Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nem-paraméteres eljárások, több csoport összehasonlítása Makara Gábor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nem-paraméteres eljárások, több csoport összehasonlítása Makara Gábor."— Előadás másolata:

1 Nem-paraméteres eljárások, több csoport összehasonlítása Makara Gábor

2 A véletlen hiba nem mindig követi a Gauss féle normális eloszlást A megoldás felé több út vezet: –transzformálással „normalizáljuk” az eloszlást –megvizsgálhatjuk, vajon a módszer kellően robusztus-e? –Ha igen alkalmazzuk a szuboptimális módszert.. –„Eloszlás-mentes” másszóval „nem-paraméteres” módszereket alkalmazunk (rendezett minták elméletét alkalmazzuk) folytonos eloszlásfüggvényt feltételezünk, azaz azt, hogy az összes mintaelem 1,0 valószínűséggel különbözik

3 Rang transzformáció –A megfigyeléseket nagyság szerint sorba állítjuk –A megfigyelések helyett vesszük a sorszámukat. –A rangokból számolhatunk rangstatisztikákat. –A rangstatisztikák invariánsak a minta elemek minden szigorúan monoton transzformálására. –Vegyünk a [0,1] intervallumban egyenletes eloszlású valószínűségi változót, vegyünk ebből egy n elemű mintát, és a rendezett minta k-adik mintaelemének értékére: várható érték: k/(n+1) szórás várható értéke: k(k+1)/(n+1)(n+2) szórásnégyzet várható értéke: k(n-k+1)/(n+1) 2 (n+2)

4 Feladatok lehetnek: Eloszlásfüggvény (sürüségfüggvény) becslése (illeszkedés vizsgálat) Eloszlás jellemzők becslése (várható érték, szórás) Hipotézis vizsgálat

5 Kiinduló feltételezések A mért változó –nominális skálán –ordinális skálán (rangskálán) –numerikus skálán (diszkrét, vagy folytonos) (eloszlása nem standard normális) A null hipotézis –eloszlások azonossága –a mediánok azonossága A minták száma –Lehet 1, 2, >2

6 A hipotézis vizsgálat kimenetele

7 Módszerek választása

8 A döntési küszöbök értékei Elsőfajú hiba (alfa), második fajú hiba (béta) A nem paraméteres módszereknél a béta meghatározása nehéz, a “power”, a módszer ereje gyakran ismeretlen, modellezéssel meghatározható Az optimális próbát kell megkeresnünk! Egy vagy kétoldalú próbát is végezhetünk

9 Rangösszeg próba

10 Kruskal-Wallis próba Kettőnél több minta összehasonlítása Modell: X ij =  +  i +  ij H o :  1 =  2 =  3 =  4 =  5 = …… =  n H 1 :  i nem mind egyenlök Az eljárás: minden megfigyelést együtt rangsorolunk, majd az eredeti adatok mellé irjuk csoportosítva a rangszámokat. A rangszám összegekből számoljuk a H statisztikát, aminek eloszlása  2 (k-1,  )

11 Friedman próba A blokk hatás kiküszöbölésére. Modell: Xij =  +  i +  j +  ij itt a  j a kiküszöbölendő blokk „hatás” A   I =0 és a  j = 0 összefüggések teljesülnek H o :  1 =  2 =  3 =  4 =  5 = …… =  n H 1 :  i nem mind egyenlök Eljárás: minden blokkban külön rendezzük az adatokat, és helyettesítjük öket a rangszámokkal. S statisztikát számolunk, ami  2 eloszlású

12 Nem teljes elrendezések (Durbin kritériuma) A blokkok= sorok; az értékelendők (mérendők)=oszlopok;, egy személy 3-at értékel; 1,2,3-as rangsorral A példa bor kóstolásra vonatkozik, * p. 113-114, Vincze-Varbanova Nemparaméteres matematikai statisztikaAkadémiai Kiadó, 1993.

13 Durbin kritériuma (folytatás) k kezelés van, minden blokkban r darab értékeléssel Minden sorban ugyanannyi a sorösszeg:r(r+1)/2 n számú sor van az oszlopösszegek összege, Rj : nr(r+1)/2 s db rangszám van minden oszlopban Ezekből lehet egy T statisztikát számolni (képlet a *könyvben). Ennek eloszlása  2, (k-1) és (1-  ) kvantilis A példában  2 6, 0,95 értéke 12,59, éppen nem szignifikáns

14 Képlet a T statisztika kiszámítására


Letölteni ppt "Nem-paraméteres eljárások, több csoport összehasonlítása Makara Gábor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések