Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közszolgálati jog 1. előadás 2013. február 15. A közszolgálat fogalma és a közszolgálati alkalmazottak Dr. Horváth Attila egyetemi tanársegéd.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közszolgálati jog 1. előadás 2013. február 15. A közszolgálat fogalma és a közszolgálati alkalmazottak Dr. Horváth Attila egyetemi tanársegéd."— Előadás másolata:

1 Közszolgálati jog 1. előadás 2013. február 15. A közszolgálat fogalma és a közszolgálati alkalmazottak Dr. Horváth Attila egyetemi tanársegéd

2 Közszolgálati alkalmazottak közszolgálati tisztviselők (2011. évi CXCIX. tv.) közalkalmazottak (1992. évi XXXIII. tv.) fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai (1996. évi XLIII. tv.) Magyar Honvédség hivatásos tagjai (2001. évi XCV. tv.) bírák (2011. évi CLXII. tv.) ügyészségi alkalmazottak (2011. évi CLXIV. tv.) igazságügyi alkalmazottak (1997. évi LXVIII. tv.)

3 A közszolgálati tisztviselők kategóriái

4

5

6

7 A jogviszony létesítése

8 Alkalmazási (kinevezési) feltételek Általános büntetlen előéletcselekvőképességlegalább középiskolai végzettségmagyar állampolgárság Különös meghatározott iskolai végzettség és szakképzettség gyakorlati idő egészségi és pszichikai alkalmasság próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés biztonsági feltételeknek való megfelelés

9 A jogviszony megszűnése.

10 1. Bevezető  zárt rendszerű közszolgálat  pálya stabilitása  nagyobb védettség, nehezebb elmozdíthatóság

11 a védettség szintje A védettség szintjei 1992 2010 2011

12 1. Bevezető  zárt rendszerű közszolgálat  pálya stabilitása  nagyobb védettség, nehezebb elmozdíthatóság  garanciális jelleg: megszűnés / megszüntetés csak a törvényben meghatározott esetekben!  megszűnés  megszüntetés!

13 2. A megszűnés esetei halál 70. életév betöltése határozott idejű kinevezés lejárta hivatalvesztés a közigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése politikai vezetővé történő kinevezés / megválasztás öregségi nyugdíjkorhatár betöltése

14 törvényben meghatározott egyéb okok ▫ összeférhetetlenség meg nem szüntetése ▫ alapvizsga elmulasztása ▫ a képesítési előírás alól adott felmentés ideje eredménytelenül jár le ▫ valamely általános alkalmazási feltétel elvesztése

15 3. A megszüntetés módjai a)a felek közös megegyezése tartalmát szabadon állapítják meg nem jár végkielégítés! b) lemondás köztisztviselő egyoldalú jognyilatkozata nem kell indokolni lemondási idő: 2 hónap jogellenes megszüntetés következményei!

16 c) áthelyezés háromoldalú jognyilatkozat hova?  másik közig. szerv / Kjt. / egyéb hivatásos szolgálati viszonyt szabályozó törvények hatálya alá d) próbaidő alatti megszüntetés bármelyik fél indokolás nélkül azonnali hatállyal

17 e) érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszony azonnali megszüntetése (pl. ha nem igazolja büntetlen előéletét / foglalkozástól való eltiltásnak fenn nem állását)

18 f) felmentés a szolgálatadó egyoldalú jognyilatkozata kötelező felmentési okok: ▫ méltatlanság

19 64. § (1) Hivatalára az a kormánytisztviselő méltatlan, aki olyan magatartást tanúsít – akár a hivatali munkájával (munkavégzésével) összefüggésben, akár munkahelyén kívül –, amely alkalmas arra, hogy az általa betöltött beosztás tekintélyét vagy a munkáltató jó hírnevét, illetve a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalmat súlyosan rombolja, és emiatt nem várható el, hogy a munkáltató a jogviszonyt fenntartsa.

20 f) felmentés a szolgálatadó egyoldalú jognyilatkozata kötelező felmentési okok: ▫ méltatlanság ▫ munkavégzése nem megfelelő ▫ egészségügyi alkalmatlanság ▫ kinevezésmódosítást nem fogadja el ▫ vezetőjének bizalmát elveszti

21 76. § (2) […] a kormánytisztviselő vezetői iránti szakmai lojalitással köteles ellátni feladatait. Szakmai lojalitás alatt kell érteni különösen a vezető által meghatározott szakmai értékek iránti elkötelezettséget, a vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködést, a szakmai elhivatottsággal történő, fegyelmezett és lényeglátó feladatvégzést.

22 mérlegeléses felmentési okok: ▫ létszámcsökkentés  munkakör megszűnés ▫ tevékenységmegszűnés ▫ átszervezés miatti munkakörmegszűnés ▫ nyugdíjasnak minősül

23 indokolási kötelezettség! felmentési idő ▫ 2 hónap ▫ min. felére mentesítés a munkavégzés alól!  gazdasági összeférhetetlenség már korlátozottan érvényesül!

24 végkielégítés ▫ csak felmentés / jogutód nélküli megszűnés esetén! ▫ nem jár: ▪ nem megfelelő munkavégzés miatti felmentésnél ▪ nyugdíjasnak minősülés esetén ▪ méltatlanság miatti felmentésnél

25 ▫ mértéke: ▪ főszabály: 1–8 havi illetmény ▪ ha öregségi nyugdíj előtt 5 évvel: + 4 havi ▪ ha az áthelyezéshez nem járul hozzá: fele ▫ bejelentési kötelezettség, ha a felmentési idő alatt bármely költségvetési szervvel jogviszonyt létesít   illetmény,  végkielégítés!

26 felmentési védelem ▫ várandósság ▫ szülési szabadság ▫ a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság ▫ a gyermek hároméves koráig terjedő időtartam alatt ▫ a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség ▫ a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés ▫ a nő emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének időtartama alatt

27 27 Előmenetel - besorolásban - címekben - vezetői munkakörbe kerüléssel

28 Besorolási rendszer a Kttv.-ben I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselők) II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (középiskolai végzettségű kormánytisztviselők)

29 Előmenetel címekben  „címzetes”cím  szakmai tanácsadó / főtanácsadó  közigazgatási tanácsadó / főtanácsadó  címzetes főjegyző

30 A szakmai / közigazgatási tanácsadói cím következményei Felsőfokú iskolai végzettségű ügyintéző a kormányablaknál, 9 év kormányzati szolgálati jogviszonnyal, angol komplex középfokú nyelvvizsgával Illetménye: 274.800,- Ft szakmai tanácsadói cím Új illetmény: 420.900,- Ft

31 31 Munkaidő

32 általános teljes napi munkaidő általános munkarend rendkívüli munkavégzés  kompenzáció ügyelet + készenlét

33 33 Pihenőidő

34 munkaközi szünet napi pihenőidő heti pihenőidő évi fizetett (rendes) szabadság

35 Példák az évi szabadság kiszámítására Főosztályvezető a megyei kormányhivatalnál Vezető-tanácsos besorolású ügyintéző a kormányablaknál, egy 16 éven aluli gyermekkel Alapszabadság: 25 nap Vezetői pótszabadság: 13 nap Összesen: 38 nap Alapszabadság: 25 nap Besorolási pótszabadság: 7 nap Gyermek után járó pótszabadság: 2 nap Összesen: 34 nap


Letölteni ppt "Közszolgálati jog 1. előadás 2013. február 15. A közszolgálat fogalma és a közszolgálati alkalmazottak Dr. Horváth Attila egyetemi tanársegéd."

Hasonló előadás


Google Hirdetések