Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Balázs Béla Dr. Balázs Béla (Munkakultúra-szakképzési modellek c. OKTÁV konf., Hajdúszoboszló, 2009.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Balázs Béla Dr. Balázs Béla (Munkakultúra-szakképzési modellek c. OKTÁV konf., Hajdúszoboszló, 2009.)"— Előadás másolata:

1

2 Dr. Balázs Béla Dr. Balázs Béla (Munkakultúra-szakképzési modellek c. OKTÁV konf., Hajdúszoboszló, 2009.)

3 B e v e z e t é s  Századunk kifejlődő tudásalapú társadalma és globálissá váló gazdasága megköveteli a szak- emberektől, hogy külhoni kultúrák képviselőivel is problémamentesen tudjanak kommunikálni.  Jelenleg mintegy ötévente megkétszereződik a rendelkezésünkre álló tudás tömege; egyre komplex- ebbé válik, de sok területen gyorsan elavul, és teljes spektrumában csak világnyelveken követhető.  Korunk legfontosabb pedagógiai feladata az inter- aktivitáson, dialóguson alapuló önálló, rendszeres tanulás módjának megtanítása, az adekvát tanulási környezet létrehozása, ezen belül a nyelvismeret fejlesztése.  Megfelelő nyelvismeret nélkül ugyanis csak hiányosan alakulhat ki a korszerű kulcskvalifikációvá vált önálló tanulás és tudás-menedzsment képessége.

4 Az Interneten leggyakrabban használt tíz nyelv a www.internetworldstats.com 2008-as adatai alapján

5 Miért tanuljunk nyelveket?  Mert a Föld felszínének kevesebb, mint ötezred részén magyar az államnyelv.  Mert a nyelvismeret idegen kultúrákhoz nyit kapukat.  Mert idegen nyelvek tanulásával az ember a saját kultúráját is jobban megérti.  Mert a globalizáció és az Európai Únió létrejötte egyre erőteljesebb multinacionális összefonódásokat hozott létre.  Mert a nyelvismeret a munkaerőpiacon tágabb horizontot nyit.  Mert a nyelvismeret a nemzetközi szakmai/üzleti kapcsolatok kiépítésének egyik legfontosabb kulcsa.  Mert a nyelvismeret erősíti a szociális kompetenciát, és a privátéletben is komoly haszonnal járhat. Sajnos a hazai helyzet nem éppen rózsás. Míg a szomszédos Ausztriában a lakosság ~58 %-a beszél legalább egy idegen nyelven, addig hazánkban ez az arány ~27 %. (Az EU átlag 56 %.)

6 Szaknyelv I. A szakmai nyelvvizsgáztatás fő fi- gyelme a nyelv kommunikatív funkciójá- ra irányul. A szakmai kommunikáció olyan emberek között valósul meg, akik azonos szakmai beszédközösséghez tartoznak. A LEXINFO rendszerben elsősorban a kommunikatív kompetenciát mérjük. A nyelvvizsgáztatás korábbi gyakorlatában ugyanis a nyelvi, lingvisztikai kompetencia (a kódismeret) mérése indokolatlan előnyt él- vezett. A nyelvi kód ismeretét preferáló vizsgák szakmailag elavulttá váltak.

7 Szaknyelv II. szaknyelv szaknyelv A szaknyelv sajátosságai: A köznyelvnél gyorsabban fejlődik és differenciálódik, de annak nyelvi logikáját követi. (A jelenleg leg- gyorsabban fejlődő szaknyelv éppen az informatikai.) Szakmaspecifikus szókincse mellett a felvonultatott gramma- tikai apparátus elemeinek gyakoriságában is eltér az általános nyelvtől. A szaknyelvi kifejezések értelme gyors, ökonomikusés egyértelmű információ- átadás A szaknyelvi kifejezések értelme gyors, ökonomikus és egyértelmű információ- átadás  szakmán belül  szakmák között vagy  a laikusok számára

8 Kifejlesztendő szaknyelvi készségek •Szövegértés (olvasás és hallás után) •Általános szakmai kommunikáció •Szakmai témakör írásos kifejtése •Fordítás •Szakszókincs ismerete •A nyelvtani szabályok szerepének ismerete a szaknyelvi kommunikációban •Önképzés, önálló felkészülés

9 A vizsgafeladatok kidolgozásánál maximálisan figyelembe vettük a Közös Európai Refrenciakeret (KER) előírásait. (A vizsga eurokonform.) A LEXINFO informatikai szaknyelvi vizsgarendszer A LEXINFO vizsgák alap közép és felsőfokon négy alapkészséget mérnek: A hallott szöveg utáni értés ellenőrzése nyelvi laborban, kifejlesztetten a LEXINFO céljára kifejlesztett szoftver segítségével történik

10 SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÜNK, ELÉRHETŐSÉGÜNK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÜNK, ELÉRHETŐSÉGÜNK  Szervezeti egységeink:  Nyelvvizsga-központ. Feladata (az általános irányítás mellett) mindenekelőtt a vizsgaanyagok fejlesztése és a bizonyítványok, anyakönyvek kiadása.  Nyelvvizsga-hely(ek). Feladata a jelentkezések fogadása, a vizsgák lebonyolítása és a vizsgaeredmények meghatá- rozása. (Jelenleg nyolc van, de továbbiak szervezését tervezzük.) További részletek kiadott tájékoztatónkban és Internet címeinken találhatók: www.lsi.huwww.lsi.hu; www.gdf.hu/LEXINFO/Lapok/LEXINFO.aspx www.gdf.hu/LEXINFO/Lapok/LEXINFO.aspx www.lsi.huwww.gdf.hu/LEXINFO/Lapok/LEXINFO.aspx 2 PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Idegennyelvi Lektorátus 6. sz. LEXINFO akkreditált Nyelvvizsgahely 7624 Pécs, Boszorkány út 2. FÉNY-SZOFT Kft. 7. sz. LEXINFO akkreditált Nyelvvizsgahely 9400 Sopron, Kurucdomb sor 2.. COVENTRY HOUSE NYELVISKOLA Kft. 8. sz. LEXINFO akkreditált Nyelvvizsgahely 6000 Kecskemét, Budai u. 1.

11 KINEK AJÁNLJUK A LEXINFO VIZSGÁT?  informatikát tanuló diákoknak, egyetemi és főiskolai hallgatóknak,  számítástechnikai/tudományi szakembereknek  informatika iránt érdeklődőknek,  mindazoknak, akik munkahelye, oktatási intézménye feltételként kötötte ki a megfelelő szakmai nyelvvizsga bizonyítvány meglétét,  minden olyan angolul vagy németül kommunikáló, információt gyűjtő vagy cserélő felhasználónak, aki szívesen készül fel egy mindennapi tevékenységeihez közvetlenül kapcsolódó nyelvvizsgára.

12 LEXINFO unikális innovatív innovatív autentikus piacorientált REZÜMÉ

13 Köszönöm szíves figyelmüket! LSI LSI Informatikai OktatóközpontBudapest http://www.lsi.hu


Letölteni ppt "Dr. Balázs Béla Dr. Balázs Béla (Munkakultúra-szakképzési modellek c. OKTÁV konf., Hajdúszoboszló, 2009.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések