Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bedőné Fatér Tímea Közoktatási szakértő, intézményi folyamat-tanácsadó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bedőné Fatér Tímea Közoktatási szakértő, intézményi folyamat-tanácsadó"— Előadás másolata:

1 Bedőné Fatér Tímea Közoktatási szakértő, intézményi folyamat-tanácsadó www.zalai-iskola.hu bftimi@enternet.hu

2

3 A tanuló  Tervszerűség  Diákok szükségleteire építő tanulásszervezés ◦ Egyéni tanulási utak  Folyamatos visszajelzések  Értékelés ◦ Érdemjegyek, osztályzat ◦ Szöveges értékelés  Portfólió  Támogató (fejlesztő!) értékelési gyakorlat eszköze  Önreflexiók, önértékelés fejlesztés segítője  Tantárgyi keretek között  Pedagógiai portfólió (komplex-egyéni fejlesztésben)

4 A pedagógus  2013. szeptembert követően a külső ellenőrzés egyik tárgya, eleme  Szakmai-pályakép, szakmai fejlődés  Álláskereső eszköz  …

5  Nem csupán „dokumentumdosszié”  Megvilágít tudást, jártasságot, hozzáállást  Összeválogatott – (szakmai) portré ◦ Döntési képességet, önértékelést fejleszt  Szisztematikus - rendszerszemlélet  Célirányos  Erőfeszítések, fejlődések, a nagy utazás…  Eredmények  The best of…

6  Értékelési céllal ◦ Szummatív, formatív (mit tud, mire képes…) ◦ Külső sztenderdek ◦ Saját elvárások  Fejlesztési céllal ◦ Saját döntések – mivel dokumentálom az előrehaladásom (önkifejezés, tulajdonosság érzés, felelősség és motiváció) ◦ Tanuljon belőle – folyamatos önreflexiók

7  Munkaportfólió ◦ Adott évben végzett munka, reflexiókkal… ◦ (óravázlat, műsorterv, illusztráció, dolgozat, kiselőadás…)  Bemutató portfólió ◦ Egyéni válogatás az előző anyagokból, reflexiókkal… ◦ Nehéz az összevethetőség  Értékelési portfólió ◦ Egységesen kialakított vagy külső szempontrendszer  Akkreditáció, külső elvárásnak megfelelés…  Ami közös alapelem: ◦ Cél (behatárolja a gyűjtés körét) ◦ Reflektív jegyzetek (gyűjtött dokumentumok szerepe) ◦ Értékelési szempontrendszer (formatív vagy szummatív)

8  Papír alapú  Lineáris Címlap Tartalomjegyzék 1. Célkitűzés • Értékelési szempontsor • Dokumentumok (bizonyítékok) • Ön és társreflexiók • Értékelés • Továbblépés irányai 2. Célkitűzés • Értékelési szempontsor • Dokumentumok (bizonyítékok) • Ön és társreflexiók • Értékelés • Továbblépés irányai 3. Célkitűzés • Értékelési szempontsor • Dokumentumok (bizonyítékok) • Ön és társreflexiók • Értékelés • Továbblépés irányai

9  Többféle típusú dokumentum tárolása  E-portfólió – (digitális portfólió) ◦ Videofelvételek ◦ Mappák, dokumentumok ◦ Diabemutatók (powerpoint, slideshare…) ◦ Pdf fájlok ◦ „Webfóliók”  Honlapok  Blogok CD-DVD… WEB -interaktivitás

10  Könnyebb, rugalmasabb kezelhetőség  Hierarchikus szerkeszthetőség navigációs lehetőségek (linkek, hiperlinkek)

11  elérhető - kereshető  dinamikusan módosítható  hordozható  fizetős és ingyenes verziók  számos szolgáltatással támogatják a tartalomszerkesztést és publikálást  kész sablonokat kínálnak a struktúrához  címkézési lehetőség  a regisztrált felhasználók megjegyzései üzenetet, e-mail, fórumok  az együttműködés, tudásmegosztás, online kommunikáció

12 tanulótanulótanulótanuló tanártanártanármunkacsoport intézmény

13

14  Hátránykompenzáció eszköze  Tehetségfejlesztés eszköze  Egyéni szükségletekre épülő fejlesztés  3 havonta kompetencia alapú, árnyalt, fejlesztő értékelés  Motivációs programelem  Kapcsolattartás, együttműködés eszköze (szülők, külső szakemberek, intézményi környezet)

15  Tervszerű, rögzített egyéni fejlesztő tevékenység  ötvözi valamennyi „szereplő” munkáját  elért eredményeink minősítik ◦ Tanuló megismerése ◦ Helyzetfelmérés ◦ Egyén fejlesztési terve ◦ Egyéni fejlesztés/fejlődési napló ◦ Szöveges, árnyalt értékelés

16  „ Bemeneti mérések” (rajzok, tesztek, kérdőívek, feladatlapok)  Megfigyelések  Családlátogatás tapasztalatai  Gyermekkel történő irányított beszélgetések  Interjúk  Pedagógusok, segítő szakemberek véleményei  Osztálytársak – szociometria  Dokumentumelemzések  …

17  Helyzetelemzésre építve, tanulóval és partnerekkel közösen  Fejlesztési területek ◦ Fejlesztési célok ◦ Konkrét feladatok  pedagógiai módszerek, eszközök  felelősök  bevont szakemberek  határidők  elvárt eredmény indikátorok

18 A megvalósulás folyamatát, tapasztalatait, eredményeit rögzíti.  A tanórákon vagy azokon kívül konkrétan megvalósult egyéni fejlesztések (pl. milyen keretek közt, milyen módon, tevékenységgel és mit fejlesztettünk)  Időpontok  Folyamatban elért részeredmények, megfigyelések, tapasztalatok  Megvalósító pedagógusok, szakemberek feljegyzései, aláírása  szöveges értékelések, javaslatok

19 Az integrációs programmal, tehetségfejlesztéssel, tervszerű egyéni fejlesztéssel foglalkozó iskolákban az előbbi, a gyakorlatban már működő folyamatot elemezve, a portfólió alkalmazásának lehetősége bontakozik ki.

20  Szemlélet és szerepváltás ténye ◦ Ki a passzív, ki az aktív fél a tanulási folyamatban? ◦ A valódi tudás nem reprodukció, hanem konstrukció eredménye ◦ A kihívás nem a „tananyag leadása” és annak hatásfokvizsgálata, hanem a konstrukciós folyamat kiváltása, szervezése, támogatása, visszajelzések adása. ◦ Kié a felelősség?  Anno… talán nem teljesen erre szocializálódtunk, de elindultunk ezen az úton!!!

21  A portfólió elősegíti a szerepváltást ◦ A tanuló dokumentálja a saját tanulási folyamatát ◦ Reflektál ◦ Adott szempontok szerint értékeli a saját munkáját (és másokét is egyenrangú kommunikációban) ◦ Új célokat tűz ki ◦ Ő DÖNTI EL … ◦ Aktív alakítója a tanulási folyamatának ◦ Bemutathatja személyiségét, másságát, sikerélményt biztosíthat ≠ hagyományos értékelési rendszer ◦ Felelősség ◦ Motiváció

22  Célok kitűzése  Mit akarok dokumentáltatni?  Hány diákkal?  Milyen típusú, formájú legyen?  Kik fogják olvasni, kinek a kezébe kerül majd?  Tervezés  Tartalom meghatározás, milyen dokumentumok?  Megvalósítási folyamat tervezése, kidolgozás (előkészítő beszélgetéstől az értékelési kérdéssorokon át a tárolásig)  Hogyan (hol) vonom be a diákokat?  Előkészítés  Diák(ok) bevonása – értelmezés, megismertetés  A készítés munkafolyamatai (gyűjtés, válogatás, kulcskártyák…)  Iskolai, otthoni, osztálytermi teendők…  Értékelési szempontok megbeszélése

23  Önálló alkotási folyamat - gyűjtőmunka, válogatás,… ◦ Folyamatkövetés, támogatás  Visszajelzés - reflexió ◦ Kik adják? ◦ Milyen szempontok alapján? ◦ Hányszor, mikor? (mappás óra, délutáni foglalkozás)  Értékelés ◦ Milyen céllal? - formatív vagy szummatív? ◦ Milyen szempontok szerint? ◦ Ki értékel és milyen keretek között? ◦ Hogy viszonyul ez az értékelés a szöveges értékeléshez, vagy egyéb munkák, pl. a dolgozatok értékeléséhez?

24  Az ismerkedés ◦ Értelmezés – a Portfólió lényege (játékos gyakorlatokkal)játékos gyakorlatokkal ◦ Célmegjelölés  Pl.: ha egy diákkal tantárgyi fejlesztés, több diákkal a legjobb munkák reflektált gyűjteménye, „osztálykincstár”… ◦ Dokumentumok köre ◦ Értékelési szempontok, táblázatok ◦ Leendő olvasók köre  Döntően fontos a fentiek megismerése a további munkamenet szempontjából!

25  Tartalom meghatározás (a cél tükrében) ◦ cél eléréséhez szükséges dokumentumok köre  Mi kerüljön a mappába? (ami örömet szerzett, sikert jelentett…)  a tanórák alatti munka eredményei, felmérés bemutatása;  órákra készített gyűjtőmunkák;  a készségtárgyak egy-egy alkotása;  a szabadidő alatti munkálkodás eredményei;  elismerések, oklevelek, sikerek bizonyítékai;  a versenyeken szereplések képei;  iskolai és osztályrendezvények fotói;  önismereti feladatokkal, társas kapcsolatokkal foglalkozó kérdőívek. ◦ Miről fogunk emlékezni, hogy miért került a munka a mappába?

26  Anyaggyűjtés, válogatás ◦ Mindent gyűjtsünk össze ◦ Választás az értékelés szempontsorához illeszkedve  Reflexiók ◦ Diák– a dokumentum helye, szerepe a tanulási folyamatban (elemzi a tanulási folyamatát, tanulni tanul!!!) ◦ Pl. kulcskártya Pl. kulcskártya ◦ Tanár- problémafelvetés, iránymutatás  A reflexiót tanulni kell! – kérdéssorokkal segíthető A reflexiót tanulni kell!  Szerkesztés ◦ Tartalomjegyzék, színkódok ◦ Modell adása, segítő útmutatás

27  Értékelés, irányadás ◦ Nem szétválaszthatók! ◦ Skálák, kérdéssorok, értékelési táblák ◦ Szülő – társ – pedagógus – önmaga ◦ Egy konkrét példa Egy konkrét példa ◦ MAG program nagyon hasznos segédanyagai MAG (www.ofi.hu)

28

29  A PSZE és a pedagógus pálya modell bevezetése  A pedagógus kompetenciák sztenderdjeinek kidolgozása az egyes szintekhez kapcsolódva  A szakmai fejlődés tervezett szintjei:  1. fokozat: Gyakornok (2-4 év)  2. fokozat: Pedagógus I. (6-9 év)  3. fokozat: Pedagógus II. (min. 6 év)  4. fokozat: Mesterpedagógus ( 14 év gyakorlat, szakvizsga, …)  5. fokozat: Kutatótanár ( PhD, 8/14 év gyakorlat, …)

30 A bizottság várhatóan figyelembe veszi többek között:  A pedagógussal készített önértékelést - portfóliót, interjút  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésen készült jegyzőkönyveket  A foglalkozás-megfigyelések eredményeit  A pedagógus munkájával kapcsolatos dokumentumokat  Az intézményvezető összegző véleményét  A munkaközösség-vezetők, a diákok és a szülök véleményét

31 Pedagógiai - szakmai ellenőrzés:  Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét  A pedagógiai-szakmai ellenőrzés ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést az Oktatási Hivatal szervezi a kormányhivatal közreműködésével  Az ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése  Az ellenőrzés eredményei beszámítanak a pedagógusok minősítésébe

32 Forrás: SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda Kft. kapcsolódó felhívása

33

34 ◦ a tanárok hogyan tudnak a gyakorlatukra reflektálni ◦ kiktől és milyen visszajelzéseket, értékeléseket kaptak ◦ ezeket milyen módon tudják megbeszélni, közösen értelmezni  „a kritikus barát” szerepe ◦ előbbiekre építve hogyan tudnak további szakmai (fejlődési) célokat kitűzni

35  A tanuló személyiségének fejlesztése  A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése ◦ Csoportfejlesztés és közösségi értékek ◦ Esélyteremtés a pedagógiai gyakorlatban ◦ Interkulturális kompetenciák és nyitottság a társadalmi- kulturális sokféleségre  Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  A pedagógiai folyamat tervezése  A tanulás támogatása  A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiség- fejlődésének folyamatos értékelése  Kommunikáció és szakmai együttműködés  Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

36 Felhasznált irodalom: Kotschy Beáta (szerk.): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei, Eszterházy Károly Főiskola, Eger 2011.

37  A tanuló személyiségének fejlesztése ◦ Pedagógiai ‚hitvallás’, esszé; ◦ Fejlesztési terv egyéni bánásmódot igénylő tanuló számára  A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése ◦ Iskolán kívüli programokról videofelvételek, s ezek reflektív elemzése a közösségiség, az együttműködés, a tolerancia szempontjából. ◦ Beszámoló önkéntes közösségi tevékenységről (tanulókkal vagy nélkülük végzett tevékenység is lehet). ◦ A tanulók egymás iránti elfogadásának, közösségi magatartásának mérése (kérdőív, megfigyelés, szociometria, interjúk stb. segítségével), és kapcsolódó reflexió

38  Csoportfejlesztés és közösségi értékek ◦ A közösségfejlesztéshez kapcsolódó hosszú távú terv, és ennek megvalósításáról beszámoló. ◦ Átélt konfliktusok esetelemzése. ◦ A tanulók reflexiói a közösségi tevékenységekről, az osztályközösségről. ◦ Közösségi dokumentumok: pl. osztályszabályzat (születésének bemutatása), kirándulásterv, közösségi program terve, közösségi programról (fényképes, filmes) beszámoló, a tanterem berendezéséről fény-képek (hogyan készült: a közösségi folyamat bemutatása). ◦ Csoportmunkák, projektmunkák, és ezek közösségi oldalára reflexió a tanulók részéről. ◦ Közösségfejlesztő szabadidős terv. ◦ Osztályfőnöki tematikus terv. ◦ Óratervekben az együttműködés szempontja: reflektív beszámoló több óraterv összehasonlításával, melyek különböző időszakban készültek. ◦ Az együttműködésre, illetve a környezeti nevelésre vonatkozó tanulmányok ismertetése.

39  Esélyteremtés a pedagógiai gyakorlatban ◦ Esszé az iskola és a tanár esélyteremtő szerepéről, reflektálva az adott intézmény és a tanár személyes lehetőségeire. ◦ A szülőkkel, a családdal való együttműködés tervezése, megvalósításáról reflexió. ◦ Esettanulmány hátrányos helyzetű, illetve különleges bánásmódot igénylő tanulóról, a vele kapcsolatos pedagógiai beavatkozásról. ◦ Egyéni nevelési tervek.

40  Interkulturális kompetenciák és nyitottság a társadalmi-kulturális sokféleségre ◦ Az emberi jogi neveléshez kapcsolódó tanulói produktumok: projektek, fogalmazások, képek, reflexiók stb. ◦ Emberi jogi, illetve toleranciára nevelő tevékenységek, programok terve. ◦ Interkulturális nevelés témájában (lehetőleg friss) tanulmányok ismertetése

41  Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás ◦ Óra megfigyelési jegyzőkönyvek, óra/órák videofelvétele, abban az esetben, ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére. ◦ Óramegbeszélés jegyzőkönyvei, tanári reflexiók.

42  A pedagógiai folyamat tervezése ◦ Tematikus terv, adott esetben mindkét tanított tárgyból. ◦ A tematikus terv(ek)hez kapcsolódóan óra-tervek a tanórán felhasznált segédanyagokkal együtt (ppt, feladatlapok, gyakorlatok leírásai, egyéni fejlesztési tervek stb.), reflexiók. ◦ Tanórán kívüli foglalkozás terve a kapcsolódó dokumentumokkal.

43  A tanulás támogatása ◦ Egy-egy tanuló megismerésének, fejlesztésének, eredményeinek dokumentumai, reflexiók  A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiség-fejlődésének folyamatos értékelése ◦ Tanulói munkák pl. egy témazáró vagy egy projektmunka vagy egy esszé eredményeinek elemzése, reflexiók, visszacsatolás a tanításra.

44  Kommunikáció és szakmai együttműködés ◦ Saját gyakorlathoz kötött esetelemzések, konfliktuselemzések, reflexiók. ◦ Jegyzőkönyvek szakmai megbeszélésekről, saját szakmai álláspontjáról és annak képviseletéről. ◦ Vállalt szakmai feladatvégzésről készült jegyzőkönyvek + elemzés, reflexiók. ◦

45  Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért ◦ Szakmai rendezvényeken való részvétel, pályázatban való részvétel stb. dokumentumai. ◦ Szakmai tervek. ◦ Esetleges szakmai publikációk, írások, kutatásban való részvétel, innováció, jó gyakorlat elemző, reflektív leírása.

46  MAG program kidolgozott segédanyagai ◦ http://mag.ofi.hu/magtar-otletek/portfolio  Falus Iván-Kimmel Magdolna: A portfólió, Gondolat kiadó Bp. 2009.  Kotschy Beáta (szerk.): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei, Eszterházy Károly Főiskola, Eger 2011.


Letölteni ppt "Bedőné Fatér Tímea Közoktatási szakértő, intézményi folyamat-tanácsadó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések