Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Szalka Éva, Ph.D.1 Statisztika II. IV.. Dr. Szalka Éva, Ph.D.2 Hipotézisvizsgálat I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Szalka Éva, Ph.D.1 Statisztika II. IV.. Dr. Szalka Éva, Ph.D.2 Hipotézisvizsgálat I."— Előadás másolata:

1 Dr. Szalka Éva, Ph.D.1 Statisztika II. IV.

2 Dr. Szalka Éva, Ph.D.2 Hipotézisvizsgálat I.

3 Dr. Szalka Éva, Ph.D.3 Hipotézisvizsgálat Statisztikai hipotézisen a vizsgált sokaság(ok)ra (valószínűség-eloszlásra) vagy ennek paramétereire vonatkozó valamilyen feltevést értünk.Statisztikai hipotézisen a vizsgált sokaság(ok)ra (valószínűség-eloszlásra) vagy ennek paramétereire vonatkozó valamilyen feltevést értünk. Ha ennek ellenőrzésére, bizonyítására mintát használunk, akkor statisztikai hipotézisvizsgálatról beszélünk.Ha ennek ellenőrzésére, bizonyítására mintát használunk, akkor statisztikai hipotézisvizsgálatról beszélünk.

4 Dr. Szalka Éva, Ph.D.4 Hipotézisvizsgálat

5 Dr. Szalka Éva, Ph.D.5 Hipotézisvizsgálat Adott próbastatisztika mellett az első ill. másodfajú hiba csak egymás rovására csökkenthető. Az elsőfajút írjuk elő kicsinek, ezért az elutasítás a szignifikáns eredmény

6 Dr. Szalka Éva, Ph.D.6 Hipotézisvizsgálat szakmai megfontolások alapján felállítjuk az igazolandó hipotézistszakmai megfontolások alapján felállítjuk az igazolandó hipotézist statisztikai próba kiválasztásastatisztikai próba kiválasztása felállítjuk a nullhipotézistfelállítjuk a nullhipotézist meghatározzuk a szignifikancia szintet, mintanagyságot, mintavételmeghatározzuk a szignifikancia szintet, mintanagyságot, mintavétel elfogadási és elutasítási tartomány meghatározásaelfogadási és elutasítási tartomány meghatározása számított érték meghatározása, a minta adataibólszámított érték meghatározása, a minta adataiból számított érték és az elfogadási ill. kritikus tartomány összehasonlításaszámított érték és az elfogadási ill. kritikus tartomány összehasonlítása döntés a nullhipotézisrőldöntés a nullhipotézisről értelmezzük az előző pont eredményét a szakmai hipotézisreértelmezzük az előző pont eredményét a szakmai hipotézisre

7 Dr. Szalka Éva, Ph.D.7 Kritikus tartományok egy- ill. kétoldali esetben elfogadási tartomány elutasítási tartomány

8 Dr. Szalka Éva, Ph.D.8 Várható értékre irányuló egymintás próbák z-pr ó bat-pr ó ba egyoldali k é toldali egyoldali k é toldali H0H0  =  0 H1H1  >  0 (  <  0 )    0   0  >  0 (  <  0 )    0   0 pr ó ba- statisztika Elutas í t á si tartom á ny z sz > z  (z sz < -z  ) u sz u  /2 t sz > t  (t sz < -t  ) t sz < -t  /2 vagy t sz > t  /2 feltételek  ismert v. n > 30

9 Dr. Szalka Éva, Ph.D.9 Sokasági szórásra vonatkozó próba Alapelv: egy mintánk van, és a minta adatai alapján egy adott állapothoz viszonyítjuk a vizsgált jellemzőt. n = mintaszám s * = a mintából számolt korrigált tapasztalati szórás H 0 fennállása esetén a a próbafüggvény n-1 szabadsági fokú χ 2 eloszlást követ.

10 Dr. Szalka Éva, Ph.D.10 Két mintás statisztikai próbák Két független minta várható értékének az összehasonlítása z-pr ó bat-pr ó ba egyoldali k é toldali egyoldali k é toldali H0H0 x 1 =  2 H1H1 x 1 > x 2 (x 1 < x 2 ) x1  x2x1  x2 x 1 > x 2 (x 1 <  2 ) x1  2x1  2 pr ó ba- statisz- tika Eluta- s í t á si tarto- m á ny z sz > z  (z sz < -u  ) z sz z  /2 t sz > t  (tsz < -t  ) t sz t  /2 Felt é te- lek  1 é s  2 ismert v. n 1 é s n 2 > 30  1 ≠  2

11 Dr. Szalka Éva, Ph.D.11 Két sokasági szórás egyezőségére irányuló próba Két független normális F-próbával Két független, ismeretlen várható értékű és szórású normális eloszlást követő valószínűségi változó varianciáinak azonosságára vonatkozó hipotézisünket az ún. F-próbával ellenőrizhetjük. H 0 :  1 2 =  2 2 H 1 :  1 2 >  2 2 számláló: DF 1 = n 1 -1 nevező: DF 2 = n 2 -1 Sajátosság: mindig egyoldali próbaként végezzük el!

12 Dr. Szalka Éva, Ph.D.12 Két sokasági arányra vonatkozó próba Két sokaság aránya p1 és p2. Ellenőrizni kívánjuk, hogy a két sokaság aránya egyezik-e. A vizsgálathoz a kétmintás z- próbát alkalmazzuk. H0:p1=p2.H1:p1  p2


Letölteni ppt "Dr. Szalka Éva, Ph.D.1 Statisztika II. IV.. Dr. Szalka Éva, Ph.D.2 Hipotézisvizsgálat I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések