Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LEXINFO Az Informatikai Szaknyelvi Vizsga sajátosságai Babos Krisztina Tatabánya, 2009. június 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LEXINFO Az Informatikai Szaknyelvi Vizsga sajátosságai Babos Krisztina Tatabánya, 2009. június 16."— Előadás másolata:

1 LEXINFO Az Informatikai Szaknyelvi Vizsga sajátosságai Babos Krisztina Tatabánya, június 16.

2 A LEXINFO Informatikai Szaknyelvi Vizsga ► Elméleti érvényessége ► Tartalmi érvényessége ► Felhasználói érvényessége

3 LEXINFO Informatikai Szaknyelvi Vizsga Elméleti érvényesség ► A szaknyelv fogalma ► A szaknyelvek fő jellemvonásai ► Az informatikai szakszókincs kategóriái

4 A szaknyelvek fő jellemvonásai ► a köznyelvhez való viszonya ► szemantikai ► szintaktikai ► lexikai korlátok és különbségek ► fejlődése ► szókincse ► funkciója

5 LEXINFO Informatikai Szaknyelvi Vizsga Tartalmi érvényesség ► A vizsga szaknyelvi regiszterét meghatározó témakörök (!) ► Négy alapkészség mérése az informatikai szaknyelv keretein belül ► Az írásbeli vizsga ► A szóbeli vizsga

6 A LEXINFO nyelvvizsgák (B1, B2 és C1 szinten) az informatikai szaknyelv keretein belül négy alapkészséget mérnek: A vizsgafeladatok kidolgozásánál maximálisan figyelembe vettük a Közös Európai Referenciakeret (KER) előírásait. az olvasott szöveg értését a szövegalkotási készséget a beszédkészséget hallott szöveg utáni értést

7 ‘I.’ Írásbeli vizsga B1 (alapfok) B2 (középfok) C1 (felsőfok) ► olvasott szöveg értése ► szakmai szókincsteszt ► témakifejtés ► olvasott szöveg értése ► szakmai szókincsteszt ► témakifejtés ► fordítás idegen nyelvről magyarra ► olvasott szöveg értése ► szakmai szókincsteszt ► témakifejtés ► magyar nyelvű szakszöveg tömörítése idegen nyelven

8 ‘II.’ Szóbeli vizsga B1 (alapfok) B2 (középfok) C1 (felsőfok) ► szakmai tárgyú általános beszélgetés ► közvetítés (idegen nyelvről magyarra) ► kép, ábra ismertetése ► Laborfeladat ► beszédkészség mérése szöveginput alapján ► szakmai kiselőadás ► irányított szakmai beszélgetés ► laborfeladat ► közvetítés idegen nyelvről magyarra ► magyar szakszöveg tömörítése ► szakmai kiselőadás ► irányított szakmai beszélgetés ► laborfeladat

9 A sikeres vizsga Ha a jelölt feladatonként külön-külön megszerzi, az elérhető pontszámok legalább 40%-át, és összességében 60 %-ot teljesít.

10 LEXINFO Informatikai Szaknyelvi Vizsga Felhasználói érvényesség ► Szakmai kiselőadás (prezentáció) ► Hallott szöveg utáni értés ► LEXINFO közös könyvtár ► Titkosítás ► Itembank

11 A SZAKMAI KISELŐADÁS ELKÉSZÍTÉSÉT SEGÍTŐ ÚTMUTATÓ ► A leadás határideje ► A leadás formája ► Operációs rendszer, felbontás meghatározása ► A időtartama ► A diák száma ► A prezentáció összterjedelme ► Betűtípus ► Az előadás módja ► Nyelvhelyesség ► A felhasznált anyagok feltüntetése

12 Hallott szöveg utáni értés

13 LEXINFO közös könyvtár

14 Az itembank felépítése, fájlrendszere

15 Felhasznált irodalom: ► Balázs Béla: A szaknyelv sajátosságai és a LEXINFO informatikai nyelvvizsgarendszer, Győr, LEXINFO Szakmai Nap, január 29. ► Balázs, B.: A Rasch-modell szerepe a kvantitatív nyelvtudásmérésben, Alkalmazott Nyelvtudomány, Vol. VII., No. 1-2., 177, ► Balázs, B.: Kvantitatív nyelvtudásmérés, Informatika, Vol. 11, No. 1., ► Linacre, J. M.: A User’s Guide to Winsteps, Program Manual, Chicago, ► Pauen, P., Six, H-W.: Informatikunterstützung für den weltweiten Sprachtest Deutsch als Fremdsprache (TestDaf), ► Verhelst, N. D.: Az item-válasz-elmélet, KER szintillesztési módszertani segédlet, G. fejezet,

16 Legyen Sikeres és Innovatív! Általános és szaknyelvi tanfolyamok és nyelvvizsgák Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "LEXINFO Az Informatikai Szaknyelvi Vizsga sajátosságai Babos Krisztina Tatabánya, 2009. június 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések