Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 Az üzleti szaknyelvi ECL nyelvvizsga ECL nyelvvizsga.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " Az üzleti szaknyelvi ECL nyelvvizsga ECL nyelvvizsga."— Előadás másolata:

1  Az üzleti szaknyelvi ECL nyelvvizsga ECL nyelvvizsga

2 Az üzleti szaknyelvi vizsgán mért készségek és pontértékük Hallás utáni értés 25 pont Beszédkészség 25 pont Olvasás utáni értés 25 pont Szövegalkotási készség 25 pont Elérhető maximum: 100 pont 

3 Részvizsga lehetőség Szóbeli részvizsga Hallás utáni értés 25 pont Beszédkészség 25 pont Megfelelés: készségenként 40%, összesen 60% Írásbeli vizsgarész Olvasás utáni értés 25 pont Szövegalkotási készség 25 pont Megfelelés: készségenként 40%, összesen 60%

4 SZINTEK A2B1B2C1 Olvasott szöveg értése Időtartam (perc)35 45 Szövegek száma2222 Szószám400-500500-700800-10001000-1300 Az írásban mért készségek paraméterei Írásbeli kommunikáció Időtartam (perc)45507590 Feladatok száma2222 Szószám150 (70-80) 250 (120-130) 400 (200-200) 600 (300-300) Hallott szöveg értése Időtartam (perc)2525-3030-3535-40 Feladatok száma2222 Szószám400-500500-700800-10001200-1500 

5 A hallott és olvasott szövegértési feladatok javítása megoldókulcs segítségével történik. Az írásbeli üzleti kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok : - Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)0-5 pont - Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont - Szókincs (üzleti - terjedelme és használatának változatossága)0-5 pont - Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont - Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont 

6 SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ A szóbeli vizsga részei A jelöltek párosával (páratlan számú jelölt esetén hármasával) vizsgáznak. 1. Bemutatkozás (3-5 perc; nem kerül értékelésre) E vizsgarész fő célja, hogy oldja a vizsgázók feszültségét, ráhangolja őket a vizsgára, illetve hogy a vizsgáztató információkat szerezzen a vizsga további részeinek lebonyolításához. 2. Irányított beszélgetés (5-8 perc) Témakörök: >>>> * Információs füzet >>>> A vizsgáztató az általa választott téma alapján kezdeményezi az üzleti szaknyelvi beszélgetést, és a vizsgázókhoz közvetlenül intézett kérdéseken túl gondoskodik arról, hogy a vizsgázók a megfelelő nyelvi szinten beszélgessenek egymással az adott témáról. 3. Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc ) >>>>>>>> Táblázatok, grafikonok értelmezése. A képanyagot a vizsgáztató választja és adja. Ha szükséges, a vizsgáztató kérdésekkel segítheti a jelölteket gondolataik kifejtésében. 

7 - Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)0-5 pont - Szóbeliség (kiejtés és gördülékenység, a beszéd folyamatossága) 0-5 pont - Szókincs (üzleti - terjedelme és használatának változatossága)0-5 pont - Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont - Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok: 

8  Értékelési szempontok az üzleti szaknyelvi szóbeli vizsgához B2 szint NYELVHELYESSÉG (alak- és mondattan) SZÓBELISÉG (kiejtés és prozódia; a beszéd folyamatossága) SZÓKINCS (terjedelme és mozgósítása) STÍLUS (pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság) KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG (a helyzetnek megfe- lelő feladatmegoldás) 5 Az elsajátított nyelvtani szerkezetek változatos hasz- nálata alak- és mondattani bizonytalanságok nélkül. Kiválóan érthető beszéd (alig észrevehető akcentussal). Gördülékeny beszédsebesség, önálló beszédfolyamat. Gazdag üzleti szaknyelvi szókincs, változatos és szabatos lexika. Világos gondolat- menet ésszerű szö- vegszervezéssel; a témához illő regiszter/stílus. Nehézségek nélkül; gondolat- és ismeretanyag kiváló közvetítése. 4 3 A szerkezetek kielégítő használata némi (főként csak alaktani) nehézségekkel. Érthető (kissé akcentusos) beszéd, hiányos koartikulációval. Kielégítő beszédtempó; néhány helytelen szünettagolás. Megfelelő szak- nyelvi szókincs, néha kényszerű körülírásokkal. Megfelelő szövegszervezés és stílus. Kielégítő; elfogadható gondolat- és ismeretközvetítés. 2 1 Gyakran előforduló durva nyelvtani hibák értelemzavaró hatással. Nehezen érthető (erős idegen akcentussal); jelentős koartikulá- ciós és prozódiai hibák. Lassú és akadozó beszédtempó, többnyire önállótlan beszédfolyamat. Csekély szak- nyelvi szókincs; feltűnő körül- írások és jelen- téstani hibák. Hiányzó vagy nem megfelelő szövegszervezés/ regiszter. Teljesítetlen marad; szükségessé váló (kisegítő) körülírások (több esetben is).


Letölteni ppt " Az üzleti szaknyelvi ECL nyelvvizsga ECL nyelvvizsga."

Hasonló előadás


Google Hirdetések