Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elméleti összefoglaló

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elméleti összefoglaló"— Előadás másolata:

1 Elméleti összefoglaló

2 Megoldás Nagy, piros oszlop Forrás: Tamás Felfelé mutató nyíl
Jobbra mutató nyíl Kicsi, sárga oszlop Közepes, kék oszlop

3 Értelmezés Feladatok Alapvető hibák Mihez lehet kapcsolni? Biztos?
Olvasás Első jó válasz Félreértés Másra utal Időszakeltérés Stb.

4 Áttekintés Kvantitatív technikák 1 Kvantitatív technikák 2
Pénzügy (Stratégiai menedzsment) (Marketing) (Vállalatgazdaságtan)

5 Feladattípus: Kvanti 1 Elmélet Halmazelmélet Függvények Szita-formula
f: RR f(x)=x+5 ;< D(f) ; R(f) Hely Érték

6 Feladattípus: Kvanti 1 Függvényanalízis
D(f); R(f) Korlátosság Lokális minimum, maximum Szélsőérték Zérus hely Monotonitás Konstans; Hatvány-Gyök (polinom), Tört (racionális), Trigonometrikus; Exponenciális; Logaritmikus

7 Feladattípus: Kvanti 1 Derivált
f’(x)=1 Deriváltak használata Szélsőérték tételek Monotonitási tétel Konvexitási tétel  Profitmaximum  Elaszticitás

8 Feladattípus: Kvanti 1 Derivált
 Profitmaximum TR TC, TR AC, p AFC, AFC Önköltség, Átlagköltség Határbevétel TR’ Határköltség TC’ Határprofit TR p TC p* Q Q*

9 Feladattípus: Kvanti 1 Derivált
 Elaszticitás

10 Feladattípus: Kvanti 2 Elmélet Operációkutatás
Lineáris Programozás (LP) Barcoach Szállítási feladat Hozzárendelési feladat Hátizsák feladat Nem-lineáris Programozás (NLP) Raktározási feladat

11 Feladattípus: Kvanti 2 Célérték keresés

12 Feladattípus: Kvanti 2 Solver

13 Feladattípus: Kvanti 2 Operációkutatás
Változó (módosuló cella; ami változik) Célfüggvény (célcella; amit el akarunk érni) Korlátozó feltételek Nemnegativitás (x(i)>=0) Egészértékűség (x(i)=int; ILP) Binaritás (x(i)= bin) Egyéb korlátok

14 Feladattípus: Kvanti 2 Érzékenységvizsgálat
Objektív célegyüttható Növekedés Csökkenés LP: Shadow Ár (Árnyékár) NLP: Lagrange multiplikátor

15 Jelölések C Cash r Rate T; t Time

16 Feladattípus: Kvanti 2 Kamatszámítás
Betét Hozam (kamat) (=betéti-kamatláb * betét) Egyszerű Kamatos (folytonos) Átszámítás 1+j=(1+i)^n Összehasonlítás (CP kk jobb)

17 Feladattípus: Kvanti 2 Hitel
Törlesztőrészlet (=részlet(r,t,C;FV;típus) Kamattörlesztés (meglévő hitelállomány * hitelkamatláb) (=rrészlet(r,T,t,C(0);FV;típus) Tőketörlesztés (TT+KT) (=prészlet(r,T,t,C(0);FV;típus) Fixtőkés hiteltörlesztés Annuitásos hiteltörlesztés Utolsó időszakban a fennálló hitelállomány mindig nulla

18 Feladattípus: Kvanti 2 Hitel
Annuitás Módosítások Futamidő Kamatláb Futamidő-kamatláb Grace period Speciális hiteltörlesztések

19 Feladattípus: Kvanti 2 Jelenérték Jövőérték Egyéb függvények PV
=mé(r;t;C;FV;típus) Jövőérték FV =jbé(r;t;C;PV;típus) Egyéb függvények =ráta() =per.szám()

20 Feladattípus: Kvanti 2 Projektösszehasonlítás NPV szabály IRR szabály
=nmé(r; C(t) Első évtől!!! IRR szabály =bmr(C(t) Kezdeti beruházástól

21 Pénzügy Mérleg, Eredmény- kimutatás, Cash Flow +Árbevétel
-Változó költség -Fix költség =EREDMÉNY

22 Összefüggések Eszközök összesen = Források összesen (Mérlegben)
Árbevétel – Változó költség – Fix költség = = Eredmény (Eredménykimutatásban) Mérleg szerinti eredmény (Mérlegben) = = Eredmény (Eredménykimutatásban) Bázisév, Tárgyév MSZE+ Eredménytartalék = Következő évi Eredménytartalék

23 Könyvelési tételek Eszköz nő Forrás nő Forrás csökken Forrás nő
Eszköz csökken Eszköz nő Eszköz csökken Forrás csökken

24 Pénzügy Általános értékelés Jelen- Jövő- érték Mutatószámok
Projektösszehasonlítás Értékpapírok (Piacok) Amortizáció

25 Pénzügy Mutatószámok Statikus Dinamikus Pénzügyi jövedelmezőségi
hatékonysági tőkeáttételi likviditási piaci

26 Mutatók Statikus B(j) B(i) B(s) Dinamikus NPV IRR PI

27 Pénzügy Pénzügyi mutatók

28 Pénzügy Pénzügyi mutatók

29 Pénzügy Pénzügyi

30 Pénzügy Projektösszehasonlítás Dinamikus mutatók alapján!

31 Pénzügy Értékpapírok Váltó Kötvény Részvény Névérték, Futamidő, Névleges Kamat, Elvárt hozam, Osztalék, Törlesztés, Kamatkifizetés

32 Pénzügy

33 Pénzügy Amortizáció Áfa, Nttó, Bttó Lineáris Mértani
Egyenletes Progresszív Degresszív Mértani Teljesítményarányos Áfa, Nttó, Bttó Áfától eltekintünk, de nttó értéken kell vizsgálni!

34 Feladattípus: Kvanti 3 Valószínűségszámítás El classico magnifico
P(A) Összefüggések És Vagy Lehetetlen Biztos Axiómák El classico magnifico Függetlenség Függőség Poincaré formula Feltételes Valószínűség; Teljes valószínűség; Bayes Tétel

35 Feladattípus: Kvanti 3 Valószínűségi változó Eloszlások
Bekövetkezés valószínűsége : p Értéke : x Várható érték Szórás Eloszlások Eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény

36 Feladattípus: Kvanti 3 Diszkrét Folytonos konkrét P(x=a)
P(x=a); P(x<=a); P(x<a); P(x>a); P(x>=a) Binominális, Hipergeometrikus, Poisson Folytonos Nincs pontbeli értéke P(x=a)=0 Egyenletes, Normál (standard-normál), exponenciális

37 Feladattípus: Kvanti 3 Binominális =BINOM.ELOSZLÁS(k;n;p;EOF)
D(x), E(x) Hipergeometrikus =HIPERGEOM.ELOSZLÁS(k,s,n,m)

38 Feladattípus: Kvanti 3 P(x<=t)=F(t) P(x>t)=1-F(t)=1-P(x<=t)
Normál (standard-normál) =NORM.ELOSZL(k;n;m; ;EOF ) EOF ! D(x)= szórás ! E(x)= átlag ! P(x<=t)=F(t) P(x>t)=1-F(t)=1-P(x<=t) P(a<=x<=b)=F(b)-F(a)

39 Azaz:

40

41 Feladattípus: Kvanti 3 Statisztika Jelölések

42 Feladattípus: Kvanti 3 Statisztika Hisztogram 5-pontos, 7-pontos
Unimodális, Bimodális Balra ferdülő, jobbra asszimptotikusan stabil Módusz > Medián > Átlag Jobbra ferdülő, balra asszimptotikusan stabil Átlag > Medián > Módusz 5-pontos, 7-pontos ABK, AKK, FBK, FKK Standardizálás

43 Feladattípus: Kvanti 3 Kovariancia Korreláció (Pearson) Kapcsolat
Van-nincs Bármilyen érték =KOVAR(T1;T2) Korreláció (Pearson) Erősség és irány -1;1 tehát nincs: -2,-gyök(pi((); 100 stb. =KORREL(T1;T2) MJ: bár már van T3 de ezen függvényeknél ezt nem vesszük figyelembe 

44 Hipotézisvizsgálat 1. Hipotézisek felállítása
2. Próbafüggvény kiválasztása 4. Próbafüggvény értékének kiszámítása 3. Kritikus érték meghatározása 5. Döntés és értelmezés

45 Hipotézisek felállítása, értelmezése
Alternatív hipotézis – sejtés (Ha); Nullhipotézis – ellentett esemény (H0) Milyen oldali próbát végzünk? ; (baloldali, jobboldali vagy kétoldali próba) Kacsacsőr- kérdés Számolás n z, t, stb. Sugár (Megbízhatóság) Értelmezés Elsőfajú hiba (H(0) ok, de H(0) elvet) Másodfajú hiba (H(a) ok, de H(a) elvet)

46 Hipotézisvizsgálat Zk < Zpróba 1-a
A próba az elvetési tartományba esik! H0 elvetve – Ha elfogadva Értelmezés: A feltételezés igaz; Zk 1-a Z

47 Feladattípus: Kvanti 3 Regresszió Y(kalap)=b(1)*X+b(0)+e Trend
Y(i) Y(átlag) Y(kalap) Y(kalap)=b(1)*X+b(0)+e Trend =Lin.ill(Y;X;Konstans;Stat) SEb1;R^2;F;SSR SEb0;SEy;df;SSE SST= SSR SSE

48 Feladattípus: Kvanti 3 F-próba Multi-kollinearitás R^2 50% r 70%

49 Ami kimaradt

50 Köszönöm a figyelmet! Jó vizsgázást!


Letölteni ppt "Elméleti összefoglaló"

Hasonló előadás


Google Hirdetések