Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az idegen nyelvekről a NAT-BAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az idegen nyelvekről a NAT-BAN"— Előadás másolata:

1 Az idegen nyelvekről a NAT-BAN

2 Élő idegen nyelvek Műveltségi terület (kulcskompetencia)
Az élő idegen nyelv ismerete elengedhetetlen: Megbízható tájékozódás Szabad döntés Munkaerőpiac Nemzetközi kommunikáció Saját és más kultúrák megértése

3 A NAT tartalmazza a képzés szakaszait és fejlesztési feladatait
Általános iskola: - 4 évf. (első nyelv) 7 évf. (második nyelv) Gimnázium: Két idegen nyelv kötelező Szakközépiskola: Egy kötelező nyelv + egy javasolt Szakiskola: Egy kötelező idegen nyelv A diák szabadon választhat a helyi adottságok függvényében.

4 A nyelvtanulás célrendszere:
- a kommunikatív kompetencia fejlesztése - a célnyelvi műveltség és interkulturális kompetencia fejlesztése - a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása - az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése - a nyelvtanulási stratégiák kialakítása

5 A kommunikatív kompetencia kialakításának elemei:
Nyelvi kompetencia Szociolingvisztikai kompetencia Szövegkompetencia

6 Nyelvi kompetencia Lexikai Grammatikai Szemantikai
Fonológiai ismeretek Morfológiai Helyesírási Olvasott és hallott szöveg értése, beszédkészség, interakció, íráskészségen keresztül valósul meg.

7 Szociolingvisztikai kompetencia
Társadalmi szokások ezek befolyásolják Társadalmi szabályok a kommunikáció sikerességét A tanár mindezt tudatosítja (pl. udvariassági szokások, megszólítások, rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialektusok)

8 A szövegkompetencia Szöveg felépítése
Koherenciát szolgáló elemek a beszélt és írott nyelvben Az interakció szabályai Szövegtípusok nyelvi elemei

9 A célkitűzésekkel összhangban a NAT megkívánja a tantárgyközi integráció lehetőségét
más műveltségterületek ismereteivel is találkozik az idegen nyelv órán. Eredményes tanulási módszerek elsajátítása: előzetes tudás mozgósítása, egyénre szabott módszerek, csoportmunka, együttműködő tanulás, önművelés igényének kialakítása, élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása IKT Nyelvtanulási stratégiák: tanulás célja, folyamata, módszerei Rendszeres tanári értékelés Önértékelés módszerei Az órai kommunikáció és tevékenység a célnyelven történjen

10 Fejlesztési feladatok és nyelvi szintek
9 idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, japán, kínai, latin) Minimum szintek és emelt képzések követelményei KER Nemzetközi gyakorlat + érettségi követelmény A NAT-ban az idegen nyelvek egységes területként jelennek meg DE : nyelv 1 Nyelv 2 Három szakaszt különít el: 4, 5-8, 9-12

11 Minimumszintek A1 A2 B1 - 4 évf. 6. évf. 8. évf. 12. évf.
Első idegen nyelv Ker - szintben nem megadható A1 A2 B1 Második idegen nyelv -

12 Emeltszintű képzés megcélozható szintjei:
4. évf. 6. évf. 8. évf. 10. évf. 12. évf. Első idegen nyelv KER- szintben nem mérhető A1 A2-B1 B1-B2 B2-C1 Második idegen nyelv - A2

13 Szintleírások ( a KER alapján)
Olvasott szöveg értése Hallott szöveg értése Beszédkészség Interakció Íráskészség nyelvhelyesség

14 Felhasznált irodalom:
Nemzeti Alap Tanterv, Magyar Közlöny, 2012.évi.66 sz o. Rózsavölgyi Gábor, Didaktika Tantervelmélet, Debrecen, 2009

15 Köszönöm a figyelmet! Készítette: Antalné Debreczi Imola


Letölteni ppt "Az idegen nyelvekről a NAT-BAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések