Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NYELVVIZSGÁK. MIRE JÓ A NYELVVIZSGA?  - ösztönöz a nyelvtanulásra - cél  - visszajelzést ad a sokéves nyelvtanulás eredményéről DE: vigyázzunk arra,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NYELVVIZSGÁK. MIRE JÓ A NYELVVIZSGA?  - ösztönöz a nyelvtanulásra - cél  - visszajelzést ad a sokéves nyelvtanulás eredményéről DE: vigyázzunk arra,"— Előadás másolata:

1 NYELVVIZSGÁK

2 MIRE JÓ A NYELVVIZSGA?  - ösztönöz a nyelvtanulásra - cél  - visszajelzést ad a sokéves nyelvtanulás eredményéről DE: vigyázzunk arra, hogy megszerzése után ne veszítsük el a motivációnkat!  - plusz pont a felvételi vizsgán (B2 komplex – 28 pont, C1 komplex – 40 pont) – több különböző nyelv esetén is legfeljebb 40 pont!)  - bizonyos külföldi egyetemek esetében a bekerülés feltétele (pl. az USÁ- ban a TOEFL)  - a diploma kiadásának feltétele a B2 komplex nyelvvizsga (2010-ben a végzettek 30%-a nem kaphatta meg ennek hiánya miatt az oklevelét! – a felsőoktatás jelenleg nem képes finanszírozni a nyelvoktatást)  - sok helyen egy állás betöltésének feltétele  - közalkalmazotti ill. köztisztviselői pótlék kapható érte a munkaadóval egyeztetve

3 MIRE NEM JÓ A NYELVVIZSGA ?  Nem váltja ki az érettségit, viszont: a legalább 60%-os emelt szintű érettségi = komplex B2 szintű nyelvvizsga bizonyítványt  Az állásinterjún általában nem elég a papírt lobogtatni – bizonyítani is kell tényleges nyelvtudásunkat  - nem biztos, hogy hűen tükrözi a valódi nyelvtudást - a nyelvvizsga egy mesterséges szituáció, ahol a vizsgarutinnak is szerepe van, annak, hogy mennyire ismerjük a feladatokat, milyen tesztmegoldási stratégiákat ismerünk, mennyire tudunk talpraesetten viselkedni stresszhelyzetben a szóbelin stb.

4 NYELVVIZSGA TÍPUSOK  ÁLTALÁNOS VAGY SZAKMAI?  - általános: hétköznapi nyelvi témákban, szövegeken, szókincsen vizsgálják a nyelvismeretet  - szakmai: egy adott szakmai nyelv anyagán mérik a nyelvismeretet (pl. gazdasági, műszaki)  EGYNYELVŰ VAGY KÉTNYELVŰ?  - egynyelvű: a feladatok utasításai is a célnyelven vannak (össz. 4 készséget mér)  - kétnyelvű: a két nyelv közötti közvetítési készséget is méri (pl. fordítási feladattal, csak a célvnyelvről magyarra vagy magyarról a célnyelvre is) (össz. 5 készséget mér)  AKKREDITÁLT VAGY NEM AKKREDITÁLT?  - akkreditált = államilag elismert, több mint 20 nyelvvizsga központ szervez vizsgát = „keményfedeles bizonyítvány” – aktuális lista: www.nyak.hu, nem veszíti érvényét pl. két év után, készségenként 40%, össz. 60% www.nyak.hu  a nem akkreditált nyelvvizsgákat honosítani kell ahhoz, hogy elfogadják pl. az egyetemi felvételinél – ezt pl. a British Council az IELTS esetében ingyen megteszi, egyébként kb.5000 Ft

5 NYELVVIZSGA TÍPUSOK  ÍRÁSBELI (B TÍPUSÚ), SZÓBELI (A TÍPUSÚ) VAGY KOMPLEX (C TÍPUSÚ)?  általában lehet külön jelentkezni a szóbeli és az írásbeli vizsgára  az államilag elismert szóbeli vizsgát bármelyik másik államilag elismert írásbelivel komplexnek nyilváníttathatjuk– kérelem a NYAK-nak  csak az azonos vizsgaidőszakban letett szóbeli és írásbeli vizsga minősül automatikusan komplexnek  B1, B2, C1, C2?  a Közös Európai Referenciakeret által egységesen meghatározott szintek az alap, közép, felsőfok helyett  van, amelyik nyelvvizsgánál csak az adott szintet teljesíthetjük, van, ahol B2 helyett kaphatunk B1-et és C1-et is, van, ahol nem lehet megbukni, mert egy pontszámot kapunk  MAGYARORSZÁGI VAGY NEMZETKÖZI?  Mo-i: Origo, BME Nemzetközi: TELC, TOEFL

6 MELYIK NYELVVIZSGÁT VÁLASSZUK ?  Milyen feladattípusok az erősségeink és a gyengeségeink (pl. fordítás, nyelvtani teszt, szövegkiegészítés)?  Mekkora a szóbajöhető vizsgák presztízse? (ITK Origo TársalKODÓ)  Melyik próba feladatsor sikerült a legjobban?  Mennyi segédanyag áll rendelkezésre? (a tanárodnak is valahonnan elő kell varázsolnia a segédanyagokat!)  Hol van hozzá külön felkészítő tanfolyam?  Mihez kell a nyelvvizsga? (egyetemi felvételi, külföldi továbbtanulás, munkavállalás)  Mennyi pénzt tudunk rászánni? (17 ezer-48 ezer)  Mennyi időt tudunk rászánni?  Milyen gyakran vannak nyelvvizsga időszakok és mennyire sürgős az eredmény?  …… ÉS MELYIKET NE?  Amelyiket a barátunk/magántanárunk  ajánlotta – egyénfüggő, hogy kinek melyik a legkönnyebb

7 ORIGO/ITK –”RIGÓ UTCA” ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ SZÓBELI, ÍRÁSBELI, KOMPLEX - AKKREDITÁLT, KÉTNYELVŰ www.itk.hu www.itk.hu  ELŐNYEI:  - kiszámítható, begyakorolható tesztfeladatok – ugyanazok 30 éve!  - a hallott szövegértésnél háromszor lehet meghallgatni a szöveget  - a szóbelin a vizsgáztatóval beszélgetünk, ami hasonlít az érettségihez (beszélgetés, önálló témakifejtés, szituáció) – elég könnyű  - lehet választani a két fogalmazási feladat közül  HÁTRÁNYAI:  - erősen büntető jellegű pontozás (a hibák után 1-3 pontot vonnak le)  - méri a közvetítő készséget is, jól kell tudni „magyarul” is – középfokon idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre fordítás, felsőfokon tömörítés  - a hallott szövegértésnél és az olvasott szöveg értésénél is magyarul vannak a kérdések  - nem életszerűek a feladatok, HR-esek körében vitatott

8 BME ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ SZÓBELI, ÍRÁSBELI, KOMPLEX – AKKREDITÁLT, KÉTNYELVŰ http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu  ELŐNYEI:  „arra kíváncsiak, amit a vizsgázó tud”  a szóbeli hasonlít az érettségire, vizsgáztatóval  az íráskészségnél választhatunk a baráti és a hivatalos levél között  - ellentétben az Origóval, csak idegen nyelvről magyarra kell fordítani  - életszerű feladatok  - a nyelvtani tesztek kivételével lehet szótárt használni (az olvasott szöveg értésénél is!)  saját nyelviskolájukban készülhetünk fel, vizsgafelkészítő anyagok HÁTRÁNYAI:  - 3 óra 20 perces írásbeli egyben  - a fordításhoz sok gyakorlás és némi érzék is szükséges  a nyelvismeret részben precíz nyelvtani ismereteket kíván (igeidők, vonzatos igék)  a hallás utáni értésnél kevés az idő, gyorsan kell tudni olvasni

9 EURO ANGOL, NÉMET, AKKREDITÁLT, EGYNYELVŰ VAGY KÉTNYELVŰ SZÓBELI, ÍRÁSBELI, KOMPLEX http://www.euroexam.org http://www.euroexam.org  ELŐNYEI:  Egynyelvű vagy kétnyelvű – ami nekünk jobban fekszik  a nyelvismeretet és a szókincset mérő feladatok kivételével használhatunk szótárt  életszerű feladatok  a nyelvtani szerkezeteket kevésbé hangsúlyosan kéri  ingyenes online vizsgafelkészítő tanfolyam, kiegészítő anyagok a Facebookon, vizsgatippek, fórum, heti gyakorlófeladatok, vizsgafelkészítő könyv, Villámtréning  a szóbelin is van felkészülési idő (a történetmesélésnél), páros vizsga, választhatunk párt  HÁTRÁNYAI:  sok feladatot kell megoldani rövid idő alatt – egész napos, hosszú, és fárasztó  a szóbeli vizsgánk függhet a partnerünktől  a hallás utáni értés általában nehezebb más vizsgákénál  a szokatlan feladatok gondot okozhatnak: diktálás, közvetítés (pl. tolmácsolás egyik nyelvről a másikra)– viszont nem veszik hibának, ha magyartalan, vagy nyelvtanilag hibás a közvetítésed

10 TELC – egynyelvű, az angol és a német akkreditált szóbeli, írásbeli, komplex www.telc.hu www.telc.hu  ELŐNYEI:  nemzetközileg is elismert, nemzetközi bizonyítványt is ad – Frankfurtban javítják  a szóbeli viszonylag könnyű (van előtte felkészülési idő, lehet jegyzetelni, a prezentációnál két témából lehet választani +olvasott szöveg alapján véleménykifejtés, konszenzuskeresés a pároddal)  levélírásnál két témából lehet választani  külön vizsgafelkészítő könyv, gyakorló feladatsorok  HÁTRÁNYAI:  gyorsan kell tudni olvasni, szűk időkorlátok (levélre 30 perc)  egyáltalán nem lehet szótárt használni, a feladatokat ceruzával kell megoldani  sok idegen szó a szövegekben  a szóbelin két vizsgázó van

11 ECL – egynyelvű, az angol és a német akkreditált írásbeli, szóbeli, komplex http://www.ecl.hu/pages/Default.aspx http://www.ecl.hu/pages/Default.aspx  ELŐNYÖK:  Nemzetközi bizonyítványt is ad  szövegalapú vizsga  az írásbelin összesen 4 feladat van (két olvasott szövegértés és két levélírás)  nincs a nyelvhasználatot mérő rész  a szóbelin párban vizsgáznak, lehet előre párt választani  egyszerű szóbeli (irányított beszélgetés+önálló témakifejtés)  HÁTRÁNYOK:  a hallott szöveg értése nehéz szokott lenni (akcentusok, háttérzajok)  bő szókincs szükséges hozzá és gyors olvasás  ha elrontunk egy feladatot, oda az egész vizsga  a vizsgán nincsenek típusfeladatok, nehezebb rá készülni  szótárt egyáltalán nem lehet használni

12 CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE - EGYNYELVŰ, AKKREDITÁLT, KOMPLEX CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE - EGYNYELVŰ, AKKREDITÁLT, KOMPLEX http://www.britishcouncil.org/hu/hungary-education-take-a-uk- exam-cambridge-exams.htm http://www.britishcouncil.org/hu/hungary-education-take-a-uk- exam-cambridge-exams.htm  ELŐNYEI:  világszerte elismert nemzetközi bizonyítványt kapunk, számos ország egyeteme elfogadja  - nem lehet megbukni, egy vizsgával több szintet is el lehet érni (B2 helyett C1, vagy fordítva)  FCE = B2, CAE=C1, FCE for Schools- diákoknak szóló témák  - számítógépen is letehető – gyorsabb eredmények  - életszerű feladatok, kommunikáció alapú  - rengeteg felkészítő tankönyv  HÁTRÁNYAI:  akkreditált bizonyítványt csak arról a szintről kaphat a vizsgázó, amire jelentkezett  - a szóbelin anyanyelvi tanárok, fontos a jó kiejtés  - nagyon sok feladat van (19), egyszerre van a szóbeli és az írásbeli (5 órás), nagyon hosszú  néhány feladatra nehéz felkészülni pl. mondatátalakítás, phrasal verbs  bő szókincs szükséges

13 TOEFL EGYNYELVŰ, NEM AKKREDITÁLT, KOMPLEX http://www.toeflibt.hu/ http://www.toeflibt.hu/  ELŐNYEI:  - a világon sok helyen elfogadják, amerikai, ausztrál, új-zélandi és néhány brit egyetem is ezt kéri  - a hangsúly a kommunikációs készségen van  - iBT – internet-based test  - pontszámot kapunk, nem lehet megbukni  1-4 várakozási héten belül letehető  életszerű feladatok  HÁTRÁNYAI:  - négy órás, drága  - amerikai angol  - ún. integráló feladatok is vannak benne (pl. az olvasott és a hallott szöveg összegzése szóban) – ezek az életben is előforduló szituációkat modellezik  - csak két évig érvényes!  - az egyetemi környezetben való nyelvhasználatot méri  - a hallás utáni értésnél csak egyszer lehet meghallgatni a szövegeket  - a beszédkészségnél rendkívül rövid a felkészülési és a válaszadási idő (15-30mp – 45- 60 mp)

14 IELTS EGYNYELVŰ, NEM AKKREDITÁLT, KOMPLEX GENERAL ÉS ACADEMIC http://www.britishcouncil.org/hu/hungary-education-take-a-uk- exam-ielts-preparation.htm http://www.britishcouncil.org/hu/hungary-education-take-a-uk- exam-ielts-preparation.htm http://www.britishcouncil.org/hu/hungary-education-take-a-uk- exam-ielts-preparation.htm  ELŐNYEI:  Választható academic: egyetemekre, general: középiskola vagy munkavállalás  nem lehet megbukni  egy vizsgával több szintet el lehet érni  sok országban elfogadják (pl. brit egyetemeken)  START nyelvtanfolyam (British Council – vizsgafeladatok+tanácsok) Take IELTS – sok felkészítő anyag  30 órás ingyenes tréning anyag a jelentkezett vizsgázók számára  Hasznos tippek: http://www.ielts- blog.com/ http://www.ielts- blog.com/http://www.ielts- blog.com/  HÁTRÁNYAI:  drága (jelenleg 48 ezer forint)  nincs külön szóbeli és írásbeli része  Írásbelin szünet nélkül olvasott szöveg, hallott szöveg, íráskészség, utána kis szünettel a szóbeli

15 EGYÉB EGYNYELVŰ VIZSGÁK  SPANYOL:  DELE – egynyelvű, nem akkreditált, nemzetközileg egyedül ezt, a Spanyol Oktatási és Tudományügyi Minisztérium által kiállított vizsgát ismerik el – a Cervantes Intézet szervezi http://budapest.cervantes.es/hu/dele_hu/dele_nyelvvizsga.htm http://budapest.cervantes.es/hu/dele_hu/dele_nyelvvizsga.htm  NÉMET:  A Goethe Intézet nyelvvizsgái: B1, B2, C1 szinten Magyarországon is akkreditáltak, életszerű feladatok, német és osztrák egyetemek is elfogadják a nyelvi szintfelmérő helyett (de sok helyen elég a német érettségi) http://www.goethe.de/ins/hu/bud/lrn/prf/huindex.htm http://www.goethe.de/ins/hu/bud/lrn/prf/huindex.htm  FRANCIA:  DELF/DALF – B1, B2,C1 szinten akkreditált – Franciaországban mentesít az egyetemi szintfelmérő megírása alól – Francia Intézet szervezi: http://www.inst-france.hu/spip.php?rubrique108&lang=hu http://www.inst-france.hu/spip.php?rubrique108&lang=hu

16 ANGOL NYELVVIZSGÁK RÉSZEINEK ÉS ÁRAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA: http://www.mindenangol.hu/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=9&Itemid=34 http://www.mindenangol.hu/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=9&Itemid=34 http://www.mindenangol.hu/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=9&Itemid=34

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dobó Gabriella


Letölteni ppt "NYELVVIZSGÁK. MIRE JÓ A NYELVVIZSGA?  - ösztönöz a nyelvtanulásra - cél  - visszajelzést ad a sokéves nyelvtanulás eredményéről DE: vigyázzunk arra,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések