Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A múzeumok oktatást támogató tevékenysége Dr. Bereczki Ibolya Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre 2013. május 13. Budapest Közgyűjtemények és oktatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A múzeumok oktatást támogató tevékenysége Dr. Bereczki Ibolya Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre 2013. május 13. Budapest Közgyűjtemények és oktatás."— Előadás másolata:

1 A múzeumok oktatást támogató tevékenysége Dr. Bereczki Ibolya Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre 2013. május 13. Budapest Közgyűjtemények és oktatás konferencia

2 Magyar múzeumok a 20. század végén – a múzeumpedagógia szempontjából Milyenek voltak a múzeum és iskola egymásról kialakított sztereotípiái az utóbbi évtizedek során? Mit mond a diák? •Unalmas •Poros •Kötelező •Még beszélgetni sem lehet közben •A múzeumlátogatás pusztán kiszabadulás az iskola falai közül – esetleges, nem válik részévé az oktatási folyamatnak •A pedagógus „leadja” a diákot a múzeumban, a helyszín gyakran a saját szabadidő eltöltésére szolgál

3 Magyar múzeumok a 20. század végén – a múzeumpedagógia szempontjából •Mit mond a múzeumi szakember? •Milyen zajosak ezek a diákok! •Nem lehet szót érteni velük… •Nem érdeklődőek… (legfeljebb néhány) •Nehéz bevonni őket… •Miért nem értik, amit mondok nekik? •Mit mond a pedagógus? •Nehéz megszervezni a múzeumlátogatást •Sok a költsége… •Nem támogat az iskolavezetés… •Kényelmesebb az iskolában tanítani… •Nekem is fel kell készülnöm?

4 Magyar múzeumok a 20. század végén a múzeumpedagógia szempontjából – változási folyamatok •Múzeumlátogatói boom Magyarországon az 1970-es és az 1980-as években – kiépült múzeumi hálózat, 10 millió fölötti látogatószám, önmagát képező, folyamatosan növekvő számú szakember gárda •A hazai múzeumpedagógia első „aranykora” az 1970-es évektől – a módszertan megalapozása •Erről: Múzeumok a „köz” művelődéséért, 1999. •„Itt szabad az eget zöldre festeni!” c. kötet a honi közművelődés történetéről – 2009. •Megnyíló kapuk a múzeumok részéről – szemléletváltás és modernizáció

5 Múzeumok és oktatás megváltozott kapcsolata a 21. század elején „Nyitott kapuk” – szemléleti átalakulás a múzeumi falak között •A múzeum legyen a „HELY”, – •ahol érdekes dolgok történnek •ahol élmények érnek •ahol remek emberekkel lehet találkozni •ahol elfogadnak akkor is, ha egy kicsit más vagyok, mint a többiek •ahol egyszerűen jó lenni, mert „magától megy a fejembe a tudás” •ahová érdemes máskor is, gyakran elmenni

6 A magyar helyzetről •2004. jogszabály nyújtotta támogatás a múzeumok ingyenes látogatására •a kedvezmény megnövelte a múzeumlátogatási kedvet, ugyanakkor a múzeumok számára nyújtott anyagi kompenzáció „elolvadt” •2008-2009 – hazai, minisztériumi forrásból nyújtott támogatás a diákok múzeumba jutásához, motiváló a múzeumok számára is •Kompetencia alapú oktatás és nevelés – hol a helye és lehetősége ebben a múzeumoknak?

7 A magyar helyzetről •Látogatóbarát múzeumi fejlesztések támogatása – elsősorban a kiállítások megújítása terén: ALFA program •Konferenciák, kutatások, módszertan fejlesztésének kezdetei •2006-tól, Szentendrén, a Skanzenben a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ létrejötte: Múzeumok Mindenkinek Program •Rendezvények, programok a múzeumok részéről: Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Múzeumpedagógiai Nívódíj, Vendégbarát Múzeum

8 Kell-e az iskolának a múzeum? •Ismeri-e a pedagógus a múzeumokat abból a szempontból, hogy az oktatás számára milyen lehetőségeket nyújthatnak? •Nemzeti Alaptanterv, kerettantervek, helyi tantervek – megtalálható-e bennük a múzeumok és a múzeumpedagógia reális helye?

9 Európai uniós támogatási formák a múzeumi oktatás minőségi fejlesztésére •2008-tól az európai uniós, a múzeumok oktatási célú tartalmait fejlesztő támogatások belépése: •TÁMOP 3.2.8./A – központi módszertani fejlesztés a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiemelt projektje révén – 2008-2013 között 438 millió forint összegben •TÁMOP 3.2.8./B konstrukció a konvergencia régiókban több éven át, egy alkalommal a KMR-ben – nagy számú, széles korosztályi csoportokat elérő, múzeumi területen megvalósuló oktatási fejlesztés

10 Prioritási tengelyek •TÁMOP: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása újszerű megoldások és együttműködések kialakítása részeként: •muzeális intézmények oktatási és képzési szerepének erősítése, •múzeumpedagógiai foglalkozások fejlesztése.

11 Kapcsolódó elemek a TIOP-ban •Az oktatási és kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése: •muzeális intézmények iskolabarát fejlesztése, •fizikai feltételek (tanulmányi raktárak, látványtárak és múzeumpedagógiai foglalkoztatók) megteremtése a TÁMOP- ban tervezett múzeumpedagógiai szakmai program megvalósításához.

12 TÁMOP 3.2.8/A Múzeumok Mindenkinek Program – Múzeumok oktatási és képzési szerepének erősítése – Központi módszertani fejlesztés •Megvalósító: Szabadtéri Néprajzi Múzeum •A projekt átfogó célja, hogy országos szinten, az európai uniós források segítségével •támogassa a múzeumok szemléletváltását annak érdekében, hogy az intézmények korszerű kiállításokat, látogató-, és iskolabarát környezetet teremtsenek, élményekben gazdag, szórakoztatva oktató programokat és egyéb magas szintű szakmai szolgáltatásokat nyújtsanak.

13 TÁMOP 3.2.8/A Múzeumok Mindenkinek Program – Múzeumok oktatási és képzési szerepének erősítése – Központi módszertani fejlesztés •Célja a múzeumok és a közoktatási intézmények közötti szoros együttműködés kialakítása, •a múzeumok jövője szempontjából stratégiai jelentőségű, a közgyűjteményi és közoktatási szakembereknek szóló, felnőttképzési oktatóprogramok kifejlesztése, akkreditálása és megvalósítása.

14 Európai uniós támogatási formák a múzeumi oktatás minőségi fejlesztésére •TÁMOP 3.2.3., 3.2.11., 3.2.12., 3.2.13.. •TÁMOP 3.2.11. – a közművelődési intézményekkel együtt a pályázati „színtéren” •TIOP-1.2.2. És a folytatás? •2014-2020

15 Oktatási célú múzeumi tartalomfejlesztések és hatásaik •Új csoportok bevonása az óvodák, iskolák köréből – együttműködési megállapodások, rendszeres múzeumi tevékenység •Technológiai, infrastrukturális fejlesztés •Módszertani fejlesztés, új programcsomagok kialakítása, múzeumpedagógiai kiadványok létrehozása •Rendszeres partnerkapcsolat •A fenntartás kérdései, lehetőségei ugyanakkor ellentmondásosak

16 A múzeumok által nyújtott lehetőségek és jövőjük •Technológiai megújulás •IKT eszközök alkalmazása – nemcsak az iskolában •A múzeumi gyűjteményekhez való sokrétű és sokirányú hozzáférés •Adatbázisok, virtuális kiállítások •Virtuális közösségek, web2

17 A múzeumok által nyújtott lehetőségek és jövőjük •A társadalmi tényezők szerepe múzeum és oktatás kapcsolatában •Demográfiai tényezők •Az iskolarendszer, a közoktatás változásai •Anyagi feltételek •Modernizáció •Látogatói szokások trendjei •A nonformális és informális tanulás szerepének további növekedése Cél: A múzeum mint közösségképző és fenntartó intézmény – az iskolai oktatás mindennapi részévé váljon

18 Kell-e a múzeumoknak az iskola, a pedagógus és az iskolás?

19 Az oktatás és felnőttképzés hatása a múzeumok oktatási tevékenységére •Az egész életen át és az élet minden területére kiterjedő tanulás, (formális, non-formális, informális), •Kompetencia alapú képzés •Új oktatási módszerek (pl. projektoktatás, élménypedagógia)

20 A múzeumok szerepe a kompetenciafejlesztő oktatásban •Van-e olyan terület, amihez nem tud a múzeum a saját eszközeivel hozzászólni? •anyanyelvi kommunikáció, •idegen nyelvi kommunikáció, •matematikai kompetencia, •természettudományos kompetencia, •digitális kompetencia, •a hatékony, önálló tanulás, •szociális és állampolgári kompetencia, •kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, •esztétikai-művészeti tudatosság

21 Nemzeti Alaptanterv: fejlesztési területek, nevelési célok •Erkölcsi nevelés •Nemzeti azonosságtudat, hazafias •nevelés •Állampolgárságra, demokráciára nevelés •Az önismeret és a társas kultúra •fejlesztése •A testi és lelki egészségre nevelés, •A családi életre nevelés

22 Nemzeti Alaptanterv – Van-e olyan terület, amely nem fejleszthető múzeumi térben? •Felelősségvállalás másokért, önkéntesség •Fenntarthatóság, környezettudatosság •Pályaorientáció •Gazdasági és pénzügyi nevelés •Médiatudatosságra nevelés •A tanulás tanítása

23 Műveltségi területek •1. Magyar nyelv és irodalom •2. Idegen nyelv/ek és klasszikus •nyelvek •3. Matematika •4. Ember és társadalom •5. Ember és természet •6. Földünk és környezetünk •7. Informatika •8. Életvitel és gyakorlat •9. Művészetek •10. Testnevelés és sport •Van-e olyan terület, amely nem fejleszthető múzeumi térben?

24 Hogyan segíti az oktatást a múzeumi program? •Mitől lesz egyedi és különleges a múzeum oktatási helyszínként? •Milyen feltételei vannak a sikeres és hosszú távú megvalósításnak? •Tárgyi, személyi, anyagi feltételek biztosítása mindkét oldalon •Képzők képzése •A szemléleti változás, a modernizáció, kapcsolatépítés folytatása

25 Múzeumi a’la carte •A múzeumi tudásszerzés lehetőségeire vonatkozó információk eljuttatása az oktatási oldalhoz •lehet, hogy szinte ez a legnehezebb? •http://www.mokk.skanzen.hu/http://www.mokk.skanzen.hu/ •http://www.mokk.skanzen.hu/index.php?id= muzeumi-a-la-cartehttp://www.mokk.skanzen.hu/index.php?id= muzeumi-a-la-carte

26 Köszönöm a figyelmet! Bereczki.Ibolya@sznm.hu


Letölteni ppt "A múzeumok oktatást támogató tevékenysége Dr. Bereczki Ibolya Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre 2013. május 13. Budapest Közgyűjtemények és oktatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések