Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Pedagógusképzési Koordinációs Központ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Pedagógusképzési Koordinációs Központ"— Előadás másolata:

1 A Pedagógusképzési Koordinációs Központ
TÁMOP /1/B A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése A Pedagógusképzési Koordinációs Központ és a Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont bemutatása Pécs, október 13.

2 Pedagógusképzési Koordinációs Központ (PKK)
„Ha a felsőoktatási intézményben több oktatási szervezeti egységben folyik pedagógusképzés, a szervezeti és működési szabályzatban meg kell határozni azt az oktatási szervezeti egységet vagy a szenátus által létrehozott testületet*, amelyik ellátja a különböző szervezeti egységekben folyó oktatómunka, valamint az ehhez kapcsolódó gyakorlati képzés összehangolását. Ennek a szervezeti egységnek a vezetője felel a felsőoktatási intézményben folyó pedagógusképzés összehangolásáért.” /2005. évi CXXXIX. törvény 145. § (5)/ *PTE: Pedagógusképzési Koordinációs Központ (2007) Elnöke az általános- tudományos és oktatási rektorhelyettes, titkári feladatait az Oktatási Igazgatóság látja el.

3 A Pedagógusképzési Koordinációs Központ Tanácsának tagjai
A PTE pedagógusképzést folytató karai által delegált képviselők (oktatási dékánhelyettesek, intézetigazgatók), az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által delegált – tanár szakos – hallgató, a PTE gyakorló közoktatási intézményei által delegált iskolaigazgató, az oktatási igazgató, a PTE tanári mesterszakának felelőse, 2010-től a Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont igazgatója.

4 A PKK tevékenysége, feladatai
A pedagógusképzés területén folytatott oktatómunka, valamint az ezzel összefüggő gyakorlati képzés összehangolása a PTE-n, elsősorban: a tanári mesterképzésre vonatkozóan. (Felvételi, szakdolgozat, záróvizsga stb.) A TÁMOP /1/B pályázat is részben a PKK tevékenységeire épül.

5 A PKK Tanácsa által elfogadott dokumentumok, tájékoztató anyagok és a kari PKK-koordinátorok elérhetősége

6 Kötelezően megvalósítandó tevékenység:
TÁMOP /1/B pályázat Kötelezően megvalósítandó tevékenység: pedagógusképző intézmények regionális szolgáltató és kutatóközpontjainak kialakítása PTE – KE konzorcium Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont (DRPK) 2010.

7 KÖZELÍTÉS, KAPCSOLATÉPÍTÉS
PROJEKTCÉL KÖZELÍTÉS, KAPCSOLATÉPÍTÉS

8 A munkacsoportok kapcsolata
DRPK Kaposvári Egyetem PTE PKK (BTK, IGYFK, MK, PMMK, TTK) PTE PKK III. mcs. GY I. mcs. II. mcs. F indikátorok Pályázati kiírás Cél GY: Gyakorlóiskolák F: Felsőoktatás PKK: Pedagógusképzési Koordinációs Központ DRPK: Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont

9 A DRPK Tanácsának tagjai
A Tanács elnöke, a TÁMOP-projekt szakmai vezetője, a Tanács társelnöke, a kaposvári projekt szakmai vezetője, a projektmenedzser, a projekt 3 munkacsoportjának szakmai koordinátora, a tanári mesterszak pécsi felelőse, a tanári mesterszak kaposvári felelőse.

10 SZAKMAI KOORDINÁTOROK, MUNKACSOPORT-VEZETŐK
I. A Regionális KÖZPONT létrehozása, tevékenységei II. FELSŐOKTATÁSI fejlesztések III. GYAKORLÓISKOLAI fejlesztések SZENDINÉ FARAGÓ ADRIENNE HUSZÁR ZSUZSANNA PETHŐNÉ NAGY CSILLA

11 A DRPK tevékenységei, feladatai
Intézményen belüli és intézményközi koordináció helyi, regionális és országos szinten Igényfelmérés Szervezés, tervezés, információszolgáltatás Kapcsolódás az országos adatbázishoz Saját adatbázisok létrehozása (Partneriskolák, mentorok, 1980 óta Pécsett végzett tanárok stb.)

12 A DRPK kiemelt feladata
A partneriskolai hálózat kialakítása, együttműködési megállapodások kötése, gyakorlatvezető mentorok biztosítása a tanárjelöltek (130) egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlatához 50 partneriskola, 170 mentor A továbbképzési és a tanári mesterképzési igények felmérése A kérdőívek feldolgozása folyamatban. KÖSZÖNJÜK!

13 Főbb szempontok Partneriskola
Pedagógusainak legalább 10 %-a rendelkezik mentori képzettséggel, ill. vállalja annak megszerzését, korábban is fogadott tanárjelölteket (pozitív visszajelzések), részt vett a HEFOP programjában, vagy más, a kompetencia-alapú oktatást támogató fejlesztési programban, az országos átlag felett teljesít a kompetenciaméréseken,

14 Főbb szempontok Partneriskola
referenciaiskola, új típusú gyakorlóhely inkluzív szemléletet célul kitűző, illetve megvalósító közoktatási intézmény, pedagógiai programjában és napi gyakorlatában a multikulturalitás, a környezettudatosság, az esélyegyenlőség, a tehetséggondozás vagy a művészeti nevelés meghatározó szerepet kap.  Fentiekről való tájékozódás iskolalátogatás és/vagy kérdőív, oktatói/hallgatói vélemények, mérések alapján történik.

15 Partneriskolai együttműködési megállapodás
A partneriskola vállalásai: intézményfelkészítési program, szakmai és infrastrukturális feltételek, gyakorlatvezető mentor biztosítása, a mentorképzésen való részvétel támogatása, kapcsolattartás, intézménylátogatás, óralátogatás, országos gyakorlati képzési adatbázis.

16 Partneriskolai együttműködési megállapodás
A DRPK vállalásai: kapcsolattartás konzultációs lehetőség tájékoztatás országos adatbázis

17 Gyakorlatvezető mentor
2015. január 1-jétől jogszabályi követelmény: pedagógus szakvizsga /1997. (XII. 22.) Korm. Rendelet PTE-KE követelmények január 1-jéig: pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség legalább 5 éves szakmai gyakorlat

18 Gyakorlatvezető mentor
2013 júniusáig gyakorlatvezető mentori végzettség megszerzése. (Felsőoktatási intézmény által indított mentorképzésben.) az iskola igazgatójának támogató nyilatkozata Mindezen feltételeknek akkor is meg kell felelnie, ha már rendelkezik pedagógus szakvizsgával.

19 Felsőoktatási fejlesztések
STRATÉGIAI FEJLESZTÉS: tantervek, tantervi modulok, IKT-fejlesztések, EU-nyelvek és mobilitás, minőségbiztosítás 10 tanterv TARTALOMFEJLESZTÉS: tananyagfejlesztés, a képzők-képzése programok tartalmai, a pályázati honlapra szánt tartalmak 40 oktatási anyag OKTATÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE (képzők képzése): IKT-kompetenciák, EU-nyelvi kompetenciák, felsőoktatás-módszertani kompetenciák oktatói műhelyek INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS: fejlesztői labor, interaktív tábla

20 Gyakorlóiskolai fejlesztések
Közoktatási intézményeket a tanárjelöltek fogadására felkészítő program kidolgozása, és kísérleti megvalósítása Közoktatási intézményekben gyakorlatvezető mentorokat felkészítő program kidolgozása, és kísérleti megvalósítása 14 felkészített intézmény 62 képzett mentortanár 2 akkreditált képzés (mentorképzés, intézményfejlesztés)

21 Gyakorlóiskolai fejlesztések
A kompetencia-alapú oktatásra felkészítő moduláris rendszerű szakmódszertani segédletek írása Módszerver IKT – képzők képzése műhely Árkádia szakmai web-lap (irodalom, történelem)

22 arkadia.pte.hu

23 modszerver.babits.pte.hu

24 További projekteredmények
Projekthonlap Részvétel az országos hálózat kialakításában, pécsi konzultációk A központ minőségbiztosítási rendszerének kiépítése. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer létrehozása, bevezetése és auditálása. A gyakorlóhelyeket tartalmazó országos adatbázis:

25 TERVEN FELÜL 4. pécsi konzultáció a regionális központok együttműködéséről
2011. november 16. (szerda) Témája: A regionális  pedagógusképzési, szolgáltató és kutatóközpontok jövője, tevékenysége, együttműködési és pályázati lehetőségei A köznevelési és a felsőoktatási törvény A tanárképzést és a regionális központokat érintő aktuális kérdések A regionális együttműködés eredményei Kerekasztal beszélgetés a projekteredményekről

26 A további sikeres együttműködés reményében köszönöm a figyelmet.
Prof. Dr. Font Márta szakmai vezető


Letölteni ppt "A Pedagógusképzési Koordinációs Központ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések