Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5. évfolyam Oláh László Számítástechnika-technika III.évfolyam.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5. évfolyam Oláh László Számítástechnika-technika III.évfolyam."— Előadás másolata:

1 TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5. évfolyam Oláh László Számítástechnika-technika III.évfolyam

2 Célok és feladatok  Olyan rendszerszemléletű gondolkodásmód kialakítása, amely feltárja a természet ben és társadalom ban élő ember és az általa létrehozott technikai környezet bonyolult összefonódását és kapcsolatrendszerét.  Olyan ismeretek, képességek, készségeket és beállítódások átadása, amelyek segítik a modern technika és gazdaság eredményeinek felhasználását

3 Az 5. évfolyam témakörei  Az ember és környezete Az ember és környezete  A kommunikáció eszközei és módjai A kommunikáció eszközei és módjai  Anyagok és átalakításuk. Anyagok és átalakításuk.  Tervezés, építés Tervezés, építés  Közlekedési ismeretek Közlekedési ismeretek  Háztartástan, életvitel Háztartástan, életvitel  Egyéb információk Egyéb információk

4 Az ember és környezete  Alkalmazkodás a környezethez  Eszközhasználat  Természetes környezet  Mesterséges környezet  Rendszer fogalma  Technikai rendszerek Vissza az 5. évfolyam további témaköreihez

5 A kommunikáció eszközei és módjai  Adat  Hír  Információ  Információs rendszer  Jel, kód, kódolás  Tömegkommunikáció Vissza az 5. évfolyam további témaköreihez

6 Anyagok és átalakításuk  Algoritmus  Feldogozott (átalakított) anyagok  Fémek  Forma, funkció  Műanyagok, természetes anyagok  Műveletsor Vissza az 5. évfolyam további témaköreihez

7 Tervezés, építés  A mérés technológiája, pontossága  Balesetvédelem  Célszerűség  Értékelési szempontok  Esztétikus környezet  Harmónia Tovább a témakörön belül

8 Tervezés, építés  Környezetkímélő tervezés  Környezetszennyezés  Műszaki rajz, vázlatrajz  Műveleti algoritmus  Szerkezet,  Szerszámhasználati alapfogalmak Vissza az 5. évfolyam további témaköreihez

9 Közlekedési ismeretek  Gyalogos közlekedés  Jel  Jelzés  Közlekedési szabályok  Szállítás  Tömegközlekedés Vissza az 5. évfolyam további témaköreihez

10 Háztartástan, életvitel  Jövedelem, gazdálkodás,  Árak, anyagi lehetőségek  Egészséges táplálkozás  Öltözködés, ruházkodás  Textil, tisztaság,.  Háztartási munka Vissza az 5. évfolyam további témaköreihez

11 Egyéb információk  Készségek fejlesztése Készségek fejlesztése  Képességek fejlesztése Képességek fejlesztése  A továbbhaladás feltétele A továbbhaladás feltétele Vissza az 5. évfolyam témaköreihez

12 A továbbhaladás feltétele  Egyszerű, mindennapi technikai rendszerek azonosítása. Ismerkedés a környezet tudatos átalakításának okaival és szükségességével. A kommunikáció alapfogalmainak alkalmazása, tömegkommunikációs eszközök kezelése. Egyszerű műveleti algoritmusok értelmezése és végrehajtása (egyszerű tervek és vázlatrajzok készítése). Becslés centiméter pontossággal, mérés milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki rajzok leolvasása (méret, elrendezés). Tovább A továbbhaladás feltételeiben

13 A továbbhaladás feltétele  A gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes magatartásformáinak alkalmazása. A családi munkamegosztás felismerése, a házi és ház körüli munkák gyakorlása. A szükséges eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata. Környezetkímélő magatartás megismerése. Vissza az Egyéb információkhoz

14 Készségek fejlesztése  A technika tantárgy tanítása a cél és feladat megfogalmazásával, a tevékenységi és munkafázisok megtervezésével valamint a végrehajtás és az eredmény (munkadarab, működés) együttes értékelésével nagymértékben javítja a tanulók beszéd- és kifejezőkészségét. A rendszerszemléletű gondolkodás kialakításával a logikai készség gyarapszik. A műszaki ábrázolás és kommunikáció a tanulók képolvasási, logikai és rajzolási készségét, a tervezés a számolási készséget, a tervek megvalósítása, a munkadarab vagy rendszer elkészítése a manuális készséget fejleszti. Vissza az Egyéb információkhoz

15 Képességek fejlesztése  A szükségletek és lehetőségek fölismerése, a tervezés folyamata, a részletes tervek elkészítése és a munka elvégzése a tanuló koncentráló, problémamegoldó, alkotó, becslési, döntési, elemző, szintetizáló, rendszerező és összpontosító képességének fejlesztése mellett növeli a kreativitást, a kézügyességet és a pontosságra való igényt, továbbá elősegíti a jó térlátást, a tájékozódást a térben és a síkon.  Az értékelés segít a kritikus önértékelés és mások helyes megítélésének képességét kiformálni és rászoktat az ellenőrzés igénylésére Vissza az Egyéb információkhoz


Letölteni ppt "TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5. évfolyam Oláh László Számítástechnika-technika III.évfolyam."

Hasonló előadás


Google Hirdetések