Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság"— Előadás másolata:

1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására)

2 Alapvetés Kerettörvény jelleg
Fokozatos hatálybalépés, kellő felkészülési idő A végrehajtási rendeletek Összefüggés a közigazgatási reformokkal: megyei kormányhivatal, MIK, járási szint megjelenése Összefüggés más törvényekkel: Magyarország Alaptörvénye, Ötv., nemzetiségi tv., szakképzési tv., Áht Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2 2

3 A törvény felépítése és címrendje
Alapvető rendelkezések Az intézményrendszer Az intézményrendszer működésére vonatkozó általános rendelkezések A köznevelési rendszer résztvevői IV/I. A gyermekek, a tanulók IV/II. A pedagógusok IV/III. A szülők A köznevelés közfeladatai, az ágazati irányítás A fenntartó kötelezettségei és jogai, ellenőrzés, finanszírozás, nemzetközi rendelkezések Felhatalmazó rendelkezések, hatálybalépés, átmeneti és vegyes rendelkezések Nemzeti Erőforrás Minisztérium 3 3

4 A törvényben foglalt új rendelkezések és jogintézmények bevezetése
Fokozatos, és biztosított a kellő felkészülési idő Átmeneti rendelkezések jelentősége A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény egyes rendelkezései még alkalmazandók addig míg a nemzeti köznevelésről szóló törvény minden rendelkezése életbe nem lép Tehát egy ideig még a régi és az új törvény együtt alkalmazandó Nemzeti Erőforrás Minisztérium 4 4

5 A hatálybalépés időpontjai
2012. szeptember 1. 2013. január 1. 2013. szeptember 1. 2014. szeptember 1. 2016. január 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium 5 5 5

6 2012. szeptember 1-jén hatályba lép
1. A törvény célja és alapelvei 2. Értelmező rendelkezések Kivéve: halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló új fogalma: szeptember 1. 3. A pedagógiai munka szakaszai 4. Az állami vizsgák rendszere Kivéve: szakközépiskolában a szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy: január 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium 6 6 6

7 2012. szeptember 1-jén hatályba lép
Az intézményrendszerre vonatkozó rendelkezések Kivéve: az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség 3 éves kortól: szeptember 1. Kivéve: Köznevelési Hídprogram: szeptember 1. Kivéve: Pedagógiai szakszolgálatok: január 1. Az intézményrendszer működésére vonatkozó általános rendelkezések Kivéve: az óvodai csoportok, iskolai osztályok létszámára, a maximális létszámtól való eltérésre vonatkozó új szabályok: szeptember 1. Kivéve: tanítási, képzési időre vonatkozó szabályok közül: a foglalkozások 16 óráig történő kötelező megszervezésével kapcsolatos szabályok, az új időkeretek: szeptember 1. Kivéve: általános iskolában felmenő rendszerben az erkölcstan és a helyette választható hittan: szeptember 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium 7 7 7

8 2012. szeptember 1-jén hatályba lép
A köznevelési rendszer résztvevői - A gyermekek, a tanulók Kivéve: a tankötelezettség kezdetére vonatkozó rendelkezések: január 1. Kivéve: ingyenes tartós tankönyvre való jogosultság: felmenő rendszerben szeptember 1-jétől Kivéve: a 16 óráig tartó foglalkozásokon való részvételi kötelezettség: szeptember 1. Kivéve: az óvodai jogviszony megszűnése a három éves kortól kötelező óvodáztatással összefüggésben: szeptember 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium 8 8 8

9 2012. szeptember 1-jén hatályba lép
A köznevelési rendszer résztvevői - A pedagógusok Kivéve: az új munkaidő számítási rendszer: szeptember 1. Kivéve: pedagógus életpályamodell: szeptember 1. A köznevelési rendszer résztvevői – A szülők Nemzeti Erőforrás Minisztérium 9 9 9

10 2012. szeptember 1-jén hatályba lép
Az ágazati irányítás, az oktatásért felelős miniszter és a Kormány szabályozási feladatai Az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes központi és területi feladatok Az Országos szakértői és érettségi vizsgaelnöki névjegyzék A fenntartó kötelezettségei és jogai A köznevelési intézmény ellenőrzése A köznevelési rendszer finanszírozása Kivéve: a pedagógusbér alapú finanszírozási rendszer: szeptember 1. Nemzetközi vonatkozású rendelkezések Nemzeti Erőforrás Minisztérium 10 10 10

11 2013. január 1-jén lép hatályba
A települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülnek, a települési önkormányzatok köznevelési szerződés keretében vállalhatják az intézmények működtetését. [74-76.§] Ekkortól adja az eddig települési önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek megbízását (a 68.§ (1) alapján) az oktatásért felelős miniszter. [97.§ (11) bek.] – a megyei önkormányzatoktól átvett intézmények esetében ez már január 1-je óta érvényben van Ekkor lépnek hatályba a pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos változások [18.§.]. Fontos tudni, hogy ennek részleteit rendelet szabályozza majd Nemzeti Erőforrás Minisztérium 11 11 11

12 2013. január 1-jén lép hatályba
4. Ekkortól érvényesek a tankötelezettség kezdetére vonatkozó szabályok [45.§ (2)-(4)]. 5. A tankötelezettség végére vonatkozó szabály [45.§ (3)] szeptember 1-jétől hatályos, azzal az átmeneti rendelkezéssel együtt, melynek értelmében először azok számára csökken a tankötelezettségi korhatár, akik a 2011/2012. tanévben nyolcadikosok vagy ennél alacsonyabb évfolyamra járnak [97.§ (1)]. Nemzeti Erőforrás Minisztérium 12 12 12

13 2013. szeptember 1-jén lép hatályba
A törvény legtöbb újdonsága ekkor, vagyis a 2013/2014-es tanév kezdetén kerül bevezetésre. Ekkortól lépnek életbe a pedagógusok életét, munkáját, szakmai előrehaladását jelentős mértékben befolyásoló szabályok: Az általános iskolában 16 óráig szervezendő foglalkozások [27.§ (2), 46.§ (1) a), 55.§ (1)] A pedagógusok előmeneteli rendszere (életpálya-modell) [62.§ (3), §, 97.§ (19)-(21)] A pedagógusok új típusú munkaidő-számítása [62.§ (5)-(14), 69.§ (5)] A pedagógusok magasabb bérezése [65.§, 69.§ (6), 7. és 8. melléklet] Nemzeti Erőforrás Minisztérium 13 13 13

14 2013. szeptember 1-jén lép hatályba
Az intézményvezetők létszáma és óraszámai is ekkortól hatályosak. [1. és 5. melléklet] E naptól hatályos a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszámára vonatkozó 2. melléklet. Hatályba lép a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak létszámának meghatározására vonatkozó szabály. [61.§ (5)] Hatályba lépnek az új finanszírozási szabályok, a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak bérét és annak járulékait a központi költségvetés finanszírozza. [88. § (4)–(5)] Nemzeti Erőforrás Minisztérium 14 14 14

15 2013. szeptember 1-jén lép hatályba
Ebben a tanévben indulnak a Köznevelési Hídprogramok. [14.§] Ekkortól érvényesek az új csoport- és osztálylétszámok (felmenő rendszerben [lásd: 97.§ (18)] és a gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete. [25.§ (7), 27.§ (1)-(10) illetve (12)-(13), §, 4. és 6. melléklet] Ekkortól kerül bevezetésre általános iskolában felmenő rendszerben az erkölcstan és a helyette választható hittan. [35.§] A felmenő rendszerű bevezetésről és a szükséges képesítésről a 97.§ (7) bekezdés, illetve a 98.§ (6) bekezdés rendelkezik. Ekkortól kell nyolc gyermek esetén a szülők kérésére óvodát vagy alsó tagozatot szervezni a kistelepüléseken. [89.§ (1) bek.] Nemzeti Erőforrás Minisztérium 15 15 15

16 2013. szeptember 1-jén lép hatályba
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmának meghatározása innentől kezdődően a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint történik. [4.§ 12. b)] A törvény hatályba lépésekor működő pedagógiai szakmai szolgáltatást végző intézmények szakmai irányítását ekkortól az oktatásért felelős miniszter végzi. [97.§ (10)] A tankönyvek ettől a tanévtől válnak fokozatosan ingyenessé az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban [46.§ (5)] az első évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben. [97.§ (22)] Nemzeti Erőforrás Minisztérium 16 16 16

17 2014. szeptember 1-jén lép hatályba
Ekkortól kötelező a 3 éves kortól való óvodába járás, és hatályba lépnek az ezzel kapcsolatos kivételekre vonatkozó szabályok. [8.§ (2)] Ekkortól kötelező a fejlesztő nevelés, nevelés-oktatás 15. § (2) bekezdés szerinti ellátása [97.§ (5)] Nemzeti Erőforrás Minisztérium 17 17 17

18 Egyéb fontos dátumok az átmeneti rendelkezésekben
„A 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni.” [97.§ (6)] Az iskoláknak december 31-ig kell felülvizsgálniuk pedagógiai programjukat az Nkt-nek illetve a kerettantervnek való megfelelőség szempontjából. Utóbbit rendelet szabályozza majd. Ugyanerre az időpontra kell az iskolákban a szakmai munkaközösségek számát legfeljebb 10 munkaközösségben megállapítani. [97.§ (14)-(15)] 2013. január 1-ig a nem állami fenntartók felülvizsgálják intézményeik alapító okiratát. [97.§ (4)] Nemzeti Erőforrás Minisztérium 18 18 18

19 Egyéb fontos dátumok az átmeneti rendelkezésekben
Az Nkt. hatálybalépésekor működő nyelvi előkészítő évfolyamon, továbbá – a nemzetiségi nevelés-oktatás kivételével – a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban a 2014/2015. tanév végéig teljesíteni kell a külön jogszabályban meghatározott feltételeket. [97.§ (13)] A 6.§ (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Ennek igazolását először a január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. [97.§ (2)] Az Nkt. hatálybalépésekor már működő hat vagy nyolc évfolyamos gimnáziumnak a külön jogszabályban meghatározott emelt szintű követelményeknek a 2016/2017. tanév végéig kell megfelelniük. [97.§ (12)] Nemzeti Erőforrás Minisztérium 19 19 19

20 Egyéb fontos dátumok az átmeneti rendelkezésekben
8. Az Nkt. 6.§ (2) bekezdés e) pontjában meghatározott, a szakközépiskolában a szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárggyal kapcsolatos vizsgák első megszervezésének az időpontja a 95.§ (5) bekezdés alapján 2016 május-júniusi vizsgaidőszak lesz. Nemzeti Erőforrás Minisztérium 20 20 20

21 Az intézményrendszer Nemzeti Erőforrás Minisztérium 21 21 21

22 Az intézményrendszer Szakiskola Gimnázium Szakközép- iskola
Nemzeti Erőforrás Minisztérium 22 22 22

23 Központi műhely kimaradt Diákotthon kimaradt
Az intézményrendszer Változások: Központi műhely kimaradt Diákotthon kimaradt Pedagógiai szakszolgálati intézmények nem differenciálódnak további intézménytípusokra Óvoda 3 éves kortól kötelező szeptember 1-től Nemzeti Erőforrás Minisztérium 23 23 23

24 Az intézményrendszer Szakképzés Szakiskola 3 éves
Szakközépiskola szakmai érettségi végzettséget ad – átmeneti szabályok! Gimnázium – 6 és 8 évfolyamos képzéssel szemben támasztott magasabb szintű követelmények Végzettségi szintek változása: Alapfokú Középfokú Érettségi (érettségi bizonyítvány kiadásának! feltétele a közösségi szolgálat) Nemzeti Erőforrás Minisztérium 24 24 24

25 Az intézményrendszer Változások Pedagógiai-szakmai szolgáltatások
A pedagógiai-szakmai szolgáltatások az oktatásért felelős miniszter szakmai irányítása mellett láthatók el. Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat az oktatásért felelős miniszter által kijelölt intézmény nyújtja. Az állami fenntartású nevelési-oktatási intézmény a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat az oktatásért felelős miniszter által kijelölt intézménytől veszi igénybe. Nemzeti Erőforrás Minisztérium 25 25 25

26 A köznevelési intézmények működése
Változások Pedagógiai program Elnevezésbeli változás – egységesítés Elfogadás joga: nevelőtestületnél Intézményvezető jóváhagyja Fenntartó csak a többletköltségeket eredményező rendelkezéseknél kap egyetértési jogot Tartalma! Tanítási év rendje, tanítási, képzési idő Még a Kt. vonatkozó szabályai hatályosak 16 óráig tartó foglalkozások # egésznapos iskola Egyházi és magánintézmények működésére, valamint az állami nevelési-oktatási intézményekben megszervezhető hit- és erkölcsoktatásra vonatkozó sajátos szabályok Nemzeti Erőforrás Minisztérium 26 26 26

27 A köznevelés szereplői – A pedagógusok
Változások Munkaidő számítás Nemzeti Erőforrás Minisztérium 27 27 27

28 A köznevelés szereplői – A pedagógusok
Életpálya-modell = A pedagógusok előmeneteli rendszere A 2013 szeptemberében pedagógus I-be történő besoroláshoz eleve emelt bér kapcsolódik, a többi minősítési fokozat lépcsőzetesen kerül bevezetésre. A pedagógus a végzettsége, a szakképzettsége, a minősítése alapján besorolható: gyakornok pedagógus I pedagógus II mesterpedagógus kutatótanár fokozatba Nemzeti Erőforrás Minisztérium 28 28 28

29 A köznevelés szereplői – A pedagógusok
Életpálya-modell = A pedagógusok előmeneteli rendszere A pedagógus - a gyakornok kivételével - 3 évenként sorosan lép elő. A pedagógus minősítő vizsgát és a minősítési eljárást a Kormányhivatal szervezi. Ha a gyakornok vagy pedagógus I ismételt minősítés esetén sem felel meg, akkor munkaviszonya megszűnik. Első minősítésre vagy minősítő vizsgára a nevelési-oktatási intézményben szeptember 1. és június 30 között kerül sor a pedagógiai szakszolgálatnál szeptember 1-je után kerül sor Nemzeti Erőforrás Minisztérium 29 29 29

30 A köznevelés szereplői – A pedagógusok
Életpálya-modell = A pedagógusok előmeneteli rendszere Nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógusra, aki nevelési-oktatási intézményben szeptember 1-jétől pedagógiai szakszolgálatnál 2015 szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. A pedagógusok minősítését végzők körét, a minősítésre való jelentkezés módját és egyéb feltételeit külön rendelet fogja szabályozni Nemzeti Erőforrás Minisztérium 30 30 30

31 A köznevelés szereplői – A pedagógusok
Az intézményvezetői megbízás – pályáztatás Változnak a megbízás feltételei már szeptember 1-jétől adott megbízások esetében Változik a munkáltatói jogkör gyakorlójának személye: az oktatásért felelős miniszter Fokozatosan: 2012. január 1. 2012. szeptember 1. 2013. január 1. Pályázat mellőzésének lehetősége Intézményvezető rendszeres értékelése Címzetes intézményvezetői megbízás és pótlék Nemzeti Erőforrás Minisztérium 31 31 31

32 A köznevelés szereplői – A szülők, szülői szervezetek
Új – intézményi tanács Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, a történelmi egyházak, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és az intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. Az intézményi tanács elnöke életvitelszerűen az intézmény székhelyével azonos településen lakik. Nemzeti Erőforrás Minisztérium 32 32 32

33 Köszönöm a figyelmet! cxc@nefmi.gov.hu Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Köszönöm a figyelmet! Nemzeti Erőforrás Minisztérium 33 33 33


Letölteni ppt "Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések