Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új tudás – új kompetenciák az érettségi vizsgán dr Drexlerné Solymos Mária.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új tudás – új kompetenciák az érettségi vizsgán dr Drexlerné Solymos Mária."— Előadás másolata:

1 Új tudás – új kompetenciák az érettségi vizsgán dr Drexlerné Solymos Mária

2 Mi jelent a kompetencia? 1. Teljesítőképes tudást 1. Teljesítőképes tudást 2. Szakavatottságot, beavatottságot, 2. Szakavatottságot, beavatottságot, felkészültséget, szakértelmet felkészültséget, szakértelmet 3. Arra való képességet, hogy az élet 3. Arra való képességet, hogy az élet különböző szituációiban alkalmazni különböző szituációiban alkalmazni tudjuk tudásunkat tapasztalatainkat, tudjuk tudásunkat tapasztalatainkat, személyes adottságainkat. személyes adottságainkat.

3 Az „egészségügyi alapismeretek” érettségi vizsga követelményei Vizsgázói kompetenciák: 1. Források használata és értékelése 2. Szakkifejezések alkalmazása 3. Humánus szemlélet 4. Összefüggések bemutatása

4 1.2 „Legyen képes különbséget tenni egymástól eltérő tartalmú leírások (források) között.” Téma: hajmosás(hajápolás) Módszer: egyéni feladatmegoldás Feladat: a. Megállapítani a forrásokban a haj- ápolásra vonatkozó különbségeket ápolásra vonatkozó különbségeket (pl. a hajmosás gyakorisága). (pl. a hajmosás gyakorisága). b. Magyarázza meg a naponta végzett b. Magyarázza meg a naponta végzett hajmosás negatív következményeit és hajmosás negatív következményeit és annak okait (ok-okozat). annak okait (ok-okozat). Forrás: a tankönyv (Egészségtan, 44.oldal, illetve TV reklám a hajápolásról) illetve TV reklám a hajápolásról)

5 1.3. „Legyen képes a képi forrásokat megfelelően csoportosítani.” Téma: egészséges táplálkozás Módszer: Csoportmunka Feladat: plakát készítése: a különböző élelmiszereket csoportosítsa jellemző tápanyagtartalmuk alapján (fehérjedús, szénhidrátdús, zsírdús, vitamindús, stb.) Forrás: a nagy bevásárló központok prospektusai (olcsó és gazdag lelőhely), illetve www.sulinet.hu prospektusai (olcsó és gazdag lelőhely), illetve www.sulinet.huwww.sulinet.hu

6 1.4 „Legyen képes összefüggések meglátására, ok -okozati összefüggések elmagyarázására” Téma: az időskori érzékszervi változások, (benne: a látás változása) Módszer: szerepjáték (egy ifjú és egy 70 éves személy cérnabefűzést modellál az érzékszervek életkori jellemzői alapján) Feladat: megmagyarázni a látottakat, azaz a sikertelen cérna befűzés (okozat) és a látószerv (a lencse, a retina,a látóideg) öregedése (ok) közötti kapcsolatot. Forrás: Egészségtan, Gondozástan tankönyv

7 2.1 „Legyen képes az egészséggel (betegséggel) kapcsolatos fontosabb fogalmakat meghatározás alapján felismerni.” Téma: a betegségek elkerülését célzó magatartás, természetes gyógymódok Módszer: csoportmunka Feladat: 3–4 fős csoportok készítsenek rövid előadást (a tanár által meghatározott) felismerésre szánt fogalmakról. Mutassák be a fogalmakat, ha sikertelen a fogalom felismerése, közösen egészítsék ki, illetve kontrollálják a tankönyvben. (Mi volt a konkrét oka a sikertelenségnek?) Mutassák be a fogalmakat, ha sikertelen a fogalom felismerése, közösen egészítsék ki, illetve kontrollálják a tankönyvben. (Mi volt a konkrét oka a sikertelenségnek?) Forrás: Egészségtan. 73- 79. oldal

8 2. 1 „Legyen képes egy témához vagy korcsoporthoz kapcsolódó fogalmakat kiválasztani.” Téma: az életkorok szerinti fejlődés Módszer: csoportmunka (4 csoport) Feladat: a megadott fogalmakat, meghatáro- zott életkorokhoz kell csoportosítani (egy – egy csoport kettő, esetleg három korcsoporthoz gyűjtse a fogalmakat. A csoportosítás után a tanuló/k értékeljék a feladatok megoldását Feladat: a megadott fogalmakat, meghatáro- zott életkorokhoz kell csoportosítani (egy – egy csoport kettő, esetleg három korcsoporthoz gyűjtse a fogalmakat. A csoportosítás után a tanuló/k értékeljék a feladatok megoldását Forrás: Fejlődéslélektan tankönyv, 75. oldal, (a fogalomgyűjteményről másolat).

9 4.1 „Legyen képes az egészségi állapottal kapcsolatos jelenségek problémaközpontú bemutatására Téma: az egészség és az egészség- kultúráltság összefüggései Módszer: egyéni (illetve csoportos) Feladat: házi dolgozat készítése: Az egészségkultúráltság hiányából fakadó táplálkozási problémák (elhízás) meg- jelenése. (Mutassa be az elhízáshoz vezető utat, különös tekintettel a család által közvetített káros szokásokra, mint alap- problémára.) Forrás: Egészségtan, 11-15. oldal

10 Vizsgáztatói értékelési szempontok A feladat megértése, lényegkiemelés Az alapfogalmak ismerete, alkalmazása Világos szabatos felelet Az összefüggések problémaközpontú bemutatása Humánus emberszemlélet

11 Új szemléleti alapok „ Tanítás helyett tanulás” Tanulói aktivizálás (hatékony tanulás, tanulói motiválás, eredményes cselekvés) Tanulói aktivizálás (hatékony tanulás, tanulói motiválás, eredményes cselekvés) A tanulás középpontba állítása A tanulás középpontba állítása A tanár tutori, tanulást segítő szerepe A tanár tutori, tanulást segítő szerepe A tanulás eredményességének a vizsgálata A tanulás eredményességének a vizsgálata A kompetenciát csak tevékenység keretében lehet tetten érni.

12 CARL ROGERS: „ csak az a tanulás érdekel, amely jelentősen befolyásolja az ember viselkedését” és csak „az a tanulás befolyásolja jelentősen az ember viselkedését, amely felfedezésen alapul és belső igényt elégít ki”.


Letölteni ppt "Új tudás – új kompetenciák az érettségi vizsgán dr Drexlerné Solymos Mária."

Hasonló előadás


Google Hirdetések