Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE GYULAVÁRI TAMÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE GYULAVÁRI TAMÁS"— Előadás másolata:

1 A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE GYULAVÁRI TAMÁS gyulavari.tamas@jak.ppke.hu

2 Megszűnés Megszüntetés A felek akaratából ÍRÁSBELI nyilatkozattal Külső okból Automatikusan Az ok felmerülése napján Esetei: - a munkavállaló halála - a munkáltató jogutód nélküli megszűnése - a határozott idő lejárta - jogviszonyváltás közösen egyoldalúan KIINDULÓPONT A munkaviszony vége

3 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

4 A munkaviszony megszüntetésére irányuló nyilatkozatokat írásba kell foglalni A munkaviszony megszüntetésére irányuló nyilatkozatokat írásba kell foglalni KÓGENS SZABÁLYOZÁS KÓGENS SZABÁLYOZÁS

5 JOGKÖVETKEZMÉNY SEMMISSÉG HELYETT SEMMISSÉG HELYETT JOGELLENESSÉG SPECIÁLIS JOGKÖVETKEZMÉNYEI JOGELLENESSÉG SPECIÁLIS JOGKÖVETKEZMÉNYEI MT. 82-84. §

6 Írásbeliség nélkül Az érvénytelenség jogkövetkezménye nem alkalmazható, ha Az érvénytelenség jogkövetkezménye nem alkalmazható, ha a jognyilatkozat a felek egyező akaratából teljesedésbe ment. a jognyilatkozat a felek egyező akaratából teljesedésbe ment.

7 A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI

8 A megszűnés esetei - 63. § A) a munkavállaló halála, B) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, C) a határozott idő lejárta, D) jogviszonyváltás E) egyéb törvényi esetek

9 MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA Intézkedés nélkül Intézkedés nélkül Halál napján – ha később értesül is Halál napján – ha később értesül is Örökösök: munkabér, szabadságmegváltás, kártérítés, vagyoni kár Örökösök: munkabér, szabadságmegváltás, kártérítés, vagyoni kár Örökös nem: sérelemdíj, megszüntetés jogellenessége miatti per, személyhez fűződő jogok, de perbe léphet Örökös nem: sérelemdíj, megszüntetés jogellenessége miatti per, személyhez fűződő jogok, de perbe léphet

10 JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉS Megszűnik a munkaviszony, ha a 36. § (1) bekezdése szerint jogügylet vagy jogszabály rendelkezése alapján a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem e törvény hatálya alá tartozik.

11 JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉS Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok Egyéni vállalkozó Egyéni vállalkozó Alapítvány Alapítvány Egyesület stb. Egyesület stb. Bérgarancia Alap

12 HATÁROZOTT IDŐ LEJÁRTA IDŐPONT, ESEMÉNY várható idő IDŐPONT, ESEMÉNY várható idő FELEK KÖZÖSEN határozzák meg FELEK KÖZÖSEN határozzák meg

13 Egyéb eset – pl. MK 13. A közügyektől eltiltott személynek az eltiltás alá eső munkaviszonya, közszolgálati jogviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya a bíróság ítélete jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg.

14 Munkavállalói igények Jogviszonyváltás, jogutód nélküli megszűnés: - végkielégítés + - felmentési időre TD

15 A MEGSZÜNTETÉS ESETEI

16 1. KÖZÖS MEGEGYEZÉS

17 Mire szolgál? Bármikor Bármikor Bármilyen okból Bármilyen okból A jogvita kockázatát minimalizálja A jogvita kockázatát minimalizálja

18 KÖVETELMÉNYEK Egybehangzó, kölcsönös akaratnyilvánítás Egybehangzó, kölcsönös akaratnyilvánítás Írásban Írásban Konkrét időpont/azonnali Konkrét időpont/azonnali Egyéb kérdések szabályozása Egyéb kérdések szabályozása Nem kell indokolni Nem kell indokolni

19 VISSZAVONÁSA 15(4) Az egyoldalú jognyilatkozat a címzettel való közléssel válik hatályossá és - e törvény eltérő rendelkezésének hiányában - csak a címzett hozzájárulásával módosítható, vagy vonható vissza.

20 TARTALMA megszüntetésre kölcsönönös, egybehangzó szándék megszüntetésre kölcsönönös, egybehangzó szándék megszüntetés konkrét, jövőbeni időpontja megszüntetés konkrét, jövőbeni időpontja egyéb kérdések: felmondási, felmentési idő, végkielégítés egyéb kérdések: felmondási, felmentési idő, végkielégítés Indokolás nem kell Indokolás nem kell

21 A MEGEGYEZÉS MEGTÁMADÁSA TÉVEDÉSMEGTÉVESZTÉS JOGELLENES FENYEGETÉS KORLÁTOZOTT!! 30 nap – 6 hónap

22 BH 2002/74. A munkaviszony közös megegyezéssel történt megszűnése esetén a rendkívüli felmondás kilátásba helyezése miatt tett jognyilatkozat nem támadható meg sikeresen a munkavállaló részéről. Nincs jelentősége, és konkrét intézkedés hiányában nem is vizsgálható, hogy a rendkívüli felmondás - a jogszabály összes feltételét figyelembe véve - jogszerű lett volna-e.

23 BH 2001/340. Ha a munkáltató a munkaviszony megszüntetésének módja tekintetében az azonnali döntésre való felszólítással olyan helyzetet teremt, amely alkalmas arra, hogy az a munkaviszony megszüntetésének jogi feltételeiben járatlan munkavállalóra kényszerítőleg hasson, őt megfélemlítse vagy megtévessze, az e magatartása folytán létrejött megállapodás érvénytelen.

24 2. FELMONDÁS

25 FELMONDÁSI RENDSZEREK KÖTÖTT KÖTÖTT Indokhoz kötött 1. Abszolút 2. Relatíve KÖTETLEN KÖTETLEN Nem kell indok

26 FELMONDÁS DOGMATIKAI HÁTTERE MUNKAVÁLLALÓK FOKOZOTT VÉDELME MUNKAVÁLLALÓK FOKOZOTT VÉDELME MUNKÁLTATÓI ÉS MUNKAVÁLLALÓI FELMONDÁS LÉNYEGESEN ELTÉRŐ MUNKÁLTATÓI ÉS MUNKAVÁLLALÓI FELMONDÁS LÉNYEGESEN ELTÉRŐ CSAK RENDELTETÉSÉT VESZTETT MUNKAVISZONYNÁL CSAK RENDELTETÉSÉT VESZTETT MUNKAVISZONYNÁL HATÁROZOTT ÉS HATÁROZATLAN IDŐNÉL MÁS HATÁROZOTT ÉS HATÁROZATLAN IDŐNÉL MÁS

27 FELMONDÁS Mindkét fél Mindkét fél Írásban Írásban Jogorvoslati kioktatás Jogorvoslati kioktatás Munkáltató indokolási kötelezettsége határozatlan időnél Munkáltató indokolási kötelezettsége határozatlan időnél

28 FELMONDÁS KIZÁRÁSA A felek megállapodása esetén – legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított egy évig – a munkaviszony felmondással nem szüntethető meg.

29 FELMONDÁS INDOKOLÁSA

30 HATÁROZOTT IDŐNÉL MUNKÁLTATÓ OLDALÁN 1.Tartalmi követelmények: Mt. 66. § (8) bek. a) felszámolási- vagy csődeljárás alatt áll a mtató b) a munkavállaló képessége c) ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik

31 HATÁROZOTT IDŐNÉL MUNKAVÁLLALÓ OLDALÁN 1.TARTALMI KÖVETELMÉNYEK: Mt. 67. § (2) bek. olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna

32 Felmondás indokolása Felmondás indokolása munkáltatónál 1.Tartalmi követelmények: - a munkavállaló képességeivel, - a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve - a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

33 1. LEGYEN VILÁGOS - A munkavállaló megérti-e belőle, miért szüntetik meg a munkaviszonyt? - Lehet összefoglaló, általános jellegű megjelölés is - Nem lehet perben más (egyéb) okra hivatkozni! Indokolás minőségi követelményei

34 2. 2. LEGYEN VALÓS: - Ténylegesen álljon fenn az indok - Bizonyítható legyen! - Egy valós indok már elég

35 3) LEGYEN OKSZERŰ - Kellő súlyú indok legyen a munkaviszony megszüntetéséhez - Mindig szubjektív kérdés! - Mottó: „az eset összes körülményei alapján” felmondás indokolása

36 MK 95. A munkaviszony megszüntetése jogellenes, ha: a munkavállaló jogos érdekének csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségének korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányult vagy erre vezetett.

37 FELMONDÁSI TILALOM ÉS KORLÁTOZÁS

38 FELMONDÁSI TILALOM a) várandósság, b) szülési szabadság, c) gyermek gondozása fizetés nélküli szabadság – anya? d) katonai szolgálat e) emberi reprodukciós kezelés 6 hó a) és e) tájékoztatni kell a munkáltatót!

39 VÉDETT KOR nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a nyugdíjkorhatár előtt öt évvel - csak azonnali hatályú okával munkaviszonyát a nyugdíjkorhatár előtt öt évvel - csak azonnali hatályú okával Egyéb okból, ha nincs másik munkakör Anya is, ha nincs fiz. nélküli

40 FELMONDÁSI IDŐ KEZDETE Lejártát követő napon kezdődik: a) betegség miatti keresőképtelenség, betegszabadság után max 1 évig b) a beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség, c) a hozzátartozó otthoni gondozása miatti fizetés nélküli szabadság.

41 FELMONDÁSI IDŐ

42 Munkavállalónál 30 nap Munkáltatónál 30 nap + 5 – 60 nap munkaviszony hossza alapján Megállapodással maximum 6 hónap lehet

43 FELMENTÉSI IDŐ munkavégzés alóli felmentés munkavégzés alóli felmentés felmondási idő felére felmondási idő felére csak munkáltatói felmondásnál csak munkáltatói felmondásnál rendeltetése.: új munka keresése rendeltetése.: új munka keresése távolléti díj jár távolléti díj jár

44 FELMENTÉSI IDŐ KIADÁSA A munkavégzés alól a munkavállalót a kívánságának megfelelően legfeljebb két részletben kell felmenteni.

45 VÉGKIELÉGÍTÉS

46 Végkielégítés munkáltató felmondása, munkáltató jogutód nélküli megszűnése, jogállásváltozás munkáltató felmondása, munkáltató jogutód nélküli megszűnése, jogállásváltozásFunkciója: Szociális cél Szociális cél Lojalitás díjazása Lojalitás díjazása AB esetjoga

47 Végkielégítés NEM jár: NEM jár: –Nyugdíjas munkavállaló (felmondás közlésének ill. jogutód nélküli megszűnés időpontjában) –Felmondás indoka: munkavállaló mv-al összefüggő magatartása v. nem egészségi okkal összefüggő képessége

48 Végkielégítés Mértéke: Mértéke: –Legalább három év esetén egy havi távolléti díj –Fokozatosan emelkedik (törvény szerinti max.: 6 havi távolléti díj) –Védett korban lévő munkavállaló esetén többlet juttatás jár Eltérés: Munkaszerződés Munkaszerződés KSZ KSZ

49 3. AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁS

50 Azonnali hatályú felmondás INDOKOLÁSHOZ KÖTÖTT INDOKOLÁSHOZ KÖTÖTT INDOKOLÁSHOZ NEM KÖTÖTT INDOKOLÁSHOZ NEM KÖTÖTT –Próbaidő alatt –Határozott idejű munkaviszony

51 Azonnali hatályú (rendkívüli) felmondás Indokolási kötelezettség Indokolási kötelezettség Mindkét fél Mindkét fél Nem lehet kizárni Nem lehet kizárni Írásban kell közölni Írásban kell közölni Jogorvoslati kioktatás – munkáltató Jogorvoslati kioktatás – munkáltató

52 AZONNALI HATÁLY Csak azonnali hatályú lehet – jogintézmény rendeltetése miatt – lehetetlenül a munkaviszony

53 INDOKOLÁSHOZ KÖTÖTT AZONNALI HATÁLYÚ (RÉGI RENDKVÍVÜLI) FELMONDÁS

54 INDOKOLÁSHOZ KÖTÖTT AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁS Törvény által meghatározott okból: Törvény által meghatározott okból: –Másik fél minősített kötelezettségszegése, vagy –a mv. fenntartását lehetetlenné tevő magatartás.

55 INDOKOLÁSI KÖTELEZETTSÉG Valós, világos, okszerű Munkavállalónál is! Az indokolásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania.

56 Mi nincs? Felmondási idő Felmondási idő Felmentési idő Felmentési idő Végkielégítés Végkielégítés Felmondási tilalom Felmondási tilalom Felmondási korlátozás Felmondási korlátozás

57 HATÁRIDEJE –Okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül –Ok bekövetkezésétől számított 1 éven belül –Bcs: büntethetőség elévüléséig.

58 HATÁRIDŐ BETARTÁSA POSTAI KÉZBESÍTÉSSEL ajánlott levél vagy személyesen, munkahely, lakás ajánlott levél vagy személyesen, munkahely, lakás Postára adás történjen meg a határidőn belül Postára adás történjen meg a határidőn belül Az átvétel időpontja nem terheli a munkáltatót Az átvétel időpontja nem terheli a munkáltatót

59 MUNKAVÁLLALÓI AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁS Felmentési időre járó távolléti díj, Felmentési időre járó távolléti díj, végkielégítés, végkielégítés, kártérítés. kártérítés.

60 PRÓBAIDŐ ALATTI AZONNALI HATÁLYÚ MEGSZÜNTETÉS

61 Bármelyik fél próbaidő alatt azonnali hatállyal Bármelyik fél próbaidő alatt azonnali hatállyal Nincs indokolási kötelezettség Nincs indokolási kötelezettség Határozott / határozatlan idejű munkaviszony esetén is Határozott / határozatlan idejű munkaviszony esetén is

62 PRÓBAIDŐ ALATTI AZONNALI HATÁLYÚ MEGSZÜNTETÉS Azonnali hatály Azonnali hatály Írásban Írásban Jogorvoslati kioktatás Jogorvoslati kioktatás Rendeltetésszerű joggyakorlás Rendeltetésszerű joggyakorlás

63 MUNKÁLTATÓI AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁS HATÁROZOTT IDŐNÉL

64 Mtatói azonnali hatályú felmondás határozott időnél -CSAK HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKAVISZONYNÁL! -Csak a munkáltató élhet vele -Indokolás nélkül -Azonnali hatályú -FELTÉTELE: a határozott időből még hátralévő időre járó, max. 1 évi távolléti díj megfizetése

65 CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS

66 Csoportos létszámcsökkentés fogalma Ha a munkáltató a döntés megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám szerint: –20 ˂ mv. ˂ 100 foglalkoztatása → min. 10 mv. –100 ≤ mv. < 300 foglalkoztatása → min. a mv. 10 %-a –300 ≤ mv. foglalkoztatása → min. 30 munkavállaló munkaviszonyát kívánja 30 napos időszakon belül 30 napos időszakon belül a működésével összefüggő okból megszüntetni. a működésével összefüggő okból megszüntetni.

67 A munkáltató működésével összefüggő megszüntetési okok Munkáltató működésére alapított felmondás Munkáltató működésére alapított felmondás Munkáltató által kezdeményezett közös m. Munkáltató által kezdeményezett közös m. Határozott idejű azonnali hatályú felm. Határozott idejű azonnali hatályú felm. Ellenkező bizonyításáig az a munkáltatói felmondás, amelyet az Mt. alapján nem kell indokolni (nyugdíjas, vezető) Ellenkező bizonyításáig az a munkáltatói felmondás, amelyet az Mt. alapján nem kell indokolni (nyugdíjas, vezető)

68 TÁRGYALÁST MEGELŐZŐ SZAKASZ TÁRGYALÁSI SZAKASZ DÖNTÉS TÁJÉKOZTATÁS DÖNTÉS VÉGREHAJT ÁSA Tárgyalást megelőzően legalább 7 nappal Megállapodásig de legalább 15 napig Felmondás közlését megelőzően legalább 30 nappal Tájékoztatást követő 30 nap elteltével Tájékoztatási kötelezettség: -ÜT felé Tartalma: pl. tervezett cslcs. okáról, érintett mv-k létszámáról, a kiválasztás szempontjairól. - állami foglalkoztatási szerv felé. Tárgyalás az ÜT-al: Cslcs. elkerülésének módjára Elveire Következményeinek enyhítését célzó eszközökre Érintett mv.-k számának csökkentésére Állami foglalkoztatás i szerv Döntésről és az érintett munkavállalók adatiról Érintett munkavállaló k Cslcs-re vonatkozó döntésről A munkaviszony megszüntetésér e irányuló nyilatkozat közlése.

69 ELJÁRÁS A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN

70 MUNKAVÁLLALÓ KÖTELEZETTSÉGEI A munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor/megszűnésekor munkakörét az erre előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. Feltételeit a munkáltató biztosítja.

71 MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 1. igazolás kiadása 2. Munkabér, járandóság 3. Szabadság megváltása 5 munkanapon belül

72 ÍRÁSBELI ÉRTÉKELÉS Munkavállaló kérésére Min. 1 éves munkaviszonynál 1 éven belül munkájáról

73 A MUNKAVISZONY JOGELLENES MEGSZÜNTETÉSE

74 I. MUNKÁLTATÓI JOGELLENES MEGSZÜNTETÉS II. JOGKÖVETKEZMÉNYEK III. MUNKAVÁLLALÓI JOGELLENES MEGSZÜNTETÉS

75 I. MUNKÁLTATÓI JOGELLENES MEGSZÜNTETÉS

76 MUNKÁLTATÓI JOGELLENES MEGSZÜNTETÉS ÁLTALÁBAN a) Nem írásban b) Nem a munkáltatói jogkört gyakorló hozta, írta alá c) Rendeltetésellenes d) Hátrányos megkülönböztetés

77 JOGELLENES FELMONDÁS a) Nincs írott indoklás b) Nem világos, valós, okszerű indok c) Nem megfelelő az indok d) Felmondási tilalom alatt közölték e) Felmondási korlátozást sérti

78 NEM JOGELLENES FELMONDÁS rossz felmondási idő rossz felmondási idő Felmondási idő korán kezdődik Felmondási idő korán kezdődik Végkielégítés Végkielégítés

79 JOGELLENES AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁS a) Nincs írott indokolás b) Indok nem világos, valós, okszerű c) Indok nem felel meg a 78. §-nak d) Szubjektív és objektív határidő elmulasztása

80 II. MUNKÁLTATÓI – JOGKÖVETKEZMÉNYEK II. MUNKÁLTATÓI – JOGKÖVETKEZMÉNYEK

81 MUNKAVÁLLALÓ KÉRHETI KÁRTÉRÍTÉST - általános EREDETI MUNKAKÖRBEN VALÓ TOVÁBBFOGLALKOZTATÁST - kivételes

82 KÁRTÉRÍTÉS Károk ELMARADT JÖVEDELEM – MAX 12 havi távolléti díj + végkielégítés

83 KÁRTÉRÍTÉS HELYETT Felmondási időre járó távolléti díj – kérhető Mikor érdemes?

84 EREDETI MUNKAKÖRBE VISSZAHELYEZÉS Diszkrimináció Diszkrimináció Felmondási tilalom Felmondási tilalom Szakszervezetis védelme Szakszervezetis védelme Munkavállalói képviselő Munkavállalói képviselő Közös megegyezés, saját jognyilatkozat megtámadása Közös megegyezés, saját jognyilatkozat megtámadása

85 EREDETI MUNKAKÖRBE VISSZAHELYEZÉS Határozott kérelem kell Határozott kérelem kell Ha nem történik meg: Ha nem történik meg: - Azonnali hatályú felmondás - Kártérítés - Végrehajtási kérelem

86 A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK IDŐPONTJA Ha nem kérheti/kéri a továbbfoglalkoztatást – a megszüntető jognyilatkozattal megszűnik a munkaviszony Ha kéri: a munkaviszonyt visszamenőleg helyreállítják

87 KÖZÖS MEGEGYEZÉS EBH 2004/1150 A munkaviszonyt megszüntető megállapodás érvénytelensége miatt a munkáltató terhére a jogellenesség jogkövetkezményeit kell megállapítani

88 MUNKÁLTATÓ ÁLTALI JOGELLENES MEGSZÜNTETÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI Amikor a munkavállaló nem kérheti a munkaviszony helyreállítását Amikor a munkavállaló kérheti a munkaviszony helyreállítását (kivételes lehetőség) a munkaviszony a megszüntető nyilatkozat szerint szűnik meg Ha a munkavállaló kéri a munkaviszony helyreállítását Ha a munkavállaló nem kéri a munkaviszony helyreállítását a munkavállaló kártérítést követelhet (az elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés összege limitált – legfeljebb 12 havi távolléti díj lehet) kártérítés helyett a munkavállaló kompenzációs átalányt követelhet a munkaviszony helyreállítására visszamenőlegesen kerül sor a munkaviszony helyreállítására nem kerülhet sor - a munkaviszony a megszüntető nyilatkozat szerint szűnik meg meghatározott esetekben végkielégítést is követelhet a munkavállaló kártérítést követelhet (az elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés összege nem limitált)

89 III. MUNKAVÁLLALÓI JOGELLENES MEGSZÜNTETÉS

90 MUNKAVÁLLALÓI JOGELLENES MEGSZÜNTETÉS I. a) Nem írásban b) Munkakör átadása, elszámolás c) Nem töltötte le a felmondási időt d) Próbaidő letelte után azonnali hatályú

91 AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁSNÁL a) Nincs írott indokolás b) Indok nem világos, valós, okszerű c) Indok nem felel meg a 78. §-nak d) Szubjektív és objektív határidő elmulasztása

92 JOGKÖVETKEZMÉNYEK Nem állítható helyre a munkaviszony Átalány-kártérítés

93 HATÁROZATLAN IDŐ Munkavállalói felmondásnál irányadó felmondási időre távolléti díj + kártérítés Együttesen max 12 havi TD

94 HATÁROZOTT IDŐ a határozott időből még hátralévő időre, de max 3 havi távolléti díj + kártérítés Együttesen max 12 havi TD

95 VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓ A vezető, ha munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg, 12 havi távolléti díjat fizet mindkét esetben

96 MUNKAVÁLLALÓ ÁLTALI JOGELLENES MEGSZÜNTETÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI Nem állítható helyre a munkaviszony Határozatlan idejű munkaviszonyHatározott idejű munkaviszony a munkáltató a munkavállalói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díjat követelheti (átalány-kártérítés) a munkáltató a határozott időből még hátralévő időre járó, de legfeljebb a munkavállaló 3 havi távolléti díját követelheti (átalány-kártérítés) a munkáltató követelheti az átalány-kártérítést meghaladó kárt (az átalány- kártérítés és a kártérítés összege limitált: legfeljebb a munkavállaló 12 havi távolléti díja lehet)

97 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE GYULAVÁRI TAMÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések