Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános forgalmi adó 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános forgalmi adó 2009."— Előadás másolata:

1 Általános forgalmi adó 2009.

2 Az áfa-ról általában Fogalma: Jellemzői: Hatálya:
olyan többfázisú a végső fogyasztást terhelő nettó forgalmi adó, amelyet a termelés és forgalmazás minden szakaszában meg kell fizetni a hozzáadott érték után. Jellemzői: Általános Forgalmi Közvetett Semleges Nem költségtényező Stabil költségvetési bevétel Nettó elszámolású Hatálya: területi a belföld személyi a gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó tárgyi a gazdasági tevékenység ( rendszeres üzletszerű )

3 Csoportos adóalanyiság:
Alanya: az adóköteles tevékenységet végző gazdálkodó szervezet, ill. magánszemély Csoportos adóalanyiság: Akik csoportosan együtt kapcsolt vállalkozások és gazdasági célú letelepedési helyük belföldön van. Jellemzője: egymás közti kapcsolataikban az önálló adóalanyiságuk megszűnik a tagok harmadik ( külső) féllel szembeni gazdasági tevékenységük adóalanyiságot eredményez, a külső kapcsolatokban az adóalanyiságuk együttesen akkor jön létre, ha minden cég kéri azt

4 - a termék, szolgáltatás értékesítése, belföldi és közösségi
Adókötelezettség: - a termék, szolgáltatás értékesítése, belföldi és közösségi - közösségen belüli beszerzés -az adóalanyiság alól történő kivonás pl. apport, átadás. -az import, -a saját előállítású termék, szolgáltatás saját hasznosítása. Az adó alapja az áfa nélküli ellenérték ( általában a vételár ) Termékimport esetén a vámérték Saját előállítás esetén a közvetlen költség Kivonás estén a könyv szerinti érték

5 Az adó mértéke: 20% az általános 5 % könyv, folyóirat, gyógyszer 0% export ( EU-on kívüli értékesítés ) ( közösségen belüli értékesítés adómentes, ill.a beszerzés helyén kell megfizetni az adót, de egyben le is lehet azt vonni, a feltétele, hogy a számla kibocsátó rendelkezzen közösségi adószámmal)

6 - az adóalany egyszeres v. kettős könyvvitelt vezessen
Az adó elszámolása: az adóköteles tevékenység után kiszámlázott áfa összegéből levonható az adóköteles tevékenységhez beszerzett termékek és szolgáltatások áfa-ja. A különbözetet kell a költségvetéssel pénzügyileg rendezni. A levonás feltétele: - az adóalany egyszeres v. kettős könyvvitelt vezessen - bevételeiből az adóköteles jövedelmet tételes költségelszámolással állapítsa meg - rendelkezzen az adó összegét hitelesen igazoló okmánnyal ( számla )

7 Nem vonható le: a személyes fogyasztás áfa-ja ( élelem, italok, szórakoztatás, lakóingatlan építés stb. ) a helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon szolgáltatás díjának 30% a mentes tevékenységhez történő beszerzés áfa-ja személygépkocsi áfa-ja ( nem továbbértékesítés esetén) szgkocsi üzemanyag áfa távolsági, helyi személytaxi áfa parkolás áfa úthasználat áfa szórakoztatás áfa

8 Korábban tárgyi adómentes helyett:
Adómentesség az áfa-ban: nem kedvezmény mert a mentességet élvező nem igényelhet vissza áfa-t Alanyi: választható évi 5 millióFt árbevételig ( ha átlépi adóköteles lesz ) Korábban tárgyi adómentes helyett: Levonásra nem jogosító közérdekű tevékenységek : pl. egészségügy, oktatás, szociális ellátás Levonásra nem jogosító egyéb sajátos tevékenységek: Biztosítás, hitelközvetítés, ingatlan, ehhez tartozó földrészlet értékesítése ( kivéve az elsőt)stb

9 Sajátos áfa elszámolás: a fordított áfa
Lényege: az eladó nem számláz ki áfa-t, a vevő az adókötelezett és ő is vonhatja le. kiterjed: ingatlanhoz kapcsolódó építés, szerelés, (takarítás, karbantartás visszavonták!) tevékenységek, és egyes ingatlan értékesítésekre. A fizetendő adó megállapításának időpontja eltér az ügylet teljesítési időpontjától: Az ügyletről szóló számla kézhezvételének időpontja Az ellenérték megfizetésének időpontja A teljesítést követő hó 15.napja közül a legkorábbi.

10 Előzetesen felszámított adó megosztása
Előzetesen felszámított adó megosztása. Az adóalany köteles a levonható és le nem vonható adót kimutatni. Ha az adóalany adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító termék-értékesítést és szolgáltatásnyújtást egyaránt végez, az arányosítás szabályai szerint kell a levonható adó összegét meghatározni. Lehet előző év adatai szerint, időszaki számlákból és év végén a különbözet korrigálásával. lev.h.=Adóköteles ért.áfa nélkül/Összes értékesítés áfa nélküli bev.

11 Számlaadási kötelezettség:
Az áfa elszámolás bizonylata a számla, kp számla, ill.számlát hely.okmány Adó nyilvántartása. Az adó megállapítása önadózással történik. Az adó megállapítása érdekében nyilvántartás vezetése szükséges. Elkülönítetten kell kimutatni az értékesítéshez valamint a beszerzéshez kapcsolódó ÁFA-t.

12 Adó megállapítása, bevallása. Az adó fizetésére kötelezett adóalanynak
a, ha a tárgyévet megelőző évben az elszámolandó adójának összesített összege pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte, havi adófizetésre kötelezett. b, negyedéves fizetési kötelezettsége keletkezik akkor ha az előző adóévben befizetett adója az 1 millió forintot nem érte el, de több volt mint 250 ezer Ft. c, éves adófizetési kötelezettsége keletkezi annak az adóalanynak akinek a fizetési kötelezettsége nem ért el az előző adóévben a 250 ezer Ft-ot. Az adóalany választhatja a negyedéves fizetést is/

13 Adó visszaigénylése: Akkor igényelhető vissza, ha az áfa többlet egy-egy elszámolási időszakban eléri, v.meghaladja: havi adóbevallók esetén 1 millió Ft-ot negyedéves bevallók esetén a 250eFt-t éves bevallók esetén az 50eFt-ot A negatív áfa különbözetek a tárgyidőszaki értékhatárokig göngyölíthetőek. Termékimport, fordított adózás és szolgáltatás esetén a megfizetettség után. A viszaigényelhető adót csökkenti a ki nem fizetett beszerzésekre jutó áfa összege

14 Különleges áfa szabályok
Mezőgazdasági tevékenység, felár, 7% ill.12% Utazásszervezés különbözet szti adó 20% Különbözet szerinti adózás és hulladék forgalmazás után 20%


Letölteni ppt "Általános forgalmi adó 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések