Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IMPLEMENTÁCIÓ, INNOVÁCIÓ, HORIZONTÁLIS TUDÁSMEGOSZTÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IMPLEMENTÁCIÓ, INNOVÁCIÓ, HORIZONTÁLIS TUDÁSMEGOSZTÁS."— Előadás másolata:

1 IMPLEMENTÁCIÓ, INNOVÁCIÓ, HORIZONTÁLIS TUDÁSMEGOSZTÁS

2 A fogyasztói igények kielégítésének új, magasabb minőségű módja. Innováció - Újítás Lehetővé teszi, hogy a korábbihoz képest új, nagyobb értéket, vagy minőségileg jobb„terméket” tudjon előállítani és adjon át a megrendelőnek.

3 Folyamatos, nem kampányszerű: akció-, tevékenységsorozat - egymással összhangban. Célja: nem csupán a szervezet jobb működése, hanem a partner, megrendelő elégedettsége. Az innovatív szervezet abból indul ki, hogy mindig vannak olyan új problémák, igények, elvárások, helyzetek, amelynek kielégítése elkerülhetetlen és lehetséges.

4 Innováció a nevelési – oktatási intézményben – TÁMOP 3.1.4. stratégiai beavatkozásra épül – hosszú távú célok rendszer-szintű fejlesztés – pályázati rendszer, törvényi háttér összefüggés specifikus – megelőző kutatások, fejlesztések, kipróbálás tanulói teljesítményre összpontosít - tanulóközpontú az érintettek aktív részvételével történik – pedagógus, diák, szülő, fenntartó középpontban az implementáció, a megvalósítás - pályázati kiírás szerint kívülről támogatott – fenntartó, képzések, belső és külső hálózat

5 IMPLEMENTÁCIÓ - MEGVALÓSÍTÁS Európai Unió oktatási és képzési rendszereivel kapcsolatos elvárások az oktatás és képzés területén a legjobb minőség - világszerte referencia kompatibilitás: az állampolgárok számára az átjárhatóság biztosítása az európaiak előtt, koruktól függetlenül, nyitva fog állni az élethosszig tartó tanulás lehetősége az EU nyitott a más régiókkal való együttműködésben, Európának a legpreferáltabb célállomássá kell válnia a világ más régióiból származó diákok és kutatók számára.

6 Három stratégiai cél és elemeik 1. Az EU-s oktatási és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának javítása A tanárok és oktatók oktatásának és képzésének fejlesztése A tudás alapú társadalom által megkívánt ismeretek fejlesztése Az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása mindenkinek A tudományos és műszaki tanulmányok vonzóbbá tétele Az erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználása

7 2. Az oktatási és képzési rendszerekhez való hozzáférés megkönnyítése mindenki számára Nyitott tanulási környezet A tanulás vonzóbbá tétele Az aktív állampolgárság, az egyenlő esélyek és a társadalmi kohézió támogatása

8 3. Az oktatási és képzési rendszerek megnyitása szélesebb közönség számára A kapcsolódási pontok erősítése a munka és a kutatás világával, valamint a társadalommal általában A vállalkozó szellem fejlesztése Az idegennyelv-tanulás fejlesztése A mobilitás erősítése Az európai együttműködés erősítése

9 A Pedagógus teendői A tanulók tanulási képességének fejlesztése A tanuló önálló tevékenységére alkalmas tanulási környezet kialakítása A tanulói motiváció fejlesztése - fenntartása Az „iskolába kívülről behozott” előzetes tudás rendszeres felhasználása Az együttnevelés kultúrája és módszertana Mást és másképpen kell tanítani!

10 Kulcskompetenciák és programcsomagok A nyanyelven folytatott kommunikáció Idegen nyelveken folytatott kommunikáció Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén Digitális kompetencia A tanulás (meg)tanulása Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia Vállalkozói kompetencia Kulturális kifejezőkészség Szövegértés – szövegalkotás Idegen nyelv Matematika, gondolkodás IKT Szociális, életviteli, környezeti Életpálya-építés ÓVODAI PROGRAMCSOMAG

11 Alapvető célok AA munkaerőpiac igényeinek való megfelelés Az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozása A kompetencia alapú oktatás elterjesztése

12 A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, megerősítése

13 Komplex módon segítse a minőségi oktatás elterjesztését infrastrukturális és szakmai fejlesztések párhuzamosan

14 Az intézményfejlesztés jellemzői EL-modell (Gleicher formula) ELg X ELc X ELs > ELv  ELg = elégedetlenség a fennálló helyzettel  ELc = elképzelt (kitűzött) cél  ELs = az első lépés a cél felé  ELv = ellenállás a változással szemben

15 A megújulásra képes szervezet alapelemei  belső meggyőződések, STABIL, A KÖZÖSSÉG ÁLTAL ELFOGADOTT ALAPOK  önvizsgálat/önépítés/önfejlesztés igénye  csoportos tanulás  közös jövőkép; benne saját jövőképpel is rendelkező szakemberek  rendszerben való gondolkodás

16 Hálózati tanulás

17 Hálózatok ( OECD): "A hálózatok hasznos szociális entitások, amelyeket a minőség iránti elkötelezettség és az eredményekre való összpontosítás jellemez. Hatékony eszközei a változás idején az innovációk támogatásának. Az oktatásban a hálózatok segítik a jó gyakorlat disszeminecióját, gazdagítják a tanárok szakmai fejlődését, támogatják az iskolák kapacitásépítését, közvetítenek a centralizált és decentralizált struktúrák között és segítenek az oktatási szervezetek és rendszerek restrukturálásban és rekulturálásban." A hálózatoknak nemcsak a jó gyakorlat terjesztésében van szerepük, hanem maguk is segítik az iskolafejlesztést azzal is, hogy az iskolák elszigeteltségét megszüntetik.

18 A hatékony hálózatokra jellemző  a hálózat iskoláinak közös céljuk van és az értékeik jól artikuláltak,  jól szervezettek, világosan működő eljárásokkal és mechanizmusokkal,  legfontosabb céljuk létrehozni és terjeszteni azt a tudást, ami az oktatásfejlesztés és innováció támogatásához szükséges,  a hálózathoz tartozók érzik, hogy érdemes csinálniuk, amit tesznek. A hatékony hálózatok beruháznak az emberekbe.  a tagok képesek együttműködni,  adekvát forrásokkal rendelkeznek.

19 Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Molnárné Varga Katalin 70/5505725 m.varga.katalin@gmail.com


Letölteni ppt "IMPLEMENTÁCIÓ, INNOVÁCIÓ, HORIZONTÁLIS TUDÁSMEGOSZTÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések