Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5. évfolyam

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5. évfolyam"— Előadás másolata:

1 TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5. évfolyam
Oláh László Számítástechnika-technika III.évfolyam

2 Célok és feladatok Olyan rendszerszemléletű gondolkodásmód kialakítása, amely feltárja a természetben és társadalomban élő ember és az általa létrehozott technikai környezet bonyolult összefonódását és kapcsolatrendszerét. Olyan ismeretek, képességek, készségeket és beállítódások átadása, amelyek segítik a modern technika és gazdaság eredményeinek felhasználását

3 Az 5. évfolyam témakörei Az ember és környezete
A kommunikáció eszközei és módjai Anyagok és átalakításuk. Tervezés, építés Közlekedési ismeretek Háztartástan, életvitel Egyéb információk

4 Az ember és környezete Alkalmazkodás a környezethez Eszközhasználat
Természetes környezet Mesterséges környezet Rendszer fogalma Technikai rendszerek Vissza az 5. évfolyam további témaköreihez

5 A kommunikáció eszközei és módjai
Adat Hír Információ Információs rendszer Jel, kód, kódolás Tömegkommunikáció Vissza az 5. évfolyam további témaköreihez

6 Anyagok és átalakításuk
Algoritmus Feldogozott (átalakított) anyagok Fémek Forma, funkció Műanyagok, természetes anyagok Műveletsor Vissza az 5. évfolyam további témaköreihez

7 Tervezés, építés A mérés technológiája, pontossága Balesetvédelem
Célszerűség Értékelési szempontok Esztétikus környezet Harmónia Tovább a témakörön belül

8 Tervezés, építés Környezetkímélő tervezés Környezetszennyezés
Műszaki rajz, vázlatrajz Műveleti algoritmus Szerkezet, Szerszámhasználati alapfogalmak Vissza az 5. évfolyam további témaköreihez

9 Közlekedési ismeretek
Gyalogos közlekedés Jel Jelzés Közlekedési szabályok Szállítás Tömegközlekedés Vissza az 5. évfolyam további témaköreihez

10 Háztartástan, életvitel
Jövedelem, gazdálkodás, Árak, anyagi lehetőségek Egészséges táplálkozás Öltözködés, ruházkodás Textil, tisztaság, . Háztartási munka Vissza az 5. évfolyam további témaköreihez

11 Egyéb információk Készségek fejlesztése Képességek fejlesztése
A továbbhaladás feltétele Vissza az 5. évfolyam témaköreihez

12 A továbbhaladás feltétele
Egyszerű, mindennapi technikai rendszerek azonosítása. Ismerkedés a környezet tudatos átalakításának okaival és szükségességével. A kommunikáció alapfogalmainak alkalmazása, tömegkommunikációs eszközök kezelése. Egyszerű műveleti algoritmusok értelmezése és végrehajtása (egyszerű tervek és vázlatrajzok készítése). Becslés centiméter pontossággal, mérés milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki rajzok leolvasása (méret, elrendezés). Tovább A továbbhaladás feltételeiben

13 A továbbhaladás feltétele
A gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes magatartásformáinak alkalmazása. A családi munkamegosztás felismerése, a házi és ház körüli munkák gyakorlása. A szükséges eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata. Környezetkímélő magatartás megismerése. Vissza az Egyéb információkhoz

14 Készségek fejlesztése
A technika tantárgy tanítása a cél és feladat megfogalmazásával, a tevékenységi és munkafázisok megtervezésével valamint a végrehajtás és az eredmény (munkadarab, működés) együttes értékelésével nagymértékben javítja a tanulók beszéd- és kifejezőkészségét. A rendszerszemléletű gondolkodás kialakításával a logikai készség gyarapszik. A műszaki ábrázolás és kommunikáció a tanulók képolvasási, logikai és rajzolási készségét, a tervezés a számolási készséget, a tervek megvalósítása, a munkadarab vagy rendszer elkészítése a manuális készséget fejleszti. Vissza az Egyéb információkhoz

15 Képességek fejlesztése
A szükségletek és lehetőségek fölismerése, a tervezés folyamata, a részletes tervek elkészítése és a munka elvégzése a tanuló koncentráló, problémamegoldó, alkotó, becslési, döntési, elemző, szintetizáló, rendszerező és összpontosító képességének fejlesztése mellett növeli a kreativitást, a kézügyességet és a pontosságra való igényt, továbbá elősegíti a jó térlátást, a tájékozódást a térben és a síkon. Az értékelés segít a kritikus önértékelés és mások helyes megítélésének képességét kiformálni és rászoktat az ellenőrzés igénylésére Vissza az Egyéb információkhoz


Letölteni ppt "TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5. évfolyam"

Hasonló előadás


Google Hirdetések