Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SPANYOL NYELV MINT VIZSGATÁRGY A NYELVI ÉRETTSÉGIK ÉS MAGYAR VIZSGARENDSZER KONTEXTUSÁBAN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SPANYOL NYELV MINT VIZSGATÁRGY A NYELVI ÉRETTSÉGIK ÉS MAGYAR VIZSGARENDSZER KONTEXTUSÁBAN."— Előadás másolata:

1 A SPANYOL NYELV MINT VIZSGATÁRGY A NYELVI ÉRETTSÉGIK ÉS MAGYAR VIZSGARENDSZER KONTEXTUSÁBAN

2  címe: TÁMOP 3.1.8. – Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban (2011- 2015)  nyertese: Oktatási Hivatal  egyik szegmense: az érettségi felülvizsgálata  eredménye: Jogszabályváltozás? A projekt

3  célja: • Az érettségi több szempontú megvizsgálása • Problémák azonosítása detektálása • Módosítások indítványozása • Pozitívumok megerősítése  kiindulópontja: vitaindító előadás  eredménye: összesítő jelentés vizsgatárgyanként • Problémák:  Lehetséges a közös álláspont kialakítása?  Tükrözi a majdani jogszabály a tanárok elképzeléseit? A konferencia

4  Az érettségi: középiskolai kimenet – felsőoktatási bemenet ☺  Két, eltérő nehézségű szintje van. • Problémák:  Az emelt szint nem feltétlenül kötelező a felsőoktatásban.  A két szint – illetve az ezeken mért tudás – nem feltétlenül mérhető össze. (Teljesen eltérő feladatlapok.)  Iskolaspecifikus lehet az emelt szint „megcsinálhatósága”. (A helyi tanterv függvénye.) Általános megközelítések Az érettségi

5  Egységes, központi, standard írásbeli mindkét szinten. ☺  Egységes standard szóbeli emelt szinten. ☺  Középszinten belső vizsga. • Probléma:  Nem megy az objektivitás rovására? (Az íráskészségben 5-6, a beszédkészségben 4-5 pontot jelenthet a szubjektivitás.) Általános megközelítések Az érettségi mint mérés 1.

6  Érvényesség: a teszt azt méri, amit mérni hivatott. ☺ • Probléma:  Nyelvi mérés esetében leképezhető pontosan a számon kérendő tudnivaló?  Megbízhatóság: a megismétlés ugyanazt az eredményt hozza. Ezt nem tudjuk.  Objektivitás: a mérés független az értékelő személyétől. ☺ • Probléma:  Lásd: középszinten belső vizsga. Általános megközelítések Az érettségi mint mérés 2.

7  Elvei szerint kritériumorientált. • Probléma:  Írás- és beszédkészség esetén erősen normaorientált. • JAVASLAT:  Professzionalizálás a készítők, javítók, kérdezők vonatkozásában : mérés- értékelési, tételkészítési, szintezési, vizsgáztatási képzés, tréning. Általános megközelítések Az érettségi mint mérés 3.

8  A NAT és a 40/ 2002 OM rendelet a Közös Európai Referenciakeret tekinti alapnak.  Az emelt szintű vizsga KER szerinti B2 szintű, 60%-tól egyenértékű egy B2 nyelvvizsgával. • JAVASLAT:  60%-os vagy jobb teljesítés esetén a középszintű érettségi legyen egyenértékű egy B1 nyelvvizsgával. Általános megközelítések Az érettségi mint mérés 4.

9  Az 5 összetevő igazodik a nemzetközi sztenderdekhez. ☺  A lehetséges legrövidebb és leghosszabb vizsga itemszáma között túl nagy a különbség. Példa: 61-88 item középszinten, 75-105 item emelt szinten. • JAVASLAT:  Az item határértékek közelítése, például: 75 ± 7 és 90 ± 8, vagy feladatlapokra megadva. A nyelvi érettségik A vizsgamodell 1.

10  A vizsga – főleg emelt szinten – a leghosszabbak közül való. (240 perc)  A szövegterjedelmek túl nagy értékek között mozognak. Példa: középszinten minimum 1350 maximum 1700 szó. • JAVASLAT:  1500 szó ± 8%  Még jobb, ha a szövegterjedelem megadása leütésben történik. A nyelvi érettségik A vizsgamodell 2.

11  A vizsgarész-összetevők/vizsgarészek aránya közép- és emelt szinten:  Olvasott szöveg értése: 22% ill. 20%  Nyelvhelyesség: 12% ill. 20%  Hallott szöveg értése: 22% ill. 20%  Íráskészség: 22% ill. 20%  Beszédkészség: 22% ill. 20%  A beszédkészség aránya néhány nyelvvizsgán: BME – 25%, TELC – 25%, ECL – 25%, ITK – 33%, DELE – 25% • JAVASLAT:  A beszédkészség arányának növelése 3-5%- kal A nyelvi érettségik A vizsgamodell 3.

12  Olvasott szöveg értése, Nyelvhelyesség, Hallott szöveg értése füzetben minden feladat tartalmaz egy példaitemet. • Probléma:  Torzítja a mérés hitelességét. • JAVASLAT:  Ne legyen példa a feladatok 0. itemeként. A nyelvi érettségik A vizsgamodell 4.

13  Teoretikusan a vizsgában 1 item 1 pont. • Probléma:  Feladatpont ≠ vizsgapont  Az itemek eltérő nehézségűek (pl. igaz-hamis döntés vagy válasz nyitott kérdésre). • JAVASLAT:  Lásd: itemek határértékének közelítése.  A tételkészítőknek legyen lehetősége az itemek bekalibrálására, azaz gazdálkodhassanak 0,5 és 2 pont értékű itemekkel. A nyelvi érettségik A vizsgamodell 5.

14  A vizsga egynyelvű. • Probléma:  Az Íráskészségben túl nagy segítség együtt a célnyelvi instrukció, kiinduló szöveg, és szempont.  Időnként elképzelhető helyes feladatteljesítés tényleges értés nélkül. • JAVASLAT:  Az Íráskészség fogalmazási szempontjai lehetnek magyarul.  Célnyelvi (olvasott vagy hallott) szövegértési feladat szövegéhez kapcsolódhat anyanyelvi kérdés vagy összefoglalás. A nyelvi érettségik A vizsgamodell 6.

15  A vizsgarész-összetevők/vizsgarészek sorrendje kötött, a Nyelvhelyesség és a Hallott hallott szöveg értése közt 15 perc szünet van.  Probléma:  Nincs funkciója, szervezési gondot jelent. • JAVASLAT:  Szünet nélkül folyjék az írásbeli. A nyelvi érettségik A vizsgamodell 7.

16 • Az Íráskészség füzetben részben a hosszú szöveghez 3 lehetőséget kínál fel a feladat. • Probléma:  Kevésbé összemérhetők egymással a vizsgázói teljesítmények. • JAVASLAT:  Egy megadott témáról kelljen írni. A nyelvi érettségik A vizsgamodell 8.

17  A vizsga teljesítése: vizsgarészenként 12%  Középszinten 2 vizsgarész (írásbeli, szóbeli)  Emelt szinten 5 vizsgarész • JAVASLAT:  Középszinten is mind az 5 készségből/ vizsgarész-összetevőben kelljen elérni a 12%-ot. A nyelvi érettségik A vizsgakövetelmény 1.

18  Középszinten a produktívan ismerendő nyelvtani anyag gyakorlatilag egyezik az emelt szinttel. • Probléma:  Túl sok középszinten.  Nem tesz kellő különbséget B1 és B2 szint között.  Eltereli a figyelmet (oktatói és vizsgáztatói) a kommunikációról. A nyelvi érettségik A vizsgakövetelmény 2.

19 • JAVASLAT:  Középszinten kerüljön ki a produktívan ismerendő grammatikai anyagból  a pluscuamperfecto de subjuntivo,  a futuro perfecto,  az elválasztás,  és ez a mondat „A spanyol nyelv természetéből adódóan a teljes leíró nyelvtan átfogó ismerete szükséges még a viszonylag alacsonyabb szintű közlendők megfelelő nyelvi megformálásához is.” A nyelvi érettségik A vizsgakövetelmény 3.

20  Az Íráskészségben lehet szótárt használni. • PROBLÉMA  Torzítja a mérést (különösen a lexikális tudás megítélésében).  Nyelvtani segítséget is kínál.  Paradox, ha egynyelvű a vizsga. • JAVASLAT:  Ne lehessen szótárt használni. A nyelvi érettségik A vizsgakövetelmény 4.

21  Az érettségin 9 témakör képezi az írásbeli és a szóbeli vizsga tartalmi tárgyköreit. • Probléma:  A témakörök eltérő mennyiségű és relevanciájú altémára oszlanak. • JAVASLAT:  Több, de önmagában kisebb témakör létrehozása, elsősorban a szóbeli vizsgához. Példa: Ember és társadalom helyett (2. témakör) - A másik ember, barátok, kapcsolatok, generációk - Öltözködés, divat - Vásárlás, szolgáltatások A nyelvi érettségik A vizsgakövetelmény 5.

22  A vizsgakövetelmény 9 témakört tartalmaz, ebben nem szerepel (inter)kulturális tartalom. • JAVASLAT:  Alapvető célnyelvi kulturális tartalom megjelenése a szóbeli témakörökben (is). • JAVASLAT:  Jelenjen meg ez a mondat: „A vizsgán azonos értékűnek kell elfogadni valamennyi, a spanyolt hivatalos nyelvként használó ország köznyelvi normáját a kiejtés, a lexika és a grammatika szempontjából. A nyelvi érettségik A vizsgakövetelmény 6.

23  A Beszédkészség és az Íráskészség szempontjainak kialakítása és azok értékelése bizottsági hatáskör.  Bármikor megváltoztatható, de respektálni illik a tradíciót, a megszokást. • Probléma:  A nagyon alacsony pontérték nem ad lehetőséget árnyalásra. • JAVASLAT:  A Beszédkészség és az Íráskészség értékelési útmutatójának konszenzusos megváltoztatása. Nem jogszabályfüggő Értékelés 1.

24 • A Beszédkészség értékelése középszinten jelenleg: Nem jogszabályfüggő Értékelés 2.

25 Nem jogszabályfüggő Értékelés 3. • JAVASLAT: FeladattípusÉrtékelési szempontÉrték Első feladat: (interjú)Szókincs4 pont 7 Nyelvhelyesség3 pont Második feladat: (szituáció)Kommunikációs hatékonyság4 pont 12 Szókincs, kifejezésmód4 pont Nyelvhelyesség, nyelvtan4 pont Harmadik feladat: (önálló témakifejtés) Szókincs, kifejezésmód 4 pont 10 Tématartás, önállóság, összefüggőség 3 pont Nyelvhelyesség3 pont A három feladatban együtt:Kiejtés, tempó, hanglejtés4 pont 4

26  A Beszédkészség értékelése emelt szinten jelenleg: Nem jogszabályfüggő Értékelés 4.

27 • JAVASLAT: Nem jogszabályfüggő Értékelés 5. FeladattípusÉrtékelési szempontÉrték Első feladat (interjú)Szókincs3 pont 5 Nyelvhelyesség2 pont Második feladat (szituáció)Kommunikációs hatékonyság4 pont 11 Szókincs, kifejezésmód4 pont Nyelvtan, nyelvhelyesség3 pont Harmadik feladat (témakifejtés) Szókincs, kifejezésmód4 pont 11 Tématartás, önállóság, összefüggőség3 pont Nyelvhelyesség4 pont A három feladatban együtt:Kiejtés, tempó, hanglejtés3 pont 3

28 • Az Íráskészség szövegeinek értékelése jelenleg, középszinten: Nem jogszabályfüggő Értékelés 6.

29 • JAVASLAT: Nem jogszabályfüggő Értékelés 7. Értékelési szempontÉrték A feladat teljesítése (szövegfajta, kommunikációs célok megvalósítása, szempontok követése, terjedelem) 5 pont 12 Érthetőség (nyelvi, lexikális, helyesírási)5 pont Szövegalkotás (hangnem, stílus, forma)2 pont A feladat teljesítése (szövegfajta, tartalom, jártasság a témában, szempontok kifejtése, stílus) 6 pont 21 Szövegalkotás (kohézió, logikusság)5 pont Szókincs5 pont Nyelvhelyesség, nyelvtan5 pont

30 • Az Íráskészség szövegeinek értékelése jelenleg, emelt szinten: Nem jogszabályfüggő Értékelés 8.

31 • JAVASLAT: Nem jogszabályfüggő Értékelés 9. Értékelési szempontÉrték A feladat teljesítése (szövegfajta, kommunikációs célok megvalósítása, szempontok követése, terjedelem) 4 pont 12 Érthetőség (nyelvi, lexikális, helyesírási)5 pont Szövegalkotás (hangnem, stílus, forma)3 pont A feladat teljesítése (szövegfajta, tartalom, jártasság a témában, szempontok kifejtése, stílus) 5 pont 18 Szövegalkotás (kohézió, logikusság)4 pont Szókincs4 pont Nyelvhelyesség, nyelvtan5 pont

32 A lehetséges jövőbeli érettségi jellemzői: • 5 komponensre vetített 12%-os teljesítési küszöb középszinten is • szünet nélküli, 180 perces, 4 vizsgarész-összetevős írásbeli rész • A vizsgarész-összetevők közül csökken az Íráskészség aránya • az Íráskészség 2. feladatában sincs választási lehetőség • kevesebb produktív módon tudandó nyelvtani anyag • kevesebb „megtippelhető” választ kínáló feladat • szótárhasználat és példaitem nélkül • az anyanyelv mérsékelt megjelenése • kiszámíthatóbb terjedelem és itemszám • megnövelt beszédkészség arány • több, de kisebb témakör a szóbelin • megújított javítási-értékelési útmutató az Íráskészség füzethez mindkét szinten • megújított értékelési útmutató a Beszédkészség vizsgarészhez mindkét szinten • frissített központi szóbeli tételek • Középszinten B1 nyelvvizsga-ekvivalencia Összegzés


Letölteni ppt "A SPANYOL NYELV MINT VIZSGATÁRGY A NYELVI ÉRETTSÉGIK ÉS MAGYAR VIZSGARENDSZER KONTEXTUSÁBAN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések