Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Valószínűségszámítás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Valószínűségszámítás"— Előadás másolata:

1 Valószínűségszámítás
dr. Szalkai István

2 TARTALOM: 0. Kombinatorika elemei (segédeszközök) 1. Eseményalgebra 2. A valószínűség: a) axiómák és következményeik b) klasszikus (=kombinatorikus) valószínűségi mező c) geometriai valószínűségi mező 3. Feltételes valószínűség, események függetlensége 4. Valószínűségi változók a) általános definíciók b) várható érték, szórás

3 5. Nevezetes diszkrét eloszlások:
a) Bernoulli (= binomiális = visszatevéses mintavétel) b) Hipergeometriai (=visszatevés nélküli mintavétel) c) Geometriai (=próbálkozás amíg nem sikerül) d) Poisson (= a) közelítése) 6. Nevezetes folytonos eloszlások: a) Egyenletes (= buszváró, ="hidastábla", … ) b) Exponenciális (= nem öregedő élettartam) c) Normális (= fizikai / biológiai rendszerek)

4 7. Nagy számok törvényei (Markov, Csebisev, Bernoulli,
Csebisev, Centrális, Moivre-Laplace) 8. Két diszkrét val.vált. összefüggése (=kétdimenziós v.v.)

5 0. Kombinatorika Hány / hányféleképpen ?
= hat képlet = hat új alapművelet i) Sorbarendezések: n elem egy sorban = permutációk - ha az n elem mind különböző (ismétlés/ ismétlődés nélkül) => Pn = 1·2·3·...·(n-1)·n = n! / 0! = 1 / . - ha az n elem nem mind különböző (ismétléses), azaz s féle: az egyes típusokból k1 , k2 , … , ks van, akkor => Pnk1,…,ks (ism) = n! , ( k1 + k2 + … + ks = n ) k1!k2! … ks!

6 a KIVÁLASZTÁS SORRENDJE
ii) Kiválasztások n különböző elem közül k -szor választunk ki egyet-egyet a KIVÁLASZTÁS SORRENDJE számít nem számít (pl. tombola) (pl. lottó) VARIÁCIÓ KOMBINÁCIÓ Vnk <= ismétlés/visszatevés nélkül => Cnk Vnk (ism) <= ismétléssel = visszatevéssel => Cnk (ism)

7 Vnk = n·(n-1)·(n-2)…(n-(k-1)) = n·(n-1)·(n-2)…(n-k+1)
Vnk (ism) = n·n·….·n = nk , Cnk = ( nk ) = n·(n-1)·(n-2)…(n-k+1) = n! , k! k! ·(n-k) ! = " binomiális együtthatók " = Vnk / k! Ck (ism) = ( n+k-1 ) = / n+k-1 \ n n \ n-1 / ((szövegszerkesztő !!! ))

8 Binomiális együtthatók alaptulajdonságai
/ Cnk = ( nk ) = n elem közül k -t kiválasztani hányféleképpen visszatevés nélkül, sorrend lényegtelen / ( n0 ) = ( nn ) = 1 , ( n1 ) = ( nn-1 ) = n , ( nk ) = ( nn-k ) / szimmetria tulajdonság/ pl. / 20 \ = / 20 \ = ·19·18·17·16 \ 15 / \ 5 / ·2·3·4·5 / 90 \ = ·19·18·17·16 \ 5 / ·2·3·4·5

9 1. Eseményalgebra Definíciók:
Kísérlet = aktív vagy passzív, valami történik, Eseménytér = kísérlet összes lehetséges kimenetele = tetszőleges halmaz  Jele: H , Ω vagy T (=Solt Gy. ###) , … .  pl. Két kockával dobunk => Ω = { (1,1) , (1,2) , (1,3) , … , (6,6) } | Ω | = 36 Megj.: két különböző kocka / pénzérme / …

10 Def.: Esemény: Tetszőleges A  Ω részhalmaz . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pl. A := " a két kocka összege = 5 " = { (1,4), (2,3), (3,2), (4,1) }  Ω . Def.: Lehetetlen esemény = … =   Ω (Solt: O=) biztos esemény = … … = Ω  Ω (Solt:I=Ω=T) ellentett esemény = tagadás = Ω \ A = A komplementere  Kísérlet végeredménye: xΩ Def.: A esemény bekövetkezik: xA .  A Ω Def.: A és B kizárják egymást /?/ ( xA => xB és xB => xA ) tehát: A és B diszjunktak A  B =  

11 Eseményalgebra = esemény műveletek = halmazműveletek
Def.: A vagy B = A  B =: A+B események "összege", A és B = A  B =: A•B események "szorzata", nem A = A— =: A— esemény "ellentettje", (= tagadás / komplementer) A => B = A  B = " A maga után vonja B -t" (= A -ból következik B) 

12 Halmazműveletek tulajdonságai:
Eseményalgebra: >>> ld. ### Solt Gy. 47.old.

13 Pl: disztributivitás (széttagolhatóság) :
halmazelméletben: valószínűségszámításban A  (BC) = (AB)  (AC) A(B+C ) = (AB)+(AC) A  (BC) = (AB)  (AC) A+(BC) = (A+B)(A+C) De Morgan - azonosságok: ____ __ __ ____ __ __ AB = A  B A+B = A  B AB = A  B AB = A + B

14 2a) A valószínűség axiómái és következm. (Kolmogorov)
P(A) = ? A esemény valószínűsége (esélye):  R DEF: P : A  p  R P : P()  R tetszőleges függvény amelyre: i)  P(A)  1 ii) P() = 0 , P() = 1 , (100% ill. 0% ) iii) ha A és B kizáróak => P(AB) = P(A)+P(B)  KÖV: tetszőleges A, B halmazokra P(AB) = P(A) + P(B) - P(AB)  !!!!! P(A)  TA / terület / !!!!!

15 KÖV: P(A-) = 1 - P(A) (tagadás)
ha A  B => P(A)  P(B) (A maga után vonja B -t)  DEF: A lehetetlen esemény, ha P(A) = 0 . A biztos esemény, ha P(A) =  Pl: A  N , A = { négyzetszámok } lehetetlen, mert P(A) = limn n / n = !!!!! P(A)  TA / terület / !!!!!

16 DEF: teljes eseményrendszer = partíció = felosztás
 = B1  B2  B3 …  Bn (lefed hézagtalanul) és Bi  Bk =  ( ik) (nincs átfedés)  Állítás: Ekkor P(B1) + P(B2) + P(B3) + … + P(Bn) =  P(A) = TA

17 2.b) klasszikus (=kombinatorikus) valószínűségi mező
Ha  véges és minden eleme egyenlő esélyű, akkor P(A) = | A | / |  | (= " k/ö ")  2.c) geometriai valószínűségi mező Ha  -t geometriai alakzattal szemléltethetjük, és P(A) a területtel / hosszal arányos, akkor P(A) = TA / T = hA / h  !!!!! GYAKORLÁS !!!!! ### Solt Gy old. kimarad !!! ( Maxwell, Boltman, Bose, Einstein, Fermi, Dirac )

18 3.a) Feltételes valószínűség
" Ha B bekövetkezett, akkor A -ról mit tudunk ? " DEF: jele: P (A | B) (" A feltéve B ") kiszámítása: P (A | B) := P(A  B) P(B) ha P(B)  0 .  Szorzás-Tétel: P(A | B)  P(B) = P(A  B) 

19 Teljes valószínűség Tétele:
Ha B1 , B2 , B3 , … , Bn teljes eseményrendszer, P(Bi)  0 , akkor tetszőleges A  Ω eseményre P(A) = P(A|B1)P(B1) + P(A|B2)P(B2) + …+ P(A|Bn)P(Bn)  TA = TAB TAB … TABn . P(A) = TA

20 Bayes Tétele: (= Megfordítási Tétel)
P (B | A) := P(A | B)  P(B) P(A) 

21 3.b) események függetlensége
Megj: A és B független  P(A|B) = P(A) és P(B|A) = P(B)  Áll:  P(AB) = P(A)P(B) Def: ez utóbbi  Megj: természet  fenti képlet 

22 4. Valószínűségi változók
 = a kísérlet (mérés) számszerű végeredménye.


Letölteni ppt "Valószínűségszámítás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések