok által a Római szerződéstől való eltérés esetén - ERT-ügy (1991): emberi jogok tiszteletben tartása a tagállamok által a Római szerződéstől való eltérés esetén EJEB joghatósága: ha az EJEE-ben részes állam közösségi jogi rendeletek végrehajtása során korlátozza az EJEE-ben foglalt jogot EJEB joghatósága: ha az EJEE-ben részes állam közösségi jogi rendeletek végrehajtása során korlátozza az EJEE-ben foglalt jogot Matthews-ügy (1999): gibraltári lakosok választójogának hiánya Matthews-ügy (1999): gibraltári lakosok választójogának hiánya

11 2.2. Jogvédelem jogalkotási úton Maastrichti szerződés (1992): EJEE-hez csatlakozás csak az alapító szerződés módosításával, a tagállamok egybehangzó akaratával (EB, 1996) Maastrichti szerződés (1992): EJEE-hez csatlakozás csak az alapító szerződés módosításával, a tagállamok egybehangzó akaratával (EB, 1996) Amszterdami szerződés (1997): 6. cikk → emberi jogok tiszteletben tartása Amszterdami szerződés (1997): 6. cikk → emberi jogok tiszteletben tartása 7. cikk: tagsági jog felfüggeszthetősége (2000. január-augusztus: Au.) Nizzai szerződés (2000): Alapjogi Karta: méltóság, szabadság, egyenlőség, szolidaritás, állampolgári jogok Nizzai szerződés (2000): Alapjogi Karta: méltóság, szabadság, egyenlőség, szolidaritás, állampolgári jogok Római alkotmányos szerződés (2004): a Karta kötelező jellege Római alkotmányos szerződés (2004): a Karta kötelező jellege


Letölteni ppt "Az emberi jogok európai védelme 1. Az Európa Tanács és az Emberi Jogok Európai Egyezménye 2. Az Európai Unió és az Alapjogi Karta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések