Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mindennapos testnevelés a köznevelési törvény tükrében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mindennapos testnevelés a köznevelési törvény tükrében"— Előadás másolata:

1 Mindennapos testnevelés a köznevelési törvény tükrében
Szakál Ferenc Pál főosztályvezető Közoktatás Fejlesztési Főosztály

2 Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény (Nkt.) 27.§ (11); 97.§ (6) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (EMMI rendelet) 141.§ (1)-(2) 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (Nat.) I.2.1.

3 Hatályba lépés, bevezetés
Nkt. 97.§ (6): „A 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. Ezeken az évfolyamokon alkalmazott helyi tantervbe legalább heti öt testnevelés órát kell beépíteni. A többlet testnevelési órákkal a Kt. 52. § (3) bekezdésében meghatározott tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető. A többi évfolyamon a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos testmozgást kell kifutó rendszerben megszervezni.”

4 Hatályba lépés, bevezetés
Iskolai évfolyamok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1. 5 tanóra 2. mindennapos testmozgás 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

5 Hatályba lépés, bevezetés
A mindennapos testnevelés órakeretét az Nkt. 6. melléklete biztosítja. Mivel a mindennapos testnevelésre vonatkozó rész egy évvel előbb lépett hatályba, mint az új órakeret, átmeneti szabályokra volt szükség: Az iskolák erre vonatkozóan fenntartói jóváhagyás és szakértői vélemény nélkül módosíthatták a pedagógiai programot. A Kt. szerinti órakeretet a szükséges többlet testnevelés órákkal megemelhették. [Nkt. 97.§ (6)]

6 Megszervezése Nkt. 27.§ (11):
„Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, (…)” EMMI rendelet 141.§ (1): „A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel testnevelésóra megtartásával kell biztosítani.”

7 Megszervezése Nappali rendszerű oktatásban, azon osztályokban, ahol közismereti oktatás folyik. Azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik. Felnőttoktatásban nem kötelező [Nkt.60.§ (9) c)] Ennek a szakképzés szempontjából lehet jelentősége, egy átlagos általános- vagy középiskola esetében ez gyakorlatban annyit jelent, hogy minden nap.

8 Lehetőségek heti két óra kiváltására
Nkt. 27.§ (11): „(…) amelyből legfeljebb heti két óra a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, b) iskolai sportkörben való sportolással, c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.” EMMI rendelet 141.§ (2): „Amennyiben heti legfeljebb két testnevelésórát az iskolai sportkörben vagy az iskolában működő diáksport-egyesületben történő sportolással biztosít az iskola, akkor az iskolai sportkör és az iskolában működő diáksport-egyesület e feladatának ellátása kapcsán tagdíjat, egyesületi tagdíjat nem szedhet.”

9 Lehetőségek a kiváltásra
Az iskola nem a testnevelés tantárgyra a kerettantervben előírt tananyagot tanítja, hanem más műveltségterületi oktatást folytat. Ez a lehetőség az iskola számára jelent lehetőséget. A Nat. I.2.1 pontja részletezi: „A heti öt órából legfeljebb heti két óra a Nat. Testnevelés és sport műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás), vagy az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően különféle más sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok).”

10 Lehetőségek a kiváltásra
b) Iskolai sportkörben végzett tevékenység A sportkör szervezését a augusztus 31-ig a Kt. 52.§ (9), utána az Nkt. 27.§ (13) írja elő. Ez a tanuló számára jelent lehetőséget, tehát nem az iskola, a tanuló válthatja ki ezzel az órát. A sportkör nem tehető kötelezővé. Ugyanakkor elvileg elképzelhető, hogy egy népszerű sportkör óraösszevonást tegyen lehetővé. Ingyenesség!

11 Lehetőségek a kiváltásra
c) Versenysportot folytató tanuló igazolt egyesületi tagsággal - Szintén a tanuló számára ad lehetőséget.

12 Gyógytestnevelés Az EMMI rendelet 142.§ (3) bekezdése szerint: „Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára a szakorvos tesz javaslatot.” - Tehát a mindennapos testnevelés részben vagy akár teljes egészében gyógytestneveléssel is teljesíthető.

13 Szükséges szakképzettség
A pedagógus munkakörökhöz szükséges szakképzettségeket az Nkt. 3. melléklete tartalmazza. Ez alapján a lehetőségek: Szakképzettség Évfolyam tanító 1-4. tanító testnevelés szakkollégiummal 1-5. tanító testnevelés műveltségterülettel 1-6. testnevelő tanár 1-12. edző 120 órás pedagógiai továbbképzéssel sportkör

14 Továbbképzés Nkt. 78.§ (4): „Az oktatásért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter programok kiadásával, pályázatok kiírásával, pedagógus-továbbképzés biztosításával segítheti a mindennapos testnevelés feladatainak végrehajtását, a sportiskolák megalakulását és működését.”  Az EMMI és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara szerződést kötött, melynek keretében 1000 pedagógus továbbképzésére került sor a Kölyökatlétikai Programról.  TÁMOP keretében lehetett pályázni mindennapos testneveléssel kapcsolatos módszertani fejlesztésre és továbbképzésre is. Eredmény február-márciusra várható.

15 Tornatermek A legégetőbb probléma.
Ennek megoldását szolgálják a kiváltási lehetőségek is, de ezek legfeljebb enyhíthetik. Pályázat: A évi Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül a ROP támogatásával van lehetőség tornaterem építésére, felújítására egyelőre a két leginkább hátrányos helyzetű régióban: Észak-Magyarország: 7 Mrd Ft Észak-Alföld: 4,11 Mrd Ft A beadási határidő november 15-e volt, eredmény januárban várható.

16 Hasznos címek

17 Közoktatás Fejlesztési Főosztály
Köszönöm a figyelmet! Szakál Ferenc Pál főosztályvezető Közoktatás Fejlesztési Főosztály


Letölteni ppt "Mindennapos testnevelés a köznevelési törvény tükrében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések