Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁTMENET az általános iskolából a középiskolába Mit mond a NAT (2003)? (Előadás 2010. nov. 17-én a Szent-Györgyi Ált. Iskolában az angol nyelvi verseny.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁTMENET az általános iskolából a középiskolába Mit mond a NAT (2003)? (Előadás 2010. nov. 17-én a Szent-Györgyi Ált. Iskolában az angol nyelvi verseny."— Előadás másolata:

1 ÁTMENET az általános iskolából a középiskolába Mit mond a NAT (2003)? (Előadás 2010. nov. 17-én a Szent-Györgyi Ált. Iskolában az angol nyelvi verseny felkészítő tanári részére Készítette: Kajdi Marianna – Varga Katalin Gimnázium, Szolnok) Kimeneti követelmények a 8. osztály végén Beszédértés Beszédkészség Olvasott szöveg értése Írás Szókincs - A tanuló szókincse kb. 1200 aktív és 400 passzív szóból kifejezésből álljon.

2 BESZÉDÉRTÉS (8. o.) A tanuló legyen képes –megérteni az ismerős szavakat, fordulatokat, melyek személyére, családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak, –megérteni a hozzá intézett gondosan és lassan megfogalmazott instrukciókat, –követni rövid, egyszerű útbaigazításokat, –megérteni a tanárának a tananyaggal kapcsolatos egyszerű angol nyelvű magyarázatát, –kikövetkeztetni a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb.100 szavas szövegből az ismeretlen nyelvi elem jelentését, –elkülöníteni a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől.

3 Követelmények a 12. osztály végén Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes –kb. 250 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni, –kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni, –kb. 250 szavas szövegben fontos információt megérteni, –kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani, –köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni.

4 BESZÉDKÉSZSÉG (8.OSZTÁLY) A tanuló legyen képes –egyszerű beszélgetésben részt venni, amennyiben a partner lassan, jól artikulálva beszél, –feltenni és megválaszolni egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan, –önmagát, lakóhelyét egyszerű fordulatokkal leírni, –fenntartani a beszélgetést, pl. új témát kezdeményezni, problémát felvetni, –részt venni egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témákról szóló beszélgetésben, mely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban, –képes magát megértetni társasági beszélgetésben.

5 Követelmények a 12. osztály végén Beszédkészség A tanuló legyen képes –egyszerű beszélgetésben részt venni, amennyiben a partner lassan, jól artikulálva beszél, –feltenni és megválaszolni egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan, –önmagát, lakóhelyét egyszerű fordulatokkal leírni, –fenntartani a beszélgetést, pl. új témát kezdeményezni, problémát felvetni, –részt venni egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témákról szóló beszélgetésben, mely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban, –képes magát megértetni társasági beszélgetésben.

6 OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE (8. o.) A tanuló képes –megérteni az ismerős szavakat feliratokon, reklámokban, katalógusokban, –elkülöníteni a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől, –kikövetkeztetni a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből az ismeretlen nyelvi elem jelentését.

7 Követelmények a 12. osztály végén Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes –kb. 300 szavas szöveget elolvasni, –kb. 300 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni, –ismert nyelvi elemek segítségével kb. 300 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni, –kb. 300 szavas szövegben fontos információt megtalálni, –kb. 300 szavas szövegben specifikus információt azonosítani, –kb. 300 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni, –egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni.

8 ÍRÁS (8. o.) A tanuló képes –egyszerű nyomtatványt kitölteni, –rövid üzenetet megírni, –magáról és kitalált személyekről egyszerű fordulatokat és mondatokat írni, –ismert nyelvtani szerkezetek felhasználásával tényszerű információt közvetítő, kb. 50 szavas szöveget írni, –kb. 50 szavas jellemzést, beszámolót írni.

9 Követelmények a 12. osztály végén Íráskészség A tanuló legyen képes –kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni, –gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni, –különböző szövegfajtákat létrehozni, –változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés, baráti és hivatalos levél, beszámoló, riport, könyv- / filmismertető, újságcikk, esszé) használni.

10 Idegen nyelvi felvételi vizsga 8.osztály után ☺/☻ szóbeli meghallgatás ↑ BESZÉDKÉSZSÉG BESZÉDÉRTÉS SZÓKINCS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK

11 Hogyan fejlesszük? ÍRÁSBAN IS!!! Szinonimák Egyszerű definíciók Memoriterek (tartalom, párbeszéd) A témákhoz kapcsolódó kérdések tanítása Személyes vonatkozású FOGALMAZÁSOK készítése az olvasmányok alapján FOGALMAZÁSOK íratása képek alapján

12 ÖTLETEK Pármunka Projektterv a félévre: Ki mit vállal? - Önálló felkészülés – szóbeli produkció – zsűrizés (pontozás előre megbeszélt szempontok alapján) A szóbeli vizsga helyszínének utánzása Sok írásbeli munka is – kreatív feladatok

13 PÉLDÁK

14 Pre-Intermediate

15 Intermediate


Letölteni ppt "ÁTMENET az általános iskolából a középiskolába Mit mond a NAT (2003)? (Előadás 2010. nov. 17-én a Szent-Györgyi Ált. Iskolában az angol nyelvi verseny."

Hasonló előadás


Google Hirdetések